161. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BURLATA

Deialdi publikoa, burlatarrak euskalduntzen eta alfabetatzen aritzen diren entitateei dirulaguntzak emateko 2020-2021 ikasturtean. Laburpena

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean aurki daiteke (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/572463). DDBN (identif.): 572463.

–Deialdiaren xedea:

2020ko uztailaren 1etik 2021eko ekainaren 30era bitartean euskara ikasteko ikasketak egiten ari diren Burlatan erroldatutako pertsonak euskalduntzeko eta alfabetatzeko erakunde guztiei dirulaguntzak ematea sustatzea, norgehiagoka-araubidean, 2012ko abuztuaren 16ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean onartutako eta argitaratutako oinarriak arautzen dituen udal-ordenantzari jarraikiz.

–Erakunde eskatzaileen betekizun nagusiak:

  • Legez eratutako pertsona juridikoa izatea, eta dagokion elkarteen erregistroan inskribatuta egotea.
  • Burlatan erroldatuta dauden ikasleak izatea. Baldintza hori ez bada mantentzen diruz lagundutako ikastaro osoan zehar, laguntzaren zenbatekoa proportzionalki murriztuko da ikasleak Burlatan erroldatuta egon diren denboraren arabera.
  • Izaera soziala izatea eta irabazi-asmorik ez izatea.

–Eskabideak aurkezteko epea eta tokia.

Eskabideak aurkezteko epea 2021eko irailaren 1etik 30era bitartekoa izango da. Eskabideak aurkezteko epea luzaezina izango da. Eskabideak Burlatako Udalaren egoitza elektronikoaren bidez egin beharko dira.

Testu honetan arautzen ez den guztiari dagokionez, eskatzaileek Burlatako Udalaren webgunean argitaratutako deialdi osoa eta horretarako Nafarroako Aldizkari Ofizialean (161. zk., 2012ko abuztuaren 16koa) argitaratu ziren oinarri arautzaileak hartuko dituzte kontuan.

Burlatan, 2021eko ekainaren 15ean.–Alkatea, Ana M.ª Góngora Urzaiz.

Iragarkiaren kodea: L2110365