138. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UTERGA

1/2021 eta 2/2021 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

Utergako Udalak, 2021eko maiatzaren 26an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zituen 1/2021 aurrekontu-aldaketa, aparteko kreditua gaitzekoa, eta 2/2021 aurrekontu-aldaketa, kreditu-gehigarria gaitzekoa.

Espedientea Idazkaritzan eta egoitza elektronikoan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea). Inork alegaziorik aurkezten ez badu, hasiera batez onesteko erabakia behin betikoa bilakatuko da.

Utergan, 2021eko maiatzaren 27an.–Alkate udalburua, Pablo Lizarrondo Beriain.

Iragarkiaren kodea: L2108900