108. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 10a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑA

Udaleko Haur Eskolen Plantilla Organikoa 2021. urterako. Behin betiko onespena

“Abuztuaren 30eko Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 251/1993 Foru Dekretu Legegilearen 19. eta 20. artikuluetan eta uztailaren 2ko Nafarroako Toki Administrazioko 6/1990 Foru Legean aurreikusitakoa garatuz, Iruñeko Udaleko Osoko Bilkurak, 2020ko abenduaren 22an, hasiera batez onetsi zuen Iruñeko Udaleko Haur Eskolen Erakunde Autonomoaren 2021eko plantilla organikoa, eta onespen hori 2021eko 17. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 25ekoan, argitaratu zen.

Jendaurreko epea iraganda eta Administrazioan Euskaraz Taldeak aurkeztutako alegazioa ezetsirik, plantilla behin betiko onetsi da.

Horiek horrela,

EBATZI DUT:

1.–Xedatzea Iruñeko Udaleko Haur Eskolen Erakunde Autonomoaren 2021. urteko plantilla organikoa argitara eman dadila, I. Eranskina izeneko agirian, honako hauek zehazturik:

–Lanpostuen zenbakia eta bakoitzaren araubide juridikoa.

–Lanpostu bakoitzaren maila.

–Lanpostu bakoitzari dagokion ordainsari osagarria.

2.–Xedatzea, halaber, langileen zerrenda argitara eman dadila, II. Eranskina izeneko agirian, bertan zehazturik bakoitzaren izen-abizenak, maila, gradua, lanpostua eta langile finkoen zein behin-behinekoen egoera administratiboa.

3.–Xedatzea, orobat, Plantilla Organikoa betetzeko arau osagarriak argitara eman daitezela, III. eranskinean jasotako testuarekin bat.”

Iruñean, 2021eko apirilaren 20an.–Lehendakaria, Fernando Sesma Urzaiz.

I. ERANSKINA

2021eko PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuen zerrenda

Zk.

LANPOSTUA

ARAUBIDEA

MAILA

ESKLUSIBOTASUNA

BATERAEZIN
TASUNA

MAILA-
OSAGARRIA

LANPOSTU-
OSAGARRIA

ARRISKU BEREZIKOA

EUSKARA

HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA

01. ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA

1

ZUZENDARI KUDEATZAILEA

AB

A

55

0

0

44,88

0

1

ZUZENDARI TEKNIKOA

AB

A

55

0

0

24,88

0

1

ERIZAINA

F

B

0

35

0

34,55

0

1

PSIKOLOGOA

F

A

0

35

0

6,88

0

1

KONTU-HARTZAILE ORDEZKARIA

F

A

55

0

0

24,88

0

1

GIZARTE-LANGILEA

F

B

0

35

0

6,73

0

X

E-C1

1

LANTEGI-KOORDINATZAILEA

F

B

0

0

0

21,73

0

X

E-C1

1

LANTEGIGILEA

F

C

0

0

12

18,52

0

X

E-C1

1

OFIZIAL ADMINISTRARIA (NOMINAK)

F

C

0

0

12

23,52

0

3

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

0

0

12

18,52

0

1

OFIZIAL ADMINISTRARIA

LPL

C

0

0

12

18,52

0

8

HEZITZAILEA (INKLUSIOA-IBILTARIA)

F

C

0

0

12

23,52

0

3

HEZITZAILEA (INKLUSIOA)

L

C

0

0

12

23,52

0

2

HEZITZAILEA

F

C

0

0

12

23,52

0

1

GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA-TEKNIKARIA

F

B

0

35

0

34,55

0

1

HEZITZAILEA (HEZITZAILE PRESTATZAILEA)

F

C

0

0

12

23,52

0

X

E-C1

1

NUTRIZIONISTA-SUKALDEEN KOORDINATZAILEA

LPL

B

0

0

0

21,73

0

2

FAMILIA GUNEETAKO HEZITZAILEA

F

C

0

0

12

23,52

0

2

FAMILIA GUNEETAKO HEZITZAILEA

F

C

0

0

12

23,52

0

X

E-C1

02. GAZTELANIAZKO HIZKUNTZA EREDUKO HAUR ESKOLAK

3

ZUZENDARIA

F

B

0

0

0

48,73

0

41

HEZITZAILEA

F

C

0

0

12

23,52

0

9

HEZITZAILEA

LPL

C

0

0

12

23,52

0

2

SUKALDARIA

F

D

0

0

12

40,35

0

2

SUKALDARIA

LPL

D

0

0

12

40,35

0

4

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

F

D

0

0

12

8,35

10

2

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

L

D

0

0

12

8,35

10

8

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

LPL

D

0

0

12

8,35

10

03. GAZTELANIAZKO HIZKUNTZA EREDUKO HAUR ESKOLAK INGELESEZKO JARDUEREKIN

2

ZUZENDARIA

L

B

0

0

0

48,73

0

I-B1

1

ZUZENDARIA

F

B

0

0

0

48,73

0

I-B1

1

ZUZENDARIA

LPL

B

0

0

0

48,73

0

I-B1

24

HEZITZAILEA

L

C

0

0

12

23,52

0

I-B1

5

HEZITZAILEA

F

C

0

0

12

23,52

0

I-B1

16

HEZITZAILEA

LPL

C

0

0

12

23,52

0

I-B1

3

SUKALDARIA

LPL

D

0

0

12

40,35

0

3

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

L

D

0

0

12

8,35

10

9

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

LPL

D

0

0

12

8,35

10

04. EUSKARAZKO HIZKUNTZA EREDUKO HAUR ESKOLAK

4

ZUZENDARIA

F

B

0

0

0

48,73

0

X

E-C1

19

HEZITZAILEA

F

C

0

0

12

23,52

0

X

E-C1

13

HEZITZAILEA

LPL

C

0

0

12

23,52

0

X

E-C1

1

SUKALDARIA

F

C

0

0

12

18,52

0

2

SUKALDARIA

F

D

0

0

12

40,35

0

1

SUKALDARIA

LPL

D

0

0

12

40,35

0

9

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

F

D

0

0

12

8,35

10

1

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

L

D

0

0

12

8,35

10

6

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

LPL

D

0

0

12

8,35

10

–Kodeak

F: Funtzionarioa.

L: Lan-kontratudun finkoa.

LPL: Lanaldi partzialeko lan-kontratuduna.

AB: Aldi baterakoa.

–Hizkuntza-eskakizuna

I-B1: Ingelesa - B1 Hizkuntzen Erreferentzia Esparru Bateratua.

E-C1: Euskara - C1 Hizkuntzen Erreferentzia Esparru Bateratua edo EGA.

II. ERANSKINA

Funtzionarioen eta lan-kontratu finkoko langileen zerrenda

LANPOSTUAREN KODEA ETA DESKRIBAPENA

ABIZENAK ETA IZENA

ARAUBIDEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

01. ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA

101

ZUZENDARI KUDEATZAILEA

BETE GABE

AB

A

102

ZUZENDARI TEKNIKOA

BETE GABE

AB

A

103

ERIZAINA

BETE GABE

F

B

105

GIZARTE-LANGILEA

BETE GABE

F

B

106

LANTEGI-KOORDINATZAILEA

HOYUELOS PLANILLO, ALFREDO

F

5

B

1

108

OFIZIAL ADMINISTRARIA (NOMINAK)

BETE GABE

F

C

109

OFIZIAL ADMINISTRARIA (ZERBITZU OROKORRAK)

LEOZ OSÉS, TERESA

F

5

C

1

110

OFIZIAL ADMINISTRARIA

BETE GABE

F

C

111

HEZITZAILEA (INKLUSIOA-IBILTARIA)

BETE GABE

F

C

112

HEZITZAILEA (INKLUSIOA)

BETE GABE

L

C

113

HEZITZAILEA (INKLUSIOA)

LUMBIER ERNETA, YOLANDA

L

C

1

114

HEZITZAILEA (INKLUSIOA)

ABÁRZUZA ARANGUREN, EVA MIREN

L

C

1

115

HEZITZAILEA (INKLUSIOA-IBILTARIA)

BETE GABE

F

C

116

HEZITZAILEA (INKLUSIOA-IBILTARIA)

BETE GABE

F

C

118

OFIZIAL ADMINISTRARIA

IRIGUÍBEL AGUADERO, SILVIA

F

2

C

2

119

PSIKOLOGOA

BETE GABE

F

A

120

LANTEGIGILEA

BETE GABE

F

C

121

KONTU-HARTZAILE ORDEZKARIA

BETE GABE

F

A

122

NUTRIZIONISTA-SUKALDEEN KOORDINATZAILEA

BETE GABE

LPL

B

123

OFIZIAL ADMINISTRARIA

BETE GABE

LPL

C

1006

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

203

HEZITZAILEA (INKLUSIOA-IBILTARIA)

BETE GABE

F

C

204

HEZITZAILEA (INKLUSIOA-IBILTARIA)

BETE GABE

F

C

1002

HEZITZAILEA (INKLUSIOA-IBILTARIA)

BETE GABE

F

C

1003

HEZITZAILEA (INKLUSIOA-IBILTARIA)

BETE GABE

F

C

1012

HEZITZAILEA (INKLUSIOA-IBILTARIA)

BETE GABE

F

C

1013

HEZITZAILEA (HEZITZAILE PRESTATZAILEA)

BETE GABE

F

C

1014

FAMILIA GUNEETAKO HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1015

FAMILIA GUNEETAKO HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1016

FAMILIA GUNEETAKO HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1017

FAMILIA GUNEETAKO HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1601

GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA-TEKNIKARIA

BETE GABE

F

B

02. DONIBANE

1501

ZUZENDARIA

BETE GABE

F

B

1502

HEZITZAILEA

LÓPEZ LÓPEZ, CARMEN

F

4

C

1

1503

HEZITZAILEA

ARAUJO HUALDE, ANA

F

6

C

1

1504

HEZITZAILEA

LEKUNBERRI URMENETA, EDURNE

F

3

C

2

1505

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1506

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1507

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1508

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1509

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1510

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1511

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1512

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

1513

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

1514

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

212

SUKALDARIA

BETE GABE

F

D

213

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

F

D

214

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

F

D

215

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

F

D

216

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

LPL

D

04. HAURTZARO

401

ZUZENDARIA

VALENCIA EGUARAS, ESTEFANÍA

F

4

B

1

402

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

403

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

404

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

405

HEZITZAILEA

BEAUMONT CASALES, M.ª ÁNGELES

F

7

C

2

406

HEZITZAILEA

LUQUIN LUQUIN, NEREA

F

3

C

1

407

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

408

HEZITZAILEA

OÑATE ZABALETA, MIREN LOURDES

F

7

C

1

409

HEZITZAILEA

MAYA VILLAR, LOURDES

F

7

C

1

902

HEZITZAILEA

QUINTANAL GOROSTIAGA, BEGOÑA

F

7

C

1

202

HEZITZAILEA

EGEA GURREA, GEMMA

F

7

C

1

410

SUKALDARIA

BETE GABE

F

D

411

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

F

D

412

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

F

D

413

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

LPL

D

414

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

415

HEZITZAILEA

ALCAIZA MONREAL, CELIA

LPL

C

3

05. IZARTEGI

501

ZUZENDARIA

BETE GABE

F

B

502

HEZITZAILEA

RUIZ SASTURÁIN, LOURDES

F

5

C

1

503

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

504

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

505

HEZITZAILEA

MARTÍN BEAUMONT, MARÍA

F

4

C

1

509

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

510

HEZITZAILEA

BAKAIKOA LÓPEZ, ALICIA

F

6

C

2

511

HEZITZAILEA

HOYUELOS PLANILLO, M.ª SOLEDAD

F

4

C

1

512

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

515

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

516

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

517

SUKALDARIA

PÉREZ LAREQUI, PURIFICACIÓN

LPL

D

3

518

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

RAIGOSO GONZÁLEZ, M.ª CARMEN

LPL

D

3

519

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

MARTÍNEZ ECHEVERRÍA, JOSÉ LUIS

L

D

3

520

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

LPL

D

3

521

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

JIMÉNEZ ZURBANO, MILAGROS

LPL

D

3

06. JOSÉ MARÍA DE HUARTE

601

ZUZENDARIA

BETE GABE

LPL

B

602

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

603

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

604

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

605

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

606

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

07. MENDEBALDEA

701

ZUZENDARIA

IZAL ELORZ, JAIME

F

7

B

1

702

HEZITZAILEA

URZAINQUI MINA, VICTORIA

F

7

C

1

703

HEZITZAILEA

FERNÁNDEZ ZUBELDÍA, SUSANA

F

7

C

1

704

HEZITZAILEA

ÁLVAREZ DE EULATE FERNÁNDEZ, CARMEN

F

4

C

1

705

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

706

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

707

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

708

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

709

HEZITZAILEA

CIÁURRIZ LACUNZA, ANA ISABEL

F

6

C

1

710

HEZITZAILEA

VENTURA MORATA, M.ª DEL MAR

LPL

C

3

711

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

712

SUKALDARIA

BETE GABE

LPL

D

3

713

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

PORTELA MORENO, GARBIÑE

LPL

D

3

714

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

AGUIRRE OSÉS, M.ª ISABEL

LPL

D

3

715

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

AZPÍROZ GARDE, M.ª AZUCENA

L

D

3

716

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

RODRÍGUEZ VALENCIA, RUBIELA

LPL

D

3

08. MENDILLORRI

801

ZUZENDARIA

BETE GABE

F

B

802

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

803

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

804

HEZITZAILEA

ORTA AGUADO, CECILIA

F

4

C

1

805

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

806

HEZITZAILEA

SOLA SIRÓN, ASUNCIÓN

F

4

C

2

807

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

808

HEZITZAILEA

TORRES LÓPEZ, SUSANA

F

3

C

1

809

HEZITZAILEA

BONETA GARCÍA, NEREA MARÍA

F

3

C

1

810

HEZITZAILEA

DEL AGUA AMIGO, SILVIA

F

4

C

1

811

HEZITZAILEA

MENDIÓROZ DE VICENTE, SUSANA

F

5

C

2

812

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

813

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

819

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

903

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

814

SUKALDARIA

ARETA LÓPEZ, M.ª CRISTINA

LPL

D

3

815

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

FELIPE LARIOS, M.ª CARMEN

LPL

D

3

816

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

FERNÁNDEZ OCHOA, LOURDES

LPL

D

3

817

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

CÉSAR SOLA, M.ª JOSÉ

L

D

3

818

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

GARCÍA GARCÍA, M.ª CARMEN

LPL

D

3

09. PRINTZEAREN HARRESI

1601

ZUZENDARIA

TORREGROSA ARMENDÁRIZ, GARIKOITZ

F

2

B

1

1602

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1603

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1604

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1605

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1606

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1607

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1608

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1609

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1610

HEZITZAILEA

OSÉS ETXARRI, M.ª ARÁNZAZU

F

3

C

1

1611

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

1613

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

1614

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

1615

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

1014

SUKALDARIA

BETE GABE

F

D

1015

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

F

D

1016

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

F

D

1017

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

F

D

907

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

F

D

908

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

LPL

D

10. GOIZ EDER

301

ZUZENDARIA

AJONA SAN JOSÉ, INMACULADA

F

6

B

1

302

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

303

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

304

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

305

HEZITZAILEA

BULDÁIN AZANZA, AINTZANE

F

3

C

1

306

HEZITZAILEA

ZAZU ARTUCH, INÉS

F

4

C

2

307

HEZITZAILEA

URRESTARAZU MACAYA, MAITE

F

6

C

2

308

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

309

HEZITZAILEA

BETE GABE

F

C

311

SUKALDARIA

CUESTA MARTÍNEZ, M.ª ÁNGELES

F

7

C

1

312

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

F

D

313

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

F

D

314

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA

BETE GABE

LPL

D

315

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

316

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

317

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

318

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

319

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

320

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

321

HEZITZAILEA

BETE GABE

LPL

C

11. HELLO EGUNSENTI

1201

ZUZENDARIA (HELLO)

BETE GABE

F

B

1205

HEZITZAILEA (HELLO)

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, MARÍA

L

C

3

1207

HEZITZAILEA (HELLO)

MARTÍNEZ DE GOÑI, LEIRE

L

C

3

1208

HEZITZAILEA (HELLO)

MUNÁRRIZ ADOT, AINHOA

L

C

3

1209

HEZITZAILEA (HELLO)

OSÉS CASTILLEJO, EUNATE

L

C

3

1203

HEZITZAILEA (HELLO)

BELLOSTA LÓPEZ, DELIA

L

C

3

1213

HEZITZAILEA (HELLO)

PIUDO IGARRETA, AMAIA

LPL

C

3

1214

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA (HELLO)

ADALID NOVOA, M.ª CARMEN

L

D

3

1215

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA (HELLO)

AGUIRRE OSÉS, GLORIA

LPL

D

3

1216

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA (HELLO)

ALVARADO ORDÓÑEZ, OLGA

LPL

D

3

1217

HEZITZAILEA (HELLO)

BETE GABE

LPL

C

3

1218

SUKALDARIA

BETE GABE

LPL

D

3

1219

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA (HELLO)

LAZCANO ROMERO, M.ª PAZ

LPL

D

3

12. HELLO AZPILAGAÑA

1301

ZUZENDARIA (HELLO)

ÍÑIGUEZ MARTÍNEZ, EDURNE

L

B

3

1302

HEZITZAILEA (HELLO)

ALÚSTIZA SETUÁIN, LOURDES

L

C

3

1303

HEZITZAILEA (HELLO)

BEPERET ALDAVE, LIERNI

L

C

3

1304

HEZITZAILEA (HELLO)

COUSO ARAMBURU, ITZIAR

L

C

3

1305

HEZITZAILEA (HELLO)

ERDOZÁIN RUIZ, MAITE

L

C

3

1306

HEZITZAILEA (HELLO)

ITURRALDE BORDA, AINARA

L

C

3

1307

HEZITZAILEA (HELLO)

MARCO FIGUEROA, ANA MARÍA

L

C

3

1308

HEZITZAILEA (HELLO)

PARÍS GOÑI, ANA MARÍA

L

C

3

1309

HEZITZAILEA (HELLO)

URKIAGA EZKURRA, NORA

L

C

3

1210

HEZITZAILEA (HELLO)

PÉREZ RUBIO, MIKEL

L

C

3

1211

HEZITZAILEA (HELLO)

MONREAL CIPRIÁIN, MARTA

LPL

C

3

1310

HEZITZAILEA (HELLO)

LACALLE LIZARRAGA, M.ª VICTORIA

LPL

C

3

1311

HEZITZAILEA (HELLO)

MORÁN MARTÍNEZ, M.ª CRISTINA

LPL

C

3

1312

HEZITZAILEA (HELLO)

UGARTE ARRONDO, BÁRBARA

LPL

C

3

1313

HEZITZAILEA (HELLO)

VILLANUEVA ABÁRZUZA, EVA

LPL

C

3

1314

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA (HELLO)

TORRES JIMÉNEZ, MAGALI

L

D

3

1315

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA (HELLO)

GIL LÓPEZ, ARACELI

LPL

D

3

1316

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA (HELLO)

TITUANA ARMIJOS, MARIETA

LPL

D

3

1317

HEZITZAILEA (HELLO)

BETE GABE

LPL

C

3

1320

HEZITZAILEA (HELLO)

BETE GABE

LPL

C

3

1318

SUKALDARIA

ECHEVERRÍA JIMÉNEZ, ÁNGEL

LPL

D

3

1319

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA (HELLO)

BETE GABE

LPL

D

3

13. HELLO BUZTINTXURI

1401

ZUZENDARIA (HELLO)

ERRO MORENO, IDOIA

L

B

3

1402

HEZITZAILEA (HELLO)

AZCÁRATE MURILLO, MARTA

L

C

3

1403

HEZITZAILEA (HELLO)

BOLEA TORRALBA, SONIA

L

C

3

1404

HEZITZAILEA (HELLO)

CARMONA NAVAS, SANDRA

L

C

3

1405

HEZITZAILEA (HELLO)

ELIZALDE ECHARRI, OIHANA

L

C

3

1406

HEZITZAILEA (HELLO)

IRIGUÍBEL GORRÁIZ, IRANZU

L

C

3

1407

HEZITZAILEA (HELLO)

SÁNCHEZ SOTO, MARÍA

L

C

3

1408

HEZITZAILEA (HELLO)

SANTIAGO JASO, MIRIAN

L

C

3

1409

HEZITZAILEA (HELLO)

TERUEL ECHEZARRETA, JAIONE

L

C

3

1206

HEZITZAILEA (HELLO)

GONZÁLEZ ARRICIBITA, PEDRO

L

C

3

1202

HEZITZAILEA (HELLO)

ALIENDE RODRÍGUEZ, LORENA

L

C

3

1212

HEZITZAILEA (HELLO)

PÉREZ LERIA, ESTIBALIZ

LPL

C

3

1410

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA (HELLO)

PARÍS ARCHANCO, NEREA

L

D

3

1411

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA (HELLO)

CHAMORRO GARCÍA, CARMEN

LPL

D

3

1412

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA (HELLO)

ECHAIDE ARBIZU, M.ª ANTONIA

LPL

D

3

1413

HEZITZAILEA (HELLO)

BETE GABE

LPL

C

3

1414

SUKALDARIA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SARA

LPL

D

3

1415

GARBIKETA-, SUKALDARITZA- ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA (HELLO)

ABAURREA AZPÍROZ, VANESA

LPL

D

3

–Araubidearen kodeak:

F: Funtzionarioa.

L: Lan-kontratudun finkoa.

LPL: Lanaldi partzialeko lan-kontratuduna.

AB: Aldi baterakoa.

–Egoera administratiboaren kodeak:

1: Jardunean.

2: Zerbitzu berezietan edo antzeko egoeran, plaza-erreserbarako eskubidearekin.

3: Lan kontratudun etengabeko ez finkoa.

4: Jardunean, behin-behinean esleitutako lanpostuarekin.

5: Behin-behineko atxikipena edo Izendapen askea.

III. ERANSKINA

Iruñeko Udaleko Haur Eskolen Erakunde Autonomoaren plantilla organikoa betetzeko arau osagarriak 2021erako

Inklusioko Hezitzaile lanpostuak Udaleko Haur Eskolen Gobernu Batzarrak hurrengo ikasturtearen hasieran aldatzen ahalko ditu, Hezkuntza Departamentuak hezkuntza behar bereziak dituzten haurren eta laguntzako hezitzaileen banaketari eta kokapenari buruz xedatzen duenaren arabera.

Iruñeko Udalaren Plantilla Organikoan ezarritakoari lotuko zaio hala Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 15. artikuluko 6. puntuan ezarritako prozedura murriztuko aplikazioak ukitutako lanpostuei dagokienez nola lanpostu horien desagertzeari dagokionez eta horiek aldi baterako betetzeko egindako kontratazioei dagokienez.

Hello Egunsenti, Hello Azpilagaña eta Hello Buztintxuri eskolei dagozkien lanpostuak behin-behinean betetzen dituzte lan-kontratu etengabe ez finkoa duten langileek, Iruñeko Udaleko Osoko Bilkurak 2014ko urriaren 17an hartutako erabakiaren 7. puntuak ezartzen duenarekin bat.

Era berean, Mendebaldea, Mendillorri eta Izartegi haur-eskoletako sukaldari eta garbiketa-laguntzaile lanpostuak behin-behinean betetzen dituzte lan-kontratu etengabe ez finkoa duten langileek, bere garaian langile horiek Erakunde Autonomoko langile gisa integratzeko onetsi zen akordioarekin bat.

Hezitzaile lanpostua bere edozein aldaeratan betetzeko, titulu hauetako bat jabetzan edukitzea eskatuko da: Haur Hezkuntzako maisu-maistrako gradu-titulua edo baliokidea, Haur Hezkuntzako Goi mailako Teknikari titulua edo baliokidea, Iruñeko Udaleko Haur Eskoletan hezitzaile-eginkizunetan jarduteko.”

Iragarkiaren kodea: L2106562