138. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARTZIBAR

2021eko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2021eko maiatzaren 4ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2021eko martxoaren 30eko osoko bilkuran hartutako erabakia, hasiera batez onesten zituena 1/2021 eta 2/2021eko aldaketak aurrekontu orokor eta bakarrean. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, 2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa).

1/2021 espedientea

Kreditu-gehigarria

KAPITULUA

KREDITUA

(eurotan)

9200.460001

Udalen batasunaren banaketa

2.000

FINANTZABIDEA

87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

2.000

2/2021 espedientea

Aparteko kreditua

KAPITULUA

KREDITUA

(eurotan)

4140.64000

Herritarren partaidetzarako plana

11.300

FINANTZABIDEA

75050001

Dirulaguntza, herritarren partaidetzarako planerako

8.800

87000

Diruzaintzako gerakina

2.500

Artzibarren, 2021eko maiatzaren 28an.–Alkatea, Carlos Oroz Torrea.

Iragarkiaren kodea: L2108840