92. ALDIZKARIA - 2020ko maiatzaren 5a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

39C/2020 EBAZPENA, martxoaren 13koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Okintza Sektoreko Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

Nafarroako Okintza Sektoreko Hitzarmen Kolektiboa aztertu da (kode zenbakia: 31005305011981), erregistro honetan sartu zena 2020ko otsailaren 20an, enpresaren eta sindikatuen ordezkari zati batek (UGT eta CCOO) sinatua 2020ko otsailaren 12an, Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onesten duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan eta Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboak erregistratu eta gordailutzeari buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera. Horrenbestez,

EBAZTEN DUT:

1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan inskribatzeko agintzea.

2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin dezan.

Iruñean, 2020ko martxoaren 13an.–Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.

Nafarroako Okintza Sektoreko Hitzarmen Kolektiboa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: F2004485