125. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 28a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

153/2021 EBAZPENA, maiatzaren 6koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak ematen dituena 2021-2022 ikasturteko eskola-egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, Lehen Hezkuntzan, Hezkuntza Berezian, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan irakaskuntza arautuak ematen dituzten ikastetxeetarako.

Ikusi da Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuko zuzendariak aldeko txostena eman duela jarraibideak onets daitezen 2021-2022 ikasturteko eskola-egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, Lehen Hezkuntzan, Hezkuntza Berezian, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan irakaskuntza arautuak ematen dituzten ikastetxeetarako.

Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. 2021-2022 ikasturtean irakaskuntza arautuak ematen dituzten ikastetxe publiko eta pribatuetan eskola-egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko jarraibideak onestea. Eranskin hauetan zehaztu dira:

–I. eranskina: Haur Hezkuntzako bigarren zikloari, Lehen Hezkuntzari eta Hezkuntza Bereziari dagozkien jarraibideak.

–II. eranskina: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagozkion jarraibideak, maila hori behin-behinekoz emanen duten Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetarako, herrian Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoarekin batera diharduten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetarako eta garraioa Lehen Hezkuntzako ikastetxearekin batera partekatzen duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetarako.

–III. eranskina: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagozkion jarraibideak, maila hori emanen duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gainerako institutuetarako, bai eta ikastetxe pribatu itunduetarako eta Bigarren Hezkuntzako institutuetarako ere.

–IV. eranskina: Batxilergoko irakaskuntzei dagozkien jarraibideak.

2. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

3. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

4. Ebazpen hau eta eranskinak igortzea Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusira, Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusira, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura eta Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegora, behar diren ondorioak izan ditzaten.

Iruñean, 2021eko maiatzaren 6an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia, Gil Sevillano González.

I. ERANSKINA

2021-2022 ikasturteko eskola-egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko jarraibideak, Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako bigarren zikloari, Lehen Hezkuntzari eta Hezkuntza Bereziari dagozkienak

1.–Egutegia.

Nafarroako Foru Komunitateko eskola-egutegiak baldintza hauek beteko ditu:

1. Ikastetxeetan, 2021-2022 ikasturtea 2021eko irailaren 1ean hasiko da, eta 2022ko ekainaren 30ean bukatuko.

2. Ikastetxeek berariazko egutegi proposamen bat prestatu beharko dute, honako baldintza hauek betez:

a) Eskola egunen kopurua: 175, gutxienez ere.

b) Eskolen hasiera: inola ere ez irailaren 8a baino lehen, ezta irailaren 10etik aurrera ere.

c) Eskolen bukaera: inola ere ez ekainaren 20a baino lehen, ezta ekainaren 22tik aurrera ere.

d) Eguberrietako oporrak: abenduaren 23tik urtarrilaren 9ra arte, biak barne.

e) Aste Santuko oporrak: apirilaren 14tik 24ra bitarte, biak barne.

f) Jaiegunak, Nafarroako lan egutegi arruntaren arabera: urriaren 12a, azaroaren 1a, abenduaren 3a, abenduaren 6a eta abenduaren 8a. Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuak beharrezko jarraibideak emanen ditu erabakitzen bada beste jaiegunen bat ezartzea eta, horrenbestez, eskola-egutegia aldatzea.

g) Hezkuntzako zaindariaren jaieguna: azaroaren 27a. Ikastetxeek zilegi izanen dute egun hori aldatzea.

h) Herriko festa eguna, Nafarroako Foru Komunitateko herrietako festa egunak zehazten dituen arauaren arabera. Data hori eskola eguna ez den egun batean egokitzen denean, ikastetxeak beste egun bat hautatzen ahalko du.

i) Ikastetxeak erabakitako eskola egunez gainerako egunak, aurreko ataletan jaiegun gisa finkatu ez direnak, eskolarik gabeko lanegunak izanen dira, gehienez ere 5 egun, eskolak hasten direnetik amaitzen diren arte.

j) Ezin izanen dira erabili g), h) eta i) atalek aipatzen dituzten egunak Eguberrietako eta Aste Santuko oporraldiak luzatzeko.

3. Abenduaren 22a eta apirilaren 13a eskola egunak izanen dira, baina goizez bakarrik.

4. Hezkuntza maila bat baino gehiago ematen duten ikastetxeek egun bakar batean bateratzen ahalko dituzte hezkuntza maila ezberdinei dagozkien zaindarien jaiegunak, baina ez dituzte inolaz ere ezarriko zaindarien jaiegun guztiak ikasle guztientzat.

5. Irailaren 1etik eskolak hasi bitarteko egunetan ikasturtearen antolaketarekin zerikusia duten jarduerak eginen dituzte irakasleek.

6. Eskolak bukatu eta ekainaren 30era arte, lan hauek eginen dira: ikasturtea berrikusi eta ebaluatzeko berariazko lanak, memoria didaktikoak, azken memoria, familiei arreta egitea eta beharrezkoak diren administrazio egintza eta egintza akademiko guztiak, baita hurrengo ikasturtea antolatzearekin lotutako jarduerak ere.

7. Ebaluazio bilkurak eta klaustroak ezin izanen dira eskola orduetan egin.

2.–Ordutegi orokorra.

Foru Komunitateko ikastetxeetako ordutegiak baldintza hauek beteko ditu:

1. Eskolak astelehenetik ostiralera izanen dira, honela:

a) Haur Hezkuntzako ikastetxeetan eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, urritik maiatzera bitarte, eskolak berrogeita hamar minutukoak izanen dira, astelehenetik ostiralera, eta goizeko lau saiotan eta arratsaldeko bi saiotan banatuko dira asteko lau egunetan. Bosgarren egunean goizean bakarrik arituko dira, eta saioetako bat hirurogei minutukoa izanen da. Goiz erdian, hogeita hamar minutuko jolasaldia izanen da.

Irailean eta ekainean, eskolaldia goizekoa izanen da, lau ordukoa (hogeita hamar minutuko jolasaldia barne).

Eskuarki, goizeko eta arratsaldeko saioen artean, laurogeita hamar minutuko tartea izanen da gutxienez. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen eta bigarren mailak ematen dituzten ikastetxe publikoetan eta garraioa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuekin partekatzen dutenetan, tartea, eskuarki, bi ordu eta erdikoa izanen da.

b) Ikastetxe pribatuetan, ikasleen eskolaldia goizeko eta arratsaldeko saioetan eginen da, astelehenetik ostiralera. Astean 25 ordu izanen dira gutxienez, goiz erdian eginen den hogeita hamar minutuko jolasaldia barne. Astean behin, goizeko eskolaldia soilik izaten ahalko da. Eskuarki, goizeko eta arratsaldeko saioen artean, laurogeita hamar minutuko tartea izanen da gutxienez.

Irailean eta ekainean, goizeko eskolaldia soilik egiten ahalko da, lau ordukoa, hogeita hamar minutuko jolasaldia barne. Irailean eta ekainean goizeko eskolaldia aukeratzen duten ikastetxeek beste hilabeteetan gutxienez ere 26 ordu emanen dituzte astean, goiz erdian eginen den hogeita hamar minutuko jolasaldia barne.

2. Ikastetxeek eskola-ordutegia handitzeko eskatzen ahalko dute, zenbatean luzatu nahi duten proposatuta, ordubete gehienez ere egunean. Luzapen horrek ez du behin ere ekarriko ituna handitzea ikastetxe pribatu itunduetan, ez eta plantilla ere ikastetxe publikoetan. Familiei ez die inolako kosturik sortuko. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak onetsi edo ukatuko du, bideragarritasunaren arabera.

3. Garraio zerbitzua partekatzen duten ikastetxeek zerbitzu horrekin bateragarriak diren egutegia eta ordutegia aurkeztu beharko dituzte, eta goizeko eskolaldia soilik egiteko egun bera izan beharko dute.

4. Egutegia eta ordutegi orokorra, onetsi ondoren, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta pribatu guztiek nahitaez bete beharko dituzte. Ikastetxeko zuzendariaren erantzukizuna izanen da horiek betearaztea, eta aplikazioaren gainbegiratzea eta kontrola, aldiz, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren gain egonen da.

5. Egutegia eta ordutegi orokorra ezin izanen dira aldatu ikastetxe bakoitzeko Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren baimenik gabe, eta iragarki-taulan erakutsiko dira, eta hala badagokio, web-orrian.

3.–Eskolaldi jarraitua eta eskolaldi malgua duten ikastetxeak.

Eskolaldi jarraitua edo malgua modu esperimentalean duten ikastetxeen ordutegi orokorra kasu bakoitzean onetsitako eskolaldi proiektuan ezarritakoaren araberakoa izanen da.

4.–Salbuespenak.

Aurreko edozein atalen gaineko salbuespenak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari eskatu beharko zaizkio, hark aztertu eta onar edo bazter ditzan.

5.–Mugaz gaindiko lankidetza programa.

Arnegiko ikastetxe frantsesarekin mugaz gaindiko lankidetza programa batean parte hartzea optimizatzeko asmoz, Luzaide HLHIPk askatasuna izanen du bere egutegi proposamena egiteko, baldintza hauek betez gero:

–175 eskola egun gutxienez, irailaren 1etik ekainaren 30era bitarte.

–Jaiegunak, Nafarroako lan egutegi arruntaren arabera.

–Herriko festa eguna, Nafarroako Foru Komunitateko herrietako festa egunak zehazten dituen arauaren arabera. Data hori eskola eguna ez den egun batean egokitzen denean, ikastetxeak beste egun bat hautatzen ahalko du.

–Hezkuntza-mailako zaindariaren jaieguna: azaroaren 27a. Dena dela, jaiegun hori beste egun batera aldatzen ahalko da.

–Ikastetxeak erabakitako eskola egunez gainerako egunak, aurreko ataletan jaiegun gisa finkatu ez direnak, eskolarik gabeko lanegunak izanen dira; gehienez ere 5 egun, eskolak hasten direnetik bukatzen diren arte.

6.–Tramitazioa.

Tramitazioa egiteko, honela jokatuko da:

1. Zuzendariek, Eskola Kontseiluari entzun ondoren, egutegi eta ordutegi proposamenak bidaliko dituzte Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, “EDUCA” kudeaketa programaren bidez. Horretarako azkeneko eguna 2021eko ekainaren 17a izanen da.

2. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak egutegiak eta ordutegiak onetsi edo ukatuko ditu, aztertu ondoren. “EDUCA” kudeaketa programak ematen duen informatikako euskarriaren bidez iritsiko zaie ikastetxeei Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren jakinarazpena. 2021eko ekainaren 26rako inolako jakinarazpenik jasotzen ez duten ikastetxeen egutegiak eta ordutegiak onetsitzat joko dira.

Ikastetxeren batek bere egutegi proposamena aipatu epean bidaltzen ez badu, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ofizioz esleituko dio eranskinaren 1. atalean (Egutegia) ezarritako baldintzak betetzen dituen egutegi bat.

7.–Beste egoera batzuk, unean uneko osasun egoeraren arabera.

Kontuan harturik osasun errealitatea unean-unean aldatzen dela, eraikin honetan bildutako jarraibideak aldatzen ahalko dira. Horren ondorioetarako, Hezkuntza Departamentuak prebentzio eta antolaketa protokolo bat prestatuko du 2021-2022 ikasturtean hezkuntza jarduera aurrera eramateko.

II. ERANSKINA

2021-2022 ikasturteko eskola-egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko jarraibideak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagozkionak, Nafarroako Foru Komunitatean maila hori behin-behinekoz emanen duten Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetarako, herrian Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoarekin batera diharduten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetarako eta garraioa Lehen Hezkuntzako ikastetxearekin batera partekatzen duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetarako

1.–Egutegia.

Nafarroako Foru Komunitateko eskola-egutegiak baldintza hauek beteko ditu:

1. Ikastetxeetan, 2021-2022 ikasturtea 2021eko irailaren 1ean hasiko da, eta 2022ko ekainaren 30ean bukatuko.

2. Ikastetxeek berariazko egutegi proposamen bat prestatu beharko dute, honako baldintza hauek betez:

a) Eskola egunen kopurua: 175, gutxienez ere.

b) Eskolen hasiera eguna: inola ere ez irailaren 8a baino lehen, ezta irailaren 10etik aurrera ere.

c) Eskolen bukaera: inola ere ez ekainaren 20a baino lehen, ezta ekainaren 22tik aurrera ere. Azken hiru egunetan 2021-2022 ikasturteko deialdi bereziko azterketak eginen dira.

d) Deialdi arrunteko notak emateko azken eguna: ekainaren 7an.

Ikastetxeak antolatu beharko du deialdi arrunteko notak emateko azken egunetik deialdi bereziko azterketak hasteko zehaztutako egunera arteko aldia, azterketa horiek egin behar dituzten ikasleak behar bezala prestatzeko. Halaber, egun horietan, hau da, azterketa bereziak prestatzeko eta egiteko egunetan, errepasatzeko curriculum-jarduerak eginen ditu gainerako ikasleentzat.

e) Eskola egunetan ezin izanen dira eskolak eten kontrolak, probak edo azterketak egiteko.

f) Eguberrietako oporrak: abenduaren 23tik urtarrilaren 9ra arte, biak barne.

g) Aste Santuko oporrak: apirilaren 14tik 24ra bitarte, biak barne.

h) Jaiegunak, Nafarroako lan egutegi arruntaren arabera: urriaren 12a, azaroaren 1a, abenduaren 3a, abenduaren 6a eta abenduaren 8a. Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuak beharrezko jarraibideak emanen ditu erabakitzen bada beste jaiegunen bat ezartzea eta, horrenbestez, eskola-egutegia aldatzea.

i) Hezkuntzako zaindariaren jaieguna: azaroaren 27a. Ikastetxeek zilegi izanen dute egun hori aldatzea.

j) Herriko festa eguna, Nafarroako Foru Komunitateko herrietako festa egunak zehazten dituen arauaren arabera. Data hori eskola eguna ez den egun batean egokitzen denean, ikastetxeak beste egun bat hautatzen ahalko du.

k) Ikastetxeak erabakitako eskola egunez gainerako egunak, aurreko ataletan jaiegun gisa finkatu ez direnak, eskolarik gabeko lanegunak izanen dira, gehienez ere 5 egun, eskolak hasten direnetik amaitzen diren arte.

l) Ezin izanen dira erabili i), j) eta k) atalek aipatzen dituzten egunak Eguberrietako eta Aste Santuko oporraldiak luzatzeko.

3. Abenduaren 22a eta apirilaren 13a eskola egunak izanen dira, baina goizez bakarrik.

4. Hezkuntza maila bat baino gehiago ematen duten ikastetxeek egun bakar batean bateratzen ahalko dituzte hezkuntza maila ezberdinei dagozkien zaindarien jaiegunak. Ez dituzte inolaz ere ezarriko zaindarien jaiegun guztiak ikasle guztientzat.

5. Irailaren 1etik eskolak hasi bitarteko egunetan, ikasturtearen antolaketarekin zerikusia duten jarduerak eginen dituzte irakasleek.

6. Eskolak bukatu eta ekainaren 30era arte, lan hauek eginen dira: ikasturtearen berrikusketa eta ebaluazio lanak, irakasgai bakoitzaren memoria didaktikoak, koordinazio didaktikorako departamentuen memoriak, azken memoria, erreklamazioak, ikasleak eta familiak hartzea eta beharrezkoak diren administrazio egintza guztiak, baita hurrengo ikasturtea antolatzearekin lotutako jarduerak ere.

7. Ebaluazio bilkurak eta klaustroak ezin izanen dira eskola orduetan egin.

2.–Ordutegi orokorra.

Foru Komunitateko ikastetxeetako ordutegiak baldintza hauek beteko ditu:

1. Ikasleek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eranskin honetan aipatzen diren ikastetxeetan egiten dutenean, haien asteko ordutegia izanen da III. eranskinean aipatutako ikastetxeetan ematen den 30 eskola-saioen baliokidea, astero tutoretzarako saio bat barne.

2. Eskolak astelehenetik ostiralera izanen dira, goizez eta arratsaldez. Hala ere, astean behin goizeko saioa soilik izaten ahalko da. Nolanahi ere, goizeko eta arratsaldeko saioen artean gutxienez ordu eta erdiko atsedenaldia utzi beharko da. Goiz erdian hogeita hamar minutuko jolasaldia izanen da.

3. Irailean eta ekainean, goizeko eskolaldia bakarrik eginen da, eta 6 orduko iraupena izanen du, jolasaldia barne.

4. Goizeko eskolen hasiera eta arratsaldekoen amaiera ordu berean eginen da hiru hezkuntza mailak ematen dituzten ikastetxeetan: Haur Hezkuntzako 2. zikloa, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. Garraioa Lehen Hezkuntzakoekin partekatzen duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetan, sarrera-irteerak ongi koordinatuko dira, eskola garraioa behar bezala erabil dadin.

Bigarren Hezkuntzako institutuekin ere horrelako koordinazioa egin beharko da, baldin eta, eskola garraiorako dituzten baliabide materialen arabera, eskolak hasteko eta bukatzeko ordutegiek bat etorri behar badute.

5. Ikastetxeek eskola-ordutegia handitzeko eskatzen ahalko dute, zenbatean luzatu nahi duten proposatuta, ordubete gehienez ere egunean. Luzapen horrek ez du inola ere ekarriko plantilla handitzea. Familiei ez die inolako kosturik sortuko. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak onetsi edo ukatuko du, bideragarritasunaren arabera.

6. Garraio zerbitzua partekatzen duten ikastetxeek zerbitzu horrekin bateragarriak diren egutegia eta ordutegia aurkeztu beharko dituzte, eta goizeko eskolaldia soilik egiteko egun bera izan beharko dute.

7. Egutegia eta ordutegi orokorra, onetsi ondoren, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta pribatu guztiek nahitaez bete beharko dituzte. Ikastetxeko zuzendariaren erantzukizuna izanen da horiek betearaztea, eta aplikazioaren gainbegiratzea eta kontrola, aldiz, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren gain egonen da.

8. Egutegia eta ordutegi orokorra ezin izanen dira aldatu ikastetxe bakoitzeko Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren baimenik gabe, eta iragarki-taulan erakutsiko dira, eta hala badagokio, web-orrian.

3.–Salbuespenak.

Aurreko edozein atalen gaineko salbuespenak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari eskatu beharko zaizkio, hark aztertu eta onar edo bazter ditzan.

4.–Tramitazioa.

Tramitazioa egiteko, honela jokatuko da:

1. Zuzendariek, Eskola Kontseiluari entzun ondoren, egutegi eta ordutegi proposamenak bidaliko dituzte Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, “EDUCA” kudeaketa programaren bidez. Horretarako azkeneko eguna 2021eko ekainaren 17a izanen da.

2. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak egutegiak eta ordutegiak onetsi edo ukatuko ditu, aztertu ondoren. “EDUCA” kudeaketa programak ematen duen informatikako euskarriaren bidez iritsiko zaie ikastetxeei Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren jakinarazpena. 2021eko ekainaren 26rako inolako jakinarazpenik jasotzen ez duten ikastetxeen egutegiak eta ordutegiak onetsitzat joko dira.

Ikastetxeren batek bere egutegi proposamena aipatu epean bidaltzen ez badu, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ofizioz esleituko dio eranskinaren 1. atalean (Egutegia) ezarritako baldintzak betetzen dituen egutegi bat.

5.–Beste egoera batzuk, unean uneko osasun egoeraren arabera.

Kontuan harturik osasun errealitatea unean-unean aldatzen dela, eraikin honetan bildutako jarraibideak aldatzen ahalko dira. Horretarako, Hezkuntza Departamentuak prebentzio eta antolaketa protokolo bat prestatuko du 2021-2022 ikasturtean hezkuntza jarduera aurrera eramateko.

III. ERANSKINA

2021-2022 ikasturteko eskola-egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko jarraibideak Nafarroako Foru Komunitateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gainerako institutuetan emanen den Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuetarako eta institutuetarako

1.–Egutegia.

Nafarroako Foru Komunitateko eskola-egutegiak baldintza hauek beteko ditu:

1. Ikastetxeetan, 2021-2022 ikasturtea 2021eko irailaren 1ean hasiko da, eta 2022ko ekainaren 30ean bukatuko.

2. Ikastetxeek berariazko egutegi proposamen bat prestatu beharko dute, honako baldintza hauek betez:

a) Eskola egunen kopurua: 175, gutxienez ere.

b) Eskolen hasiera: irailaren 8a.

c) Eskolen bukaera: ekainaren 22an. Azken hiru egunetan 2021-2022 ikasturteko deialdi bereziko azterketak eginen dira.

d) Deialdi arrunteko notak emateko azken eguna: ekainaren 7an.

Ikastetxeak antolatu beharko du deialdi arrunteko notak emateko azken egunetik deialdi bereziko azterketak hasteko zehaztutako egunera arteko aldia, azterketa horiek egin behar dituzten ikasleak behar bezala prestatzeko. Halaber, egun horietan, hau da, azterketa bereziak prestatzeko eta egiteko egunetan, errepasatzeko curriculum-jarduerak eginen ditu gainerako ikasleentzat.

e) Eskola egunetan ezin izanen dira eskolak eten kontrolak, probak edo azterketak egiteko.

f) Eguberrietako oporrak: abenduaren 23tik urtarrilaren 9ra arte, biak barne.

g) Aste Santuko oporrak: apirilaren 14tik 24ra bitarte, biak barne.

h) Jaiegunak, Nafarroako lan egutegi arruntaren arabera: urriaren 12a, azaroaren 1a, abenduaren 3a, abenduaren 6a eta abenduaren 8a. Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuak beharrezko jarraibideak emanen ditu erabakitzen bada beste jaiegunen bat ezartzea eta, horrenbestez, eskola-egutegia aldatzea.

i) Hezkuntzako zaindariaren jaieguna: urtarrilaren 28a. Ikastetxeek zilegi izanen dute egun hori aldatzea.

j) Herriko festa eguna, Nafarroako Foru Komunitateko herrietako festa egunak zehazten dituen arauaren arabera. Data hori eskola eguna ez den egun batean egokitzen denean, ikastetxeak beste egun bat hautatzen ahalko du.

k) Ikastetxeak erabakitako eskola egunez gainerako egunak, aurreko ataletan jaiegun gisa finkatu ez direnak, eskolarik gabeko lanegunak izanen dira, gehienez ere 5 egun, eskolak hasten direnetik amaitzen diren arte.

l) Ezin izanen dira erabili i), j) eta k) atalek aipatzen dituzten egunak Eguberrietako eta Aste Santuko oporraldiak luzatzeko.

3. Abenduaren 22a eta apirilaren 13a eskola egunak izanen dira, baina goizez bakarrik.

4. Hezkuntza maila bat baino gehiago ematen duten ikastetxeek egun bakar batean bateratzen ahalko dituzte hezkuntza maila ezberdinei dagozkien zaindarien jaiegunak. Ez dituzte inolaz ere ezarriko zaindarien jaiegun guztiak ikasle guztientzat.

5. Irailaren 1etik eskolak hasi bitarteko egunetan, ikasturtearen antolaketarekin zerikusia duten jarduerak eginen dituzte irakasleek.

6. Eskolak bukatu eta ekainaren 30era arte, lan hauek eginen dira: ikasturtearen berrikusketa eta ebaluazio lanak, irakasgai bakoitzaren memoria didaktikoak, koordinazio didaktikorako departamentuen memoriak, azken memoria, erreklamazioak, ikasleak eta familiak hartzea eta beharrezkoak diren administrazio egintza guztiak, baita hurrengo ikasturtea antolatzearekin lotutako jarduerak ere.

7. Ebaluazio bilkurak eta klaustroak ezin izanen dira eskola orduetan egin.

2.–Ordutegi orokorra.

Foru Komunitateko ikastetxeetako ordutegiak baldintza hauek beteko ditu:

1. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eranskin honetan aipatzen diren ikastetxeetan egiten duten ikasleen asteko ordutegia 30 eskola-saiokoa izanen da, astero tutoretzarako saio bat barne. 258/1998 Foru Aginduaren 2.1.b) artikuluarekin bat, eskola-saioek gutxienez ere 55 minutu iraunen dute.

2. Eskolaldia oro har goizeko saioetan eginen da astelehenetik ostiralera, eta gutxienez bi arratsaldetan ere bai. Goiz erdian 30 minutuko jolasaldia izanen da. Betiere, gutxienez ordu eta erdiko tartea izanen da goizeko eta arratsaldeko saioen artean.

3. Hala ere, bidezkoa izanen da eskolaldi etengabea eskatzea ekainerako eta/edo irailerako, betiere urterako ezarritako eskola-ordutegia betetzen badute.

4. Soilik goizeko eskolaldia ikasturte osoan ezarri nahi izanez gero, behar den baimena eskatu beharko da, eta eskabidearekin batera txosten bat aurkeztu, non azalduko baitira eskolaldi hori aldatzea komenigarri egiten duten arrazoiak: garraioaren eta jantokiaren erabilerari lotutako arrazoiak, arrazoi pedagogikoak edo bestelakoak.

5. Goizeko eskolaldia soilik egiteko baimena duten ikastetxeek horrela segitzen ahalko dute, berriz eskatu gabe, baldin eta baimena emateko oinarri izan ziren arrazoiak aldatu ez badira.

6. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa edo Lanbide Heziketa ematen duten institutuak herrigune berean edo eskola garraioaren ibilbide berean baldin badaude, eta tradizionalki gurasoen elkarteen eta Nafarroako Gobernuaren artean partekaturiko garraioaz baliatzen badira, beren artean koordinatuko dituzte sarrera-irteerako ordutegiak.

Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeekin ere horrelako koordinazioa egin beharko da, baldin eta, eskola garraiorako dituzten baliabide materialen arabera, eskolen hasiera eta bukaera ordutegietan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako institutuekin bat etorri behar badute.

7. Ikastetxeek eskola-ordutegia handitzeko eskatzen ahalko dute, zenbatean luzatu nahi duten proposatuta, ordubete gehienez ere egunean. Luzapen horrek ez du behin ere ekarriko ituna handitzea ikastetxe pribatu itunduetan, ez eta plantilla ere ikastetxe publikoetan. Familiei ez die inolako kosturik sortuko. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak onetsi edo ukatuko du, bideragarritasunaren arabera.

8. Eskola garraio bera partekatzen duten ikastetxe guztiek, nahitaez, zerbitzu horren ordutegiarekin bateragarriak diren egutegia eta ordutegia aurkeztu beharko dituzte.

9. Egutegia eta ordutegi orokorra, onetsi ondoren, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta pribatu guztiek nahitaez bete beharko dituzte. Ikastetxeko zuzendariaren erantzukizuna izanen da horiek betearaztea, eta aplikazioaren gainbegiratzea eta kontrola, aldiz, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren gain egonen da.

10. Egutegia eta ordutegi orokorra ezin izanen dira aldatu ikastetxe bakoitzeko Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren baimenik gabe, eta iragarki-taulan erakutsiko dira, eta hala badagokio, web-orrian.

3.–Salbuespenak.

Aurreko edozein atalen gaineko salbuespenak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari eskatu beharko zaizkio, hark aztertu eta onar edo bazter ditzan.

4.–Tramitazioa.

Tramitazioa egiteko, honela jokatuko da:

1. Zuzendariek, Eskola Kontseiluari entzun ondoren, egutegi eta ordutegi proposamenak bidaliko dituzte Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, “EDUCA” kudeaketa programaren bidez. Horretarako azkeneko eguna 2021eko ekainaren 17a izanen da.

2. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak egutegiak eta ordutegiak onetsi edo ukatuko ditu, aztertu ondoren. “EDUCA” kudeaketa programak ematen duen informatikako euskarriaren bidez iritsiko zaie ikastetxeei Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren jakinarazpena. 2021eko ekainaren 26rako inolako jakinarazpenik jasotzen ez duten ikastetxeen egutegiak eta ordutegiak onetsitzat joko dira.

Ikastetxeren batek bere egutegi proposamena aipatu epean bidaltzen ez badu, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ofizioz esleituko dio eranskinaren 1. atalean (Egutegia) ezarritako baldintzak betetzen dituen egutegi bat.

5.–Beste egoera batzuk, unean uneko osasun egoeraren arabera.

Kontuan harturik osasun errealitatea unean-unean aldatzen dela, eraikin honetan bildutako jarraibideak aldatzen ahalko dira. Horretarako, Hezkuntza Departamentuak prebentzio eta antolaketa protokolo bat prestatuko du 2021-2022 ikasturtean hezkuntza jarduera aurrera eramateko.

IV. ERANSKINA

Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoari dagozkion eskola-egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko jarraibideak, 2021-2022 ikasturterako

1.–Egutegia.

Nafarroako Foru Komunitateko eskola-egutegiak baldintza hauek beteko ditu:

1. Ikastetxeetan, 2021-2022 ikasturtea 2021eko irailaren 1ean hasiko da, eta 2022ko ekainaren 30ean bukatuko.

2. Ikastetxeek berariazko egutegi proposamen bat prestatu beharko dute, honako baldintza hauek betez:

a) Eguberrietako oporrak: abenduaren 23tik urtarrilaren 9ra arte, biak barne.

b) Aste Santuko oporrak: apirilaren 14etik 24ra bitarte, biak barne.

c) Jaiegunak, Nafarroako lan egutegi arruntaren arabera: urriaren 12a, azaroaren 1a, abenduaren 3a, abenduaren 6a eta abenduaren 8a. Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuak beharrezko jarraibideak emanen ditu erabakitzen bada beste jaiegunen bat ezartzea eta, horrenbestez, eskola-egutegia aldatzea.

d) Hezkuntzako zaindariaren jaieguna: urtarrilaren 28a. Ikastetxeek zilegi izanen dute egun hori aldatzea.

e) Herriko festa eguna, Nafarroako Foru Komunitateko herrietako festa egunak zehazten dituen arauaren arabera. Data hori eskola eguna ez den egun batean egokitzen denean, ikastetxeak beste egun bat hautatzen ahalko du.

f) Aukeratutako eskola egunez gainerako egunak, aurreko ataletan jaiegun gisa finkatu ez direnak, eskola gabeko lanegunak izanen dira, gehienez ere 5 egun, eskolak hasten direnetik amaitzen diren arte.

g) Ezin izanen dira erabili d), e) eta f) letretan aipatzen diren egunak Eguberrietako eta Aste Santuko oporraldiak luzatzeko.

h) Abenduaren 22a eta apirilaren 13a eskola egunak izanen dira, baina goizez bakarrik.

i) Hezkuntza maila bat baino gehiago ematen duten ikastetxeek egun bakar batean bateratzen ahalko dituzte hezkuntza maila ezberdinei dagozkien zaindarien jaiegunak, baina ez dituzte inolaz ere ezarriko zaindarien jaiegun guztiak ikasle guztientzat.

j) Eskola egunetan ezin izanen dira eskolak eten kontrolak, probak edo azterketak egiteko.

3. Horrez gain, egutegirako berariazko proposamenak baldintza hauek bete beharko ditu, ikasmailaren arabera:

–Batxilergoko lehen maila:

k) Eskola egunen kopurua: 175, gutxienez ere.

l) Eskolen hasiera: irailaren 8a.

m) Eskolen bukaera: ekainaren 22an. Azken hiru eskola egunetan 2021-2022 ikasturteko deialdi bereziko azterketak eginen dira.

n) Deialdi arrunteko notak emateko azken eguna: ekainaren 7an.

Ikastetxeak antolatu beharko du deialdi arrunteko notak emateko azken egunetik deialdi bereziko azterketak hasteko zehaztutako egunera arteko aldia, deialdi bereziko probak egin behar dituzten ikasleak behar bezala prestatzeko. Halaber, egun horietan, hau da, azterketa bereziak prestatzeko eta egiteko egunetan, errepasatzeko curriculum-jarduerak eginen ditu gainerako ikasleentzat.

–Batxilergoko bigarren maila:

o) Eskolen hasiera: irailaren 8a.

p) Deialdi arrunteko azterketak egiteko azken eguna: maiatzaren 23a. Egun horretara arte, eskola eguntzat joko dira Batxilergoko 1. mailarako halakotzat jotzen diren berberak.

q) Aparteko deialdia: ekainaren 14a, 15a eta 16a.

r) Ikastetxeak ikasleak egoki prestatzeko antolatuko ditu maiatzaren 24tik Batxilergoko 2. ikasmailako azterketa bereziak egin arteko egunak, bai azterketa horiek egiteko, bai unibertsitatera sartzeko Batxilergoko ebaluazioa egiteko.

s) Unibertsitatera sartzeko Batxilergoaren ebaluazioaren deialdi arrunta: ekainaren 7a, 8a eta 9a.

t) Unibertsitatera sartzeko Batxilergoaren ebaluazioaren deialdi berezia: ekainaren 28a, 29a eta 30a.

4. Irailaren 1etik eskolak hasi bitarteko egunetan, ikasturtearen antolaketarekin zerikusia duten jarduerak eginen dituzte irakasleek.

5. Deialdi bereziko azterketak bukatu eta ekainaren 30era arte, lan hauek eginen dira: ikasturtearen berrikusketa eta ebaluazio lanak, irakasgai bakoitzaren memoria didaktikoak, koordinazio didaktikorako departamentuen memoriak, azken memoria, erreklamazioak, ikasleak eta familiak hartzea eta beharrezkoak diren administrazio egintza guztiak, baita hurrengo ikasturtea antolatzearekin lotutako jarduerak ere.

6. Ebaluazio bilkurak eta klaustroak ezin izanen dira eskola-ordutegian egin.

2.–Ordutegi orokorra.

Foru Komunitateko ikastetxeetako ordutegiak baldintza hauek beteko ditu:

1. Eskolaldia oro har goizeko saioetan banatuko da astelehenetik ostiralera, eta gutxienez bi arratsaldetan ere bai. G edo G-A ereduak ematen dituzten ikastetxeetan, asteko ordutegia 30 eskola-saiokoa izanen da, eta D edo D-A ereduak ematen dituzten ikastetxeetan, 34 eskola-saiokoa. Goiz erdian 30 minutuko atsedenaldi bat eginen da. Betiere, gutxienez ordu eta erdiko tartea izanen da goizeko eta arratsaldeko saioen artean.

2. 258/1998 Foru Aginduaren 2.1.b) artikuluarekin bat, eskola-saioek gutxienez ere 55 minutu iraunen dute. Bizpahiru eskola saioren ondoren, gutxienez ere 20 minutuko atsedenaldia programatuko da.

3. Soilik goizeko eskolaldia ezarri nahi denean, egunero sei eskola-saio izanen dira G eta G-A ereduetan. D eta D-A ereduek, berriz, zazpi eskola-saioko eskolaldia izanen dute astean lau egunetan, eta sei eskola-saio bosgarren egunean. Horri dagokion baimena Hezkuntza Departamentuari eskatu beharko zaio, eta eskabidearekin batera txosten bat aurkeztu beharko da, non azalduko baitira eskolaldi hori aldatzea komenigarri egiten duten arrazoiak: garraioaren eta jantokiaren erabilerari lotutako arrazoiak, arrazoi pedagogikoak edo bestelakoak.

4. Goizeko eskolaldia soilik egiteko baimena duten ikastetxeek horrela segitzen ahalko dute, berriz eskatu gabe, baldin eta baimena emateko oinarri izan ziren arrazoiak aldatu ez badira.

5. Hala ere, hizkuntza ereduak eman eta astean 34 eskola-saio dituzten ikastetxeek, ikasleen garraioari lotutako arazorik izanez gero, salbuespen gisa, 50 minutuko saioak egiten ahalko dituzte, egunean bi gehienez, 7 eskola-saio dituzten egunetan. Kasu horietan, atsedenaldiak salbuespen egoera horren arabera moldatuko dira. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak baimendu beharko ditu gorabehera horiek.

6. Ikastetxeek eskola-ordutegia handitzeko eskatzen ahalko dute, zenbatean luzatu nahi duten proposatuta, ordubete gehienez ere egunean. Luzapen horrek ez du behin ere ekarriko ituna handitzea ikastetxe pribatu itunduetan, ez eta plantilla ere ikastetxe publikoetan. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak onetsi edo ukatuko du, bideragarritasunaren arabera.

7. Eskola garraio bera partekatzen duten ikastetxe guztiek, nahitaez, zerbitzu horrekin bateragarriak diren egutegia eta ordutegia aurkeztu beharko dituzte.

8. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa edo Lanbide Heziketa ematen duten institutuak herrigune berean edo eskola garraioaren ibilbide berean baldin badaude, eta tradizionalki gurasoen elkarteen eta Nafarroako Gobernuaren artean partekaturiko garraioaz baliatzen badira, beren artean koordinatuko dituzte sarrera-irteerako ordutegiak.

Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoekin ere horrelako koordinazioa egin beharko da, baldin eta, eskola garraiorako dituzten baliabide materialen arabera, eskolak hasteko eta bukatzeko ordutegiak Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako institutuekin koordinatu behar baldin badira.

9. Egutegia eta ordutegi orokorra, onetsi ondoren, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta pribatu guztiek nahitaez bete beharko dituzte. Ikastetxeko zuzendariaren erantzukizuna izanen da horiek betearaztea, eta aplikazioaren gainbegiratzea eta kontrola, aldiz, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren gain egonen da.

10. Egutegia eta ordutegi orokorra ezin izanen dira aldatu ikastetxe bakoitzeko Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren baimenik gabe, eta iragarki-taulan erakutsiko dira, eta hala badagokio, web-orrian.

3.–Salbuespenak.

Aurreko edozein atalen gaineko salbuespenak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari eskatu beharko zaizkio, hark aztertu eta onar edo bazter ditzan.

4.–Tramitazioa.

Tramitazioa egiteko, honela jokatuko da:

1. Zuzendariek, Eskola Kontseiluari entzun ondoren, egutegi eta ordutegi proposamenak bidaliko dituzte Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, “EDUCA” kudeaketa programaren bidez. Horretarako azkeneko eguna 2021eko ekainaren 17a izanen da.

2. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak egutegiak eta ordutegiak onetsi edo ukatuko ditu, aztertu ondoren. “EDUCA” kudeaketa programak ematen duen informatikako euskarriaren bidez iritsiko zaie ikastetxeei Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren jakinarazpena. 2021eko ekainaren 26rako inolako jakinarazpenik jasotzen ez duten ikastetxeen egutegiak eta ordutegiak onetsitzat joko dira.

Ikastetxeren batek bere egutegi proposamena aipatu epean bidaltzen ez badu, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ofizioz esleituko dio eranskinaren 1. atalean (Egutegia) ezarritako baldintzak betetzen dituen egutegi bat.

5.–Beste egoera batzuk, unean uneko osasun egoeraren arabera.

Kontuan harturik osasun errealitatea unean-unean aldatzen dela, eraikin honetan bildutako jarraibideak aldatzen ahalko dira. Horretarako, Hezkuntza Departamentuak prebentzio eta antolaketa protokolo bat prestatuko du 2021-2022 ikasturtean hezkuntza jarduera aurrera eramateko.

Iragarkiaren kodea: F2107573