132. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 7a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MENDIGORRIA

1., 2. eta 3. aldaketak 2021eko aurrekontuan. Behin betiko onespena

2021eko 89. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 20koan, lehenbiziko, bigarren, hirugarren eta laugarren aurrekontu-aldaketak hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork ez duenez alegaziorik aurkeztu, aurrekontu-aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, jarraikiz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluari (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, 2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa).

1. ALDAKETA

GASTUAK:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 55.000,00 euro.

Gastuak, guztira: 55.000,00 euro.

DIRU-SARRERAK:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 55.000,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 55.000,00 euro.

2. ALDAKETA

GASTUAK:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 77.000,00 euro.

Gastuak, guztira: 77.000,00 euro.

DIRU-SARRERAK:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 77.000,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 77.000,00 euro.

3. ALDAKETA

GASTUAK:

2. kapitulua.–Ondasun arruntak eta zerbitzuak: 18.309,36 euro.

Gastuak, guztira: 18.309,36 euro.

DIRU-SARRERAK:

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 18.309,36 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 18.309,36 euro.

Mendigorrian, 2021eko maiatzaren 19an.–Jarduneko alkate udalburua, José Antonio Arizala Yanguas.

Iragarkiaren kodea: L2108268