87. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ETXARRI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Behin betiko onetsi da Udalaren 2020ko aurrekontua, bat etorriz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. Artikuluan xedatuarekin, ez baitu inork alegaziorik aurkeztu jendaurreko epean. Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 51. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, martxoaren 13an.

DIRU-SARRERAK:

I. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 27.600,00 euro.

II. kapitulua.–Zeharkako zergak: 500,00 euro.

III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelakoak: 805,00 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 20.110,00 euro.

V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 452,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 49.467,00 euro.

GASTUAK:

I. kapitulua.–Langileria gastuak: 5.860,00 euro.

II. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak:
27.727,00 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 15.880,00 euro.

Gastuak, guztira: 49.467,00 euro.

Etxarrin, 2020ko apirilaren 15ean.–Alkatea, José María Odériz Azcona.

Iragarkiaren kodea: L2004517