132. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 7a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

SANTSOL

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatuari jarraikiz, eta erregelamenduzko jendaurreko epean inork ez duenez erreklamaziorik aurkeztu, behin betiko onesten da Udalaren 2021eko ekitaldirako aurrekontu arrunta. Hasierako onespenaren iragarkia argitaratu zen 2021eko 94. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, apirilaren 26an.

DIRU-SARRERAK (eurotan):

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 49.200 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 4.500 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 1.900 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 52.335 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak: 20.650 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 128.585 euro.

GASTUAK (eurotan):

1. kapitulua.–Langileen gastuak: 37.960 euro.

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 62.910 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 800 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 10.700 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 7.500 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 4.000 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 4.700 euro.

Gastuak, guztira: 128.570 euro.

Santsolen, 2021eko maiatzaren 19an.–Alkatea, Francisco Javier Díaz de Ilarraza Sanz.

Iragarkiaren kodea: L2108254