87. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ELKANO

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko 61. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman zen, martxoaren 23an, 2020ko aurrekontu orokorraren hasierako onespenaren iragarkia.

Jendaurrean egoteko epea iraganik, inork ez baitu aurrekontuaren aurkako erreklamaziorik aurkeztu, behin betikoz onetsitzat jo da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz.

Hori dela eta, aipatutako Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, laburtua argitaratzen da behin betiko onetsitako aurrekontua:

GASTUAK:

2.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 13.590,00 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 1.500,00 euro.

Gastuak, guztira: 15.090,00 euro.

DIRU-SARRERAK:

1.–Zeharkako zergak: 370,00 euro.

3.–Tasak, prezio publikoak eta bestelakoak: 3.500,00 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 4.800,00 euro.

5.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 6.425,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 15.090,00 euro.

Elkanon, 2020ko apirilaren 16n.–Kontzejuko burua, Belén Baztán Seguro.

Iragarkiaren kodea: L2004535