134. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 9a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

48/2021 EBAZPENA, maiatzaren 14koa, Lanbide Heziketako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak onesten dituena 2021-2022 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemaren lanbide heziketako irakaskuntzak eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeei dagozkien eskola egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko.

Ikusirik Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuko zuzendariak emandako aldeko txostena, zeinean proposatzen baita onestea Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemaren lanbide heziketako irakaskuntzei eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzei dagokien eskola egutegia prestatzeko jarraibideak 2021-2022 ikasturterako.

Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuaren bidez esleitutako ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Jarraibideak onestea Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemaren lanbide heziketako irakaskuntzak eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe publikoetan, ikastetxe pribatu itunduetan eta erakundeetan 2021-2022 ikasturteko eskola egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko. Eranskinean zehaztu dira.

2. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

3. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

4. Ebazpen hau eta eranskina igortzea Hezkuntza Zuzendaritza Nagusira, Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusira, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzura, Lanbide Kualifikazio, Enpresa eta Enplegurako Zerbitzura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzura, Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegora eta Eskolatze Bulegora, behar diren ondorioak izan ditzaten.

Iruñean, 2021eko maiatzaren 14an.–Lanbide Heziketaren zuzendari nagusia, Tomás Rodríguez Garraza.

ERANSKINA

Jarraibideak Nafarroako Foru Komunitatean hezkuntza sistemaren lanbide heziketako irakaskuntzetan eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzetan 2021-2022 ikasturtean izanen den eskola egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko

1.–Egutegia.

Nafarroako eskola-egutegiak klausula hauek beteko ditu:

1. Hezkuntza sistemaren lanbide heziketako irakaskuntzak eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeetan, 2021-2022 ikasturtea 2021eko irailaren 1ean hasiko da, eta 2022ko ekainaren 30ean bukatuko.

Enplegurako lanbide prestakuntzako ikastaroen eta langabe eta langileentzako ikastaroen prestakuntzaldia urte guztian zehar egin daiteke, Lanbide Heziketako zuzendari nagusiaren ebazpen batean garatuko den egutegi eta ordutegi orokor berariazko batekin.

2. Ikastetxeek egutegi proposamen espezifiko bat egin beharko dute hezkuntza sistemaren lanbide heziketako irakaskuntzetarako eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzetarako, baldintza hauei jarraikiz:

a) Eguberrietako oporrak: abenduaren 23tik urtarrilaren 9ra bitarte, biak barne.

b) Aste Santuko oporrak: apirilaren 14tik 24ra bitarte, biak barne.

c) Jaiegunak, Nafarroako lan egutegi arruntaren arabera: urriaren 12a, azaroaren 1a, abenduaren 3a, abenduaren 6a eta abenduaren 8a. Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuak behar diren jarraibideak emanen ditu erabakitzen bada beste jaiegunen bat ezartzea eta, horrenbestez, eskola egutegia aldatzea.

d) Hezkuntzako zaindariaren jaieguna: urtarrilaren 31 hezkuntza sistemaren lanbide heziketako irakaskuntzetarako, eta urriaren 22a arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzetarako. Ikastetxeek zilegi izanen dute ospakizun hori beste egun batera pasatzea.

e) Herriko jaieguna: Nafarroako Foru Komunitateko herrietako jaiegunak zehazten dituen arauan ezarritakoa. Data hori eskola eguna ez den egun batean egokitzen bada, ikastetxeak beste egun bat hautatzen ahalko du.

f) Aukeratutako eskola egunez gainerako egunak, aurreko ataletan jaiegun gisa finkatu ez direnak, eskola gabeko lanegunak izanen dira, gehienez ere 5 egun, eskolak hasten direnetik bukatzen diren arte.

g) Ezin izanen dira erabili d), e) eta f) letretan aipatzen diren egunak Eguberrietako eta Aste Santuko oporraldiak luzatzeko.

h) Irakaskuntza mota bat baino gehiago ematen duten ikastetxeek egun bakar batean bateratzen ahalko dituzte irakaskuntza mota desberdinei dagozkien zaindarien jaiegunak, baina ez dituzte inolaz ere ezarriko zaindarien jaiegun guztiak ikasle guztientzat.

3. Horrez gain, ikastetxeek prestatuko duten egutegi proposamen espezifikoak baldintza hauek bete beharko ditu, ikasmailaren eta eskaintza modalitatearen arabera:

a) Modalitate presentzial orokorreko eskola egunen kopurua:

–Lantokiko Prestakuntza modulua (edo enpresa, estudio eta tailerretako prestakuntzaldi praktikoa) egiten ez duten heziketa zikloetan: 175 egun.

–Lantokiko Prestakuntza modulua edo enpresetako, estudioetako eta tailerretako prestakuntzaldi praktikoa ikasturte osoan zehar egiten duten heziketa zikloetan: 175 egun.

–Lantokiko Prestakuntza modulua edo enpresetako, estudioetako eta tailerretako prestakuntzaldi praktikoa ikasturtearen azken hiruhilekoan egiten duten heziketa zikloetan, eskola egunen kopurua zatiketa honetatik ateratzen dena izanen da: curriculumean ikastetxeko prestakuntzarako ezarritako orduak zati 5,5 eskola ordu egunero. Lantokietan egiten den prestakuntza, oro har, ekainaren 15ean bukatuko da.

b) Eskola egunen kopurua, modalitate dualeko ikastetxean: ikastetxeek egokituko dute ziklo, talde eta ikasle mota bakoitzarentzako eskola egunen kopurua, kontuan harturik, horretarako, bai aipatu modalitatea garatzeko enpresa laguntzaileekin sinatutako hitzarmenak, bai prestakuntza planean xedatutakoa. Betiere, Lanbide Heziketaren Plangintza eta Berrikuntzarako Zerbitzuaren oniritzia eta Lanbide Kualifikazio, Enpresa eta Enplegurako Zerbitzuarena beharko dute horretarako.

c) Ikastetxean ematen diren moduluen azken ebaluazioaren deialdiei dagozkien probak egiteko egunak eskola eguntzat joko dira.

Lanbide heziketako zikloak eta arte plastikoetako eta diseinukoak ez ezik, Batxilergoa eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ere irakasten dituzten ikastetxeetan, azkeneko hiru eskola egunak, 2021-2022 ikasturteko deialdi bereziko azterketak egiteko erabiltzen direnak, eskola eguntzat hartuko dira Batxilergoko eta DBHko irakaskuntzetarako.

d) Lehenbiziko eskola eguna 2021eko irailaren 8a izanen da, eta azkena, berriz, 2022ko ekainaren 22a.

e) Hezkuntza sistemaren lanbide heziketako irakaskuntzen eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzen modalitate presentzial orokorra: Lantokiko Prestakuntza modulurik edo enpresetako, estudioetako eta lantegietako prestakuntzaldi praktikorik ez duen kurtsoa:

–Ebaluazio partzialeko azken saioko ebaluazio probak eginen dira ebaluazio partzialeko azken saioa ekainean egitea ahalbidetzen duten egunetan, kontuan hartuta ekainaren 7a dela azken eguna ikasleei jakinarazteko ebaluazio partzialeko azken saioan gainditu diren moduluen edo gainditu gabe gelditu diren moduluen berri.

–Ikastetxeak egun batzuk aurreikusiko ditu moduluaren programazioan ezarritako berreskurapen programa eta jarduerak aurrera eramateko, hain zuzen, azken ebaluazio partzialean gainditu diren eta gainditu ez diren moduluen berri emateko azken egunaren biharamunetik hasi eta eskolak amaitzeko finkatutako azken egunera bitarte, egun horietan ikasleek aukera izan dezaten “gainditu gabe” kalifikazioa lortu duten moduluetan izandako zailtasunak gainditzeko eta amaierako ebaluazioa egokiago prestatzeko.

Ikastetxeak, halaber, curriculumeko errefortzurako jarduerak antolatuko ditu egun horietan Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetako ikasleentzat.

Aldi hori antolatzeko orduan, bete beharko da Lanbide Heziketako zuzendari nagusiak ezartzen duena hezkuntza sistemaren lanbide heziketako irakaskuntzak eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendurako jarraibideak onesteko ebazpenean.

–Amaierako ebaluazioari dagozkion ebaluazio probak eta jarduerak ekainean eginen dira, kontuan hartuta ekainaren 22a azken eguna dela ikasleei amaierako ebaluazio horri dagozkion kalifikazioak emateko.

f) Hezkuntza sistemaren lanbide heziketako irakaskuntzen eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzen modalitate presentzial orokorra: Lantokiko Prestakuntza modulua edo enpresetako, estudioetako eta lantegietako prestakuntzaldi praktikoa ikasturtearen hirugarren hiruhilekoan egiten den kurtsoa:

–Lantokiko Prestakuntza modulua edo enpresetako, estudioetako eta lantegietako prestakuntzaldi praktikoa egin aurreko ebaluazio partzialaren probak eginen dira modulu edo prestakuntzaldi hori hasi baino lehen. Ebaluazio partzialeko saio horretan erabakiko da moduluak gaindituak edo gainditzeko dauden, eta, horretaz gain, Lantokiko Prestakuntza modulua edo enpresetako, estudioetako eta lantegietako prestakuntzaldi praktikoa egitera pasatzen den edo ez.

–Ikastetxeak egun batzuk aurreikusiko ditu moduluen programazioan ezarritako berreskurapen programa eta jarduerak aurrera eramateko, bai modulu edo prestakuntzaldi horretara pasatzen ez diren ikasleentzat, bai gainditu gabeko moduluekin pasatzen diren ikasleentzat, egun horietan ikasleek aukera izan dezaten “gainditu gabe” kalifikazioa lortu duten moduluan izandako zailtasunak gainditzeko eta amaierako ebaluazioa egokiago prestatzeko. Denboraldi hori hasiko da Lantokiko Prestakuntza modulua edo prestakuntzaldi praktikoa egin aurreko ebaluazio partzialaren gaineko erabakiak jakinarazi eta biharamunean, eta eskolak amaitzeko finkatu den azken egunean bukatuko.

Aldi hori antolatzeko orduan, bete beharko da Lanbide Heziketako zuzendari nagusiak ezartzen duena hezkuntza sistemaren lanbide heziketako irakaskuntzak eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendurako jarraibideak onesteko ebazpenean.

–Amaierako ebaluazioari dagozkion ebaluazio probak eta jarduerak, oro har, ekainean eginen dira, kontuan hartuta ekainaren 22a azken eguna dela ikasleei amaierako ebaluazioari dagozkion kalifikazioak emateko.

Aipatutako data horietan salbuespen bat egin behar da: Lantokiko Prestakuntza modulua edo enpresetako, estudioetako eta lantegietako prestakuntzaldi praktikoa egitera pasatzen diren goi mailako heziketa zikloetako ikasleen kasuan, unibertsitatean sartzeko ebaluazio proba egin nahi badute, ikastetxean egindako moduluen amaierako ebaluazioari dagozkion kalifikazioak emateko muga-eguna izanen da kalifikazio horiek unibertsitatean sartzeko ebaluazio probaren deialdi arrunterako aurkezteko ezartzen den muga-egun bera. Hortaz, ikasle horien amaierako ebaluazioa egin beharko da kalifikazioak entregatzeko muga-eguna baino lehen (maiatzaren bukaeran, 2020-2021 ikasturtean).

g) Lanbide heziketa dualaren modalitatea: enpresako prestakuntza jarduerara joan beharrik ez dagoen kurtsoan, modalitate presentzial orokorrerako xedatutakoari lotuko zaio.

h) Lanbide heziketa dualaren modalitatea: enpresako prestakuntza jarduerara joaten den kurtsoan:

–Ebaluazio partzialeko azken saioko probak egiteko egunak egokituko dira, ziklo, talde eta ikasle bakoitzerako, modalitate hori gauzatzeko enpresa laguntzaileekin izenpetutako hitzarmenetan xedatutakora eta kasuan kasuko prestakuntza planean xedatutakora. Proba horiek antolatzeko orduan, bete beharko da Lanbide Heziketako zuzendari nagusiak ezartzen duena hezkuntza sistemaren lanbide heziketako irakaskuntzak eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendurako jarraibideak onesteko ebazpenean.

–Amaierako ebaluazioari dagozkion ebaluazio probak eta jarduerak, oro har, ekainean eginen dira, kontuan izanda ekainaren 22a azken eguna dela ikasleei amaierako ebaluazioari dagozkion kalifikazioak emateko.

Aipatutako data horietan salbuespen bat egin behar da: unibertsitatean sartzeko ebaluazio proba egin nahi duten goi mailako heziketa zikloetako ikasleen kasuan, ikastetxean egindako moduluen amaierako ebaluazioari dagozkion kalifikazioak emateko muga-eguna izanen da kalifikazio horiek unibertsitatean sartzeko ebaluazio probaren deialdi arrunterako aurkezteko ezartzen den muga-egun bera. Hortaz, ikasle horien amaierako ebaluazioa egin beharko da kalifikazioak entregatzeko muga-eguna baino lehen (maiatzaren bukaeran, 2020-2021 ikasturtean).

4. Irailaren 1etik eskolak hasi bitarteko egunetan, ikasturtearen antolaketarekin zerikusia duten jarduerak eginen dituzte irakasleek.

5. Eskolak bukatu eta ekainaren 30era arte, lan hauek eginen dira: ikasturtearen berrikusketa eta ebaluazio lan berariazkoak, modulu bakoitzaren memoria didaktikoak, departamentuen memoriak, azken memoria, orientazioa, erreklamazioak, ikasleak eta familiak hartzea eta beharrezkoak diren administrazio egintza guztiak, baita hurrengo ikasturtea antolatzearekin lotutako jarduerak ere.

6. Eskola egunetan eskolak eteten ahalko dira, bai ebaluazio jarduerak egiteko, bai Hezkuntza Departamentuak lehentasunezkotzat jotzen dituen beste batzuk egiteko.

7. Oro har, ebaluazio bilerak eta klaustroak ezin izanen dira eskola orduetan egin.

8. Lantokiko Prestakuntza modulua, hezkuntza sistemaren Lanbide Heziketako zikloen kasuan, eta enpresetako, estudioetako eta lantegietako prestakuntzaldi praktikoa, Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzetako zikloen kasuan, hasiko da ikastetxean egindako moduluen ebaluazio partziala egin eta gero, prestakuntza modulu edo fase hori baino lehen egin beharrekoa; salbuespen dira, horri dagokionez, tenporalizazio desberdina egiteko baimena duten modalitate edo heziketa zikloak.

Orobat, Lanbide Heziketako heziketa zikloetan, Proiektua izeneko lanbide modulua, oro har, Lantokiko Prestakuntza modulua egin bitartean eginen da, eta hori bukatu ondoren ebaluatuko da.

Azkenik, arte plastikoetako eta diseinuko erdi eta goi mailako heziketa zikloen Amaierako Obra eta Amaierako Proiektua modulua hasiko da egiten, oro har, ikastetxean egindako moduluen ebaluazio partziala egin eta gero, prestakuntzaldi praktikoa egin baino lehen.

2.–Ordutegi orokorra.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetako ordutegiak baldintza hauek beteko ditu:

1. Eskolak, oro har, goizez eta/edo arratsaldez emanen dira, astelehenetik ostiralera. Astean 30 eskola saio emanen dira. Goiz erdian, hogeita hamar minutuko atsedenaldia izanen da. Nolanahi ere, ikasle talde batek edo irakasleek goiz eta arratsaldeko saioak badituzte, orokorrean, gutxienez ordu eta erdiko atsedenaldia utzi beharko bi eskolaldien artean.

Lanbide heziketa dualaren modalitatean, eskolaldia egokituko da modalitate hori garatzeko enpresa laguntzaileekin sinatutako hitzarmenetan xedatutakora eta kasuan kasuko prestakuntza programetan xedatutakora.

Ikasteko metodologia berriak aplikatzen dituzten ziklo eta moduluetan, eskola saioak metatzen ahalko dira, edo saio laburragoetan zatitu, proiektu metodologikoak ezartzen duena modu koherentean egokitzeko ikasketen inguru berrira. Metatze eta zatitze horiek egiten ahalko dira 258/1998 Foru Aginduaren 2.1.b) artikuluak ezartzen duena aplikatuz, egun bakoitzeko moduluak irizpide pedagogikoen arabera banatuz.

2. Uztailaren 16ko 258/1998 Foru Aginduaren 2.1.b) artikuluarekin bat, eskola-saioek gutxienez ere 55 minutu iraunen dute. Bizpahiru eskola-saioren ondoren, gutxienez ere 20 minutuko atsedenaldia programatuko da.

3. Ikastetxeek eskola-ordutegia handitzeko eskatzen ahalko dute, zenbatean luzatu nahi duten proposatuta, ordubete gehienez ere egunean. Luzapen horrek ez du behin ere ekarriko ituna handitzea ikastetxe pribatu itunduetan, ez eta plantilla ere ikastetxe publikoetan. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak onetsi edo ukatuko du, bideragarritasunaren arabera.

4. Eskola garraio bera partekatzen duten ikastetxe guztiek, nahitaez, zerbitzu horrekin bateragarriak diren egutegia eta ordutegia aurkeztu beharko dituzte.

5. Lanbide Heziketa, Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzak, Batxilergoa eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ematen duten ikastetxeak herrigune berean edo eskola garraioaren ibilbide berean baldin badaude, eta guraso elkarteen eta Nafarroako Gobernuaren artean partekaturiko garraioaz baliatu ohi badira, beren artean koordinatuko dituzte sarrera-irteerako ordutegiak.

Gainera, eskola garraioaren zerbitzu horrekin bateragarria den egutegi eta ordutegi bat aurkeztu beharko dute nahitaez.

6. Egutegia eta ordutegi orokorra, onetsi ondoren, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta pribatu itundu guztiek nahitaez bete beharko dituzte. Ikastetxeko zuzendariaren erantzukizuna izanen da horiek betearaztea, eta haien aplikazioa gainbegiratzea eta kontrolatzea, aldiz, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren gain egonen da.

7. Ikastetxe bakoitzaren egutegia eta ordutegi orokorra ikastetxeko iragarki taulan eta web-orrian jarri beharko dira, eta aldaezinak izanen dira, non eta Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ez duen horretarako baimena ematen.

3.–Salbuespenak.

Aurreko edozein atalen gaineko salbuespenak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari eskatu beharko zaizkio, hark aztertu eta onar edo bazter ditzan.

4.–Tramitazioa.

Tramitazioa egiteko, honela jokatuko da:

1. Ikastetxe bateratuetako zuzendariek (BHIen kasuan, institutuko zuzendariek, Eskola Kontseiluaren iritzia entzun ondoren) beren egutegi eta eskolaldi proposamenak bidaliko dituzte Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura 2021eko ekainaren 17an beranduenez, EDUCA kudeaketa programa erabiliz.

2. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak egutegiak eta ordutegiak onetsi edo ukatuko ditu, aztertu ondoren. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren jakinarazpena ikastetxeei iritsiko zaie EDUCA kudeaketa programak ematen duen informatikako euskarriaren bidez. 2021eko ekainaren 26rako inolako jakinarazpenik hartzen ez duten ikastetxeetako egutegiak eta ordutegiak onetsitzat joko dira.

3. Ikastetxeren batek bere egutegiaren proposamena aipatu epean bidaltzen ez badu, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ofizioz esleituko dio eranskin honen 1. atalean (Egutegia) ezarritako baldintzak betetzen dituen egutegi bat.

4. Ikastetxeetako zuzendariek, baldin eta egutegia onetsi eta gero hitzarmenen bat egiten badute enpresekin Lanbide Heziketa Dualeko proiektuak garatzeko, egutegiaren eta eskolaldiaren beste proposamen bat bidaliko dute Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, hitzarmena sinatu baino lehen betiere, hitzarmen horren ondoriozko aldaketen berri emateko. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak, proposatutako aldaketak aztertu ondoren, aldeko txostena emanen du, edo, bestela, onartzeko behar diren oharrak eginen ditu.

5. Egutegia onartu eta gero ikastetxeren batean onartzen bada metodologia aktiboko proiektuak erabiltzea, zuzendariek egutegiaren eta eskolaldiaren beste proposamen bat bidaliko dute Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, non jasoko baitira garatu beharreko proiektu metodologikoaren ondoriozko aldaketak. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak, proposatutako aldaketak aztertu ondoren, aldeko txostena emanen du, edo, bestela, onartzeko behar diren oharrak eginen ditu.

5.–Beste egoera batzuk, unean uneko osasun egoeraren arabera.

Kontuan harturik osasun errealitatea unean-unean aldatzen dela, eranskin honetan bildutako jarraibideak aldatzen ahalko dira. Horretarako, Hezkuntza Departamentuak prebentzio eta antolaketa protokolo bat prestatuko du 2021-2022 ikasturtean hezkuntza jarduera aurrera eramateko.

Iragarkiaren kodea: F2108138