132. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 7a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1048E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan ETE-Erradiologiako teknikari espezialisten 10 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen apirilaren 7ko 361E/2021 Ebazpenaren bidez, deialdi bat onetsi zen Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan ETE-Erradiologiako teknikari espezialisten 10 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko. Deialdi hori 2021eko 94. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 26an.

Eskaerak aurkezteko epea bukaturik, bidezkoa da onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onestea.

Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Onestea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan ETE-Erradiologiako teknikari espezialisten 10 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda.

O-NOZeko lekualdatze txanda.

Onartuak:

CAMPOS MARCOS, MARÍA JOSÉ

CANGA-ARGÜELLES RISCO, VIRGINIA

FERNANDEZ ZABALZA, AINARA

LÓPEZ GONZALEZ, NATALIA

MARTINEZ HERMOSO-MENDOZA, SAGRARIO VI

VEIRO PÉREZ, ANGELA

Baztertuak: inor ez.

Estatuko lekualdatze txanda.

Onartuak:

ANDRES FERNANDEZ, M.ª EUGENIA

ANTON ZABALEGUI, MARIA ELENA

LARRAMENDI LOPEZ, CRISTINA

NAVARRO GARDE, JAVIER

OCHOA PLAZA, MARIA CRISTINA

Baztertuak:

GONZALEZ BRETAÑA, JOSE JAVIER (2)

MARZO LÓPEZ, CRISTINA (1)

–Baztertzeko arrazoiak:

(1) 2.1.2.b) oinarrian eskatutako baldintzak betetzen dituela ez frogatzea.

(2) Ez aurkeztea edo behar bezala ez egiaztatzea deialdiaren 2.1.2 apartatuan ezarritako baldintzak.

2. Izangaiek bost egun balioduneko epea izanen dute, behin-behineko zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik, erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute, haiek zuzentzeko.

3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.

Iruñean, 2021eko maiatzaren 18an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendaria, Esteban Ruiz Álvarez.

Iragarkiaren kodea: F2108145