127. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ORBAIBARKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Jendaurrean egon da MP2101 aurrekontu-aldaketaren hasierako onespena (2021eko 89. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, apirilaren 20koa), eta inork ez duenez alegaziorik aurkeztu, aldaketa hori behin betiko onetsita dago, eranskinean agertzen den gisan; argitara ematen da, orok jakin dezan.

Garinoainen, 2021eko maiatzaren 13an.–Lehendakaria, Alexandre Duró Cazorla.

I. ERANSKINA

MP2101 aparteko kreditua

GASTUEN partida goititua.

APLIKAZIOA

IZENA

ZENBATEKOA

1-9200-6230001

Telefonoguneak eta telefonoak

1.565,00 euro

1-9200-6260002

Ordenagailua

845,79 euro

Gastuak, GUZTIRA

2.410,79 euro

DIRU-SARREREN partida, gastu goititua finantzatzeko:

APLIKAZIOA

IZENA

ZENBATEKOA

1-8700001

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

2.410,79 euro

Diru-sarrerak, GUZTIRA

2.410,79 euro

Iragarkiaren kodea: L2107942