110. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 12a

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

Nafarroako Foru Ogasuna
Derrigorrezko Diru-bilketa
Jakinarazpen ediktua

Kasu bakoitzean espedientean aipatzen diren arrazoiengatik, ezin izan da egin Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren 99. artikuluko 2. apartatuan agindutako jakinarazpena. Horregatik, foru lege horren 99. artikuluko 4. apartatuak agintzen duenari jarraikiz, ediktu hau argitara ematen da eta dei egiten zaie ondoko interesdunei, Zergadunari Laguntza Emateko Atalaren bulegoetara ager daitezen (Iruñeko Ezkirotz kalea 16), ediktu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hamabost egun naturaleko epean, berak zuzenean edo behar bezala ordezkatuta, jakinarazpena jasotzeko. Eta ohartarazten zaie ezen, epe hori betetzen denean agertu ez badira, egintza horiek jakinarazi zaizkiela ulertuko dela, ondorio guztietarako, epea bete eta biharamunetik.

Zergapekoei honen berri ematen zaie: premiamendu-probidentziaren hasiera edo beste edozein tramite jakinarazitzat jotzen denean ez interesdunak ez haien ordezkariak agertu ez direlako, jakinarazitzat joko direla premiamendu-prozedurak egiten diren hurrengo jarduketetan eta jardunbideetan, nahiz eta ez duten galduko beste edonoiz agertzeko eskubidea. Nolanahi ere, enbargatutako ondasunak besterentzeko ebazpena Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren 99. artikuluan xedatutakoari jarraikiz jakinaraziko da.

Errekurtsoa jartzeko epea:

Jakinarazpena egintzat eman eta biharamunetik, interesdunak hilabetea dauka bidezko errekurtsoak jartzeko.

Iruñean, 2021eko apirilaren 26an.–Derrigorrezko Diru-bilketaren Ataleko burua, Sonia Ruiz Millán. Haren ordez, Diru-bilketa Zerbitzuko zuzendaria (664/2017 Ebazpena, urriaren 24koa, Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana), Javier Ezpeleta Iráizoz.

DEITZEN DIREN INTERESDUNAK

Interesduna: 72665229-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279265.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73431288-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280139.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73431288-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155154.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X1377200Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278535.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3437658D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043412.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y5909473M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/000042950.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18934542-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143007.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2885109N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280141.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6660047Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279269.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72675222-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278640.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44613470-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277761.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72698218-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279273.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5209407E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278536.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y3283491W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279275.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79352231-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279234.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4625828E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001078894.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6274802B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025933.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6274802B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025932.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6274802B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025931.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72824069-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276506.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18210279-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025868.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18210279-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276952.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73422670-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143242.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78842348-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278538.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2982068V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001107469.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29149248-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133189.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X7971655Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278540.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5978653X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001134973.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4162309E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001134672.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73485469-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001131220.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 24464464-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151624.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72701311-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001140179.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33426084-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152129.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52441188-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043235.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16012814-F.

Jakinarazitako egintza: DIRU-BILKETA. 314 KONPENTS. EZKONTIDEAK. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000000021.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33446222-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277123.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29139440-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151733.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72802418-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001140391.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72818179-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280599.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52441836-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117235.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 30591359-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001107463.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9622971R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149584.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 25458056-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001137803.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72811426-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001129923.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72690300-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153872.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78743797-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043544.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78743797-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280152.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44615714-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276958.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 71652455-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275410.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72823877-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117244.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44625606-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142592.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29138801-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278642.

Zer den: zorduna.

Interesduna: M3112235J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278812.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44616867-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279291.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16578391-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279292.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73618780-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279293.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15995442-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043467.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6445482P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001135087.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 71440422-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153426.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5216246F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280257.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 14408014-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 145 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043383.

Zer den: entitate ordaintzailea.

Interesduna: 52446577-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001128678.

Zer den: zorduna.

Interesduna: L3100928E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000520.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 78776874-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043459.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73136705-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143245.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72672695-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280801.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44632528-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274275.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72693677-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153934.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73122584-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001154836.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73122584-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280606.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44618973-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138880.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44618973-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278545.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33439580-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142916.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18205977-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278905.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72803383-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043553.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72803383-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001140412.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72803383-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001140414.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44640932-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279304.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44617119-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278779.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52440751-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000266.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 16600504-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279306.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15806970-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279307.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44610766-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277782.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6726189T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276966.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73633587-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143106.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72810837-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278549.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72810837-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280610.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29153989-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138082.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73137238-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278551.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15834849-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143548.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72679070-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025913.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16481691-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151203.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44616921-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279312.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15106614-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 256 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ORDAINTZAILEA.

Urtea eta zk.: 2020/000025265.

Zer den: ordaintzai.

Interesduna: 72685278-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278553.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72696421-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153983.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73143706-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277783.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15379656-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278554.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78743960-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155867.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52708062-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280245.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73108933-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001140769.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 03850221-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/000042916.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33424171-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152103.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4671377P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279029.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33427048-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152143.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44639841-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276522.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44627570-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278687.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79353134-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279123.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 22747245-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043323.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73421029-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280803.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16606920-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001137449.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16606920-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043443.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78742126-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278909.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72654257-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274122.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3647241Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000351.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: X3647241Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000353.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: X3647241Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000354.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: X3647241Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000352.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: Y2907600T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280804.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15835697-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043091.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X1529598Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280258.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3085406W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025832.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3085406W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025831.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4659795H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276112.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 21675882-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277126.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6285215M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001148965.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2072846V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043566.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16543353-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001137372.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72683881-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001139916.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3844332C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276978.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44628964-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043010.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52442406-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/000042292.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72802132-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278619.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72802127-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278560.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73461331-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043555.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73461331-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279337.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9922037K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149638.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y3311948P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149904.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73129231-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278597.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79420327-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001089660.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78761386-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132827.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73111625-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280172.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 27227584-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278561.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44157235-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152625.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 35316832-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133386.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73435105-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001091244.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8304181P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025886.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8304181P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025887.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33448329-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000271162.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72811363-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001140555.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73480164-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280175.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 17443198-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001137487.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4008936J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276531.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16005113-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278562.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5333648V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280176.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44643451-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279346.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6367057J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 256 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ORDAINTZAILEA.

Urtea eta zk.: 2021/000025938.

Zer den: ordaintzai.

Interesduna: 52443644-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280177.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44648999-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279347.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3988725L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276984.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72687971-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153850.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1686420M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280626.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18211617-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001137703.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y4375900A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280809.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 76867918-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155796.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52441519-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142783.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6573808V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001135123.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5038010K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276986.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X7831184Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280183.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9327859W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149540.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3407805X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278617.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73512687-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043502.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 17754073-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280810.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 14864546-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001080710.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18088341-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043580.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18088341-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279359.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3412841D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278563.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73617256-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155719.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2634631G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280184.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2634631G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000026028.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1575478S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043584.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2507581C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279170.

Zer den: zorduna.

Interesduna: M3120194Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276538.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1230053G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280185.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78842599-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279504.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3943967L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001078707.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5725122P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274149.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 39676196-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278690.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2600206R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149874.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52486776-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280188.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15382192-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279364.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15382192-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001136280.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52443686-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132363.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44613428-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279606.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73453243-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278780.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73493407-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280812.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44629328-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278566.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15419817-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280194.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78776970-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278618.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5478809W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001134894.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 28785737-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280007.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8385742B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275568.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8385742B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274583.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73424513-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043567.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73467507-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278781.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33440982-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138464.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y4855185Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000272099.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6309945X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276672.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44632554-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001139048.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78815517-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278567.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73619701-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132845.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73492727-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279608.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73505897-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280449.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y5788937N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000281068.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73456647-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280478.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73456647-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001141462.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73456647-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279850.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 13782221-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276544.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 20153081-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151568.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3958845Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278569.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73419788-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155079.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2472060B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001124733.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29107058-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000273626.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73459813-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001141500.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72821315-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279852.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6460167L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149031.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72811635-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043568.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72811635-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279440.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73126585-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277131.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4779686X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278782.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72694232-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280979.

Zer den: zorduna.

Interesduna: M3120066R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001091532.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15850280-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142485.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15850280-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142484.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73494450-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2020/000002660.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 73142198-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155022.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72689521-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001129257.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6469312X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117327.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73634848-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143612.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72704910-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001140239.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16613967-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001137454.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 35121893-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001092268.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73138219-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043219.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73138219-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274287.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78771005-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274608.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73617556-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278696.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16606202-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277066.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8037762K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132388.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73601777-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143560.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29141695-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279221.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 50246415-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001139317.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 12458566-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043303.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15812383-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279545.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79416499-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001091205.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78750483-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280243.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8065691M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278570.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 23326986-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279617.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 71695560-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280981.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6788283V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000281105.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 25840466-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001092502.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33431303-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138332.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33431303-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138331.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73435111-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278930.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6885478Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275726.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29154453-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278810.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33426804-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152142.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y3317273C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278572.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8590655V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277136.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33437763-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278698.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6145635N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001148944.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73137747-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279443.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0535805B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000271898.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1856891T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117353.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0467555W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043221.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2185092Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280297.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79420886-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279622.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73434006-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142487.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73482518-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279444.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 53273163-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/000042967.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8668245M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277140.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33417460-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132281.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16600566-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151297.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 03508625-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278932.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73111436-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280819.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73124015-T.

Jakinarazitako egintza: DIRU-BILKETA. 313 KONPENTS. EZKONTIDEAK. HARTZEKODUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000000021.

Zer den: hartzekodu.

Interesduna: X5675045W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278783.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2324195E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043190.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9010134E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274632.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y4916318J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001110648.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y4916318J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/000043005.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79352781-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280226.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72686707-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043160.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15551876-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279548.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29145538-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142922.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72803398-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043396.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72701861-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279624.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73120650-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279387.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0375123F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043572.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6027541T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276683.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9403558P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280227.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73464468-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278703.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33421251-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279571.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73489417-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142818.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6784406G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142496.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6449395B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000265671.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15795711-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001136492.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 45175209-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043503.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72824120-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279858.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33425494-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000281366.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44642682-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280301.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73126579-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280824.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15775116-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001136401.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52595500-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279626.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78754372-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279448.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72705385-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001129579.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6887192A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280741.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6339134N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280825.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y5278475N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280826.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2590279X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280827.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29150051-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278784.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73135455-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278704.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72807345-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277959.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2345896B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274294.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5921730N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280950.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y6598054N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142506.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X1269105B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275729.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X1879142L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278705.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52598502-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153384.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29140950-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280450.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44615721-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138842.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44615721-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278598.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72805711-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275443.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72668965-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278817.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15858136-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143608.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44615077-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280472.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15808357-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280558.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72695427-V.

Jakinarazitako egintza: DIRU-BILKETA. 314 KONPENTS. EZKONTIDEAK. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000000024.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72695426-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001140073.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72660888-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153586.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78920389-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279451.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72079217-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279230.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44646355-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153098.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1794778X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043471.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52447464-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276687.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72708414-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000482.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: X1345774K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279095.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X1345774K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280483.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5817410C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280307.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3066687M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000498.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: X6490023K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280643.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2639419P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278706.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5376966A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279639.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3384170L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280835.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2536787W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001134375.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6846478E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001135204.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72813975-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280249.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52447154-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280309.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16545820-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151229.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18440875-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279865.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6900354D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280310.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29142493-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278625.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15530602-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279642.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44636481-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280644.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52445994-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001139435.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15389250-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279646.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72698385-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001154019.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78752624-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278711.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33415038-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132660.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44625579-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152843.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4765696G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001148750.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3415985W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278712.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44633298-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278599.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44633298-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043577.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33415435-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043359.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33415435-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143014.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 11915812-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142830.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44680678-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278713.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33442183-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279651.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X7288680A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275587.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72438570-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280451.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78760369-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279549.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33437953-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278714.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5169257F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142520.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78750306-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278716.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73421199-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278717.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2841248N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043361.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2841248N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276699.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15830395-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001136700.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y4419316H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277051.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78755132-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278718.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6780521Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278601.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8688759A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275692.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15811352-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280200.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16012671-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001137101.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 32869545-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043481.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73610552-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143398.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33429333-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132676.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72679319-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132444.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72783917-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000617.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 72783917-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000616.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 72783917-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000615.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 72783917-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000618.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 15874939-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001150813.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15874939-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043506.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72693936-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279456.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44553012-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152654.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 25422973-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280688.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52446625-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132916.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18193673-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151384.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73639277-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143621.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73639277-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278721.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44636800-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279868.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1865087P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149821.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y3179047R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277167.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 10057518-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279458.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 10057518-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001136175.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78750220-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142080.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1464437H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274309.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16023860-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278785.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72507763-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132935.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78755996-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142171.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78747160-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155910.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16021527-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001126097.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X7368944C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279665.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1022236S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280848.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78753053-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280324.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3532613C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001148553.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3532613C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043509.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73505649-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/000042553.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 36481429-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043489.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 09180653-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001136157.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79351322-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001156247.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44627750-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133255.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72810299-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280646.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 47421964-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277301.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78923464-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142855.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33433190-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280488.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72819063-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000281419.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78753152-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001156002.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72820345-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001140675.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44641107-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153034.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15754470-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280489.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72666860-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001114312.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16568481-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001126281.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15959475-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278605.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73430119-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142750.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2019496H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001080288.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73435507-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277976.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73143063-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277977.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73143063-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279056.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72688147-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153854.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3221547Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001134523.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4217167W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001134688.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6801424W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277180.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73494572-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142537.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15793957-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279996.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0690556H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280859.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8205934V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280860.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29152726-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279097.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16015880-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277018.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78753600-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001156014.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18210123-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280490.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33425766-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043490.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33425766-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279098.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29103362-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279803.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73115116-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280331.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72698266-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279687.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73489729-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143199.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73451237-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155277.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72669124-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278727.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44638213-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025849.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18388486-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117561.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78751003-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280333.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73119985-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001154790.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73111996-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278606.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X0031852C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280862.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73491027-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276244.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73491027-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277980.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 36171670-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000365.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 16015615-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142951.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9643929Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274385.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15808949-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280334.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 50225217-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001139316.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5969282T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278728.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78773461-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000275928.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33443980-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001127546.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 45098770-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277982.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 45098770-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000273794.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72815501-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142862.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15845584-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277194.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3986234N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001134633.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 40431379-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043569.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4018358M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276719.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0260543J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278821.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73424059-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001141255.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 45950036-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278822.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15810969-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043411.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15810969-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278985.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52645619-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280343.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0440027M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280553.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16024327-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274315.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78762038-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279243.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y4037133A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280344.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79352123-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278939.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79485898-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001123672.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44611189-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143088.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44611189-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143087.

Zer den: zorduna.

Interesduna: E71405542.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278943.

Zer den: zorduna.

Interesduna: E71359863.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001040296.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8346632R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117834.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 32820147-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280346.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y7148770Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278732.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 71938372-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277202.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44614317-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152711.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15749194-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143414.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33428206-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138295.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 30593273-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142562.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73466051-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001141545.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72803238-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278578.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29144421-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043332.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79353444-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 149 AEAT-REN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/000243854.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18196922-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001137547.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6115666N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278949.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1906469J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142564.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72816236-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280348.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15781497-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279199.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16017826-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043176.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15783225-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001150326.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33419470-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152055.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2699863E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280030.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9536400W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277307.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73143468-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280875.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16290111-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274792.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72688190-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001114498.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72688190-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043485.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 17154809-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043338.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79418483-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280768.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72807290-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001154377.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72646497-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000510.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 72646497-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000507.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 72646497-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000509.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 72646497-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000508.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 44638348-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000518.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 72697261-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153998.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y4675794T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001136033.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78753847-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278735.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18195346-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151397.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15945452-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043407.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15945452-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117635.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72699374-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001129463.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73126996-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043478.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72700648-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001085717.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y6617971B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280360.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5401040L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001134887.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3056036A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279724.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9329430D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277997.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9329430D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276270.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X1332054D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142572.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8479265Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001124120.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29436226-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138118.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79284781-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132556.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73504625-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280880.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33446490-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152415.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52449671-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153377.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y6653320D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280037.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4006453Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279807.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44642195-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277054.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15833680-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274996.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73465933-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001141544.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33437447-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138395.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78772676-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278737.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 51934093-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142581.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72823772-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001154596.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 21071434-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280040.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44638157-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278738.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33426425-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152134.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33437658-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275623.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73436181-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142756.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73080501-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280882.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78771555-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142243.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 48654486-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153203.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72676603-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277074.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78777569-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001156153.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73483939-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280554.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16021781-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151119.

Zer den: zorduna.

Interesduna: K3191285N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280042.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44640375-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279877.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 51462434-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133290.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33430386-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152185.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33430386-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278743.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3960912J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277024.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16529428-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025993.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16529428-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043552.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73611140-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000583.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: X1289853J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142591.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9504434Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280367.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2875301W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278744.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8254940X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278745.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9901710A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280493.

Zer den: zorduna.

Interesduna: M3104466H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277308.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8312010V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279733.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2818238Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280992.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2818238Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149886.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5661307H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278397.

Zer den: zorduna.

Interesduna: M3104474A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277309.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15846291-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001150738.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18037327-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275119.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72682539-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278791.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29138152-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276616.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16018578-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133292.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 76544818-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280370.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78773216-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278746.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78773216-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142982.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78773216-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043409.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y3720028E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277092.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72818463-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280454.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29140986-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151757.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29148016-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117881.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44629385-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279734.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8369445K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279469.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72685254-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278826.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44620064-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142983.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44623120-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138932.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 01381673-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000281052.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33422342-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142728.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78752669-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280372.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73138365-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280373.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44617284-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278792.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6917615C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278579.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 75449392-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043404.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72704347-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132576.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33416993-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279878.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72702009-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001154075.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33422243-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278827.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44629204-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152892.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15849691-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001150764.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15849691-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000281277.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73453689-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280888.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X7881432E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149268.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 07233491-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133024.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78748615-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278828.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16013269-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280052.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73463802-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155400.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73463802-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155401.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52444051-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280890.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33422804-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000464.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 72697741-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280377.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15789819-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001150346.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 10848970-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001125012.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 10848970-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025768.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73432345-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278793.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18204076-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151469.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44630346-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278794.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15799561-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001150399.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3164428L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000265364.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33430211-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280993.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73452232-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278957.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16008367-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043313.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73487108-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280748.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6396067C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149005.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73451469-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278829.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18208246-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279218.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 50090863-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274863.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72705322-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001129578.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 25971850-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278631.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72801861-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280995.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72806138-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280891.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73492858-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280379.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15798940-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001150395.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72702276-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280894.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78762746-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278795.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72667598-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001129012.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78747851-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280003.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78748292-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278755.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73488486-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155536.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72787998-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280380.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72678451-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153767.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9359153Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280381.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73618786-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043058.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73618786-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001141860.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3526085R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001148551.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6788380E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280382.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 50422921-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001139327.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15964232-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278830.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y3987581Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279884.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78747445-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278958.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8937206G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276357.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72708348-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276794.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6742830N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001049839.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72806110-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001129815.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5433197E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280384.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6089753C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001134990.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8338871Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280996.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73126759-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043535.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4108115Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280389.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0255341D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274871.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3994605B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279225.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72475623-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001139585.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2672873C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277075.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9152552R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280059.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33435965-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132581.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 25156889-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151626.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 32088238-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001112779.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16797131-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280901.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15866765-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043500.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18203210-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043310.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52445326-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142711.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15770025-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277233.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15801538-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279503.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15805413-C.

Jakinarazitako egintza: DIRU-BILKETA. 314 KONPENTS. EZKONTIDEAK. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2020/000000155.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 75394342-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280655.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 75394342-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001141906.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15802486-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279523.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 13728640-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001150118.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73139959-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279472.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73128749-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001154937.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72692386-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278759.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 47679324-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278796.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15834715-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001150631.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15834715-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001150632.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16023263-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278832.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73455772-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276909.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15688770-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001136306.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X1627736A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278632.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78753469-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279082.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72816189-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278761.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 32870283-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276747.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72641969-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000584.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 72641969-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279249.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72700477-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280397.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16611938-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043419.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9641131Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149587.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8008799S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278797.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X7864887Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149259.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 21072350-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280067.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 38486740-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043415.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 38486740-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043416.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78898437-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278762.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72789086-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000574.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 72817868-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277272.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73127997-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043526.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0250570E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280068.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 35465364-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152521.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0552880C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149708.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1214784F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001135850.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3509970D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277235.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X0385596R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280717.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 08903667-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278633.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6581474R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149060.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79284379-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132178.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73431033-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275643.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1450459R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278763.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8345713W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279526.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29140032-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278799.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29140032-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280962.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72819683-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043421.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72824601-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001154608.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16613316-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043582.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 09400142-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278835.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73415649-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155045.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9233039B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278836.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 08902549-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001136146.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44406949-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138748.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4263233E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001134695.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8157301Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280403.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73479450-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280909.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72814632-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280404.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8332031M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142620.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9490718K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280963.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72677861-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280210.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72677861-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279414.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9694511B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277335.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9694511B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149605.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15836115-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280211.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15806357-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278764.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 38098793-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043524.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 38098793-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152561.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33423313-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138220.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8352903Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149341.

Zer den: zorduna.

Interesduna: K7176296C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278839.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73511240-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280075.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78747690-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155923.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44628342-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278840.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29144370-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278841.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78746882-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278610.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78746882-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043540.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 26244151-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278842.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0174856R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142622.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15791538-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000281058.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73110511-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001140792.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73110511-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043267.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33430369-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276751.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73424979-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280077.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15837802-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025915.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15837802-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025914.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33422180-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001127216.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72776732-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043427.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29155519-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280500.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29150931-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138033.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16012149-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277238.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 50913882-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001139333.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72683642-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279899.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52449746-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279101.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15828725-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279035.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72523965-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278965.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4150708J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043347.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4150708J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278583.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0902793B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043292.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73127920-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043433.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73119120-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278847.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6531932R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278848.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0178091Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278767.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6447567T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025863.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73481397-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117716.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6609137H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279900.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 14857549-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001072767.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73109923-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280414.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5470018C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278649.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44618766-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279102.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73491453-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278851.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 21073834-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280416.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33424317-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138236.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18201396-R.

Jakinarazitako egintza: DIRU-BILKETA. 313 KONPENTS. EZKONTIDEAK. HARTZEKODUNA.

Urtea eta zk.: 2020/000000337.

Zer den: hartzekodu.

Interesduna: 79062963-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2020/000002608.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: Y3291593P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043474.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X7513432E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001135300.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8884684Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149477.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8291593R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280417.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y3325747F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278634.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44140446-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138722.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72985319-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276362.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44466428-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001127833.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 50770643-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278855.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73124204-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001154868.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73124998-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279762.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72697285-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280212.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15827355-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001091811.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18205654-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280213.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16019125-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001137206.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72802477-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117727.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72802477-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117724.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0738504B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278856.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0738504B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001135810.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29141619-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275709.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 20479593-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277079.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2532600R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278857.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44619852-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278859.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y6774797T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280916.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72696951-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275711.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16559797-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151241.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73486475-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280503.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33436190-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278769.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78742783-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155851.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15787961-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001125293.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33439576-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280429.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73493392-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280430.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72678605-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153771.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72669489-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278861.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33428864-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000281012.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15840001-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000281013.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73110543-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278862.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6572178C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278441.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4960740P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278805.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3607302M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277241.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y3364096S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280432.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79417372-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001156275.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44639338-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279481.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73421031-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155097.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 50324058-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278863.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44139410-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276870.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15836110-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279172.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73454889-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280012.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79418138-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280091.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44820487-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043248.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44627909-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001128097.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6707101W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279187.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15801083-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278614.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y4309566R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001136021.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9829257T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142605.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9908864G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277354.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9908864G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275774.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18211128-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151538.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72675127-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280921.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X7177181P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043306.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X7177181P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001135270.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73486963-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133089.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44623119-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000517.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 72802978-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043527.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72802978-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001154271.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 21689414-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279770.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72688251-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001139954.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33438426-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152291.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15830821-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278866.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72609385-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153493.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16020900-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001137247.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 76827148-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277094.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29151028-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280236.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78749407-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279771.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78744609-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001141992.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y3679478K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001136004.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72678259-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279836.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9459410Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043492.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9459410Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001135645.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15737000-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279484.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33445616-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025911.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44635973-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133398.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73128990-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001105317.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9514794Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277357.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72803664-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280925.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3673858E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001134590.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6328961M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277060.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y5043548F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149951.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72810823-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117057.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72810823-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278807.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9720778N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149611.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9720778N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277360.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73126101-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279774.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0226017X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274916.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 07287732-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133095.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2567125V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001124742.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2567125V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275255.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73128940-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133097.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4091279Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278869.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4091279Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277361.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73125925-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279536.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73129867-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279775.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29146854-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001132777.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73055387-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001154630.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X7007630J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280436.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2014312D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277095.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72815305-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280772.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2194949J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275660.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73115301-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279922.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9659380R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043583.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15843021-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280582.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16619945-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001137464.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72812546-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280448.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15852068-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001136882.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78744682-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280109.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15833099-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001150610.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73456770-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280110.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73115325-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001130294.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16612821-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280112.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72704887-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280439.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73505225-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276169.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73505225-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000273725.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73505225-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280265.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73494927-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043197.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72670025-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001139772.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79004723-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278872.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72806040-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278873.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 25717837-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279927.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2009269A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149834.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 42345204-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280929.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73188884-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278874.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33425547-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278875.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 10889153-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001150084.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72694180-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280664.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73585833-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001141797.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73585833-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043250.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 09207854-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279255.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44637402-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280931.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44637402-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280443.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72094696-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277281.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72094696-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275716.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73115107-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279190.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73115107-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280266.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 24285082-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001137765.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73460785-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279011.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33445529-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001143234.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15880358-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001111545.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16005837-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275276.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16024776-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 149 AEAT-REN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000253890.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5327143K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279828.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 10589289-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043217.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15827092-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275037.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 71001122-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001139523.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79077704-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133383.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44648752-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133117.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33432520-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277282.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8210001J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043538.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8210001J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278880.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72805371-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117027.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6850571K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279558.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6603713E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278774.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72688048-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001139948.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78754335-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279541.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72639572-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001128895.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72639572-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001128894.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2563308G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277380.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33430300-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/000042815.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72703693-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280722.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 74692997-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280516.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y6260567G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278976.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78750285-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142085.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78750285-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278884.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33449413-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278658.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78749653-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155945.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78742843-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043532.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 26398829-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151686.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44610102-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279563.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72698162-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280752.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2506710T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279564.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73454874-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276173.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73454874-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000275889.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73454874-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000274457.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73454874-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275531.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78776889-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043539.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 40364780-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278977.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15828280-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001150566.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 46135872-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275296.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29145432-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279940.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29145432-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280518.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8285937A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001135406.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44628731-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138990.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73637817-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277382.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16539562-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277383.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2527468N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280520.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73436889-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280522.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16627105-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279152.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29147099-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001151845.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15782003-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280936.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72679667-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280780.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72668366-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001139755.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72668366-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001139754.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44645711-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280969.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15963191-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277099.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44152324-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278885.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15780822-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280781.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15780822-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025929.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y0305954E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149682.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2802831M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278887.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 17841719-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133368.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73126875-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279946.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78775790-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142276.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72687856-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278637.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16606689-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280938.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73608486-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000281036.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9659394S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133357.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73467627-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278661.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73494639-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277104.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73494639-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278662.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52449156-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000275536.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73435973-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001141335.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9365892Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280783.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y5867312A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001136053.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y5867312A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 255 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ZORDUNA.

Urtea eta zk.: 2021/000025870.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44977407-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278889.

Zer den: zorduna.

Interesduna: M3120304D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277251.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1248023B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000272361.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78842409-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279788.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9528315J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117758.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 41451096-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280585.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33434813-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278914.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78843232-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278890.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9264111X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280785.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73423297-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280020.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8380369C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280587.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6573463V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278776.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X5957148X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043449.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 79350423-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142371.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73432174-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001141287.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73432174-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043316.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X7889198Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278891.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 20983128-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278892.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73123298-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279959.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X0004173X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278586.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1733723C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280534.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1733723C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279961.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X6824494A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278587.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73424209-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000281040.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72808350-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280786.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73112158-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001154675.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78757022-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133344.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78757022-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/000042947.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73125236-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278777.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4954756G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278893.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 13795867-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133339.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4141686F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001123181.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73461416-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155381.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y3687260Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149920.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X8496266C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043543.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73422914-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280725.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33429533-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152175.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X9532872Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280788.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33439876-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001127475.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 23856578-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133434.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33439108-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2020/000272987.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y5954416Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278589.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73129962-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280756.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16584468-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279966.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y3937677E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149926.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4375754G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280943.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 46622484-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278894.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X1919943H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278670.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73609908-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280120.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72802751-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280791.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 17495990-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278895.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 17495990-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000559.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 28807785-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278639.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72698219-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278671.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3103238D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043205.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16005740-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278590.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15837843-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142477.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15837843-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001142478.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73142954-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155024.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15810316-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001136618.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72811275-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001129920.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3105094W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279581.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18208557-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001137644.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72812114-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043183.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73454628-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043454.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73454628-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001141436.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 34081812-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279975.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72508045-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279976.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78771455-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279163.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73480627-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280543.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44620158-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043451.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73110481-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280237.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73463464-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001141530.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73135536-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278674.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73602838-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043232.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73608058-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001155693.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72689878-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278676.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 74988349-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2020/000002636.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: X7113118T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001117213.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73492940-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279982.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44282739-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278898.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18202270-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279587.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73419864-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279013.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73419864-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280217.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X2084041B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278899.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78741681-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001141958.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78752857-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278134.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33424205-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279111.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 28733953-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000277754.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72820691-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001133230.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33416310-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152024.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29144761-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279588.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72812771-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280547.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72806432-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001154358.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72821228-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280548.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 43502273-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001127788.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y5893745D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001149964.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72815227-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280945.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 75110219-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280218.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44648063-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280672.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73433319-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280946.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y2055810S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001135924.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72811934-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2020/001040106.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72692013-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280580.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44620172-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279431.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73432687-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278681.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 33437640-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001138400.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4945935S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280795.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73490040-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043231.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X1376541Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280673.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72704815-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000279594.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18205247-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000275900.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 35773704-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278594.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44633101-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280280.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 44627081-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001152852.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15772175-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000276194.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 18192779-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280219.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72700795-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280796.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73136007-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280549.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72691985-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 256 KREDITUEN BAHITURA-EGINBIDEA. ORDAINTZAILEA.

Urtea eta zk.: 2021/000025834.

Zer den: ordaintzai.

Interesduna: X5958085G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043401.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16650987-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043547.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X7403300Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001135281.

Zer den: zorduna.

Interesduna: Y1249274C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280674.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 09704894-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280282.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 16021221-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000278684.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 52448187-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001153349.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 29147273-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280675.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73137947-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 143 BANKU-KONTUAREN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/001130603.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 73601043-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280550.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X4169425P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280838.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 78742055-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280590.

Zer den: zorduna.

Interesduna: X3751992W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280552.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 15842073-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 142 BAHITURA-PROBIDENTZIA.

Urtea eta zk.: 2021/000280220.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72811182-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 144 LANSARIEN GAINEKO BAHITURA-EGINBIDEA.

Urtea eta zk.: 2021/000043548.

Zer den: zorduna.

Interesduna: 72706262-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000448.

Zer den: ints. deus.

Interesduna: 72706262-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa 139 DERRIG. DIRU-BILKET. INTSULDAKETAREN DEUSEZTAPENAREN JAKIN.

Urtea eta zk.: 2021/000000449.

Zer den: ints. deus.

Iragarkiaren kodea: F2106755