132. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 7a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CINTRUÉNIGO ETA FITEROKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko 101. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, maiatzaren 3an, 2021eko aurrekontu orokorraren hasierako onespenaren iragarkia.

Jendaurrean egoteko epea iraganik, inork aurrekontuaren aurkako erreklamaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsitzat jo da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 276.2 artikuluan xedatuari jarraikiz.

Horrenbestez, eta aipatutako foru legearen 277.1 artikuluan xedatuari jarraikiz, laburtuta argitaratzen da behin betiko onetsitako 2021erako aurrekontu orokorra:

Gastuak:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 597.516 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 66.650 euro.

Gastuak, guztira: 664.166 euro.

Diru-sarrerak:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 28.100 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 636.066 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 664.166 euro.

Cintruenigon, 2021eko maiatzaren 27an.–Mankomunitateko burua, Anabel Lacarra Ridruejo.

Iragarkiaren kodea: L2108822