161. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUNBERRIKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2021eko 126. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, maiatzaren 31n.

Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, behin betiko onetsirik gelditu da 2021eko aurrekontua.

Aplikatzekoa den araudia: uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea).

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 2.247.806,16 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 1.102.941,84 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 1.200,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 44.500,00 euro.

Gastuak, guztira: 3.396.448,00 euro.

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 3.323.443,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 66.035,69 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 5 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak eta kapitaleko bestelako diru-sarrera batzuk: 42.000,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 3.431.483,69 euro.

Irunberrin, 2021eko ekainaren 23an.–Mankomunitateko burua, Mauro Gogorcena Aoiz.

Iragarkiaren kodea: L2110143