93. ALDIZKARIA - 2020ko maiatzaren 6a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ITURMENDI

1 eta 2/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

Iturmendiko Udalak, 2020ko apirilaren 22an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zen aurrekontuko 1 eta 2/2020 aldaketei buruzko espedientea.

Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagun nahiz interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuarekin bat (foru dekretu horren bidez garatu zen Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea). Erreklamaziorik aurkeztu ezean, horrela onetsitako espedientea behin betikotzat joko da.

Iturmendin, 2020ko apirilaren 22an.–Alkatea, Victoriano Gabirondo Lanz.

Iragarkiaren kodea: L2004625