132. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 7a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ROCAFORTE

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Rocaforteko Kontzejuak, 2021eko martxoaren 16an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zituen Kontzejuaren 2021eko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak.

Jendaurrean egon da hamabost egun baliodunean, 2021eko 87. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, apirilaren 19an, iragarkia argitaratu ondotik, eta epe horretan inork ez du alegaziorik aurkeztu; beraz, aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak behin betiko onetsirik gelditu dira, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202.1-3 artikuluan xedatuari jarraikiz. Hona hemen aipatu aurrekontuaren laburpena, kapituluz kapitulu:

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 65.474,88 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 233.858,40 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 46.386,29 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 5.504,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 351.223,57 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 12.000,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 64.149,70 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 185.470,87 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 89.603,00 euro.

Gastuak, guztira: 351.223,57 euro.

Rocaforten, 2021eko maiatzaren 18an.–Alkate udalburua, María Eugenia Pérez Iriarte.

Iragarkiaren kodea: L2108446