87. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MENDAZA

Xehetasun-azterketa, Acedoko 4. poligonoko 20. eta 21. lurzatiei eta UA16 unitate asistematikoari dagokiena. Hasierako onespena

Mendazako Barrutiko Udalak hasiera batez onetsi du xehetasun-azterketa, Acedoko 4. poligonoko 20. eta 21. lurzatiei eta UA16 unitate asistematikoari dagokiena.

Espedientea jendaurrean egonen da Udal Idazkaritzan hogei egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, azter dadin eta bidezko alegazioak aurkez daitezen. Hori dena, bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 74. artikuluarekin (legegintzako foru dekretu horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina).

Mendazan, 2020ko otsailaren 27an.–Alkatea, Javier Senosiáin Paternáin.

Iragarkiaren kodea: L2004525