125. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 28a

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ULTZAMA

Lur-ondasunen gaineko kontribuzioa. 2021eko lehen seihilekoa

Diru Bilketako Erregelamenduari jarraikiz, aditzera ematen da 2021eko maitzaren 17tik ekainaren 17ra epea dagoela Lur-ondasunen gaineko kontribuzioaren 2021eko lehen seihilekoari dagokionez igorri diren kuotak borondatez ordaindu ahal izateko.

Ordainketak ordainketa-gutunean aipatzen diren banku entitateen sukurtsalen batean eginen dira. Ordainagiri helbideratuak kobratzera ekarriko dira borondatezko epearen azken egunean.

Dirua sartzeko epea iragandakoan, errekarguak eta legezko interesak aplikatuko dira eta premiamendu bidez kobratzeko tramiteak eginen dira.

Larraintzarren (Ultzama), 2021eko maiatzaren 10ean.–Alkatea, Martin Picabea Aguirre.

Iragarkiaren kodea: L2108054