132. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 7a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

FUSTIÑANA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Jendaurreko epea iragan baita inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsi da 2021eko udal aurrekontua, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuarekin.

Hasierako onespenaren iragarkia argitaratu zen 2021eko 80. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, apirilaren 12koan.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 558.972,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 15.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 448.646,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 1.085.546,00 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak: 240.922,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 25.300,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 440.000,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 2.814.386,00 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 655.450,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 1.527.768,00 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 1.000,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 178.100,00 euro.

5. kapitulua.–Kontingentzietarako eta beste ustekabe batzuetarako funtsa: 25.000,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 384.468,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 42.600,00 euro.

Gastuak, guztira: 2.814.386,00 euro.

Fustiñanan, 2021eko maiatzaren 11n.–Alkatea, Sergio Vitas Aguirre.

Iragarkiaren kodea: L2108550