138. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MILAGRO

2021erako zerga-tasak

Milagroko Udalak, 2020ko azaroaren 18an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zituen udal zergen eta tasa eta prezio publikoen ehunekoak eta karga-tasak 2021eko ekitaldirako. 2020ko 279. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen onespena, azaroaren 30ean.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluari jarraikiz (maiatzaren 31ko 15/2002 Foru Legearen bidez aldatua), eta jendaurreko epea iraganik inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onesten dira udal zergen eta tasa eta prezio publikoen 2021ko ekitaldiko ehunekoak eta karga-tasak, eta testu osoa ematen da argitara, behar diren ondorioak izan ditzan.

Milagron, 2021eko ekainaren 1ean.–Alkatea, José Ignacio Pardo Blanco.

UDAL ZERGAK

IZENA

2021

Hiri-lurraren gaineko kontribuzioa

%0,388, katastro-balioaren gainean.

Landa-lurraren gaineko kontribuzioa

%0,80, katastro-balioaren gainean.

Ekonomia-jardueren gaineko zerga

Tarifen %1,40.

Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga:

%4,70, obra gauzatzeko aurrekontuaren gainean.

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga

2018ko 77. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, apirilaren 23an, argitaratutako karga-tasak

TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK

33001

AGIRIAK EGITEA

Izena

DIN A4 tamainako fotokopiak

0,30 euro bakoitza

DIN-A3 tamainako fotokopiak

0,35 euro bakoitza

Ziurtagiriak eta konpultsatzeak

2,00 euro bakoitza

Agirien kopiak edo bikoiztuak

2,00 euro bakoitza

Desgaitasuna dutenendako aparkatzeko txartela

5,20 euro bakoitza

Jarduera sailkatuaren espedientea

520,00 euro bakoitza

Irekitzeko lizentziaren espedientea

102,00 euro bakoitza

Hirigintza espediente partikularra

415,00 euro bakoitza

Taxi lizentzia

206,00 euro urtean

Lehen aldiz erabiltzeko lizentzia.

156,00 euro

Ezkontza zibila egitea

75,00 euro

Lurzatiak banantzeko edo eransteko lizentzia

60,00 euro

Eraikina ikuskatzea, errekerimendu pribatuz

50,00 euro

Hirigintza txostena, errekerimendu pribatuz

60,00 euro

330071

UR HORNIDURA

Izena

Hiruhilekoko kuota finkoa

10,80 euro kontagailuko

Etxeko kontsumoa

0,54 euro/m³

Industriako kontsumoa

0,88 euro/m³

Isurtze-saria

NILSAren tarifa ofiziala

Lotune eskubideak

162,00 euro + BEZa

330072

ESTOLDERIA TASA

Izena

Hiruhilekoko kuota finkoa

3,25 euro

Sarera isurtzeko tasa, etxekoa

0,225 euro/m³

Sarera isurtzeko tasa, industriakoa

0,225 euro/m³

Isurtze-saria

NILSAren tarifa ofiziala

Lotune eskubideak

162,00 euro + BEZa

33020

IBILGAILUAK ETA MAKINAK LAGATZEA

Izena

Atzerako hondeamakina

48,00 euro orduko + BEZa

Dunperrak.

24,00 euro orduko + BEZa

Konpresorea

34,00 euro orduko + BEZa

Traktorea

31,00 euro orduko + BEZa

Motoponpa

27,50 euro orduko + BEZa

Eskuko trinkogailua

21,50 euro orduko + BEZa

Bibragailu-arrabola

28,00 euro orduko + BEZa

Plataforma jasotzailea

17,00 euro orduko + BEZa

Peoiaren lanordua

20,00 euro orduko + BEZa

Ofizialaren lanordua

25,00 euro orduko + BEZa

35104

PLAZAKO AZOKA TXIKIA

Izena

Salmahaia (gutxienekoa 4 metrora bitarte)

12,30 euro/egun

Okupatzen den metro gehigarri bakoitzeko

4,20 euro/egun

35118

ZORUA, ZORUPEA ETA LURGAINA OKUPATZEA

Izena

IBERDROLA

Hitzarmenekoa

TELEFÓNICA

Hitzarmenekoa

GAS NAVARRA

Hitzarmenekoa

RETENA-TENARIA

Hitzarmenekoa

BESTE BATZUK

%1,5 fakturazioaren arabera

35104

EREMU PUBLIKOA OKUPATZEA

Izena

Establezimenduetako terraza (fatxada x 2 m-ko sakonera)

0,10 euro/ m²/egun

Litxarreria eta antzekoen salmenta automatikorako aparatuak

9,30 euro/egun

Kalez kaleko salmenta, festetan

4,40 euro/egun

Umeendako atrakzioak edo barrakak, AIFNAren hitzarmenetik kanpo

4 metro koadro bitartekoak

22,60 euro/metro/egun-

4 metro koadrotik 50era bitartekoak

17,30 euro metroko eta eguneko

50 metro koadrotik 100era bitartekoak

9,30 euro metroko eta eguneko

100 metro koadrotik gora

8,20 euro metroko eta eguneko

Talka egiteko autoak

1.125,00 euro/feria.

Txurro, saltxitxa, izozki eta abarren saltokiak

62,00 euro/feria.

35104

OBRETARAKO LURZORUA OKUPATZEA

Izena

Obra hondakinak eta eraikuntzako materialak

0,23 euro/m²/egun

Garabia

5,30 euro/egun

35201

PASABIDEAK

Izena

Urteko pasabide lizentzia

65 euro

35201

HERRI-LURREN APROBETXAMENDUA

Izena

Lurzati ureztatua

53,00 euro

Lehorreko lurzatia

22,00 euro

HILERRIA

Izena

Hilerriko nitxoen emakida

650 euro/unitatea

Hilerriko kolunbarioen emakida

275 euro/unitatea

KULTUR ETXEA ETA GIZARTE ETXEA

Izena

Merkataritzako ekitaldiak eta bilerak

2 ordu baino gutxiago

60 euro

Merkataritzako ekitaldiak eta bilerak

Egun erdia

205 euro

Merkataritzako ekitaldiak eta bilerak

Lanaldi osoa

258 euro

Ekitaldi politikoak, hauteskundeetatik kanpo

158 euro

Ekitaldi politikoak, hauteskundeetan

0,00 euro

Kultur ekitaldi hitzartuak

0,00 euro

Zinema: nagusien sarrera (gutxi gorabeherakoa)

3,00 euro

Zinema: adingabeen sarrera (gutxi gorabeherakoa)

2,00 euro

Antzerkia: nagusien sarrera (gutxi gorabeherakoa)

5,00 euro

Antzerkia: adingabeen sarrera (gutxi gorabeherakoa)

3,00 euro

Irabazi-asmoa duten erakusketak

Interesdunaren konturako zaintzailearekin

21,00 euro/egun

Irabazi-asmoa duten erakusketak

Zaintzailerik gabe

31,00 euro/egun

Norbanakoek edo entitateek antolatutako ekitaldiak, sarrera ordaindu beharrekoak

260 euro saioko

Gizarte Etxeko elkargunea

5,00 euro hilean

PILOTALEKUA-KIROLDEGIA

Izena

Merkataritzako ekitaldiak eta bilerak

515 euro saioko

Ekitaldi politikoak, hauteskundeetatik kanpo

260 euro

Kirol ekitaldi hitzartuak

0,00 euro

Norbanakoek edo entitateek antolatutako ekitaldiak, sarrera ordaindu beharrekoak

260 euro saioko

UDAL MUSIKA ESKOLA

Izena

2021-2022 ikasturtea

Matrikula

25,00 euro

Hileko kuotak

2021-2022 ikasturtea

HAURRAK

Haurren1., 2. eta 3. mailak eta Prestakuntzakoa
(4, 5, 6 eta 7 urte)

34,00 euro

1.a, 2.a, 3.a, 4.a eta Sarbidea (8, 9, 10, 11 eta 12 urte) instrumentu 1

56,00 euro

1.a, 2.a, 3.a, 4.a eta Sarbidea (8, 9, 10, 11 eta 12 urte)

2 instrumentu

67,00 euro

Sarbidea (instrumentu 1 eta Musika Hizkuntzako ordu 1)

50,00 euro

HELDUAK

Taldekako eskola, musika-hizkuntza gabe

34,00 euro

Bakarkako eskola (45 minutu), Musika Hizkuntza gabe

45,00 euro

Bakarkako 2 instrumentu, Musika Hizkuntza gabe

57,00 euro

Bakarkako instrumentua (40 minutu)

Musika Hizkuntza gabe

40,00 euro

Bakarkako instrumentua (35 minutu)

Musika Hizkuntza gabe

35,00 euro

Bakarkako instrumentua (30 minutu)

Musika Hizkuntza gabe

30,00 euro

Musika Hizkuntza + bakarkako instrumentua

51,00 euro

Musika Hizkuntza, instrumenturik gabe

Ordu 1 astean

30,00 euro

Hileko kuotetan %20ko deskontua aplikatuko da, familia unitate bereko 3 kide ikasle direnean.

KIROL INSTALAZIOEN ERABILERA

Kirol instalazioko bazkidea

Hiruhilekoko kuota

0 - 9 urte

0,00 euro

10 - 13 urte

22,00 euro

14 - 17 urte

27,00 euro

18 eurotik gora

37, 00 euro

EGUNEKO SARRERA KIROL INSTALAZIOETAN

0 - 5 urte

0,00 euro

6 - 13 urte

4,00 euro

14 - 17 urte

6, 00 euro

18 urtetik gora

8, 00 euro

INSTALAZIOAK ALOKATZEA (ORDU 1, MILAGROKO UDALAK BAIMENDUTA)

Bazkideak

33,00 euro

Bazkide ez direnak

33,00 euro + eguneko sarrera

HILEKO KUOTA, ENPRESEK EMATEN DITUZTEN JARDUERENGATIK

Udalaren eta enpresen arteko akordioaren arabera

UDAKO DENBORALDI OSOKO ABONAMENDUA IGERILEKU PUBLIKOETAN

0 - 5 urte

0,00 euro

6 - 9 urte

22,00 euro

10 - 13 urte

30,00 euro

14 - 17 urte

41,00 euro

18 urtetik gora

42,00 euro

30 EGUNEKO ABONAMENDUA

0 - 5 urte

0,00 euro

6 - 9 urte

14,00 euro

10 - 13 urte

16,00 euro

14 - 17 urte

20,00 euro

18 urtetik gora

21,00 euro

15 EGUNEKO ABONAMENDUA

0 - 5 urte

0,00 euro

6 - 9 urte

9,50 euro

10 - 13 urte

10,50 euro

14 - 17 urte

14,50 euro

18 urtetik gora

15,50 euro

Padel pista erabiltzea: 6,00 euro orduko.

0,50 euro erraketa alokatzeagatik.

PREZIO BEREZIAK

65 urtetik gorakoak edo erretirodunak

Kirol instalazioko bazkidea

Hiruhilekoko kuota

10 euro

Igerileku publikoetako bazkidea, udako denboraldia

10 euro

Arau osagarriak

–Hiruhilekoko kuota besterik gabe berrituko da, baldin eta ez bada adierazten abonatu izateari uzteko nahia; horretarako, eskabidea aurkeztu beharko da udal bulegoetan, hiruhilekoa amaitu baino 15 egun lehenago.

–%20ko deskontua udako abonamenduan eta bazkide kuotan, familia ugariaren txartela, indarrean dena, aurkezturik.

(*) Kirol instalazioak hauek dira: pilotalekua-kiroldegia eta igerileku publikoak.

Iragarkiaren kodea: L2108981