132. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 7a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARGUEDAS

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Arguedasko Udalak, 2021eko otsailaren 19an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2021. urteko plantilla organikoa.

Espedientea jendaurrean egon zen hamabost egun baliodunean, haren onespena 2021eko 54. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, martxoaren 9an, argitaratu eta biharamunetik hasita, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluak xedatuari jarraikiz.

Arguedasko Udalak, 2021eko maiatzaren 6an egin ohiko osoko bilkuran, plantilla organikoaren kontra aurkeztutako alegazioak ebatzi eta hura behin betiko onestea erabaki zuen.

Argitara ematen da, bete dadin Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatutakoa.

Arguedasen, 2021eko maiatzaren 20an.–Alkatea, José M.ª Pardo Ayala.

PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuen zerrenda

KARGUA

LANP. KODEA

ARAUB. JURID.

MAILA/TALDEA

SARBIDEA

OSAGARRIA

Bateraezint.

Maila

Lanp.

Lanaldiaren luzapena

Berariazkoa

IDAZKARIA (HUTSIK)

192.1

F

A

OL*

% 35

% 16,00

% 10

KONTU-HARTZAILEA (HUTSIK)

192.2

F

B

OL

% 35

% 8,52

ADMINISTRARI-OFIZIALA - DIRUZAINTZA (HUTSIK)

192.3

F

C

OL

% 12

% 18,52

ADMINISTRARI-OFIZIALA

192.4

F

C

OLM**

% 12

% 18,52

UR ZERBITZUAREN ARDURADUNA

116.1

F

C

OLM

% 12

% 8,52

% 10

% 10

ZERBITZU ANITZETAKO ARDURADUNA

115.1

F

C

OLM

% 12

% 8,52

% 10

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA (HUTSIK)

115.2

F

D

OL

% 12

% 16,00

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

115.3

F

D

OL

% 12

% 8,77

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA (HUTSIK)

115.4

F

D

OL

% 12

% 16,00

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA (HUTSIK)

192.5

F

D

O***

% 12

% 8,52

% 12,63

UDAL AGENTEA

113.1

F

C

O

% 8,52

% 45,00

Izenen zerrenda

Funtzionarioak.

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUAREN KODEA

MAILA/TALDEA

GRADUA

ANTZINATASUNA

SARRERA EGUNA

Iñiguez Burgui, María Yugo

192.4

C

5

1988-08-01

1988-08-01

Dominguez Bronte, José Ramón

116.1

C

5

1988-09-07

1988-09-07

Chivite Fernández, Rubén

115.1

C

3

1998-06-03

1998-06-03

León Moreno, Miguel J.

115.3

D

2

2009-09-01

2009-09-01

Ruiz Cacho, Mario

113.1

C

1

2019-04-29

2019-12-11

Administrazio-kontratudunak.

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUAREN KODEA

MAILA/TALDEA

GRADUA

ANTZINATASUNA

SARRERA EGUNA

Sagaseta Pérez, José Luis

192.1

A

1

2020-04-01

2020-04-01

Jiménez Igea, Benito

192.2

B

1

2019-10-01

2019-10-01

Sola Martínez, Blanca

192.3

C

3

2000-12-21

2018-09-24

Artuch García, Carmen

192.5

D

1

2020-07-01

2020-07-01

Sánchez Ángeles, Juan Luis

115.2

D

1

2018-08-01

2018-08-01

Samanes Iñiguez, Agustín

115.4

D

1

2018-11-05

2018-11-05

(*): oposizio-lehiaketa.

(**): oposizio-lehiaketa murriztua.

(***): oposizioa.

Iragarkiaren kodea: L2108458