87. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AZAGRA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko otsailaren 20an egin bilkuran, hasiera batean onetsi zen 2020ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta 2020ko 47. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 9an. Jendaurreko epea iragan denez inork erreklamaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsi da aurrekontua, eta argitara ematen da haren laburpena, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan ezarritakoarekin. Hona hemen:

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 983.981,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 85.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak eta bestelako diru-sarrerak: 467.400,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 1.433.276,06 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 216.635,56 euro.

6. kapitulua.–Inbertsioak besterentzea: 0,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital transferentziak: 115.820,00 euro.

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 3.302.112,62 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileen ordainsariak: 1.442.147,00 euro.

2. kapitulua.–Zerbitzuak eta ondasun arruntak erostea: 1.289.265,45 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 1.440,76 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 162.854,33 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 265.075,72 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 141.329,36 euro.

Gastuak, guztira: 3.302.112,62 euro.

Azagran, 2020ko apirilaren 17an.–Alkatea, Rubén Medrano Romeo.

Iragarkiaren kodea: L2004553