161. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 12a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

246/2021 EBAZPENA, ekainaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez baimena ematen baitzaio Tuterako “Elvira España” Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoari Atzerriko Bigarren Hizkuntza (alemana) irakats dezan 2021-2022 ikasturtetik aurrera.

Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuko zuzendariak aldeko txostena aurkeztu du, baimentzeko Tuterako “Elvira España” Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoak Atzerriko Bigarren Hizkuntza (alemana) irakats dezan 2021-2022 ikasturtetik aurrera.

Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako irakaskuntzen ezarpena eta ordutegia arautzeko Hezkuntzako kontseilariak ekainaren 2an emandako 51/2014 Foru Aginduak, uztailaren 3ko 64/2015 Foru Aginduak aldatu ondoren, ezartzen du ikastetxeek Lehen Hezkuntzako edozein ikasmailatatik aurrera eskain dezaketela Atzerriko Bigarren Hizkuntza, Hezkuntza Departamentuak baimena eman ondoren.

Atzerriko Bigarren Hizkuntza Lehen Hezkuntzan emateko baimenaren prozedura arautzea du xede abuztuaren 22ko 73/2014 Foru Aginduak, betiere Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan diren ikastetxe publikoetan, pribatuetan eta pribatu itunduetan.

Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuak emandako ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Tuterako “Elvira España” Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoari baimena ematea 2021-2022 ikasturtetik aurrera Atzerriko Bigarren Hizkuntza (alemana) irakats dezan Lehen Hezkuntzako 4. mailatik aurrera.

2. Ebazpen honetako aurreko puntuak aipatzen duen baimenak balioa izateko, bete beharko dira ekainaren 2ko 51/2014 Foru Aginduan eta abuztuaren 22ko 73/2014 Foru Aginduan ezarritako baldintzak eta prozedurak, hurrenez hurren.

3. Atzerriko Bigarren Hizkuntzaren arloko curriculuma uztailaren 16ko 60/2014 Foru Dekretuan ezarritakoa izanen da, foru dekretu horren bidez ezarri baitzen Nafarroako Foru Komunitateko Lehen Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma.

4. Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 22ko 73/2014 Foru Aginduaren 3. artikuluko 4. puntuan aipatzen diren kasuetako bat gertatuz gero, Hezkuntza Departamentuak baliorik gabe utz dezake baimena.

5. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.

6. Ebazpen hau igortzea Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Azterlan Ekonomikoen eta Nominen Zerbitzura, Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzura, Ikasketak Antolatzeko Atalera, Atzerriko Hizkuntzen Atalera, Ikastetxeen Finantzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Atalera, Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegora eta Tuterako “Elvira España” Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikora, behar diren ondorioak izan ditzan.

7. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Iruñean, 2021eko ekainaren 11n.–Hezkuntzako zuzendari nagusia, Gil Sevillano González.

Iragarkiaren kodea: F2109630