102. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 4a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OBANOS

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2021eko 64. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 22an, 1/2021 aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia, Udalak hartu zuena 2021eko martxoaren 9ko osoko bilkuran. Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, aurrekontu-aldaketa horren espedientea behin betiko onesten da eta argitara ematen, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan).

Obanosen, 2021eko apirilaren 19an.–Alkatea, Aránzazu Hernández Lacalle.

1/2021 AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua

EUROAK

GASTUAK

1.3420.62200:

Igerilekuko aldagelak berritzea

89.000,00

1.1522.63200:

Udal eraikinen hobekuntza

20.000,00

1.4590.62900:

Eguzki plakak ezartzea

42.000,00

1.3322.64000:

Artxibatze-sistema

14.000,00

DIRU-SARRERAK

1.87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

135.000,00

1.75060

Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza. Hitzarmenekoa

30.000,00

Iragarkiaren kodea: L2106287