87. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CASCANTE

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Cascanteko Udalak, 2020ko urtarrilaren 31n egin osoko bilkuran, behin betiko onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa.

Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 31. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuta, eta jendaurreko epea iraganda inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsirik gelditzen da 2020ko ekitaldiko plantilla organikoa.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 235.2. artikuluan eta Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuko testu bateginaren 20. artikuluan xedatuari jarraikiz, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen dira Cascanteko Udalaren 2020ko ekitaldirako plantilla organikoa eta langileen zerrenda, 2019ko abenduaren 31koa, eta adierazten da errekurtso hauek jartzen ahal direla plantilla organikoaren behin betiko onespenaren aurka:

1. Aukerako berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

2. Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, erabaki hau argitaratu eta hilabeteko epean.

3. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

Cascanten, 2020ko martxoaren 12an.–Alkate udalburua, Alberto Añón Jiménez.

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA

LANP. KODEA

LANPOSTUA

ARAUB.

SARB.

EGOERA

MAILA

OSAGARRIAK

Maila

Bateraez.

Lanp.

Ordain. Osag., 17/2006 FL

Ordain. LO, 19/2008 FD

Berar.

Lan. luz.

1

IDAZKARIA

F

OL

HUTSIK

A

%35

%25,00

%0,58+%0,58

%3,72

%10

2

KONTU-HARTZAILEA

F

OL

HUTSIK

B

%35

%25,00

%0,58+%0,58

%3,57

3

ADMINISTRARI-OFIZIALA, DIRUZAIN EGINKIZUNEKIN

F

OL

BETEA

C

%60,00

%0,58+%0,58

%3,36

4

ADMINISTRARI-OFIZIALA

F

OL

HUTSIK

C

%27,63

%0,58+%0,58

%3,36

5

ADMINISTRARI-OFIZIALA

F

OL

HUTSIK

C

%27,63

%0,58+%0,58

%3,36

6

ESKOLA MULTZOKO ESKOLAZAINA

F

OL

BETEA

D

%12

%25,00

%0,68+%0,68

%2,99

7

UDAL AGENTEA, ARGITERIA ARDURADUNAREN EGINKIZUNEKIN

F

OL

BETEA

C

%25,01

%0,58+%0,58

%3,36

%45

8

UDAL AGENTEA, ARGITERIA ARDURADUNAREN EGINKIZUNEKIN

F

OL

BETEA

C

%18,80

%0,58+%0,58

%3,36

%45

9

UDAL AGENTEA, ARGITERIA ARDURADUNAREN EGINKIZUNEKIN

F

OL

BETEA

C

%18,80

%0,58+%0,58

%3,36

%45

10

UDAL AGENTEA, KATASTROKO EGINKIZUNEKIN

F

OL

BETEA

C

%18,80

%0,58+%0,58

%3,36

%45

11

UDAL AGENTEA, ARGITERIA ARDURADUNAREN EGINKIZUNEKIN

F

O

BETEA

C

%18,80

%0,58+%0,58

%3,36

%45

12

UDAL AGENTEA, ARGITERIA ARDURADUNAREN EGINKIZUNEKIN

F

O

BETEA

C

%18,80

%0,58+%0,58

%3,36

%45

13

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA/ITURGINA, OBRETAKO LANTALDEAREN ARDURADUNAREN EGINKIZUNEKIN

F

OL

HUTSIK

D

%12

%47,63

%0,68+%0,68

%2,99

%10

%5

14

GARBIKETAKO PEOIA, LANALDIAREN %50

LA GH

OL

HUTSIK

15

GARBIKETAKO PEOIA, LANALDIAREN %50

LA GH

OL

HUTSIK

16

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA LOREZAINA

LA LH

OL

HUTSIK

17

ZERBITZU ANITZETAKO PEOIA

LA

OL

HUTSIK

E

%18,44

%0,78+%0,78

%3,21

%10

18

ZERBITZU ANITZETAKO PEOIA

EHORZLEA

LA

OL

HUTSIK

E

%60,00

%0,78+%0,78

%3,21

%10

%10

19

LANBIDE-TERAPEUTA

LANALDIAREN %12,56

LA

OL

HUTSIK

B

20

GERIATRIAKO LAGUNTZAILEA

LANALDIAREN %55,56

LA

OL

HUTSIK

D

21

GERIATRIAKO LAGUNTZAILEA

LANALDIAREN %55,56

LA

OL

HUTSIK

D

22

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

LA

OL

HUTSIK

D

%33,02

%0,68+%0,68

%2,99

23

ZERBITZU ANITZETAKO PEOIA

LA

OL

HUTSIK

E

%0,78+%0,78

%3,21

24

ZERBITZU ANITZETAKO PEOIA

LA

OL

HUTSIK

E

%0,78+%0,78

%3,21

25

ZERBITZU ANITZETAKO PEOIA

LA

OL

HUTSIK

E

%0,78+%0,78

%3,21

26

ZERBITZU ANITZETAKO PEOIA

LA

OL

HUTSIK

E

%0,78+%0,78

%3,21

LABURDURAK:

Araubide juridikoa: F: funtzionarioa. LA: lan araubidea. GH: garbiketako hitzarmena. LH: lorezaintzako hitzarmena.

Sarbidea: OL: oposizio-lehiaketa. O: oposizioa. AB: aldi baterakoa. EP: erretiro partziala.

Egoera: H: hutsik. E: eszedentzia. B: betea.

Osagarriak: Bateraez.: bateraezintasuna. Lanp.: lanpostua. Hitz.: hitzarmena. Berar.: berariazkoa. Lan. luz.: lanaldiaren luzapena. Arrisk.: arriskua.

LANGILEEN IZENEN ZERRENDA, 2019KO ABENDUAREN 31KOA

IZEN-DEITURAK

MAILA

LANPOSTUA

LANP. KODEA

ANTZINATASUNA

EGOERA

ADMINISTRATIBOA

FUNTZIONARIOEN IZENEN ZERRENDA

RUPEREZ VAQUERO ANA ISABEL

C

ADMINISTRARI-OF.

3

2000/02/20

JARDUNEAN

GUARDIA ULLATE LUIS MARIA

C

UDAL AGENTEA

8

2000/10/16

JARDUNEAN

VERA PÉREZ FRANCISCO JAVIER

C

UDAL AGENTEA

7

2000/10/16

JARDUNEAN

MUÑOZ ROYO MARIO

D

ESKOLAZAINA

6

2004/04/19

JARDUNEAN

GORRINDO GUERRA IGOR

C

UDAL AGENTEA

9

2008/04/01

JARDUNEAN

RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO

C

UDAL AGENTEA

10

2009/02/02

JARDUNEAN

JIMENEZ CASAMIAN JOSÉ BLAS

C

UDAL AGENTEA

11

2015/03/12

JARDUNEAN

MATEO SESMA OSCAR

C

UDAL AGENTEA

12

2019/05/10

JARDUNEAN

BITARTEKO ADMINISTRAZIO-KONTRATUDUNEN IZENEN ZERRENDA

PERALES DIAZ MARIA TERESA

A

IDAZKARIA

1

1989/02/01

JARDUNEAN

LANDA ELIZALDE ANA BELEN

B

KONTU-HARTZAILEA

2

1996/03/08

JARDUNEAN

BALDANTA PETRIRENA JOSÉ LUIS

D

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA, OBRETAKO LANTALDEAREN ARDURADUNA

13

2014/03/11

JARDUNEAN

IGEA GARCIA AMAYA

C

ADMINISTRARI-OF.

4

2014/06/20

JARDUNEAN

HERNANDEZ SORIA EVA

C

ADMINISTRARI-OF.

5

2017/03/21

JARDUNEAN

ALDI BATERAKO LAN-KONTRATUDUNEN IZENEN ZERRENDA

TORTAJADA FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS

E

ZERBITZU ANITZETAKO P., EHORZLEA

18

1994/02/01

JARDUNEAN

MIRAMÓN ARBIOL MARÍA ESTHER

E

ZERB. ANITZ. P.

17

2007/12/01

JARDUNEAN

PLANILLO VICENTE MARÍA ÁNGELES

D

ADMINIS. LAGUNTZ.

22

2002/04/20

JARDUNEAN

MIRAMÓN LEÓN MARÍA ÁNGELES

GH

GARBIKETAKO PEOIA

14

2003/04/09

JARDUNEAN

MORENO MUNARRIZ MARÍA JOSE

GH

GARBIKETAKO PEOIA

15

2011/07/19

JARDUNEAN

ALONSO PLANILLO JUAN IGNACIO

LH

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA, LOREZAINA

16

2006/03/06

JARDUNEAN

FELIPE ROYO IRENE

B

LANBIDE-TERAPEUTA

19

2013/12/18

JARDUNEAN

GÓMARA RUÍZ MARÍA INES

D

GERIATRIAKO LAGUNTZAILEA

20

2013/06/28

JARDUNEAN

CASADO MORENO ESTHER

D

GERIATRIAKO LAGUNTZAILEA

21

2014/03/28

JARDUNEAN

Iragarkiaren kodea: L2004532