127. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 1a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

161/2021 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Iruñeko “Iñaki Ochoa de Olza” DBHIri baimena ematen diona 2021-2022 ikasturtetik aurrera Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programak emateko.

Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuko zuzendariak aldeko txostena aurkeztu du Iruñeko “Iñaki Ochoa de Olza” DBHIri baimena emateko 2021-2022 ikasturtetik aurrera Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programak eman ditzan.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko oinarrizko curriculuma ezartzen duen abenduaren 26ko 1105/2014 Errege Dekretuaren 19. artikuluak ezartzen du Hezkuntza Departamentuak, aniztasunari erantzuteko neurrien artean, Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programak sartuko dituela.

Hezkuntzako kontseilariaren maiatzaren 22ko 54/2015 Foru Aginduaren bidez, arauak eman ziren Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programak ezartzeko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan. Horren arabera, ikastetxeek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren kurtsotik aurrera ematen ahalko dituzte horrelako programak, Hezkuntza Departamentuak baimena eman ondoren, betiere.

Erabiliz Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak,

EBAZTEN DUT:

1. Baimena ematea Iruñeko “Ochoa de Olza” DBHIri, 2021-2022 ikasturtetik aurrera, Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programak eman ditzan Bigarren Hezkuntzako 2. kurtsotik aurrera.

2. Ebazpen honetako aurreko puntuan aipatutako baimenak balioa izateko, bete beharko dira maiatzaren 22ko 54/2014 Foru Aginduan ezarritako baldintzak eta prozedura.

3. Hezkuntzako kontseilariaren maiatzaren 22ko 54/2015 Foru Aginduaren 3. artikuluan aipatzen diren kasuetako bat gertatuz gero, Hezkuntza Departamentuak baliorik gabe utz dezake baimena.

4. Ebazpen hau igortzea Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Ikasketak Antolatzeko Zerbitzura eta Iruñeko “Ochoa de Olza” DBHIra, behar diren ondorioak izan ditzan.

5. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Iruñean, 2021eko maiatzaren 7an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia, Gil Sevillano González.

Iragarkiaren kodea: F2107614