78. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑA

Udalaren 2020. urteko Plantilla Organikoa.
Behin betiko onespena

Ikusirik Udaleko Osoko Bilkurak 2019ko abenduaren 20an hasiera batean onetsi zuela Iruñeko Udalaren 2020ko Plantilla Organikoa, eta hura argitaratu zela 2020ko 6. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 10ekoan, eta ikusirik bai hari aurkeztutako alegazioak. bai espedientean jasota dauden Giza Baliabideetako Zuzendaritzak emandako txostena eta txosten juridikoa, honako hau erabakitzen da:

1. Juan José Fuertes Martínez jaunak Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofiziala ordezkatuz aurkeztutako alegazioa baiestea, eta, horrenbestez, Gizarteratzeko teknikarien plazak Gizarte Hezitzaile gisara birmoldatzea, ezertan eragotzi gabe Udalak prozedura iragankor bat ezarri ahal izatea plantillaren aldaketaren betearazteari buru emateko.

2. Susana Senosiáin Etayo andreak aurkeztutako alegazioa ezestea, ulertzen baita interesduna betetzen ari den eginkizunak egoki enkoadraturik daudela Ofizial Administrari lanpostuan.

3. Sergio Urdiciain Beortegui jaunak Sindicato de Policías Municipales de España ordezkatuz aurkeztutako alegazioa baiestea, eta, horrenbestez, Plantilla Organikoan islatzea %6ko gehikuntza lanpostuari dagokion osagarrian, Iruñeko Udaltzaingoaren berariazko eta lanpostu-osagarrien ordainsariak pixkanaka parekatzeko Foruzaingokoekin, 2019ko otsailaren 8ko eta 2020ko urtarrilaren 20ko negoziazio-mahaietan erabaki zenarekin bat.

4. Hein batean baiestea Iñaki Arrondo Cuenca jaunak Sindicato Independiente de Policías de Navarra ordezkatuz aurkeztutako alegazioa, izan ere, lehendabiziko eskaria onartzen zaio, Sindicato de Policías Municipales de España izeneko sindikatuak aurkeztu eta erabaki honen 3. puntuan onetsitakoarekin bat datorrena, eta bigarren eskaria ezestea, ulertzen baita Iruñeko Udalaren 2020. urteko Plantilla Organikoak ez duela urratzen abuztuaren 30eko Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren 251/1993 Foru Dekretuaren 19. artikulua, bere lanpostuen zerrenda egin baitu, bertan adierazita maila eta ordainsari osagarriak (1. eranskina), lanpostuetara sartzeko berariazko betekizunak (4. eranskina) eta izendapen libreko lanpostuak (1. eranskina).

5. M.ª del Mar de Castro Goñi andreak aurkeztutako alegazioa ezestea, eta, horrenbestez, Langileria Departamentuak egun dituen lanpostuen zerrenda mantentzea, Administrazio Publikoek auto-antolakuntzarako duten ahalmena baliatuz.

6. Teresa Sabaté Baruque andreak eta Lara Molina Lapeña andreak aurkeztutako alegazioak ezestea eta, horrenbestez, Hiriartea-Kultura Garaikideko Zentroko koordinatzaile-lanpostua (105100-1) Kultura Teknikari-lanpostu gisara (101900-5) birmoldatzea, ingeleseko eta frantseseko C1 mailako hizkuntza-eskakizunarekin.

7. Sandra Ochoa Garijo andreak aurkeztutako alegazioa ezestea, eta, horrenbestez, 200208-2 zenbakiko plazaren profila mantentzea (Kimika-ingeniari teknikoa).

8. Nuria Esther Crespo Delgado andreak aurkeztutako alegazioa ezestea eta, horrenbestez, Albaitari-plazaren (101103-10) birmoldaketa mantentzea Arkitekto-plaza (200204-35) bihurtzeko.

9. Miren Julia Leuza Izkue andreak aurkeztutako alegazioa baiestea eta, horrenbestez, Ingeniaritza Kimikoko Graduaren titulazioa gehitzea Osasun Publikoko Goi-mailako Teknikari-lanposturako (106300-1).

10. Joseba Otano Villanueva jaunak Administrazioan Euskaraz Taldea ordezkatuz aurkeztutako alegazioa ezestea, ulertzen baita 2020ko plantilla organikoan aurreikusitako lanpostu elebidunak zehaztu direla hala Euskararen103/2017 Foru Dekretuaren 25. artikuluak nola Iruñeko Udalaren Euskarari buruzko Ordenantzak ezarritako irizpideak aldi berean aplikatuta, eta, betiere, Udalak organo eskudunen bidez auto-antolakuntzarako duen ahalmena baliatuz.

11. Atzemandako honako huts-egite hauek zuzentzea: I. eranskinean, 70. Alorrean, funtzionarioen Administrari laguntzaile osagarridunen plazak (300300) 11 dira 15 izan beharrean, 21. Alorrean, Ofizial Administrarien plazak (300100) 13 dira eta Administrari Laguntzaileenak (400000) 2 dira, eta 80. Alorrean, Musika Eskola Bereziko Musika Hizkuntzako irakasleen plazak (202901) 4 dira eta Musika Eskola Bereziko Klarinete irakasleen plazak (202920) 2 dira, plazen birmoldaketa automatiko bidez. II. Eranskinean, 70. Alorrean, Administrari laguntzaile osagarridunen 404800-12, 404800-27, 404800-28 eta 404800-78 plazak ezabatu dira automatikoki birmoldatu baitira Ofizial administrari osagarridunen 300300-27, 300300-31, 300300-32 eta 300300-36 plazak bihurtzeko, eta “Familia-langilea LP” plazan (408200-55) esan behar du “Familia Langilea” (403100-107). 21. Alorrean, “Ofizial Administraria” 300100-130 plaza, birmoldaketa automatiko bidez, “Administrari Laguntzailea” 400000-286 plaza bihurtu da. 80. Alorrean, lanaldi partzialeko 202918-1 eta 202926-1 plazak ezabatu dira, eta birmoldaketa bidez lanaldi osoko 202901-5 eta 202920-2 plazak bihurtu, hurrenez hurren.

12. Behin betiko onestea 2020ko Plantilla Organikoa. Haren testua, behar bezala eginbidetua, eranskinean agertzen da, espedientearen atal gisa.

13. Eman bekio espedienteari arauzko izapidea.

Iruñean, 2020ko martxoaren 5ean.–Alkatea, Enrique Maya Miranda.

1. ERANSKINA

2020ko Plantilla Organikoa

10 - ALKATETZA

KOP.

LANPOSTUA

ARAUB.

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

BATERAEZ.

ZUZ. LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN.
LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

603502

ALKATETZA KABINETEKO GOI-M. TIT.

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

603504

ALKATETZAKO IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

603600

ALKATETZA KABINETEKO IDAZKARIA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

604000

PROTOKOLOKO UNITATEBURUA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

100502

KAZETARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

104400

TEKNOL. BERRIETAKO TEK., WEBGUNE ARD.

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

105300

COMMUNITY MANAGER

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

ALKATETZA, GUZTIRA: 8 lanpostu, 12 plaza

11 - GOBERNU ESTRATEGIKOA, MERKATARITZA ETA TURISMOA

KOP.

LANPOSTUA

ARAUB.

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

BATERAEZ.

ZUZ. LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN.
LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600004

GOBERNU ESTRATEGIKOKO ZUZENDARIA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600007

TOKIKO GOB. BATZ. LAGUNTZEKO ORG. TIT.

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

603503

AHOLK. JURIDIKOKO ZUZENDARIA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100000

OSOKO BILKURAKO IDAZKARIA

F

A

55,00

-

23,72

-

75,00

-

-

-

-

1

100100

IDAZKARIORDEA

F

A

55,00

-

-

-

69,88

-

-

-

-

1

100200

INFORMATIKA SISTEMAKO ARDURADUNA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

10

100301

LEGELARIA

F

A

55,00

-

-

-

29,88

-

-

-

-

8

100505

ZUZENBIDEKO LIZENTZIADUNA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

2

100513

SOZIOLOGOA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

100514

EKONOMIALARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

105600

ESTRATEGIA BULEGOKO ZUZENDARIA

F

A

-

35,00

-

-

18,88

-

-

-

-

2

105700

ESTRATEGIAKO ETA PROIEKTUETAKO GOI-M. TEK.

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

200200

ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

200201

TURISMO ENP. ETA JARD. TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

208900

TURISMOKO ZERBITZUBURUA

F

B

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

1

208901

MERKATARITZAKO ZERBITZUBURUA

F

B

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

5

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

2

300600

OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

GOBERNU ESTRATEGIKOA, MERKATARITZA ETA TURISMOA, GUZTIRA: 19 lanpostu, 43 plaza

20 - ZERBITZU OROKORRAK-OGASUNA

KOP.

LANPOSTUA

ARAUB.

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

BATERAEZ.

ZUZ. LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN.
LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

100514

EKONOMIALARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

100900

UDALEKO KONTU-HARTZAILEA

F

A

55,00

-

3,72

-

75,00

-

-

-

-

1

100950

KUD. EK. FINAN. AURREK. ARDURADUNA

F

A

-

35,00

-

-

24,88

-

-

-

-

1

101000

DIRUZAINA

F

A

-

35,00

-

-

39,88

-

-

-

-

4

103000

KONTU-HARTZAILE DELEGATUA

F

A

55,00

-

-

-

24,88

-

-

-

-

6

200200

ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

200200

ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

L

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

202000

KATASTROKO ERDI-M. TIT.

F

B

-

35,00

-

-

44,73

-

-

-

-

1

202200

ONDARE ETA EROSK. ERDI-M. TIT.

F

B

-

35,00

-

-

29,73

-

-

-

-

1

202300

ERDI-M-.TIT.: ERRENTAK ETA GAINBALIOA

F

B

-

35,00

-

-

44,73

-

-

-

-

4

208100

TRIBUTU-IKUSKATZAILEA

F

B

-

35,00

-

-

21,73

-

-

-

-

31

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

4

300600

OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

4

303000

OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

5

306400

OFIZIAL ADM. (TRIBUTU-KUD.)

F

C&

-

-

-

-

29,20

-

12,00

-

-

1

306500

OFIZIAL ADM., KUTXAKO ARDURADUNA

F

C&

-

-

-

-

29,20

-

12,00

-

-

3

400000

ADM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

ZERBITZU OROKORRAK-OGASUNA, GUZTIRA: 18 lanpostu, 75 plaza

21 - ZERBITZU OROKORRAK-GIZA BALIABIDEAK

KOP.

LANPOSTUA

ARAUB.

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

BATERAEZ.

ZUZ. LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN.
LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

603700

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO KOORD.

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

604100

AHOLKULARIAK

E

C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

103201

LANEKO MEDIKUNTZAKO MEDIKU ESP.

F

A

-

35,00

-

-

24,88

-

-

-

-

1

103800

LANEKO MEDIKUNTZAKO UNITATEBURUA

F

A&

-

35,00

-

-

36,88

-

-

-

-

2

105800

GGBB ETA ANTOLAMENDUKO GOI-M. TEK.

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

106100

LANEKO HARREMANEN ARDURADUNA

F

A

-

35,00

-

-

14,88

-

-

-

-

2

203500

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEK.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

213000

LAN-ERIZAINTZAKO TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

13

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

1

300600

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

1

302000

OFIZIAL ADMINISTRARIA (NOMINAK)

F

C

-

-

-

-

49,20

-

12,00

-

-

7

305500

INFORMAZIOKO OFIZIALA

F

C

-

-

-

-

11,52

-

12,00

-

-

1

305700

UDAL BULEG. MANDAT. ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

-

10,00

1

306800

AKTA ETA JAKINARAZPEN ZERBITZUBURUA

F

C&

-

-

-

-

48,20

-

12,00

-

-

1

307000

LAN ARRISKUEN PREB. OF. PROFESIONALA

F

C

-

-

-

-

8,52

-

12,00

-

10,00

3

307300

OFIZIAL ADMINISTRARIA (LANGILERIA)

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

2

400000

ADM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

2

400201

ERREPROGRAFIAKO MANDATARIA

F

D

-

-

-

-

21,35

-

12,00

-

-

13

400400

UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

3

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

1

407800

UDALETXEKO MANTENTZE-LANEN ARD.

F

D

-

-

-

-

18,35

-

12,00

-

10,00

ZERBITZU OROKORRAK-GIZA BALIABIDEAK, GUZTIRA: 23 lanpostu, 68 plaza

30 - HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA OSASUNA

KOP.

LANPOSTUA

ARAUB.

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

BATERAEZ.

ZUZ. LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN.
LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

100503

ARKITEKTOA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

101101

MEDIKUA

F

A

-

35,00

-

-

14,88

-

-

-

-

4

101103

ALBAITARIA

F

A

-

35,00

-

-

14,88

-

-

-

10,00

1

101104

FARMAZIALARIA

F

A

-

35,00

-

-

14,88

-

-

-

-

1

102301

FARMAZIALARI KUDEATZAILEA

F

A

-

35,00

-

-

26,88

-

-

-

-

2

101601

ARKITEKTO KUDEATZAILEA

F

A

-

35,00

-

-

16,88

-

-

-

-

1

102303

MEDIKU KUDEATZAILEA

F

A

-

35,00

-

-

26,88

-

-

-

-

1

103100

MIKROBIOLOGOA

F

A

-

35,00

-

-

24,88

-

-

-

-

2

106200

ALBAITARI KUDEATZAILEA

F

A

-

35,00

-

-

26,88

-

-

-

10,00

1

106300

OSASUN PUBLIKOKO GOI TEKNIKARIA

F

A

-

35,00

-

-

14,88

-

-

-

-

6

200204

ARKITEKTO TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

200208

KIMIKA-INGENIARI TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

200209

INDUSTRIA INGENIARI TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

200800

LABORATEGIKO LAGUNTZAILE TEKNIKOA

F

B

-

-

-

-

16,73

-

-

-

-

1

203101

APAREJADORE OSAGARRIDUNA

F

B

-

35,00

-

-

16,73

-

-

-

-

1

203600

APAREJADOREA, BIRGAITZE BULEGOKO ARD.

F

B&

55,00

-

-

-

24,73

-

-

-

-

24

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

3

300300

OFIZIAL ADMINISTRARI OSAGARRIDUNA

F

C

-

-

-

-

19,20

-

12,00

-

-

2

301200

LABORATEGIKO LAG. TEKNIKOA

F

C

-

-

-

-

18,52

-

12,00

-

-

1

301700

ZERBITZUBURUA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

-

10,00

5

302600

ELIKAGAI INDUSTRIAKO GOI-M. TEKNIKARIA

F

C

-

-

-

-

22,52

-

12,00

-

-

6

302700

ING. OSASUNEKO LHko GOI-M. TEKNIKARIA

F

C

-

-

-

-

22,52

-

12,00

-

-

8

303700

OFIZIAL IKUSKATZAILEA

F

C

-

-

-

-

22,52

-

12,00

-

-

1

304800

DESINFEKZIOKO MANT. ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

13,52

-

12,00

-

10,00

3

304900

HILERRIKO ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

13,52

-

12,00

-

10,00

1

306600

ANIMALIAK HARTZEKO ZENTROKO ARD.

F

C

-

-

-

-

13,52

-

12,00

-

10,00

1

307400

HILERRIKO ADMINISTR.

F

C

-

35,00

-

-

18,73

-

-

-

-

4

400000

ADM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

6

401800

DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

2

404600

ZOO TXIKIKO LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

12,90

-

12,00

10,00

10,00

14

405600

EHORZLE LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

22,90

-

12,00

-

10,00

3

406200

LAKIOLARI LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

22,90

-

12,00

-

10,00

2

500500

ZERB. ANITZEKO PEOIA, HILERRIKO ATEZAINA

F

E

-

-

-

-

32,00

-

15,00

-

-

2

500600

LABORATEGIKO ZERB. ANITZEKO PEOIA

F

E

-

-

-

-

32,00

-

15,00

-

-

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA OSASUNA, GUZTIRA: 36 lanpostu, 125 plaza

40 - PROIEKTU ESTRATEGIKOAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA-PROIEKTUAK, OBRAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA

KOP.

LANPOSTUA

ARAUB.

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

BATERAEZ.

ZUZ. LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN.
LZ.

ARRISK.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

604300

HIRI EKOLOGIAKO ETA MUGIKORTASUNEKO ARD.

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

603900

ENERGIA AGENTZIAKO ARDURADUNA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

100503

ARKITEKTOA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

2

103600

INGURUMENEKO GOI-MAILAKO TIT.

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

105200

MUGIKORTASUN KOORD.

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

105400

PROIEKTUETAKO ZERBITZUBURUA

F

A

-

35,00

-

-

24,88

-

-

-

-

1

105900

URB. LANEN ARKITEKTO KUDEATZAILEA

F

A

-

35,00

-

-

18,88

-

-

-

-

8

200204

ARKITEKTO TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

200206

IND.-ELEKTRIKO INGENIARI TEK.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

209000

ERDI-M. TIT. (TOPOGRAFIA)

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

209100

APARKALEKUETAKO ZERBITZUBURUA

F

B

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

1

209200

MUGIKORTASUN TEKNIK.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

209700

HEZKUNTZA-PROGRAMETAKO KOORD.

F

B

-

35,00

-

-

18,73

-

-

-

-

3

209800

INGURUMEN HEZKUNTZAKO ERDI-MAILAKO TIT.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

5

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

1

400000

ADM. LAGUNTZAILEA

L

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

2

407100

MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

22,90

-

12,00

-

10,00

PROIEKTU ESTRATEGIKOAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA-PROIEKTUAK, OBRAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA, GUZTIRA: 18 lanpostu, 36 plaza

41 - PROIEKTU ESTRATEGIKOAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA-HIRI-KONTSERBAZIOA

KOP.

LANPOSTUA

ARAUB.

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

BATERAEZ.

ZUZ. LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN.
LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100504

INDUSTRIA-INGENIARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

101300

LORATEG. ZERBITZUBURUA, GOI M. TIT.

F

A

-

35,00

-

-

24,88

-

-

-

-

1

106000

ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA, GOI M. TIT.

F

A

-

35,00

-

-

24,88

-

-

-

-

3

200202

OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARI TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

200204

ARKITEKTO TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

200500

ERDI-MAILAKO TITULUDUNA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

207700

HIRI ALTZ. ZERBITZUBURUA

F

B&

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

1

207900

EREMU PUB. OBRETAKO ZERBITZUBURUA

F

B&

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

4

212000

INDUSTRIA INGENIARI TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

8

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

2

300500

ZERBITZUBURUA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

-

10,00

4

305800

HIRI-KONTSERB. ARDURADUN NAGUSIA

F

C

-

-

-

-

22,52

-

12,00

-

10,00

8

307200

HIRI-KONTSERBAZIOKO MANTENTZE-LANETAKO ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

13,52

-

12,00

-

10,00

1

400000

ADM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

1

405000

HIRI-KONTSERB. MANT. ARDURADUNA

F

D

-

-

-

-

18,35

-

12,00

-

10,00

1

406600

IBILGAILU PARKEKO ARDURADUNA

F

D

-

-

-

-

28,35

-

12,00

-

10,00

33

406700

IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,35

-

12,00

-

10,00

44

407500

HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

20

407600

HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

F

D

-

-

-

-

18,35

-

12,00

-

10,00

PROIEKTU ESTRATEGIKOAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA-HIRI-KONTSERBAZIOA, GUZTIRA: 21 lanpostu, 139 plaza

50 - KULTURA ETA BERDINTASUNA

KOP.

LANPOSTUA

ARAUB.

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

BATERAEZ.

ZUZ. LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN.
LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100400

UDAL ARTXIBOZAINA

F

A

-

35,00

-

-

14,88

-

-

-

-

1

100500

GOI-M. TITULUDUN BATERAEZINTASUNEZ

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

3

100506

ARTXIBOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

5

100600

EUSKARA ITZULTZAILEA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

3

101900

GOI-M. TIT., KULTURA TEKNIKARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

104700

ARTE PLASTIKOETAKO ETA ONDAREKO TEK.

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

105500

EUSKARA ZERBITZUBURUA

F

A

-

35,00

-

-

24,88

-

-

-

-

1

202700

EMAK. AUKERA-BERD. TEK. AHOLKULARIA

F

B

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

1

208700

ARTXIBOKO TEKNIKARIA, ERDI-MAIL. TIT.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

209300

EUSKARA TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

209400

BERDINTASUN ETA LGTBIko KOORD.

F

B

-

35,00

-

-

18,73

-

-

-

-

1

209600

BERDINTASUNEKO TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

9

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

2

300400

ZERBITZUBURUA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

10,00

10,00

2

300600

OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

1

302800

EREMUKO ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

8,52

-

12,00

-

10,00

1

305500

INFORMAZIOKO OFIZIALA

F

C

-

-

-

-

11,52

-

12,00

-

-

1

306900

AZPIEGITURETAKO ZERBITZUBURUA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

-

10,00

3

400000

ADM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

1

400400

UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

8

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

KULTURA ETA BERDINTASUNA, GUZTIRA: 23 lanpostu, 50 plaza

60 - HERRITARREN SEGURTASUNA

KOP.

LANPOSTUA

ARAUB.

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

BATERAEZ.

ZUZ. LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN.
LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

101700

GOI-M. TITULUDUNA, SEGURTASUN-TEKNIKARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

200200

ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

200204

ARKITEKTO TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

200209

INDUSTRIA INGENIARI TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

9

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

3

300600

OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

3

303000

OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

1

306000

ADM. KUDEAKETAKO UNITATEKO ARDURADUNA

F

-

-

-

-

-

43,20

-

12,00

-

-

5

400000

ADM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

3

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

2

407100

MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

22,90

-

12,00

-

10,00

1

400000

ADM. LAGUNTZAILEA

L

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

HERRITARREN SEGURTASUNA, GUZTIRA: 13 lanpostu, 34 plaza

60001 - HERRITARREN SEGURTASUNA-UDALTZAINGOA

KOP.

LANPOSTUA

ARAUB.

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

BATERAEZ.

ZUZ. LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN.
LZ.

1

602501

UDALTZAINBURUA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

102500

UDALTZAINGOKO KOMISARIO NAGUSIA

F

A

-

-

-

-

61,22

45,00

-

-

-

4

102600

UDALTZAINGOKO KOMISARIOA

F

A

-

-

-

-

51,22

45,00

-

-

-

14

204700

UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

F

B

-

-

-

-

65,77

45,00

-

-

-

19

204900

ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

F

B

-

-

-

-

25,05

45,00

-

-

-

5

205000

INSTRUKZIOKO INSPEKTOREORDEA

F

B

-

-

-

-

41,41

45,00

-

-

-

1

205100

ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO INSPEKTOREORDEA

F

B

-

-

-

-

60,41

45,00

-

-

-

2

207000

KABINETE TEKNIKOKO INSPEKTOREORDEA

F

B

-

-

-

-

20,96

45,00

-

-

-

1

207100

LAGUNTZA ZERBITZUETAKO INSPEKTOREORDEA

F

B

-

-

-

-

18,50

45,00

-

-

-

42

304000

LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

F

C

-

-

-

-

31,87

45,00

-

-

-

2

304010

KABINETE TEKNIKOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

F

C

-

-

-

-

27,61

45,00

-

-

-

2

304020

LAGUNTZA ZERBITZUETAKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

F

C

-

-

-

-

27,61

45,00

-

-

-

15

304100

INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

F

C

-

-

-

-

47,34

45,00

-

-

-

1

304200

ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

F

C

-

-

-

-

67,45

45,00

-

-

-

262

304300

HERRITARREN SEGUR.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

F

C

-

-

-

-

19,09

45,00

-

-

-

9

304310

KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

F

C

-

-

-

-

14,83

45,00

-

-

-

25

304320

LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

F

C

-

-

-

-

14,84

45,00

-

-

-

47

304400

INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

F

C

-

-

-

-

34,56

45,00

-

-

-

10

304500

ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

F

C

-

-

-

-

60,63

45,00

-

-

-

HERRITARREN SEGURTASUNA-UDALTZAINGOA, GUZTIRA: 19 lanpostu, 464 plaza

70 - GIZARTE ZERBITZUAK, KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA-GIZARTE ZERBITZUAK

KOP.

LANPOSTUA

ARAUB.

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

BATERAEZ.

ZUZ. LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN.
LZ.

ARRISK.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

604500

ETXEZ ETXEKO LAG. LANTALDEKO ARD.

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

100517

PSIKOLOGOA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

104600

ERAIK. LANTEGI-ESKOLAKO ZUZENDARIA

F

A

-

35,00

-

-

16,88

-

-

-

-

1

200200

ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

68

201000

ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

20

213000

GIZARTE-HEZITZAILEA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

6

201000

ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

L

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

204500

ENPLEGU-TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

207200

GIZARTE ZERBITZUETAKO KOORDINATZAILEA

F

B

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

5

208500

GIZARTE ONGIZATEKO PROGRAMAKO ARDURADUNA

F

-

-

35,00

-

-

16,88

-

-

-

-

1

208600

GIZARTE ONGIZATEKO ZENTROETAKO ARDURADUNA

F

-

-

35,00

-

-

16,88

-

-

-

-

1

208800

ARKITEKTO TEKNIKOA

L

-

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

21

300300

OFIZIAL ADMINISTRARI OSAGARRIDUNA

F

C

-

-

-

-

19,20

-

12,00

-

-

1

302800

EREMUKO ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

8,52

-

12,00

-

10,00

9

306700

GIZ. ENPLEGUKO ARDURADUNA

L

-

-

-

-

-

27,07

-

12,00

-

10,00

2

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

109

403100

FAMILIA-LANGILEA

L

D

-

-

-

-

9,35

-

12,00

-

10,00

8

403800

LANTEGI-ESKOLAKO MONITOREA

F

D

-

-

-

35,00

53,35

-

12,00

-

-

11

404800

ADM. LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

F

D

-

-

-

-

32,90

-

12,00

-

-

1

404800

ADM. LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

L

D

-

-

-

-

32,90

-

12,00

-

-

1

405300

PREST. IKAST. MONITOREA, ALDIZK.-FINKOA

L

D

-

-

-

35,00

53,35

-

12,00

-

-

16

407400

GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

L

-

-

-

-

-

27,45

-

12,00

-

10,00

78

408200

FAMILIA-LANGILEA (LP)

L

D

-

-

-

-

9,35

-

12,00

-

10,00

GIZARTE ZERBITZUAK, KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA-GIZARTE ZERBITZUAK, GUZTIRA: 23 lanpostu, 370 plaza

71 - GIZARTE ZERBITZUAK, KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA-KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA

KOP.

LANPOSTUA

ARAUB.

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

BATERAEZ.

ZUZ. LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN.
LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100518

GRADUDUNA JARDUERA FIS. ETA KIROLAREN ZIENTZIETAN

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

2

200211

GARAP. LANKIDETZAKO TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

200500

ERDI-MAILAKO TITULUDUNA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

209900

KOMUNITATE TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

210000

ADINEKOEKIN GIZARTE ESKU-HARTZERAKO TEK.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

1

300300

OFIZIAL ADMINISTRARI OSAGARRIDUNA

F

C

-

-

-

-

19,20

-

12,00

-

1

300500

ZERBITZUBURUA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

-

10,00

25

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

L

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

1

406700

IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,35

-

12,00

-

10,00

GIZARTE ZERBITZUAK, KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA-KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA, GUZTIRA: 12 lanpostu, 38 plaza

80 - HEZKUNTZA, HERRITARREN PARTAIDETZA ETA GAZTERIA

KOP.

LANPOSTUA

ARAUB.

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

BATERAEZ.

ZUZ. LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN.
LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

100512

PEDAGOGIAKO LIZENTZIADUNA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

2

102701

MUSIKA E. BEREZIKO AKORDEOI IRAKASLEA

F

A

-

-

-

27,00

6,88

-

-

-

-

2

102702

MUSIKA E. BEREZIKO PIANO IRAKASLEA

F

A

-

-

-

27,00

6,88

-

-

-

-

1

102704

MUSIKA E. BEREZIKO BIOLA ETA BIOLIN IRAKASLEA

F

A

-

-

-

27,00

6,88

-

-

-

-

1

102706

MUSIKA E. BEREZIKO GITARRA IRAKASLEA

F

A

-

-

-

27,00

6,88

-

-

-

-

1

102708

MUSIKA E. BEREZIKO FLAUTA IRAKASLEA

F

A

-

-

-

27,00

6,88

-

-

-

-

1

102710

MUSIKA E. BEREZIKO TRONPETA IRAKASLEA

F

A

-

-

-

27,00

6,88

-

-

-

-

2

200210

GAZTERIAKO TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

201100

ARTE ETA LANBIDEETAKO IRAKASLEA

L

B

-

-

-

-

18,73

-

-

-

-

1

201101

MARRAZKIGINTZA IRAKASLEA

F

B

-

-

-

-

18,73

-

-

-

-

4

202901

MUSIKA E. BEREZIKO MUS. HIZKUNTZAKO IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

3

202902

MUSIKA E. BEREZIKO PIANO IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202903

MUSIKA E. BEREZIKO FLAUTA IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202904

MUSIKA E. BEREZIKO KANTU ETA M. HIZKUNTZAKO IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202905

MUSIKA E. BEREZIKO TXISTU IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202906

MUSIKA E. BEREZIKO BIOLONTXELO IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

2

202907

MUSIKA E. BEREZIKO BIOLIN IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202908

MUSIKA E. BEREZIKO SAXOFOI IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202909

MUSIKA E. BEREZIKO GANBERA MUS. IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202910

MUSIKA E. BEREZIKO OBOE IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202911

MUSIKA E. BEREZIKO PERKUSIO IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202912

MUSIKA E. BEREZIKO TRONBOI IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202913

MUSIKA E. BEREZIKO TUBA-BOMBARDINO IRAKASLEA (LP)

L

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202914

MUSIKA E. BEREZIKO KONTRABAXU IRAKASLEA (LP)

L

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202915

MUSIKA E. BEREZIKO FAGOT IRAKASLEA (LP)

L

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202916

MUSIKA E. BEREZIKO TRONPA IRAKASLEA (LP)

L

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202917

MUSIKA E. BEREZIKO TRONPETA IRAKASLEA (LP)

L

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202919

MUSIKA E. BEREZIKO SAXOFOI IRAKASLEA (LP)

L

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

2

202920

MUSIKA E. BEREZIKO KLARINETE IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202921

MUSIKA E. BEREZIKO M. HIZK. ETA PERK. IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202922

MUSIKA E. BEREZIKO KORU TALDEKO IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202923

MUSIKA E. BEREZIKO BATERIA IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202924

MUSIKA E. BEREZIKO BAXU ELEK. IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202925

MUSIKA. E. BEREZIKO GITARRA ELEK. IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

204100

HERRITARRENDAKO ARRETA ZERBITZUKO ARD.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

4

209500

PARTAIDETZAKO TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

12

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

1

300500

ZERBITZUBURUA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

-

10,00

1

300600

OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

1

302400

OFIZIAL ADMINISTRARIA, EUSKALDUNA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

1

302800

EREMUKO ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

8,52

-

12,00

-

10,00

2

303900

KOMUNIKAZIOKO OFIZIALA

F

C

-

-

-

-

11,52

-

12,00

-

-

5

400000

ADM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

1

402600

MANT. ARDURADUNA, OSAGARRIDUNA

F

D

-

-

-

-

24,35

-

12,00

-

10,00

88

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

2

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

L

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

1

407700

MUS. ESKOLAKO ADM. UNITATEKO ARD.

F

D

-

-

-

-

31,01

-

12,00

-

-

HEZKUNTZA, HERRITARREN PARTAIDETZA ETA GAZTERIA, GUZTIRA: 49 lanpostu, 168 plaza

ZUZENDARITZA-LANPOSTUAK, IZENDAPEN ASKEKOAK ETA TOKI ARAUBIDEAREN OINARRIAK ARAUTZEN DITUEN 7/1985 LEGEAN ZEIN NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOARI BURUZKO 6/1990 FORU LEGEAN JASOTAKOAK

A) 1.1. Honako hauek xedatzen dira Tokiko Gobernu Batzarrak libreki izendatu eta kargutik kendu ahal dituen behin-behineko langileek bete beharreko zuzendaritza-kargu gisara, arduraldi esklusibokoak:

–Gobernu Estrategikoko zuzendaria, 58.254 euroko ordainsariarekin.

–Alorretako zuzendariak, 58.254 euroko ordainsariarekin.

–Udaltzainburua, 62.461,84 euroko ordainsariarekin.

1.2. Honako hauek xedatzen dira Tokiko Gobernu Batzarrak libreki izendatu eta kargutik kendu ahal dituen behin-behineko langileek bete beharreko lanpostu gisara, arduraldi esklusibokoak:

–Alkatetza Kabineteko goi-mailako tituluduna, 52.205,02 euroko ordainsariarekin.

–Alkatetza Kabineteko bi idazkari-lanpostu, bakoitza 36.238,58 euroko ordainsariarekin.

–Protokolo Unitateko burutza-lanpostu bat, 46.230,94 euroko ordainsariarekin.

2. Honako hauek xedatzen dira Nafarroako administrazio publikoetako funtzionarioen artean bete beharreko zuzendaritza-lanpostu gisara, 11/2004 Foru Legearekin bat:

–Udaleko Osoko Bilkurako Idazkaria. (100.000 zk.ko plaza, Gobernu Estrategikoko Alorra). Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzura sartzeko Erregelamenduarekin bat beteko da, eta horretarako hautaprobetan hartzen ahalko dute parte, bakarrik, lanpostura sartzeko Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legeko 246 bis 1 artikuluak ezartzen dituen tituluetako bat eskatu zaien Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioek.

–Udal Kontu-hartzailetza Nagusiko titularra. (100.900 zk.ko plaza, Zerbitzu Orokorretako Alorra-Ogasuna) Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzura sartzeko Erregelamenduarekin bat beteko da, eta horretarako hautaprobetan hartzen ahalko dute parte, bakarrik, lanpostura sartzeko Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legeko 246 bis 2 artikuluak ezartzen dituen tituluetako bat eskatu zaien Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioek.

–Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Kudeaketako organoaren titularra. (100.950 zk.ko plaza, Zerbitzu Orokorretako Alorra-Ogasuna).

–Aholkularitza Juridikoaren titularra, 68.243,7 euroko ordainsariarekin.

–Tokiko Gobernu Batzarrari eta bertako zinegotzi idazkariari Laguntzeko Organoaren titularra. Zuzenbideko titulua zein lanpostutan galdatu eta horietako bat jabetzan betetzen ari den funtzionario bati emanen zaizkio lanpostu honen eginkizunak, 59.597,16 euroko ordainsaria jasoko duelarik.

3. Honako hauek xedatzen dira Tokiko Gobernu Batzarrak libreki izendatu eta kargutik kendu ahal dituen Iruñeko Udaleko funtzionarioek bete beharreko lanpostu gisara, arduraldi esklusibokoak:

–Alorretako idazkari teknikoak, 52.205,02 euroko ordainsariarekin.

B) 1. Honako hauek xedatzen dira Tokiko Gobernu Batzarrak libreki izendatu eta kargutik kendu ahal dituen behin-behineko langileek bete beharreko lanpostu gisara:

–Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko arduraduna, 40.851,86 euroko ordainsariarekin.

–Energia Agentziako arduraduna, 34.333,32 euroko ordainsariarekin.

–Etxez Etxeko Laguntza Lantaldeko arduraduna, 38.892,7 euroko ordainsariarekin.

–6 aholkulari lanpostu, Udalean ordezkaritza duten talde politikoei laguntzeko, 23.688,56 euroko ordainsariarekin.

2. Honako hauek xedatzen dira Tokiko Gobernu Batzarrak libreki izendatu eta kargutik kendu ahal dituen Iruñeko Udaleko langileek bete beharreko lanpostu gisara:

–Laneko Arriskuen Prebentzioko koordinatzailea, Laneko Arriskuen Prebentzioko Planarekin bat eta 38.914,4 euroko ordainsariarekin.

(*) Proposatutako ordainsariak. 2020.urterako, oro har funtzionarioen ordainsarietarako legez ezartzen diren aldaketak aplikatuko zaizkie zenbateko horiei.

2. ERANSKINA

2020ko plantilla organikoko langile funtzionarioen, mugagabe ez finkoen eta izendapen askeko behin-behinekoen zerrenda

10 - ALKATETZA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100502-2: KAZETARIA

MARSA FUENTES, MARIA

2

A

Jardunean

1-100502-3: KAZETARIA

ELIO ALDUNATE, EDURNE

3

A

Zerbitzu bereziak

1-100502-4: KAZETARIA

ESEVERRI IROZ, MARIA DEL PUY

4

A

Jardunean

1-100502-5: KAZETARIA

ASCUNCE MARTIN, JOSE JAVIER

2

A

Jardunean

1-104400-1: TEKNOL. BERRIETAKO TEK., WEBGUNE ARD.

A

Hutsik

1-105300-1: COMMUNITY MANAGER

A

Hutsik

3-600001-13: ALORREKO ZUZENDARIA

ECHENIQUE HUARTE, JUAN MIGUEL

Izendapen askea

3-603502-3: ALKATETZA KABINETEKO GOI-M. TIT.

ELIO ALDUNATE, EDURNE

3

Izendapen askea

3-603504-1: ALKATETZAKO IDAZKARI TEKNIKOA

ARDANAZ OZCOIDI, MARIA ANGELES

5

Izendapen askea

3-603600-1: ALKATETZA KABINETEKO IDAZKARIA

ARRASTIA LARRION, BEATRIZ

3

Izendapen askea

3-603600-2: ALKATETZA KABINETEKO IDAZKARIA

AGUERRI HERMOSO DE MENDOZA, LIDIA

3

Izendapen askea

3-604000-1: PROTOKOLOKO UNITATEBURUA

URBIOLA OCHOA, MARTA CARMEN

Izendapen askea

11 - GOBERNU ESTRATEGIKOA, MERKATARITZA ETA TURISMOA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100000-1: OSOKO BILKURAKO IDAZKARIA

HORCADA BAZTAN, JOSE JAVIER

6

A

Behin-behineko atxikipena

1-100100-1: IDAZKARIORDEA

HORCADA BAZTAN, JOSE JAVIER

6

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100200-1: INFORMATIKA SISTEMAKO ARDURADUNA

A

Hutsik

1-100301-13: LEGELARIA

CUESTA JORQUERA, MIGUEL ANGEL

5

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100301-14: LEGELARIA

GUIJARRO SALVADOR, JUAN LUIS

4

A

Jardunean

1-100301-15: LEGELARIA

A

Hutsik

1-100301-16: LEGELARIA

UNANUA ALBENIZ, PAULA

3

A

Behin-behineko atxikipena

1-100301-17: LEGELARIA

ARMENDARIZ GARCIA, ANTONIO

5

A

Jardunean

1-100301-18: LEGELARIA

MENDIBURU BELZUNEGUI, RAMON

7

A

Jardunean

1-100301-19: LEGELARIA

MARTINEZ ARCELUS, MARIA CARMEN

3

A

Behin-behineko atxikipena

1-100301-20: LEGELARIA

GARCIA MARTINEZ, JAVIER

6

A

Jardunean

1-100301-21: LEGELARIA

A

Hutsik

1-100301-22: LEGELARIA

SANCHEZ RUIZ, PALOMA

2

A

Behin-behineko atxikipena

1-100505-1: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

SANCHEZ RUIZ, REBECA

3

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100505-3: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

UNANUA ALBENIZ, PAULA

3

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100505-4: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

A

Hutsik

1-100505-5: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

GARCIA REVUELTO, BEGOÑA

3

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100505-7: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

MARTINEZ ARCELUS, MARIA CARMEN

3

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100505-11: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

A

Hutsik

1-100505-17: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

SANCHEZ RUIZ, PALOMA

2

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100505-18: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

A

Hutsik

1-100513-3: SOZIOLOGOA

GOÑI RUIZ, ANA PALOMA

4

A

Behin-behineko atxikipena

1-100513-4: SOZIOLOGOA

A

Hutsik

1-100514-3: EKONOMIALARIA

A

Hutsik

1-105600-1: ESTRATEGIA BULEGOKO ZUZENDARIA

COSTERO BOLAÑOS, JOSE FERMIN

2

A

Behin-behineko atxikipena

1-105700-1: ESTRATEGIAKO ETA PROIEKTUETAKO GOI-M. TEK.

A

Hutsik

1-105700-2: ESTRATEGIAKO ETA PROIEKTUETAKO GOI-M. TEK.

A

Hutsik

1-200200-13: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

B

Hutsik

1-200201-1: TURISMOKO ENPR. ETA JARD. TEKNIKARIA

TOMAS ROYO, ALBERTO

4

B

Jardunean

1-200201-2: TURISMOKO ENPR. ETA JARD. TEKNIKARIA

GONZALEZ CORTEA, ANA ISABEL

3

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

1-208900-1: TURISMOKO ZERBITZUBURUA

B

Hutsik

1-208901-1: MERKATARITZAKO ZERBITZUBURUA

B

Hutsik

1-300100-12: OFIZIAL ADMINISTRARIA

YANIZ ACHA, MARIA TERESA

6

C

Jardunean

1-300100-69: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ZABALZA NAGORE, AURORA

6

C

Jardunean

1-300100-144: OFIZIAL ADMINISTRARIA

URDANIZ VILLANUEVA, JUAN JOSE

3

C

Jardunean

1-300100-149: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ARCE CEMBORAIN, EDURNE

3

C

Jardunean

1-300100-187: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300600-42: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

VILLANUEVA LIZASOAIN, SOCORRO OLGA

6

C

Behin-behineko atxikipena

1-300600-45: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

ORCARAY GASCUE, MARIA CARMEN

6

C

Jardunean

3-600001-14: ALORREKO ZUZENDARIA

AZPILICUETA RODRIGUEZ-VALDES, SILVIA ANA

Izendapen askea

3-600004-1: GOBERNU ESTRATEGIKOKO ZUZENDARIA

JIMENEZ BOLEA, JOSE MARIA

6

Izendapen askea

3-600007-1: TOKIKO GOB. BATZ. LAGUNTZEKO ORG. TIT.

CUESTA JORQUERA, MIGUEL ANGEL

5

Izendapen askea

3-603503-1: AHOLK. JURIDIKOKO ZUZENDARIA

PEREZ REMONDEGUI, ANGEL GONZALO

5

Izendapen askea

20 - ZERBITZU OROKORRAK-EKONOMIA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100514-1: EKONOMIALARIA

A

Hutsik

1-100514-4: EKONOMIALARIA

A

Hutsik

1-100514-5: EKONOMIALARIA

LARRAYOZ ILUNDAIN, NURIA

4

A

Zerbitzu bereziak

1-100514-8: EKONOMIALARIA

BARRERO CARMARZANA, MARIA CARMEN

5

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100900-1: UDALEKO KONTU-HARTZAILEA

A

Hutsik

1-100950-1: KUD. EK. FINAN. AURREK. ARDURADUNA

A

Hutsik

1-101000-1: DIRUZAINA

BERNABEU LLOVET, FCO. JAVIER

4

A

Zerbitzu bereziak

1-103000-1: KONTU-HARTZAILE ORDEZKARIA

LABAIRU ELIZALDE, JUAN BAUTISTA

4

A

Jardunean

1-103000-2: KONTU-HARTZAILE ORDEZKARIA

TOHANE EGUILUZ, ERNESTO

4

A

Jardunean

1-103000-3: KONTU-HARTZAILE ORDEZKARIA

A

Hutsik

1-103000-4: KONTU-HARTZAILE ORDEZKARIA

A

Hutsik

2-200200-1: ERDI-MAILAKO TITULUDUNA BATERAEZINTASUNAZ

CHASCO CHASCO, VIRGINIA

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

1-200200-47: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

SESMA GARBAYO, ALBERTO

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-200200-48: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

B

Hutsik

1-200200-49: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

B

Hutsik

1-200200-51: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

INDAVE GARCIA, MARIA DEL MAR

6

B

Jardunean

1-200200-52: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

B

Hutsik

1-200200-53: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

ARDANAZ YOLDI, ANTONIO

6

B

Jardunean

1-202000-1: KATASTROKO ERDI-M. TIT.

B

Hutsik

1-202200-1: ERDI-M. TIT. (ONDAREA ETA EROS.)

SOTERAS RAMIREZ, BENITA

5

B

Zerbitzu bereziak

1-202300-1: ERDI-M. TIT. (ERRENTAK ETA GAINBALIOA)

GARIN ASENSIO, MARIA JOSE

5

B

Jardunean

1-208100-1: TRIBUTU-IKUSKATZAILEA

MARCOTEGUI GOLDARACENA, FRANCISCO JAVIER

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-208100-2: TRIBUTU-IKUSKATZAILEA

MARTINEZ CAMPO, JOSE ANTONIO

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-208100-3: TRIBUTU-IKUSKATZAILEA

B

Hutsik

1-208100-4: TRIBUTU-IKUSKATZAILEA

B

Hutsik

1-300100-17: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-18: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GRIJALBA ASCUNCE, FRANCISCO JAVIER

6

C

Jardunean

1-300100-20: OFIZIAL ADMINISTRARIA

AZANZA LOPEZ, MARIA TERESA

5

C

Jardunean

1-300100-22: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-24: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ILARREGUI SIERRA, ESPERANZA

5

C

Jardunean

1-300100-25: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CANEDA VIANA, M.ª MONTSERRAT

5

C

Jardunean

1-300100-28: OFIZIAL ADMINISTRARIA

UNANUA URMENETA, MARIA TERESA

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-30: OFIZIAL ADMINISTRARIA

IRAIZOZ EUGUI, MARIA CARMEN

6

C

Jardunean

1-300100-32: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-66: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-67: OFIZIAL ADMINISTRARIA

SALCEDO RUS, JOSEFA

5

C

Jardunean

1-300100-81: OFIZIAL ADMINISTRARIA

SESMA GARBAYO, ALBERTO

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-82: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-84: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GOÑI PAGOLA, VALENTINA

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-85: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-86: OFIZIAL ADMINISTRARIA

MENDIOROZ EGEA, ANA MARIA

5

C

Jardunean

1-300100-87: OFIZIAL ADMINISTRARIA

HUALDE NAPAL, ISIDRO

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-88: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-89: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-129: OFIZIAL ADMINISTRARIA

MENDIA LEACHE, AURORA

5

C

Zerbitzu bereziak

1-300100-138: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ELDUAYEN OLLETA, IRUÑA

3

C

Jardunean

1-300100-139: OFIZIAL ADMINISTRARIA

PASCUAL CERVERA, MARIA JESUS

5

C

Jardunean

1-300100-140: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ARAMENDIA YERRO, ANA CARMEN

4

C

Jardunean

1-300100-141: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CAMPO MAYO, ARANTXA

2

C

Jardunean

1-300100-142: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LARUMBE BALDA, MARIA ARANZAZU

2

C

Zerbitzu bereziak

1-300100-143: OFIZIAL ADMINISTRARIA

QUESADA ARRAIZ, ANTONIO JOSE

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-145: OFIZIAL ADMINISTRARIA

PEREZ GARRIDO, SILVIA

4

C

Jardunean

1-300100-147: OFIZIAL ADMINISTRARIA

BELINCHON HERAS, DELIA

3

C

Jardunean

1-300100-148: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LARRAZ LARUMBE, VICENTE

3

C

Jardunean

1-300100-150: OFIZIAL ADMINISTRARIA

BERGERA LEZAUN, MARIA VICTORIA

3

C

Jardunean

1-300100-185: OFIZIAL ADMINISTRARIA

SALDISE ARANGUREN, MARIA CARMEN

5

C

Jardunean

1-300600-8: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

VALLS ESPARZA, AMAIA

5

C

Jardunean

1-300600-10: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

OTEIZA PEREZ, CRISTINA

5

C

Jardunean

1-300600-11: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

MARCOTEGUI GOLDARACENA, FRANCISCO JAVIER

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300600-12: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

GOÑI LOPERENA, M.ª ASUNCION

6

C

Jardunean

1-303000-1: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

ANDUEZA FERNANDEZ, MARIA JOSE

5

C

Jardunean

1-303000-2: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

GOÑI PAGOLA, VALENTINA

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-303000-3: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

FERNANDEZ NAVARLAZ, MARIA VICTORIA

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-303000-9: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

MALUMBRES MURILLO, OLGA

4

C

Jardunean

1-306400-1: OFIZIAL ADM. (TRIBUTU-KUD.)

ALBISU IRIBARREN, BLANCA

6

C&

Jardunean

1-306400-2: OFIZIAL ADM. (TRIBUTU-KUD.)

ARDANAZ OZCOIDI, MARIA ANGELES

5

C&

Zerbitzu bereziak

1-306400-3: OFIZIAL ADM. (TRIBUTU-KUD.)

OLLETA SOTO, MARIA ELENA

5

C&

Borondatezko eszedentzia

1-306400-4: OFIZIAL ADM. (TRIBUTU-KUD.)

MIGUEL MEROÑO, INMACULADA M.

5

C&

Jardunean

1-306400-5: OFIZIAL ADM. (TRIBUTU-KUD.)

AUTOR TEJADA, JESUS

5

C&

Jardunean

1-306500-1: OFIZIAL ADM., KUTXAKO ARDURADUNA

UNANUA URMENETA, MARIA TERESA

6

C&

Behin-behineko atxikipena

1-400000-251: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-266: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-281: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

3-600001-5: ALORREKO ZUZENDARIA

LARRAYOZ ILUNDAIN, NURIA

4

Izendapen askea

3-600002-13: IDAZKARI TEKNIKOA

BERNABEU LLOVET, FCO. JAVIER

4

Izendapen askea

21 - ZERBITZU OROKORRAK-GIZA BALIABIDEAK

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-103201-1: LANEKO MEDIKUNTZAKO MEDIKU ESP.

RUBIO IRACHE, JOSE ANTONIO

6

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-103201-2: LANEKO MEDIKUNTZAKO MEDIKU ESP.

ABARZUZA GIL, JOSE JAVIER

3

A

Jardunean

1-103800-1: LANEKO MEDIKUNTZAKO UNITATEBURUA

A&

Hutsik

1-105800-1: GGBB ETA ANTOLAMENDUKO GOI-M. TEK.

A

Hutsik

1-105800-2: GGBB ETA ANTOLAMENDUKO GOI-M. TEK.

A

Hutsik

1-106100-1: LANEKO HARREMANEN ARDURADUNA

A

Hutsik

1-203500-1: LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEK.

ALASTUEY EDERRA, MERCEDES

6

B

Zerbitzu bereziak

1-203500-2: LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEK.

ABENDAÑO ANTOÑANZAS, MARIA DELIA

6

B

Jardunean

1-213000-1: LAN-ERIZAINTZAKO TEKNIKARIA

FRANCES OLLOQUI, BLANCA ESTHER

6

B

Jardunean

1-213000-2: LAN-ERIZAINTZAKO TEKNIKARIA

GOÑI MARTINEZ, MARIA NIEVES

6

B

Jardunean

1-300100-6: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-7: OFIZIAL ADMINISTRARIA

EUGUI IRAIZOZ, M.ª CONCEPCION

6

C

Jardunean

1-300100-9: OFIZIAL ADMINISTRARIA

INDURAIN BLASCO, MARIA CARMEN

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-10: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LAFUENTE HURTADO, MARIA CARMEN

5

C

Jardunean

1-300100-27: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GRADIN SAN MARTIN, ITZIAR

5

C

Jardunean

1-300100-64: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-72: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-105: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-124: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-152: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CIAURRIZ GARCIA, LUIS JAVIER

4

C

Jardunean

1-300100-153: OFIZIAL ADMINISTRARIA

SENOSIAIN ETAYO, SUSANA

3

C

Jardunean

1-300100-154: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LECUONA LARREA, MARIA ARANZAZU

4

C

Jardunean

1-300100-186: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300600-25: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

CRISTOBAL MUÑOZ, M.ª CONCEPCION

5

C

Jardunean

1-302000-1: OFIZIAL ADMINISTRARIA (NOMINAK)

REDIN ZUBIAT, MARIA JESUS

5

C

Jardunean

1-305500-4: INFORMAZIOKO OFIZIALA

BEPERET REDIN, MARIA ANGELES

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-305500-5: INFORMAZIOKO OFIZIALA

EQUIZA AZCONA, ANA

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-305500-7: INFORMAZIOKO OFIZIALA

LARREA HUARTE, JUAN RAMON

5

C

Jardunean

1-305500-8: INFORMAZIOKO OFIZIALA

LEATXE URROTZ, JOSU MIREN

6

C

Jardunean

1-305500-13: INFORMAZIOKO OFIZIALA

MORENTIN MARTINEZ, PABLO VICENTE

6

C

Jardunean

1-305500-17: INFORMAZIOKO OFIZIALA

SAN MIGUEL MARITORENA, MARIA FE

5

C

Jardunean

1-305500-19: INFORMAZIOKO OFIZIALA

SANZOL RONCALES, CARLOS

5

C

Jardunean

1-305700-1: UDAL BULEG. MANDAT. ARDURADUNA

BEPERET REDIN, MARIA ANGELES

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-306800-1: AKTA ETA JAKINARAZPEN ZERBITZUBURUA

INDURAIN BLASCO, MARIA CARMEN

6

C

Behin-behineko atxikipena

1-307000-1: LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO OFIZIALA

C

Hutsik

1-307300-1: OFIZIAL ADMINISTRARIA (LANGILERIA)

CIA DA RIVA, IRATXE BIHOTZ

3

C

Jardunean

1-307300-2: OFIZIAL ADMINISTRARIA (LANGILERIA)

SAIZ CUBILLO, M.ª CONCEPCION

3

C

Jardunean

1-307300-3: OFIZIAL ADMINISTRARIA (LANGILERIA)

C

Hutsik

1-400000-135: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-286: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

MARTIN CESTAO, NEREA

D

Hutsik

1-400201-3: ERREPROGRAFIAKO MANDATARIA

LAMAISON LLANOS, EMILIA MARIA

3

D

Behin-behineko atxikipena

1-400201-4: ERREPROGRAFIAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-5: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-21: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-24: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

GIRONA GARCIA, JOSE ANTONIO

5

D

Jardunean

1-400400-39: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-44: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-45: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-46: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-50: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-51: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-52: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-53: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-55: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-56: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-402900-39: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

TROYAS GARCIA, JOSEBA ANDONI

5

D

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-402900-133: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-134: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407800-1: UDALETXEKO MANT. LAN. ARDURADUNA

TROYAS GARCIA, JOSEBA ANDONI

5

D&

Behin-behineko atxikipena

3-600001-9: ALORREKO ZUZENDARIA

MORRAS ITURMENDI, JAVIER

Izendapen askea

3-600002-5: IDAZKARI TEKNIKOA

SOTERAS RAMIREZ, BENITA

5

Izendapen askea

3-603700-1: LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO KOORD.

ALASTUEY EDERRA, MERCEDES

6

Izendapen askea

3-604100-4: AHOLKULARIA

VALL VIÑUELA, EDUARDO

C

Izendapen askea

3-604100-5: AHOLKULARIA

ALDAZ FUEYO, OLAIA

C

Izendapen askea

3-604100-6: AHOLKULARIA

FERNANDEZ OREGI, ANTSO

C

Izendapen askea

3-604100-7: AHOLKULARIA

SUAREZ DEL CERRO, MIGUEL

C

Izendapen askea

3-604100-8: AHOLKULARIA

AYABAR RIVAS, CLARA

C

Izendapen askea

3-604100-9: AHOLKULARIA

GIL PEREZ-NIEVAS, ALBERTO

C

Izendapen askea

30 - HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA OSASUNA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100503-6: ARKITEKTOA

GANCEDO ARBIZU, JUAN RAMON

4

A

Jardunean

1-100503-7: ARKITEKTOA

RECALDE EQUIZA, JAVIER

4

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100503-14: ARKITEKTOA

ARRIETA ELIAS, IGNACIO

4

A

Jardunean

1-100503-16: ARKITEKTOA

CORTIJO GOMEZ, VICTORIA

3

A

Jardunean

1-100503-17: ARKITEKTOA

ROJO BARRIOS, ISABEL

3

A

Jardunean

1-100503-18: ARKITEKTOA

A

Hutsik

1-101101-2: MEDIKUA

AGUINAGA ONTOSO, INES

6

A

Jardunean

1-101103-8: ALBAITARIA

RESANO ZUAZU, MARIA

2

A

Jardunean

1-101103-11: ALBAITARIA

CRESPO DELGADO, NURIA ESTHER

4

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-101103-12: ALBAITARIA

VELASCO ALBAÑO, ANA CARMEN

4

A

Jardunean

1-101103-13: ALBAITARIA

GARCIA ZABALEGUI, ALBERTO

4

A

Jardunean

1-101104-3: FARMAZIALARIA

A

Hutsik

1-101601-1: ARKITEKTO KUDEATZAILEA

MAYA MIRANDA, ENRIQUE

5

A

Zerbitzu bereziak

1-101601-2: ARKITEKTO KUDEATZAILEA

SALINAS GARRALDA, JOSE LUIS

4

A

Jardunean

1-102301-2: FARMAZIALARI KUDEATZAILEA

A

Hutsik

1-102303-2: MEDIKU KUDEATZAILEA

A

Hutsik

1-103100-1: MIKROBIOLOGOA

LEACHE BELZUNEGUI, BRIGIDA RUTH

2

A

Behin-behineko atxikipena

1-106200-1: ALBAITARI KUDEATZAILEA

CRESPO DELGADO, NURIA ESTHER

4

A

Behin-behineko atxikipena

1-106200-2: ALBAITARI KUDEATZAILEA

MEDRANO PEREZ, MARIA ANGELES

3

A

Jardunean

1-106300-1: OSASUN PUBLIKOKO GOI-M. TEKNIKARIA

A

Hutsik

1-200204-14: ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200204-15: ARKITEKTO TEKNIKOA

PEREZ OLAVE, RAQUEL

3

B

Jardunean

1-200204-16: ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200204-17: ARKITEKTO TEKNIKOA

CORRAL GONZALEZ, MARCOS JOSE

4

B

Jardunean

1-200204-18: ARKITEKTO TEKNIKOA

CARRERO CABEZAS, ARANCHA

3

B

Zerbitzu bereziak

1-200204-35: ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200208-1: KIMIKA-INGENIARI TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200208-2: KIMIKA-INGENIARI TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200209-1: INDUSTRIA-INGENIARI TEKNIKOA

EGUIZABAL VILLANUEVA, CARLOS

2

B

Zerbitzu bereziak

1-200209-3: INDUSTRIA-INGENIARI TEKNIKOA

BULDAIN AZANZA, NEREA

2

B

Jardunean

1-200800-1: LABORATEGIKO LAGUNTZAILE TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200800-3: LABORATEGIKO LAGUNTZAILE TEKNIKOA

B

Hutsik

1-203101-1: APAREJADORE OSAGARRIDUNA

CALVO AZAGRA, ALBERTO

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-203600-1: APAREJADOREA, BIRGAITZE BUL. ARDURAD.

CALVO AZAGRA, ALBERTO

5

B&

Behin-behineko atxikipena

1-300100-33: OFIZIAL ADMINISTRARIA

IZURDIAGA OLORIZ, LUIS MARIA

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-36: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-37: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GOÑI SALVADOR, JUANA MARIA

6

C

Jardunean

1-300100-38: OFIZIAL ADMINISTRARIA

COLERA DIEZ, MARIA EUGENIA

6

C

Jardunean

1-300100-39: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ESTREMERA SANCHEZ, ISABEL FCA

6

C

Jardunean

1-300100-45: OFIZIAL ADMINISTRARIA

JIMENEZ ZURBANO, ROSARIO

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-48: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GARCIA MANZANERO, MARGARITA

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-54: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GOÑI FERNANDEZ, MARIA PILAR

4

C

Jardunean

1-300100-56: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CABALLERO MARTINEZ, MARIA MAR

5

C

Zerbitzu bereziak

1-300100-76: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-96: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ANDRES CAMARERO, JESUS

4

C

Jardunean

1-300100-99: OFIZIAL ADMINISTRARIA

PEZONAGA GOROSTIDI, CELIA

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-126: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-156: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ARTETA ARAGON, MIGUEL ANGEL

3

C

Jardunean

1-300100-157: OFIZIAL ADMINISTRARIA

TAPIZ MEDINA, MARIA ELENA

3

C

Jardunean

1-300100-158: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LORDA BEOLA, MIREN IRANTZU

3

C

Jardunean

1-300100-165: OFIZIAL ADMINISTRARIA

RODRIGUEZ GARCIA, ANA MARIA

3

C

Jardunean

1-300100-166: OFIZIAL ADMINISTRARIA

SOLA LES, LAURA

2

C

Jardunean

1-300100-167: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LARRAÑETA ZARATIEGUI, AINHOA

2

C

Jardunean

1-300100-168: OFIZIAL ADMINISTRARIA

DEL MORAL AGUILAR, MARIA ANTONIA

5

C

Jardunean

1-300100-169: OFIZIAL ADMINISTRARIA

IRIARTE ARANCON, BEATRIZ

3

C

Jardunean

1-300100-170: OFIZIAL ADMINISTRARIA

MINCHINELA ZARRALUQUI, GUILLERMO

3

C

Jardunean

1-300100-171: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ECHEVERRIA MARTINEZ, MARIA

2

C

Jardunean

1-300100-172: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CHALER BLASCO, ROSA

5

C

Jardunean

1-300300-24: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

BACAICOA BARNO, FERMIN

4

C

Zerbitzu bereziak

1-300300-25: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

LAHOZ LAHOZ, MARIA YOLANDA

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300300-26: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

JIMENEZ MARCO, ANA MARIA

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-301200-1: LABORATEGIKO LAG. TEKNIKOA

IZCUE ISTURIZ, ROSA MARIA

5

C

Jardunean

1-301200-9: LABORATEGIKO LAG. TEKNIKOA

C

Hutsik

1-301700-1: ZERBITZUBURUA

LACASTA IZURA, LAURA

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-302600-1: ELIKAGAI INDUSTRIAKO GOI-M. TEKNIKARIA

CILLA RUIZ, RAFAEL

3

C

Jardunean

1-302600-2: ELIKAGAI INDUSTRIAKO GOI-M. TEKNIKARIA

C

Hutsik

1-302600-3: ELIKAGAI INDUSTRIAKO GOI-M. TEKNIKARIA

ALCANTARA RUIZ, ELISABET

3

C

Jardunean

1-302600-4: ELIKAGAI INDUSTRIAKO GOI-M. TEKNIKARIA

BEGUIRISTAIN DEL CASTILLO, MARIA ARANZAZU

4

C

Jardunean

1-302600-5: ELIKAGAI INDUSTRIAKO GOI-M. TEKNIKARIA

LEACHE BELZUNEGUI, BRIGIDA RUTH

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-302700-6: ING. OSASUNEKO LHko GOI-M. TEKNIKARIA

LACASTA IZURA, LAURA

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-302700-7: ING. OSASUNEKO LHko GOI-M. TEKNIKARIA

NAVARRO GARCIA, MARIA PILAR

2

C

Jardunean

1-302700-8: ING. OSASUNEKO LHko GOI-M. TEKNIKARIA

IBAÑEZ GONZALEZ, AMAIA

2

C

Jardunean

1-302700-9: ING. OSASUNEKO LHko GOI-M. TEKNIKARIA

ARBIZU LANDER, M.ª ANGELES

2

C

Jardunean

1-302700-10: ING. OSASUNEKO LHko GOI-M. TEKNIKARIA

PORTILLO CIRIZA, MAITE

2

C

Jardunean

1-302700-25: ING. OSASUNEKO LHko GOI-M. TEKNIKARIA

OCHOA GARIJO, SANDRA

2

C

Jardunean

1-303700-1: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

BLANCO AGUIRRE, JOSE LUIS

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-303700-2: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

C

Hutsik

1-303700-3: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

ORNAT GIMENO, PEDRO ANGEL

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-303700-4: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

C

Hutsik

1-303700-5: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

IZURDIAGA OLORIZ, LUIS MARIA

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-303700-8: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

C

Hutsik

1-303700-9: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

EQUIZA AZCONA, ANA

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-303700-10: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

C

Hutsik

1-304800-1: DESINFEKZIOKO MANT. ARDURADUNA

C

Hutsik

1-304900-2: HILERRIKO ARDURADUNA

MUNARRIZ AGORRETA, LUIS ENRIQUE

5

C

Jardunean

1-304900-3: HILERRIKO ARDURADUNA

SANZ MARCO, SANTIAGO

5

C

Jardunean

1-304900-8: HILERRIKO ARDURADUNA

BERNALDO DE QUIROS MORALES, ANGEL MARIA

4

C

Jardunean

1-306600-1: ANIMALIAK HARTZEKO ZENTROKO ARD.

C

Hutsik

1-307400-1: HILERRIKO ADMINISTR.

C

Hutsik

1-400000-64: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-142: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-144: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-244: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-401800-2: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

D

Hutsik

1-401800-3: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

D

Hutsik

1-401800-5: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

D

Hutsik

1-401800-6: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

D

Hutsik

1-401800-7: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

D

Hutsik

1-401800-9: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

D

Hutsik

1-404600-1: ZOO TXIKIKO LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-404600-3: ZOO TXIKIKO LAGUNTZAILEA

LERGA IMIRIZALDU, FCO. XABIER

5

D

Jardunean

1-405600-1: EHORZLE LAGUNTZAILEA

AZANZA ILZARBE, ALBERTO

3

D

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-405600-2: EHORZLE LAGUNTZAILEA

CASTRO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER

4

D

Jardunean

1-405600-3: EHORZLE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-405600-4: EHORZLE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-405600-5: EHORZLE LAGUNTZAILEA

AZCONA ARROYO, JUAN JOSE

2

D

Jardunean

1-405600-6: EHORZLE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-405600-7: EHORZLE LAGUNTZAILEA

IZKUE REDIN, FERMIN

2

D

Jardunean

1-405600-8: EHORZLE LAGUNTZAILEA

COLAS ALTAMIRA, JOSE CARLOS

4

D

Jardunean

1-405600-9: EHORZLE LAGUNTZAILEA

ECHEVERRIA MARTIN, OSCAR

3

D

Jardunean

1-405600-10: EHORZLE LAGUNTZAILEA

GARCIA RONCAL, FERMIN ALFONSO

4

D

Jardunean

1-405600-11: EHORZLE LAGUNTZAILEA

LASHERAS ARIZCUREN, FRANCISCO JAVIER

4

D

Jardunean

1-405600-12: EHORZLE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-405600-13: EHORZLE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-405600-14: EHORZLE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-406200-1: LAKIOLARI LAGUNTZAILEA

ECHARRI IRIBARREN, LORENZO

4

D

Jardunean

1-406200-2: LAKIOLARI LAGUNTZAILEA

OTERMIN GOÑI, JOSE JAVIER

4

D

Jardunean

1-406200-3: LAKIOLARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-500500-1: ZERB. ANITZEKO PEOIA, HILERRIKO ATEZAINA

E

Hutsik

1-500500-3: ZERB. ANITZEKO PEOIA, HILERRIKO ATEZAINA

E

Hutsik

1-500600-1: LABORATEGIKO ZERB. ANITZEKO PEOIA

E

Hutsik

1-500600-2: LABORATEGIKO ZERB. ANITZEKO PEOIA

E

Hutsik

3-600001-7: ALORREKO ZUZENDARIA

NAGORE FERRER, FERNANDO MARIA

Izendapen askea

3-600002-1: IDAZKARI TEKNIKOA

BACAICOA BARNO, FERMIN

4

Izendapen askea

3-600002-6: IDAZKARI TEKNIKOA

EGUIZABAL VILLANUEVA, CARLOS

2

Izendapen askea

40 - PROIEKTU ESTRATEGIKOAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA-PROIEKTUAK, OBRAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100503-9: ARKITEKTOA

A

Hutsik

1-100503-10: ARKITEKTOA

IRIBARREN BERRADE, JOSE IGNACIO

4

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100503-11: ARKITEKTOA

ALFONSO PEZONAGA, JOSE IGNACIO

6

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100503-15: ARKITEKTOA

CASTIELLA RAMIREZ, SOLEDAD

3

A

Jardunean

1-103600-1: INGURUMENEKO GOI-MAILAKO TIT.

COSTERO BOLAÑOS, JOSE FERMIN

2

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-103600-2: INGURUMENEKO GOI-MAILAKO TIT.

A

Hutsik

1-105200-1: MUGIKORTASUN KOORD.

A

Hutsik

1-105400-1: PROIEKTUETAKO ZERBITZUBURUA

ALFONSO PEZONAGA, JOSE IGNACIO

6

A

Behin-behineko atxikipena

1-105900-1: ARKITEKTO KUDEATZAILEA (URBANIZAZIOAK)

IRIBARREN BERRADE, JOSE IGNACIO

4

A

Behin-behineko atxikipena

1-200204-11: ARKITEKTO TEKNIKOA

MARTINEZ ZANCAJO, LIDIA

3

B

Jardunean

1-200204-12: ARKITEKTO TEKNIKOA

LOPEZ ANDUEZA, SUSANA

3

B

Jardunean

1-200204-20: ARKITEKTO TEKNIKOA

ARBIZU ARMAÑANZAS, RAQUEL

4

B

Jardunean

1-200204-21: ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200204-23: ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200204-24: ARKITEKTO TEKNIKOA

PEREZ VILLANUEVA, RAQUEL

4

B

Jardunean

1-200204-26: ARKITEKTO TEKNIKOA

SUESCUN ERRO, ANA

3

B

Jardunean

1-200204-34: ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200206-3: IND. ELEKTRIKO INGENIARI TEK.

ZAPATA RUIZ, JOSE JULIAN

3

B

Jardunean

1-209000-1: ERDI-M. TIT. (TOPOGRAFIA)

B

Hutsik

1-209100-1: APARKALEKUETAKO ZERBITZUBURUA

B

Hutsik

1-209200-1: MUGIKORTASUNEKO TEKNIK.

B

Hutsik

1-209700-1: HEZKUNTZA-PROGRAMETAKO KOORD.

B

Hutsik

1-209800-1: INGURUMEN HEZKUNTZAKO ERDI-MAILAKO TIT.

B

Hutsik

1-209800-2: INGURUMEN HEZKUNTZAKO ERDI-MAILAKO TIT.

B

Hutsik

1-209800-3: INGURUMEN HEZKUNTZAKO ERDI-MAILAKO TIT.

B

Hutsik

1-300100-44: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-53: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ROLDAN FERNANDEZ, INES

5

C

Jardunean

1-300100-90: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LIZARRAGA DIEZ, CELIA AMAIA

5

C

Jardunean

1-300100-91: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GONGORA URZAIZ, ANA MARIA

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-161: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CORELLA FRANCES, ALBERTO

3

C

Jardunean

2-400000-22: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

ZUGALDIA LUGEA, MARIA ROSARIO

3

D

Zerbitzu bereziak

1-407100-1: MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407100-3: MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

3-600001-1: ALORREKO ZUZENDARIA

ASTIBIA BRUNO, ALEJANDRO

Izendapen askea

3-600002-12: IDAZKARI TEKNIKOA

CARRERO CABEZAS, ARANCHA

3

Izendapen askea

3-604300-1: HIRI EKOLOGIAKO ETA MUGIKORTASUNEKO ARD.

GOMEZ JIMENEZ, MARIA ISABEL

1

Izendapen askea

41 - PROIEKTU ESTRATEGIKOAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA-HIRI-KONTSERBAZIOA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100504-3: INDUSTRIA-INGENIARIA

APEZTEGUIA LUQUIN, IGNACIO

4

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-101300-1: LORATEG. ZERBITZUBURUA, GOI-M. TIT.

A

Hutsik

1-106000-1: ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA, GOI M. TIT.

APEZTEGUIA LUQUIN, IGNACIO

4

A

Behin-behineko atxikipena

1-200202-2: OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARI TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200202-4: OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARI TEKNIKOA

CAMARERO MATE, ELENA MARIA

3

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-200202-8: OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARI TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200204-19: ARKITEKTO TEKNIKOA

LASARTE CASTIELLA, JAVIER

6

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-200500-8: ERDI-MAILAKO TITULUDUNA

B

Hutsik

1-200500-10: ERDI-MAILAKO TITULUDUNA

1

B

Hutsik

1-207700-1: HIRI ALTZ. ZERBITZUBURUA

LASARTE CASTIELLA, JAVIER

6

B&

Behin-behineko atxikipena

1-207900-1: EREMU PUB. OBRETAKO ZERBITZUBURUA

CAMARERO MATE, ELENA MARIA

3

B&

Behin-behineko atxikipena

1-212000-1: INDUSTRIA-INGENIARI TEKNIKOA

BARACE EGAÑA, FCO. JAVIER

6

B

Jardunean

1-212000-2: INDUSTRIA-INGENIARI TEKNIKOA

LIZARRAGA AZANZA, JOSE ENRIQUE

3

B

Jardunean

1-212000-3: INDUSTRIA-INGENIARI TEKNIKOA

B

Hutsik

1-212000-4: INDUSTRIA-INGENIARI TEKNIKOA

REYES ALCACER, JOSE

5

B

Jardunean

1-300100-41: OFIZIAL ADMINISTRARIA

EGUARAS CIAURRIZ, ITZIAR

6

C

Jardunean

1-300100-46: OFIZIAL ADMINISTRARIA

SARDA MORENO, MARIA JOSE

5

C

Jardunean

1-300100-59: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-159: OFIZIAL ADMINISTRARIA

MAROTO CASTELLANOS, DOMINGO JAVIER

3

C

Jardunean

1-300100-160: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LOZANO LORENTE, MARIA

3

C

Jardunean

1-300100-162: OFIZIAL ADMINISTRARIA

RODRIGUEZ GASTON, SALOME

3

C

Jardunean

1-300100-163: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GALLEGOS RODRIGUEZ, MARIA ARANZAZU

4

C

Jardunean

1-300100-164: OFIZIAL ADMINISTRARIA

TAPIZ GUERRERO, NATALIA

3

C

Jardunean

1-300500-4: ZERBITZUBURUA

ORNAT GIMENO, PEDRO ANGEL

6

C

Behin-behineko atxikipena

1-300500-7: ZERBITZUBURUA

YOLDI AZPIROZ, PASCUAL

6

C

Jardunean

1-305800-1: HIRI-KONTSERB. ARDURADUN NAGUSIA

C

Hutsik

1-305800-2: HIRI-KONTSERB. ARDURADUN NAGUSIA

BIZKAI CAPAPAY, ERIKA

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-305800-3: HIRI-KONTSERB. ARDURADUN NAGUSIA

C

Hutsik

1-305800-4: HIRI-KONTSERB. ARDURADUN NAGUSIA

C

Hutsik

1-307200-1: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT.-LANETAKO ARDURADUNA

AIESA ITURBIDE, JOSE

3

C

Jardunean

1-307200-2: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT.-LANETAKO ARDURADUNA

EZCURRA ILARREGUI, JESUS MARIA

4

C

Jardunean

1-307200-3: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT.-LANETAKO ARDURADUNA

LAZCANO ROMERO, EMILIO

4

C

Jardunean

1-307200-4: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT.-LANETAKO ARDURADUNA

MARTIN GOYENA, JAVIER

5

C

Jardunean

1-307200-5: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT.-LANETAKO ARDURADUNA

SANTESTEBAN ECHETO, MIKEL AINGERU

5

C

Jardunean

1-307200-6: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT.-LANETAKO ARDURADUNA

URTEAGA ESPINAL, ANA JOSE

4

C

Jardunean

1-307200-7: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT.-LANETAKO ARDURADUNA

URTEAGA ESPINAL, SOCORRO

5

C

Jardunean

1-307200-8: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT.-LANETAKO ARDURADUNA

ZABALZA DALLO, RAMON

4

C

Jardunean

1-400000-201: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-405000-6: HIRI-KONTSERB. MANT. ARDURADUNA

CASADO INTXAUSTI, ALBERTO

5

D

Jardunean

1-406600-1: IBILGAILU PARKEKO ARDURADUNA

D

Hutsik

1-406700-1: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

ABETE ALDUNATE, JOSE IGNACIO

4

D

Jardunean

1-406700-2: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

AIZPURUA SARASOLA, JUAN SIMON

5

D

Jardunean

1-406700-3: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

ALONSO IRISARRI, ENDIKA

5

D

Zerbitzu bereziak

1-406700-4: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

LANDA PORTILLA, IZASKUN

5

D

Jardunean

1-406700-5: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

BAQUE CALVO, RAFAEL

5

D

Jardunean

1-406700-6: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

CAMPO CHAPAR, FRANCISCO

4

D

Jardunean

1-406700-7: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

CAÑAMARES ALDAREGUIA, LORENZO

5

D

Jardunean

1-406700-8: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

CEREZO CALZADA, CARLOS

5

D

Jardunean

1-406700-9: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

FORTES OSES, JOSEBA IÑAKI

5

D

Jardunean

1-406700-10: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

GAR HERMOSO DE MENDOZA, MAXIMIANO

4

D

Jardunean

1-406700-11: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

GARATEA ARAMBURU, JOSE ANTONIO

5

D

Jardunean

1-406700-13: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

HUESO BEROIZ, ISAAC

4

D

Jardunean

1-406700-14: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

IZU BEORLEGUI, DANIEL

4

D

Jardunean

1-406700-15: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

LINZOAIN RIPA, LEANDRO

5

D

Jardunean

1-406700-16: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

MALO JAUREGUI, JUAN CARLOS

4

D

Jardunean

1-406700-17: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

MARTINEZ FERNANDEZ, JULIO JOSE

4

D

Jardunean

1-406700-18: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-406700-19: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

ODERIZ AZCONA, FCO. JAVIER

5

D

Jardunean

1-406700-20: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-406700-21: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

OTERMIN ECHARRI, JOSE

4

D

Jardunean

1-406700-22: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

JASO MORENO, JOSE LUIS

5

D

Jardunean

1-406700-23: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

URRIZA TOLOSA, FIDEL FRANCISCO

4

D

Jardunean

1-406700-24: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

ZUDAIRE ECHAVARRI, CARLOS

4

D

Jardunean

1-406700-25: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

LEZAUN PORTILLO, PEDRO LUIS

4

D

Jardunean

1-406700-38: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-406700-39: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

GAINZA LATIEGUI, JOSE MARIA

5

D

Jardunean

1-406700-40: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-406700-41: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

SATOSTEGUI CONESA, JOSE MARIA

5

D

Jardunean

1-406700-42: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

GUERRA AZCONA, RICARDO

3

D

Jardunean

1-406700-43: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

ECHEVERRIA ALDAREGUIA, MIGUEL MARIA

5

D

Jardunean

1-406700-44: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

CARRA GARCES, ANDRES

5

D

Jardunean

1-406700-45: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

AYESTARAN URIZ, JAIME

5

D

Behin-behineko atxikipena

1-406700-46: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

AHETXU AGARRABERES, ESTER

4

D

Jardunean

1-407500-1: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

SANTAMARIA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER

4

D

Jardunean

1-407500-2: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-3: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-4: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-5: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-6: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

GAINZA VALCARCEL, GABRIEL

5

D

Jardunean

1-407500-7: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

AGUAS ORTA, GILBERTO

5

D

Jardunean

1-407500-8: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-9: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

ALDAZ ZABALA, FRANCISCO JAVIER

5

D

Jardunean

1-407500-10: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

ARANA SANZ, JESUS ANGEL

5

D

Jardunean

1-407500-11: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

ARASCO TAPIZ, JUAN JOSE

4

D

Jardunean

1-407500-12: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-13: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-14: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

GORRIZ DE MIGUEL, JOSE DANIEL

5

D

Jardunean

1-407500-15: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-16: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

NAZAR NUIN, JOSE ENRIQUE

5

D

Jardunean

1-407500-17: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-18: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

ETXARRI IRIGOIEN, ANTONIO

4

D

Jardunean

1-407500-19: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-20: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-21: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-22: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

BELZUNCE IRAIZOZ, LUIS IGNACIO

4

D

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-407500-23: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

YABEN SARASIBAR, SANTIAGO

4

D

Jardunean

1-407500-24: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-25: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-26: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

FLAMARIQUE SOLA, JUAN MANUEL

2

D

Jardunean

1-407500-27: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

MORENO MERELO, MARIA JOSE

4

D

Borondatezko eszedentzia

1-407500-28: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-29: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-30: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

COTELO GOMEZ, JAVIER

4

D

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-407500-31: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-32: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

RAMIREZ TELLEZ, ANTONIO

3

D

Jardunean

1-407500-33: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

JORDAN LORZA, FERNANDO

2

D

Jardunean

1-407500-34: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

MARQUES GOICOECHEA, ALVARO

2

D

Jardunean

1-407500-35: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

PALOMINO LEITON, FCO. JAVIER

2

D

Jardunean

1-407500-36: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

CALVERA ANDREU, FERNANDO

3

D

Jardunean

1-407500-37: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

ZENOTZ ALDABE, SANTOS

2

D

Jardunean

1-407500-38: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

BIZKAI CAPAPAY, ERIKA

2

D

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-407500-39: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-40: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-41: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-42: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-43: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

BORDA OIZ, EDUARDO

4

D

Jardunean

1-407500-44: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407600-1: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-2: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-3: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-4: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-5: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-6: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-7: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-8: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-9: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-10: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-11: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-12: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-13: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-14: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-15: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-16: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-17: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-18: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-19: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-20: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

3-600001-15: ALORREKO ZUZENDARIA

ESQUIROZ NOBLE, OSCAR

Izendapen askea

3-600002-16: IDAZKARI TEKNIKOA

LINERO PALACIOS, FRANCISCO

6

Izendapen askea

50 - KULTURA ETA BERDINTASUNA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100400-1: UDALEKO ARTXIBOZAINA

HUESO PEREZ, ANA DOLORES

5

A

Behin-behineko atxikipena

1-100500-34: GOI-M. TITULUDUN BATERAEZINTASUNEZ

A

Hutsik

1-100506-1: ARTXIBOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

HUESO PEREZ, ANA DOLORES

5

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100506-2: ARTXIBOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

MARQUINEZ HERMOSO DE MENDOZA, JOSE JAVIER

5

A

Jardunean

1-100506-3: ARTXIBOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

A

Hutsik

1-100600-1: EUSKARA ITZULTZAILEA

DE VICENTE ARBELOA, PATXI

5

A

Jardunean

1-100600-2: EUSKARA ITZULTZAILEA

ERREA CLEIX, INMACULADA

4

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100600-5: EUSKARA ITZULTZAILEA

A

Hutsik

1-100600-6: EUSKARA ITZULTZAILEA

A

Hutsik

1-100600-7: EUSKARA ITZULTZAILEA

A

Hutsik

1-101900-3: GOI-M. TIT. KULTURA TEKNIKARIA

MONJE JAURRIETA, MARIA IDOIA

6

A

Behin-behineko atxikipena

1-101900-4: GOI-M. TIT. KULTURA TEKNIKARIA

A

Hutsik

1-101900-5: GOI-M. TIT. KULTURA TEKNIKARIA

A

Hutsik

1-104700-1: ARTE PLASTIKOETAKO ETA ONDAREKO TEK.

MANZANOS GARAYOA, JAVIER IGNACIO

4

A

Jardunean

1-105500-1: EUSKARA ZERBITZUBURUA

ERREA CLEIX, INMACULADA

4

A

Behin-behineko atxikipena

1-202700-1: EMAK. AUKERA-BERD. TEK. AHOLKULARIA

MAYO FALQUE, MARIA PILAR

4

B

Jardunean

1-208700-1: ARTXIBOKO TEKNIKARIA, ERDI-MAIL. TIT.

GURBINDO GIL, RICARDO

2

B

Behin-behineko atxikipena

1-209300-1: EUSKARA TEKNIKARIA

B

Hutsik

1-209400-1: BERDINTASUN ETA LGTBIko KOORD.

B

Hutsik

1-209600-2: BERDINTASUNEKO TEKNIKARIA

B

Hutsik

1-300100-4: OFIZIAL ADMINISTRARIA

PRADOS MANGADO, MARIA CARMEN

6

C

Jardunean

1-300100-11: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LECEAGA BERANGO, JUANA MARIA

6

C

Jardunean

1-300100-55: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ALEMAN ITURRI, CARMEN

6

C

Jardunean

1-300100-73: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ALONSO ARTEAGA, MARIA ALMUDENA

5

C

Jardunean

1-300100-173: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ANTOMAS OSES, FERNANDO

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-174: OFIZIAL ADMINISTRARIA

OLAETXEA MIKEO, AITOR

3

C

Jardunean

1-300100-175: OFIZIAL ADMINISTRARIA

RUIZ ALONSO, MARIA CARMEN

4

C

Jardunean

1-300100-176: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-178: OFIZIAL ADMINISTRARIA

PORTILLO CHOCARRO, FERMIN

3

C

Jardunean

1-300400-1: ZERBITZUBURUA

MORENO JIMENO, JESUS MARIA

6

C

Behin-behineko atxikipena

1-300400-2: ZERBITZUBURUA

IRIBARREN ZABALEGUI, BEATRIZ

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-300600-6: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

VILLANUEVA LIZASOAIN, SOCORRO OLGA

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300600-35: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

C

Hutsik

1-302800-1: EREMUKO ARDURADUNA

MORENO JIMENO, JESUS MARIA

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-305500-14: INFORMAZIOKO OFIZIALA

ODERIZ AZCONA, JOSE MARIA

5

C

Jardunean

1-306900-1: AZPIEGITURETAKO ZERBITZUBURUA

C

Hutsik

1-400000-109: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-261: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-262: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400400-54: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-402900-14: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-15: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-23: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-135: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ZABALEGUI GOICOECHEA, FRANCISCO JOSE

2

D

Jardunean

1-402900-149: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-150: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

PIÑERO LARRASOAÑA, VICTOR MANUEL

4

D

Zerbitzu bereziak

1-402900-219: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

PEREZ SADABA, LUIS VICENTE

3

D

Jardunean

1-402900-236: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

3-600001-3: ALORREKO ZUZENDARIA

URDANOZ APEZTEGUIA, JORGE

Izendapen askea

3-600002-11: IDAZKARI TEKNIKOA

PIÑERO LARRASOAÑA, VICTOR MANUEL

4

Izendapen askea

60 - HERRITARREN SEGURTASUNA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-101700-1: GOI-M. TITULUDUNA, SEGURTASUN-TEKNIKARIA

RECARTE GAZTAMBIDE, PEDRO MARIA

5

A

Behin-behineko atxikipena

1-200200-32: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

B

Hutsik

1-200204-25: ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200209-6: INDUSTRIA INGENIARI TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200209-7: INDUSTRIA INGENIARI TEKNIKOA

B

Hutsik

1-300100-62: OFIZIAL ADMINISTRARIA

URABAYEN FERNANDEZ, VICTOR MANUEL

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-63: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-92: OFIZIAL ADMINISTRARIA

DE DIEGO RIOSALIDO, OLGA

5

C

Jardunean

1-300100-93: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LORENTE GRACIA, MARIA CRISTINA

4

C

Jardunean

1-300100-179: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GONZALEZ PEÑAS, MARIA MAR

2

C

Jardunean

1-300100-180: OFIZIAL ADMINISTRARIA

RUIZ DE GAONA RODRIGO, JORGE

3

C

Jardunean

1-300100-181: OFIZIAL ADMINISTRARIA

BENGOA ZARRANZ, IDOIA

3

C

Jardunean

1-300100-182: OFIZIAL ADMINISTRARIA

AYESTARAN AGUERRE, MARIA ARANZAZU

3

C

Jardunean

1-300100-183: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ARNEDO DRONDA, SARA MARIA

3

C

Jardunean

1-300600-19: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

OJER IRISARRI, BEGOÑA

5

C

Jardunean

1-300600-33: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

ECHARRI OSINAGA, EVA

4

C

Zerbitzu bereziak

1-300600-44: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

C

Hutsik

1-303000-6: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

MARIEZKURRENA ELIZALDE, MARIA LUISA

5

C

Jardunean

1-303000-5: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

DEL BARRIO ORTIZ, ANA JOSE

5

C

Jardunean

1-303000-7: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

ECHEVERRIA CAMINOS, M.ª TERESA

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-306000-1: ADM. KUDEAKETAKO UNITATEKO ARDURADUNA

ECHEVERRIA CAMINOS, M.ª TERESA

6

C&

Behin-behineko atxikipena

1-400000-50: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-62: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

2-400000-80: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

GARRALDA EGUARAS, MARIA CARMEN

2

D

Zerbitzu bereziak

1-400000-89: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-90: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-198: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-201: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

CRESPO VICENTE, JOSE IGNACIO

5

D

Jardunean

1-402900-202: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

URIARTE ECHEVERRIA, GERARDO

4

D

Jardunean

1-402900-203: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

VIEJO MANSO, ROBERTO

4

D

Jardunean

1-407100-2: MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407100-4: MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

3-600001-6: ALORREKO ZUZENDARIA

FERNANDEZ ELIZALDE, FRANCISCO JOSE

5

Izendapen askea

3-600002-7: IDAZKARI TEKNIKOA

ECHARRI OSINAGA, EVA

4

Izendapen askea

60001 - HERRITARREN SEGURTASUNA-UDALTZAINGOA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-102500-1: UDALTZAINGOKO KOMISARIO NAGUSIA

A

Hutsik

1-102500-2: UDALTZAINGOKO KOMISARIO NAGUSIA

0214 agentea

6

A

Behin-behineko atxikipena

1-102600-1: UDALTZAINGOKO KOMISARIOA

0205 agentea

6

A

Jardunean

1-102600-2: UDALTZAINGOKO KOMISARIOA

0201 agentea

6

A

Jardunean

1-102600-3: UDALTZAINGOKO KOMISARIOA

0214 agentea

6

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-102600-4: UDALTZAINGOKO KOMISARIOA

0209 agentea

6

A

Jardunean

1-204700-1: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0280 agentea

5

B

Zerbitzu bereziak

1-204700-2: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0235 agentea

6

B

Jardunean

1-204700-3: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0257 agentea

6

B

Behin-behineko atxikipena

1-204700-4: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

B

Hutsik

1-204700-5: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0029 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-204700-6: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0581 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-204700-7: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0326 agentea

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204700-8: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0203 agentea

6

B

Jardunean

1-204700-9: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0315 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-204700-10: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0293 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-204700-11: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0272 agentea

5

B

Jardunean

1-204700-12: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0582 agentea

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-204700-13: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0027 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-204700-14: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0355 agentea

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-204900-2: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0315 agentea

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-3: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0293 agentea

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-4: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0035 agentea

6

B

Jardunean

1-204900-6: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

512 agentea

3

B

Behin-behineko atxikipena

1-204900-8: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0043 agentea

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-204900-11: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0355 agentea

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-13: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0226 agentea

6

B

Zerbitzu bereziak

1-204900-14: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0680 agentea

2

B

Behin-behineko atxikipena

1-204900-17: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0341 agentea

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-204900-20: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0342 agentea

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-204900-23: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0254 agentea

5

B

Jardunean

1-204900-25: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0129 agentea

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-47: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0417 agentea

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-48: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0654 agentea

2

B

Jardunean

1-205000-1: INSTRUKZIOKO INSPEKTOREORDEA

0029 agentea

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-205000-2: INSTRUKZIOKO INSPEKTOREORDEA

0135 agentea

6

B

Jardunean

1-205000-3: INSTRUKZIOKO INSPEKTOREORDEA

0285 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-205000-4: INSTRUKZIOKO INSPEKTOREORDEA

0330 agentea

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-205000-5: INSTRUKZIOKO INSPEKTOREORDEA

Hutsik

1-205100-1: ERAKUNDEEN SEGUR. INSPEKTOREORDEA

0138 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-207000-3: KABINETE TEKNIKOKO INSPEKTOREORDEA

0356 agentea

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-207000-6: KABINETE TEKNIKOKO INSPEKTOREORDEA

0581 agentea

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-207100-1: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO INSPEKTOREORDEA

0403 agentea

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-304000-1: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0043 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-11: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0487 agentea

3

C

Jardunean

1-304000-12: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0111 agentea

6

C

Jardunean

1-304000-14: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0607 agentea

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-16: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0568 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-17: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0181 agentea

5

C

Jardunean

1-304000-18: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0485 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-19: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0232 agentea

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-20: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0403 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-21: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0608 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-23: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0210 agentea

6

C

Jardunean

1-304000-26: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0570 agentea

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-29: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0680 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-30: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0258 agentea

5

C

Jardunean

1-304000-34: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0244 agentea

6

C

Jardunean

1-304000-37: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0499 agentea

4

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-38: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0453 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-40: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

C

Hutsik

1-304000-42: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0733 agentea

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-44: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0327 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-45: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0298 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-46: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0433 agentea

3

C

Jardunean

1-304000-47: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0255 agentea

6

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-48: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0112 agentea

6

C

Jardunean

1-304000-49: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0495 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-5: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0672 agentea

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-54: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0037 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-6: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0212 agentea

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-7: LEHEN MAILAKO UDALTZ. HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOA

0333 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304010-1: KABINETE TEKNIKOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304010-2: KABINETE TEKNIKOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0374 agentea

5

C

Jardunean

1-304020-1: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304020-2: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0343 agentea

4

C

Behin-behineko atxikipena

1-304100-1: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0292 agentea

5

C

Jardunean

1-304100-2: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0198 agentea

6

C

Jardunean

1-304100-3: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

512 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-4: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0314 agentea

5

C

Jardunean

1-304100-5: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0273 agentea

4

C

Jardunean

1-304100-6: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0511 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-7: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0330 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-8: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0218 agentea

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-9: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0259 agentea

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-10: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0285 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-11: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0634 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-12: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0343 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-13: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0230 agentea

5

C

Jardunean

1-304100-14: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0342 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-15: INSTRUKZIOKO LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304200-3: ERAKUNDEEN SEGUR. LEHEN MAILAKO UDALTZAINA

0138 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-1: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0494 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-5: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0575 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-8: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0485 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-19: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0483 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-25: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0604 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-27: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0551 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-29: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0527 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-28: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0605 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-36: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0418 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-38: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0437 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-41: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0411 agentea

4

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-44: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0614 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-53: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0526 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-55: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0676 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-60: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0682 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-61: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0495 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-63: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0621 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-64: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0659 agentea

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-67: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0458 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-73: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0360 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-81: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0510 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-83: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0143 agentea

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-84: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0122 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-90: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-91: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0274 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-95: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0480 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-96: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0101 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-97: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0130 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-98: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0507 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-99: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0215 agentea

6

C

Jardunean

1-304300-100: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0336 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-101: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0312 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-102: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0152 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-105: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0609 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-107: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0166 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-108: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0447 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-109: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0528 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-110: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0319 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-111: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0628 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-115: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0357 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-118: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0134 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-120: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0552 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-121: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0482 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-122: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0578 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-123: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0486 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-125: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0199 agentea

6

C

Jardunean

1-304300-127: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0109 agentea

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-131: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0432 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-132: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0271 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-136: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0206 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-137: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0224 agentea

6

C

Jardunean

1-304300-139: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0047 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-140: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0267 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-141: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0297 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-143: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0363 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-145: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0255 agentea

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-146: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0265 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-147: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0089 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-148: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0324 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-149: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0115 agentea

6

C

Jardunean

1-304300-151: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0331 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-153: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0554 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-155: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0079 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-159: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0270 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-163: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0304 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-165: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0402 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-166: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0093 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-175: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0207 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-177: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0616 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-179: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0608 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-180: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0119 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-183: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0558 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-184: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0118 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-186: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0307 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-188: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0624 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-189: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0306 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-190: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0509 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-193: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0365 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-195: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0337 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-199: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0128 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-200: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0711 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-202: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0565 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-204: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0569 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-205: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0626 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-206: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0669 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-207: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0408 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-208: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0707 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-209: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0667 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-216: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0288 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-218: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0561 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-219: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0602 agentea

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-220: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0529 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-221: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0476 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-225: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0563 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-226: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0617 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-228: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0559 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-231: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0564 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-232: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0555 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-233: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0679 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-234: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0566 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-235: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0044 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-236: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0419 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-237: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0351 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-238: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0671 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-239: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0364 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-240: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0063 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-241: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0505 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-245: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0413 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-246: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0338 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-247: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0664 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-249: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0032 agentea

6

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-252: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0712 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-253: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0607 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-254: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0370 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-255: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0415 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-256: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0570 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-257: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0571 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-258: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0479 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-261: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0478 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-272: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0573 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-274: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-275: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0091 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-277: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-283: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0580 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-284: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0444 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-285: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0496 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-288: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0457 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-289: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0122 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-290: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0497 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-291: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0701 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-292: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0451 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-294: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0456 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-295: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-296: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0443 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-297: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0533 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-298: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0430 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-300: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0615 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-301: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-302: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0429 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-303: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0436 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-305: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0440 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-307: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0446 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-308: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0442 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-310: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0448 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-311: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0427 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-313: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0438 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-315: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0439 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-318: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0459 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-319: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0426 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-320: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0489 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-322: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0477 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-323: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0498 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-400: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0576 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-416: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

763 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-426: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0751 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-464: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

762 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-466: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

761 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-467: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

756 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-468: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

767 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-477: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0574 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-478: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0733 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-479: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0632 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-480: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0630 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-524: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-526: HERRITARREN SEG.-ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304310-1: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304310-3: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

0345 agentea

4

C

Jardunean

1-304310-4: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

0361 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304310-5: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

0269 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304310-9: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

0620 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304310-10: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304310-13: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

0116 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304320-1: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0302 agentea

5

C

Jardunean

1-304320-3: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0157 agentea

6

C

Jardunean

1-304320-7: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0185 agentea

5

C

Jardunean

1-304320-8: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0032 agentea

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304320-9: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0238 agentea

6

C

Jardunean

1-304320-10: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0454 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304320-11: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304320-13: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

303 agentea

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-304320-14: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304320-16: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0531 agentea

3

C

Jardunean

1-304320-17: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0532 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304320-19: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0251 agentea

6

C

Jardunean

1-304320-20: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0202 agentea

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304320-21: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0260 agentea

6

C

Jardunean

1-304320-22: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0447 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304320-28: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0287 agentea

5

C

Jardunean

1-304320-30: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0113 agentea

6

C

Jardunean

1-304320-31: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0410 agentea

4

C

Behin-behineko atxikipena

1-304320-35: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0325 agentea

4

C

Jardunean

1-304320-36: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0294 agentea

5

C

Jardunean

1-304320-4: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0334 agentea

5

C

Jardunean

1-304320-47: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0089 agentea

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-304320-49: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0499 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304320-50: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0411 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304320-51: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304400-1: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0040 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-2: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0105 agentea

5

C

Jardunean

1-304400-3: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0045 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-4: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0572 agentea

3

C

Jardunean

1-304400-5: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0484 agentea

3

C

Jardunean

1-304400-6: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0371 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-7: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0117 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-8: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0359 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-9: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0409 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-10: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0368 agentea

4

C

Zerbitzu bereziak

1-304400-13: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0660 agentea

2

C

Jardunean

1-304400-14: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0553 agentea

2

C

Jardunean

1-304400-15: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0266 agentea

5

C

Jardunean

1-304400-16: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0014 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-17: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0412 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-18: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0036 agentea

5

C

Jardunean

1-304400-19: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0672 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-20: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0299 agentea

5

C

Jardunean

1-304400-21: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0450 agentea

3

C

Jardunean

1-304400-22: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0490 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-23: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0373 agentea

3

C

Jardunean

1-304400-24: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0500 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-25: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0015 agentea

5

C

Jardunean

1-304400-26: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0405 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-27: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0416 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-28: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0042 agentea

6

C

Jardunean

1-304400-29: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0455 agentea

3

C

Jardunean

1-304400-30: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0445 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-31: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0362 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-32: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0406 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-33: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0264 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-34: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0367 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-35: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0508 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-36: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0619 agentea

3

C

Jardunean

1-304400-37: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0629 agentea

2

C

Jardunean

1-304400-38: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304400-39: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0311 agentea

5

C

Jardunean

1-304400-40: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0025 agentea

6

C

Jardunean

1-304400-41: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0033 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-42: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0434 agentea

3

C

Jardunean

1-304400-43: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0231 agentea

5

C

Jardunean

1-304400-44: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0404 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-45: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0346 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-46: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304400-47: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0677 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-48: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0562 agentea

2

C

Jardunean

1-304500-1: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0631 agentea

2

C

Jardunean

1-304500-2: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0045 agentea

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-304500-4: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0611 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304500-6: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

731 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304500-8: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0335 agentea

4

C

Jardunean

1-304500-10: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0296 agentea

5

C

Jardunean

1-304500-11: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0339 agentea

5

C

Jardunean

1-304500-14: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0317 agentea

5

C

Jardunean

1-304500-15: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0318 agentea

5

C

Jardunean

1-304500-17: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0610 agentea

2

C

Jardunean

3-602501-1: UDALTZAINBURUA

0280 agentea

5

Izendapen askea

HERRITARREN SEGURTASUNA-UDALTZAINGOA, GUZTIRA: 19 lanpostu, 346 plaza

70 - GIZARTE ZERBITZUAK, KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100517-1: PSIKOLOGOA

BAIGORRI LERGA, PILAR

4

A

Jardunean

1-100517-2: PSIKOLOGOA

MURO MOLINA, ALFONSO SANTOS

2

A

Jardunean

1-100517-4: PSIKOLOGOA

BARRAGAN LAMANA, MARIA

2

A

Jardunean

1-100517-5: PSIKOLOGOA

MOREIRA VICENTE, CARLOS

2

A

Behin-behineko atxikipena

1-104600-1: ERAIK. LANTEGI-ESKOLAKO ZUZENDARIA

A

Hutsik

1-200200-54: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

NUIN LARRAYA, MARIA CARMEN

5

B

Jardunean

1-201000-1: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

SAEZ PORRES, JOSE MARIA

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-5: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

SANZ SURIO, MARIA ASUNCION

3

B

Behin-behineko atxikipena

1-201000-6: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

SANZ SURIO, MARIA ASUNCION

3

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-7: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LARRAINZAR RIDRUEJO, MARIA JOSE

6

B

Jardunean

1-201000-8: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

PEREZ VILLANUEVA, LAURA RUFINA

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-10: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

IRIBARREN CORERA, PATRICIA

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-11: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

IÑIGO CIDRIAN, MARIA ASUNCION

5

B

Jardunean

1-201000-12: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-13: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

MUNARRIZ SAN MARTIN, YOLANDA

5

B

Jardunean

1-201000-16: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

SARALEGUI SAN SEBASTIAN, IDOIA

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-17: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GONZALEZ LUQUIN, LOURDES

3

B

Jardunean

1-201000-19: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

SALA LOPEZ, OLGA

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-20: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ZUECO ENERIZ, M.ª SAGRARIO

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-21: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-22: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

AZNAR ANTUNEZ, MARIA

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-27: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GALAR SOLA, MARIA JOSE

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-28: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GOÑI RUIZ, ANA PALOMA

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-29: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

SADA ARRIAZU, JOSE JAVIER

6

B

Jardunean

1-201000-30: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-32: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

APELLANIZ MUGUETA, ANA MARIA

4

B

Jardunean

1-201000-34: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

OTANO VILLANUEVA, NATIVIDAD

6

B

Jardunean

1-201000-35: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GALLART ROYO, MARIA PILAR

3

B

Jardunean

1-201000-36: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ARREGUI SAN MARTIN, MIRIAM

3

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-37: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-38: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ESLAVA ESLAVA, MARIA MILAGROS

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-39: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

EQUIZA LARRAINZAR, MIREN BAKARNE

3

B

Jardunean

1-201000-40: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-41: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GONZALEZ ODERIZ, JOSE MARIA

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-42: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LABARGA GUTIERREZ, JESUS

3

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-43: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

FERNANDEZ GARAYALDE, ANA ISABEL

6

B

Jardunean

1-201000-44: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

PASCAL GARCES, SANDRA

3

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-45: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LEGAL ERRO, JOSUNE

2

B

Jardunean

1-201000-51: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GARCIA ARESO, MAITE

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-52: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

DE LA NAVA MARTIN, MARIA SOLEDAD

4

B

Jardunean

1-201000-53: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LIZARRAGA ETXAIDE, MARIA JOSE

4

B

Jardunean

1-201000-54: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

IRIARTE MARTIJA, MIREN ITZIAR

5

B

Jardunean

1-201000-65: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

IRIBARREN ARLEGUI, ANGEL M.ª

6

B

Jardunean

1-201000-66: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

JIMENEZ UGALDE, IRUNE

2

B

Jardunean

1-201000-67: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

CONTINENTE GAZTELACUTO, MIRYAN

3

B

Jardunean

1-201000-68: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LAGUARDIA HONTAÑON, JESUS SALVADOR

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-69: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

BELTZA BENGOETXEA, MAIDER

3

B

Jardunean

1-201000-70: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-71: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ELIZALDE ABREGO, RICARDO

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-72: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LOPEZ DOMINGUEZ, DIANA

2

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-73: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-79: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-89: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-90: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-91: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-92: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-110: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-111: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-112: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

OTAL ISABELLA, ENRIQUE

6

B

Jardunean

1-201000-113: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ARREGUI SAN MARTIN, MIRIAM

3

B

Behin-behineko atxikipena

1-201000-114: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LAGUARDIA HONTAÑON, JESUS SALVADOR

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-201000-115: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

IRIBARREN CORERA, PATRICIA

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-201000-116: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-117: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-118: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ESLAVA ESLAVA MARIA MILAGROS

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-201000-119: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-120: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-121: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-122: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-123: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ARINA CAYETANO, MARIA DEL MAR

B

Lan kontratudun finkoa lanpostu-erreserbarekin

1-201000-124: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LIZARRAGA ECHECOLENEA, ANA ISABEL

B

Lan kontratudun finkoa lanpostu-erreserbarekin

1-201000-125: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ANAUT SAGARDOY, MARIA REYES

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

1-201000-126: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

CHASCO CHASCO, CRISTINA

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

1-201000-127: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

CIREZ GARAIKOETXEA, AGURTZANE

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

1-201000-128: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ARANAZ CLEMENTE, BELEN

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

1-201000-129: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-130: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-131: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-132: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-133: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-204500-1: ENPLEGU-TEKNIKARIA

B

Hutsik

1-204500-7: ENPLEGU-TEKNIKARIA

B

Hutsik

1-207200-1: GIZARTE ZERBITZUETAKO KOORDINATZAILEA

B&

Hutsik

1-207200-2: GIZARTE ZERBITZUETAKO KOORDINATZAILEA

B&

Hutsik

1-208500-1: GIZARTE ONGIZATEKO PROGRAMAKO ARDURADUNA

GALAR SOLA, MARIA JOSE

4

B&

Behin-behineko atxikipena

1-208500-2: GIZARTE ONGIZATEKO PROGRAMAKO ARDURADUNA

SOBERANAS CARMONA, MARIA ISABEL

3

B&

Behin-behineko atxikipena

1-208500-3: GIZARTE ONGIZATEKO PROGRAMAKO ARDURADUNA

GARCIA ARESO, MAITE

5

B&

Behin-behineko atxikipena

1-208500-4: GIZARTE ONGIZATEKO PROGRAMAKO ARDURADUNA

ZUECO ENERIZ, M.ª SAGRARIO

5

B&

Behin-behineko atxikipena

1-208500-5: GIZARTE ONGIZATEKO PROGRAMAKO ARDURADUNA

LABARGA GUTIERREZ, JESUS

3

B&

Behin-behineko atxikipena

1-208600-1: GIZARTE ONGIZATEKO ZENTROETAKO ARDURADUNA

ELIZALDE ABREGO, RICARDO

4

B&

Behin-behineko atxikipena

2-208800-1: ARKITEKTO TEKNIKOA

MATEOS FERNANDEZ, ELVIRA

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

1-213000-1: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-2: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-3: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-4: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-5: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-6: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-7: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-8: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-9: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-10: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-11: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-12: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-13: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-14: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-15: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-16: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-17: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-18: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-19: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-213000-20: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-302800-27: EREMUKO ARDURADUNA

C

Hutsik

1-300300-2: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

C

Hutsik

1-300300-3: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

ARCE LARRAINZAR, MARIA ARANTZAZU

5

C

Jardunean

1-300300-4: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

FRAILE VELAZA, ARANTZAZU

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300300-5: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

GONZALEZ MARTINEZ, MARIA ELENA

5

C

Jardunean

1-300300-8: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

IRIBARREN ZABALEGUI, BEATRIZ

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300300-9: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

C

Hutsik

1-300300-10: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

C

Hutsik

1-300300-13: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

ITURAIN DOMINGUEZ DE VIDAURR, IGNACIO ALFREDO

4

C

Jardunean

1-300300-14: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

ALONSO EGUINOA, MARIA LOURDES

4

C

Jardunean

1-300300-18: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

JUANGO AZCARATE, MARIA PILAR

5

C

Jardunean

1-300300-19: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

LANUZA AGUERRI, PILAR

5

C

Jardunean

1-300300-20: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

C

Hutsik

1-300300-27: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

RUIZ LOPEZ, ANGEL MARIA

3

C

Jardunean

1-300300-28: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

GONZALEZ MERINO, JOSU

4

C

Jardunean

1-300300-30: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

MORENO FERNANDEZ, MARGARITA

4

C

Jardunean

1-300300-31: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

OYARZUN SAGASTIBELZA, MARIA TERESA

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300300-32: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

SALABARRIA ORTIZ, MARIA ARANZAZU

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300300-33: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

ARROYO CASARES, MARIA ASUNCION

3

C

Jardunean

1-300300-34: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

ETXEBERRIA CAMINOS, MIREN ARANTZAZU

4

C

Jardunean

1-300300-35: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

TORRES ECAY, BLANCA ELENA

3

C

Jardunean

1-300300-36: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

AZCONA EMA, PATRICIA

3

C

Jardunean

2-306700-1: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

DE MIGUEL OLALLA, PEDRO

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-306700-2: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

ENERIZ LARRAYA, JOSE MIGUEL

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-306700-3: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

GUZMAN GARCIANDIA, LOURDES

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-306700-4: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

IZQUIERDO JIMENEZ, MARIA OLGA

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-306700-5: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

GONZALEZ ABADIAS, ION

3

C

Behin-behineko atxikipena

2-306700-6: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

MARCOS AGUIRRE, ANGELES

C

Behin-behineko atxikipena

2-306700-7: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

ARANA ZARRANZ, EDURNE

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-306700-8: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

SANCHEZ RUIZ, EDURNE

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-306700-9: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

OCHOA DE OLZA GARATEA, GASTON JESUS

C

Behin-behineko atxikipena

1-402900-84: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-115: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

2-403100-1: FAMILIA-LANGILEA

ALBISU CAJAL, YOLANDA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-2: FAMILIA-LANGILEA

ALCOZ SAN MARTIN, NATIVIDAD

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-3: FAMILIA-LANGILEA

CAMACHO RAYO, PURIFICACION

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-4: FAMILIA-LANGILEA

ASTIZ SALA, ASUNCION

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-5: FAMILIA-LANGILEA

CANTERO LIZARRAGA, M.ª LOURDES

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-6: FAMILIA-LANGILEA

CASAS ANSOAIN, ANA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-7: FAMILIA-LANGILEA

CHOURRAUT ECHAVARRI, ANA LOURDES

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-8: FAMILIA-LANGILEA

ELIZAGA LAGUARDIA, BLANCA ESTHER

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-9: FAMILIA-LANGILEA

ERBURU SARDA, NATALIA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-10: FAMILIA-LANGILEA

ESAIN ZALACAIN, MIRIAM

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-11: FAMILIA-LANGILEA

ESPARTZA PERTIKA, NEREA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-12: FAMILIA-LANGILEA

FORONDA ORTIZ, ANTONIA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-13: FAMILIA-LANGILEA

D

Hutsik

2-403100-14: FAMILIA-LANGILEA

GARATEA OLAVE, M.ª ROSARIO

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-15: FAMILIA-LANGILEA

GARDE IRIARTE, ELENA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-16: FAMILIA-LANGILEA

GOICOECHEA NIEVES, CRISTINA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-17: FAMILIA-LANGILEA

D

Hutsik

2-403100-18: FAMILIA-LANGILEA

IGEA DALLO, MARIA MICAELA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-19: FAMILIA-LANGILEA

IJURCO CALVO, LAURA MARINA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-20: FAMILIA-LANGILEA

ILUNDAIN OLORIZ, MARIA PAZ

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-21: FAMILIA-LANGILEA

IRIGOYEN GARCIA, ARANTZA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-22: FAMILIA-LANGILEA

ITURGAIZ GORENA, MARIA JOSEFA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-23: FAMILIA-LANGILEA

JAUREGUI CILVETI, IDOIA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-24: FAMILIA-LANGILEA

JORAJURIA MARTIN, M.ª JOSE

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-25: FAMILIA-LANGILEA

LANDA MAINZ, BLANCA ESTHER

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-26: FAMILIA-LANGILEA

LARRAÑETA BURGUI, PABLO

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-27: FAMILIA-LANGILEA

LARRAYOZ IRIBARREN, BERTA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-28: FAMILIA-LANGILEA

LARREA LARRAZ, AGUEDA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-29: FAMILIA-LANGILEA

LARRION TORRES, MARIA LUISA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-30: FAMILIA-LANGILEA

MARTINEZ GASCON, SILVIA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-31: FAMILIA-LANGILEA

MENDIVIL OSES, M.ª DOLORES

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-32: FAMILIA-LANGILEA

D

Hutsik

2-403100-33: FAMILIA-LANGILEA

MIRA ORTEGA, MARIA NURIA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-34: FAMILIA-LANGILEA

MURUGARREN SUESCUN, M.ª JESUS

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-35: FAMILIA-LANGILEA

NIETO BARANDA, LUISA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-36: FAMILIA-LANGILEA

OCHAGAVIA MAIZ, REBECA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-37: FAMILIA-LANGILEA

OLAGUE MICHELTORENA, BEATRIZ

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-38: FAMILIA-LANGILEA

OLCOZ SUESCUN, M.ª ARANZAZU

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-39: FAMILIA-LANGILEA

OLITE CAMBRA, M.ª LUISA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-40: FAMILIA-LANGILEA

OLLETA PARADO, IDOIA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-41: FAMILIA-LANGILEA

PAGOLA ASCUNCE, MARIA

D

Lan kontratudun finkoa, borondatezko eszedentzian

2-403100-42: FAMILIA-LANGILEA

PASCUAL ALVAREZ, MARIA ELENA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-43: FAMILIA-LANGILEA

PASCUAL QUILEZ, M.ª CARMEN

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-44: FAMILIA-LANGILEA

PODEROSO DALLA STELLA, M.ª STELLA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-45: FAMILIA-LANGILEA

RAMOS DIAZ, MARIA JOSEFA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-46: FAMILIA-LANGILEA

SAAVEDRA ABAD, MARIA MAGDALENA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-47: FAMILIA-LANGILEA

UBANELL LOPEZ, VIRGINIA ESTHER

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-48: FAMILIA-LANGILEA

UGARTE AGUINAGA, ANA ISABEL

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-49: FAMILIA-LANGILEA

ZALBA IBAÑEZ, M.ª SOLEDAD

D

Lan kontratudun finkoa lanpostu-erreserbarekin

2-403100-50: FAMILIA-LANGILEA

ZURBANO SANCHEZ, ANA CARMEN

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-51: FAMILIA-LANGILEA

GILES OLAYA, ANA BELEN

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-52: FAMILIA-LANGILEA

IGEA ERVITI, MARIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-53: FAMILIA-LANGILEA

EMMANUEL MARTINEZ DE ESPRONCE, CESAR LORENZO

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-54: FAMILIA-LANGILEA

DONCEL UNANUA, ANA JESUS

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-55: FAMILIA-LANGILEA

REMON MORRAS, SAGRARIO

D

Lan kontratudun finkoa lanpostu-erreserbarekin

2-403100-56: FAMILIA-LANGILEA

AGUILERA ESPIN, ALBA CAROLINA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-57: FAMILIA-LANGILEA

AOS BARBERIA, ITXARO

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-58: FAMILIA-LANGILEA

ARANDIGOYEN SOTO, EDURNE

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-59: FAMILIA-LANGILEA

ARDANAZ LIZARRAGA, PAZ

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-60: FAMILIA-LANGILEA

ASCUÑA FLORES, JUANA RUTH

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-61: FAMILIA-LANGILEA

BARANDALLA GASCUE, LUPE

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-62: FAMILIA-LANGILEA

CAPEL DEL RIO, BEGOÑA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-63: FAMILIA-LANGILEA

DE CARLOS PAULARENA, OIHANE

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-64: FAMILIA-LANGILEA

CARMONA LOPEZ, YOLANDA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-65: FAMILIA-LANGILEA

CORDOVA ROJAS, TERESA DE JESUS

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-66: FAMILIA-LANGILEA

DAGUERRE ROMERO, ROSA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-67: FAMILIA-LANGILEA

DISLA MENDEZ, CARMEN

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-68: FAMILIA-LANGILEA

DONCEL PAGOLA, MARIA ANTONIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-69: FAMILIA-LANGILEA

DUEÑAS ALMEIDA, PAOLA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-70: FAMILIA-LANGILEA

ECHARRI ZUAZOLA, ALICIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-71: FAMILIA-LANGILEA

ECHARRI ZUAZOLA, IRANZU

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-72: FAMILIA-LANGILEA

EZCURRA QUINTANA, LUCIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-73: FAMILIA-LANGILEA

D

Hutsik

2-403100-74: FAMILIA-LANGILEA

ALONSO BEORLEGUI, MARIA DOLORES

D

Lan-kontratuduna

2-403100-75: FAMILIA-LANGILEA

GARCIA DE GALDIANO GARCIA DE GALDIANO, MARGARITA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-76: FAMILIA-LANGILEA

GOÑI ECHEVERRIA, MARIA LOURDES

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-77: FAMILIA-LANGILEA

HERCE ITARTE, CARMEN

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-78: FAMILIA-LANGILEA

IRIARTE ALECHA, PILAR

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-79: FAMILIA-LANGILEA

LARRAYOZ IRIBARREN, ESPERANZA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-80: FAMILIA-LANGILEA

LASO VICENTE, MARTA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa lanpostu-erreserbarekin

2-403100-81: FAMILIA-LANGILEA

D

Hutsik

2-403100-82: FAMILIA-LANGILEA

LOPEZ AZCUNE, M.ª ANGELES

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-83: FAMILIA-LANGILEA

LOPEZ URIBE, CRISTINA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-84: FAMILIA-LANGILEA

LOPEZ VALLEJO, TRINIDAD

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-85: FAMILIA-LANGILEA

MARTIN MARTINEZ, ELVIRA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-86: FAMILIA-LANGILEA

MARTINEZ LAGUARDIA, ITZIAR

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-87: FAMILIA-LANGILEA

MONTOSA SANCHEZ, ANA ISABEL

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-88: FAMILIA-LANGILEA

MORA VASQUEZ, DEYSI AMPARO

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-89: FAMILIA-LANGILEA

MORIONES MARTINEZ, EMMA MARIA TERE

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-90: FAMILIA-LANGILEA

OCHOA PARDO, SONIA VICENTA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-91: FAMILIA-LANGILEA

OLAECHEA GUERENDIAIN, ANA MARIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-92: FAMILIA-LANGILEA

OLIVARES BUTRON, ROSA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-93: FAMILIA-LANGILEA

PEÑA ARMENDARIZ, MAITE

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-94: FAMILIA-LANGILEA

PINEDA ARMIJOS, MARIA NERY

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-95: FAMILIA-LANGILEA

REYES HURTADO, MARIA PILAR

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-96: FAMILIA-LANGILEA

SALDAMANDO GARCIA, REBECA ISABEL

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-97: FAMILIA-LANGILEA

SANCHEZ MILLA, ISABEL

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-98: FAMILIA-LANGILEA

SANCHEZ YOLDI, MARIA INES CARI

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-99: FAMILIA-LANGILEA

SANMARTIN TOLEDO, LUZ ESTELA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-100: FAMILIA-LANGILEA

SANTAMARIA FIGUEROBA, ENRIQUETA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-101: FAMILIA-LANGILEA

VELAZ RAMIREZ, MARIA ANTONIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-102: FAMILIA-LANGILEA

VILLACORTA GARCIA, LORENA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-103: FAMILIA-LANGILEA

ZAMBRANO CUEVA, DELIA NATHALY

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-104: FAMILIA-LANGILEA

ZUGASTI AZCONA, PATRICIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-105: FAMILIA-LANGILEA

MORAN VILLAMAR, GRACE SEVERA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-106: FAMILIA-LANGILEA

FERNANDEZ JUAREZ, ALEJANDRA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-107: FAMILIA-LANGILEA

GONZALEZ-LANGARICA SESMA, NURIA ESTHER

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-108: FAMILIA-LANGILEA

D

Hutsik

2-403100-109: FAMILIA-LANGILEA

D

Hutsik

1-403800-9: LANTEGI-ESKOLAKO MONITOREA

D

Hutsik

1-403800-11: LANTEGI-ESKOLAKO MONITOREA

D

Hutsik

1-403800-13: LANTEGI-ESKOLAKO MONITOREA

D

Hutsik

1-403800-15: LANTEGI-ESKOLAKO MONITOREA

D

Hutsik

1-403800-26: LANTEGI-ESKOLAKO MONITOREA

D

Hutsik

1-403800-27: LANTEGI-ESKOLAKO MONITOREA

D

Hutsik

1-403800-28: LANTEGI-ESKOLAKO MONITOREA

D

Hutsik

1-403800-30: LANTEGI-ESKOLAKO MONITOREA

D

Hutsik

1-404800-15: ADM. LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

D

Hutsik

1-404800-24: ADM. LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

D

Hutsik

1-404800-31: ADM. LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

D

Hutsik

1-404800-33: ADM. LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

D

Hutsik

1-404800-51: ADM. LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

D

Hutsik

1-404800-52: ADM. LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

D

Hutsik

1-404800-79: ADM. LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

D

Hutsik

1-404800-80: ADM. LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

D

Hutsik

1-404800-81: ADM. LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

GARCIA GONZALEZ, IGNACIO DOMINGO

2

D

Behin-behineko atxikipena

1-404800-82: ADM. LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

D

Hutsik

1-404800-83: ADM. LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

SANTAMARIA GALINDO, BLANCA ESTHER

6

D

Jardunean

2-404800-1: ADM. LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

MORIONES OYAGA, M.ª ESPERANZA

D

Lan kontratudun finkoa

2-405300-52: PRESTAK. IKASTAROETAKO MONIT. ALD. FINK.

D

Hutsik

2-407400-1: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

ALDABE GONZALEZ, GABRIEL

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-407400-2: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

ASTIZ MONTERO, JOSE JAVIER

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-407400-3: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

CALVO SOTO, JOSE JAVIER

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-407400-4: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

SAGARDOY IBARROLA, ALEJO

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-407400-5: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

ESCUDERO AREVALO, JOAQUIN

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-407400-6: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

GUZMAN GARCIANDIA, LOURDES

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa lanpostu-erreserbarekin

2-407400-7: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

ITURBIDE LUQUIN, JESUS ALFREDO

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-407400-8: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

LANZ ERASO, LUIS JAVIER

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-407400-9: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

LEATXE SANZ, IÑIGO

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-407400-10: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

LIZASOAIN PUEYO, JOSE LUIS

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-407400-11: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

MARCOS AGUIRRE, ANGELES

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa lanpostu-erreserbarekin

2-407400-12: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

D

Hutsik

2-407400-13: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

TOLLAR URMENETA, UNAI

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-407400-14: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

VENTURA PEREZ, IGNACIO

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-407400-15: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

OCHOA DE OLZA GARATEA, GASTON JESUS

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa lanpostu-erreserbarekin

2-407400-16: GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

D

Hutsik

2-408200-1: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

ARIZCUREN ARTOLA, MARIA PUY

D

Lan kontratudun finkoa, borondatezko eszedentzian

2-408200-2: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

LOPEZ BARRENA, ROSA M.ª

D

Lan kontratudun finkoa

2-408200-3: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-4: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-5: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

GALLO TELLECHEA, MARIA LOURDES

D

Lan kontratudun finkoa

2-408200-6: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

JASO AMEZTEGUI, M.ª ANGELES

D

Lan kontratudun finkoa

2-408200-7: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

ALDANA CAMACHO, NOHORA HIMELDA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-8: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

ALFARO GONZALES, GLORIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-9: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

ALVAREZ GUTIERREZ, KAREN PATRICIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-10: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

ARBIZU PEREZ, ANDREA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-11: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

ARISTU HERNANDEZ, MARIA TERESA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-12: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

ARIZCUREN CASAMAYOR, M.ª DOLORES

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-13: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

AZPILICUETA SEGUIN, BEATRIZ

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-14: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

ECHECHIPIA PARIS, M.ª CARMEN

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-15: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

EGAÑA LOPETEGUI, AMAIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-16: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

EMMANUEL MENDIA, GLORIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-17: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

ERICE ARISTU, IDOIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-18: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

ERRO AZANZA, PILAR MARIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-19: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

ERRO IBERO, SAGRARIO

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-20: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

ESANDI CIRAUQUI, MARIA TERESA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-21: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

ESPINOZA MEZA, NORMA LUZ

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-22: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

FERNANDEZ CANDO, JENNY NARCIZA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-23: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

FRANCO ASURMENDI, SUSANA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-24: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

GARCIA BERNAL, M.ª CECILIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-25: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

GARCIA HERNANDEZ, MARIA JOSE

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-26: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

GARCIA SANCHEZ, M.ª PILAR

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-27: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

GARCIANDIA SOLANO, JUANA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-28: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

GOYA ARIVE, ISABEL

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-29: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

HERRERA RODRIGUEZ, ZULMA ELIZABETH

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-30: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

HIDALGO SARCHE, ALEXIS MAGDALEN

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-31: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

JODAR CALVO, CARMEN

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-32: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

LOPEZ PUNIN, ROSA DE JESUS

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-33: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

MARTINEZ ASIAIN, MARIA PILAR

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-34: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

MORA PASACA, JENNY ROCIO

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-35: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

NISO RUBIO, ESTIBALIZ

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-36: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

NOBOA TORRES, BETTY GERMANIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-37: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

OBLITAS PEREZ, MARIA YMELDA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-38: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

OCHOA MEDINA, GLADIS ESTELA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-39: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

OLIVO CARTAGENA, ROSA ELENA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-40: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

ORTABE ORTA, MARTA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-41: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

PARRA OCHOA, TATIANA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-42: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

PASCAL ERDOZAIN, MARIA JESUS

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-43: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

PEREZ BAIGORRI, LAURA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-44: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

PEREZ OCHOA, SONIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-45: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

PRIMO BARBARIN, M.ª ROSARIO

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-46: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

PURIZAGA PEREZ, KATTY GUILLERMI

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-47: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-48: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

SALDAMANDO GARCIA, FLOR DE MARIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-49: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

SANCHEZ MENDAZA, EVA MARIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-50: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

SARAGURO CALLE, RORY

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-51: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

VALENCIA MOSQUERA, ARACELY

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-52: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

VALENCIA OLLO, MARIA JESUS

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-53: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

VIDAL RODRIGUEZ, SONIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-54: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-55: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-56: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-57: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-58: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-59: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-60: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-61: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-62: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-63: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-64: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-65: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-66: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-67: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

MORAN VILLAMAR, MARTINA DEL ROSARIO

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-68: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

SOSA BORROTO, ZAMARY CARIDAD

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-69: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

AHECHU AGARRABERES, SIMON

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-408200-70: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-71: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-72: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-73: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-74: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-75: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-76: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-77: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

2-408200-78: FAMILIA-LANGILEA LANALDI PARTZIALEAN

D

Hutsik

3-600001-2: ALORREKO ZUZENDARIA

ELIZARI ARANGUREN, OLIVIA

Izendapen askea

3-600002-8: IDAZKARI TEKNIKOA

PASCAL MENDIOROZ, JESUS MARIA

4

Izendapen askea

3-604500-1: ETXEZ ETXEKO LAG. LANTALDEKO ARD.

ELORZ ZAZPE, FERNANDO

Izendapen askea

71 - GIZARTE ZERBITZUAK, KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA-KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100518-1: GRADUDUNA JARDUERA FIS. ETA KIROLAREN ZIENTZIETAN

A

Hutsik

1-200211-1: GARAP. LANKIDETZAKO TEKNIKARIA

GAZTELU SANZ, FRANCISCO JAVIER

6

B

Jardunean

1-200211-2: GARAP. LANKIDETZAKO TEKNIKARIA

GOYA ARIVE, ANA MARIA

6

B

Jardunean

1-200500-12: ERDI-MAILAKO TITULUDUNA

ARBELOA FREIRE, IGNACIO

4

B

Jardunean

1-209900-1: KOMUNITATE TEKNIKARIA

B

Hutsik

1-210000-1: ADINEKOEKIN GIZARTE ESKU-HARTZERAKO TEK.

B

Hutsik

1-300100-31: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-95: OFIZIAL ADMINISTRARIA

BLASCO IRIBARREN, MARIA SOLEDAD

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300300-29: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

LANA ELOLA, MONICA

4

C

Jardunean

1-300500-6: ZERBITZUBURUA

BLASCO IRIBARREN, MARIA SOLEDAD

4

C

Behin-behineko atxikipena

1-402900-33: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

CESTAU OYARZABAL, MIGUEL ANGEL

3

D

Jardunean

1-402900-34: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

SANZ DE GALDEANO ICHASO, ANTONIO

4

D

Jardunean

1-402900-42: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

IRACEBURU ZAZPE, ALEJANDRO

2

D

Jardunean

1-402900-48: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-54: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-59: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-62: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-73: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-78: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

GONZALEZ ABADIAS, ION

3

D

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-402900-83: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-85: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

URRIZA TOLOSA, MARIA JESUS

5

D

Jardunean

1-402900-103: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

IRISARRI MORENO, JAVIER

2

D

Jardunean

1-402900-104: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-132: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-160: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

MUGICA MARTINEZ, LUIS ANTONIO

5

D

Jardunean

1-402900-161: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-162: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ZABALZA LUCEA, MARIANO

3

D

Jardunean

1-402900-163: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ESCRIBANO GALAN, ANGEL MARIA

3

D

Jardunean

1-402900-164: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ROMERO VELAZ, PABLO

2

D

Jardunean

1-402900-173: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

RAZQUIN MONDEJAR, MARIA PILAR

5

D

Jardunean

2-402900-183: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

BEORLEGUI MONTOYA, JOSE ANTONIO

5

D

Jardunean

2-402900-186: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

PALAZUELOS RUIPEREZ, MARIA LUISA

5

D

Jardunean

1-402900-208: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

CRESPO LOPEZ DE DICASTILLO, RAFAEL

5

D

Jardunean

1-402900-209: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

IGLESIAS CUBERA, EMILIO

5

D

Jardunean

1-402900-218: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-406700-12: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

GUILLEN AOIZ, ANDONI

5

D

Jardunean

3-600001-11: ALORREKO ZUZENDARIA

MATEO PEREZ, CONCEPCION

4

Izendapen askea

3-600002-14: IDAZKARI TEKNIKOA

MENDIA LEACHE, AURORA

5

Izendapen askea

80 - HEZKUNTZA, HERRITARREN PARTAIDETZA ETA GAZTERIA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100512-1: PEDAGOGIAN LIZENTZIADUNA

SANTANA TOLEDO, JOSE MANUEL

5

A

Zerbitzu bereziak

1-100512-2: PEDAGOGIAN LIZENTZIADUNA

GOÑI OIZ, NURIA

5

A

Jardunean

1-102701-1: MUSIKA E. BEREZIKO AKORDEOI IRAKASLEA

BILBAO NAVARRO, IAGOBA

5

A

Jardunean

1-102701-2: MUSIKA E. BEREZIKO AKORDEOI IRAKASLEA

ERDOZAIN CIAURRIZ, MARIA JESUS

5

A

Jardunean

1-102702-1: MUSIKA E. BEREZIKO PIANO IRAKASLEA

BIURRUN ARAMAYO, MARIA DE LA O

6

A

Jardunean

1-102702-2: MUSIKA E. BEREZIKO PIANO IRAKASLEA

A

Hutsik

1-102704-1: MUSIKA E. BEREZIKO BIOLA ETA BIOLIN IRAKASLEA

ECHEVERRIA IRIARTE, MARIA LUISA

5

A

Jardunean

1-102706-1: MUSIKA E. BEREZIKO GITARRA IRAKASLEA

MALON GARCIA, MARIA SOLEDAD

6

A

Jardunean

1-102708-1: MUSIKA E. BEREZIKO FLAUTA IRAKASLEA

MORENO PASCUAL, MARIA REYES

6

A

Jardunean

1-102710-1: MUSIKA E. BEREZIKO TRONPETA IRAKASLEA

OCHOTORENA ZABALZA, ANGEL LUIS

5

A

Jardunean

1-200210-2: GAZTERIAKO TEKNIKARIA

B

Hutsik

1-200210-3: GAZTERIAKO TEKNIKARIA

B

Hutsik

2-201100-4: ARTE ETA LANBIDEETAKO IRAKASLEA

1

B

Hutsik

2-201100-5: ARTE ETA LANBIDEETAKO IRAKASLEA

BLANCO AGUIRRE, JOSE LUIS

6

B

Behin-behineko atxikipena

1-201101-1: MARRAZKIGINTZA IRAKASLEA

ARANGUREN ARRIETA, AMAIA

5

B

Jardunean

1-202901-2: MUSIKA E. BEREZIKO MUS. HIZKUNTZAKO IRAK.

B

Hutsik

1-202901-3: MUSIKA E. BEREZIKO MUS. HIZKUNTZAKO IRAK.

NOTARIO IBARROLA, LUIS MAXIMO

3

B

Jardunean

1-202901-4: MUSIKA E. BEREZIKO MUS. HIZKUNTZAKO IRAK.

B

Hutsik

1-202902-1: MUSIKA E. BEREZIKO PIANO IRAKASLEA

RODRIGUEZ LARRAÑAGA, ANA TERESA

5

B

Jardunean

1-202902-2: MUSIKA E. BEREZIKO PIANO IRAKASLEA

B

Hutsik

1-202902-4: MUSIKA E. BEREZIKO PIANO IRAKASLEA

MARTIN COLERA, ADELA

5

B

Jardunean

1-202903-1: MUSIKA E. BEREZIKO FLAUTA IRAKASLEA

DE MIGUEL GRANADO, FCO. JAVIER

4

B

Jardunean

1-202904-1: MUSIKA E. BEREZIKO KANTU ETA MUS. HIZKUNTZAKO IRAK.

ELVERDIN GARCES, MARIA JOSE

4

B

Jardunean

1-202905-1: MUSIKA E. BEREZIKO TXISTU IRAKASLEA

ITURRIA AMADOZ, ALFONSO

5

B

Jardunean

1-202906-1: MUSIKA E. BEREZIKO BIOLONTXELO IRAK.

NAVASCUES ALLUE, JAVIER

4

B

Jardunean

1-202907-1: MUSIKA E. BEREZIKO BIOLIN IRAKASLEA

SANCHEZ IBAÑEZ, MONICA

3

B

Jardunean

1-202907-2: MUSIKA E. BEREZIKO BIOLIN IRAKASLEA

B

Hutsik

1-202908-1: MUSIKA E. BEREZIKO SAXOFOI IRAKASLEA

FONTAN LARRALDE, PEDRO JOSE

4

B

Jardunean

1-202909-1: MUSIKA E. BEREZIKO GANBERA MUS. IRAK.

ROS RODRIGUEZ, MARIA JOSE

2

B

Jardunean

1-202910-1: MUSIKA E. BEREZIKO OBOE IRAKASLEA

ARRATIBEL ARAMBURO, MARIA

4

B

Jardunean

1-202911-1: MUSIKA E. BEREZIKO PERKUSIO IRAKASLEA

TARAZONA CABEZON, SALVADOR

3

B

Jardunean

1-202912-1: MUSIKA E. BEREZIKO TRONBOI IRAKASLEA

AOIZ BERANGO, JUAN CARLOS

4

B

Jardunean

2-202913-1: MUS. E. BEREZ. TUBA-BOMBARDINO IRAK. (LP)

DIAZ URTASUN, ALVARO

3

B

Jardunean

2-202914-1: MUSIKA E. BEREZIKO KONTRABAXU IRAK. (LP)

B

Hutsik

2-202915-1: MUSIKA E. BEREZIKO FAGOT IRAKASLEA (LP)

TAMARIT BARRES, FERRAN

4

B

Jardunean

2-202916-1: MUSIKA E. BEREZIKO TRONPA IRAKASLEA (LP)

TARDIO LOPEZ, FRANCISCO JOSE

2

B

Jardunean

2-202917-1: MUSIKA E. BEREZIKO TRONPETA IRAK. (LP)

DIAZ URTASUN, BEATRIZ

2

B

Jardunean

1-202918-1: MUSIKA E. BEREZIKO MUSIKA-HIZKUNTZAKO IRAK.

B

Hutsik

2-202919-1: MUSIKA E. BEREZIKO SAXOFOI IRAK. (LP)

CARLAVILLA DEL VALLE, ALFREDO

2

B

Jardunean

1-202920-1: MUSIKA E. BEREZIKO KLARINETE IRAKASLEA

B

Hutsik

1-202921-1: MUS. E. BEREZIKO M. HIZK. ETA PERK. IRAK.

ABADIA LACOSTA, NURIA

4

B

Jardunean

1-202922-1: MUSIKA E. BEREZIKO KORU TALDEKO IRAK.

B

Hutsik

1-202923-1: MUSIKA E. BEREZIKO BATERIA IRAK.

B

Hutsik

1-202924-1: MUSIKA E. BEREZIKO BAXU ELEKTRIKOKO IRAK.

B

Hutsik

1-202925-1: MUSIKA E. BEREZIKO GITARRA ELEKTRIKOKO IRAK.

B

Hutsik

1-202926-1: MUSIKA E. BEREZIKO KLARINETE IRAK.

B

Hutsik

1-204100-2: HERRITARRENDAKO ARRETA ZERBITZUKO ARD.

MONJE JAURRIETA, MARIA IDOIA

6

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-209500-1: PARTAIDETZAKO TEKNIKARIA

ETXALEKU CASTAÑO, ANA ISABEL

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-209500-2: PARTAIDETZAKO TEKNIKARIA

B

Hutsik

1-209500-3: PARTAIDETZAKO TEKNIKARIA

LOPEZ MARIÑELARENA, ESTIBALIZ

B

Jardunean

1-209500-4: PARTAIDETZAKO TEKNIKARIA

PEÑA GUERRERO, ELIAN

B

Jardunean

1-300100-43: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-58: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LARREA IRIGOYEN, MARIA CRISTINA

5

C

Jardunean

1-300100-60: OFIZIAL ADMINISTRARIA

HUALDE AZCONA, JUAN CARLOS

5

C

Jardunean

1-300100-131: OFIZIAL ADMINISTRARIA

HUALDE MARTINEZ, JUAN JOSE

6

C

Jardunean

1-300100-132: OFIZIAL ADMINISTRARIA

EGUREN OLABE, NAIARA

3

C

Jardunean

1-300100-133: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ORDEN PERALTA, ANA MERCEDES

2

C

Jardunean

1-300100-134: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ESPARZA PARDO, NURIA

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-135: OFIZIAL ADMINISTRARIA

MARTINEZ ESPRONCEDA, VICTOR

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-136: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CISNEROS BERNAD, MARIA REYES

3

C

Jardunean

1-300100-137: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LASHERAS ARIZCUREN, LUIS MARIA

3

C

Jardunean

1-300100-177: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ECHARTE ETCHEPARE, NEREA

2

C

Jardunean

1-300100-184: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ESLAVA SOTES, SUSANA

3

C

Jardunean

1-300500-1: ZERBITZUBURUA

PASCUAL ILZARBE, IGNACIO JAVIER

6

C

Behin-behineko atxikipena

1-300600-34: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

IRIGARAY VIDONDO, MARIA DOLORES

6

C

Jardunean

1-302400-1: OFIZIAL ADM. EUSKALDUNA

OTANO VILLANUEVA, JOSE MANUEL

5

C

Jardunean

1-302800-9: EREMUKO ARDURADUNA

PASCUAL ILZARBE, IGNACIO JAVIER

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-303900-1: KOMUNIKAZIOKO OFIZIALA

RUIZ MARFANY, SANTIAGO

5

C

Jardunean

1-303900-2: KOMUNIKAZIOKO OFIZIALA

RUBIO LARRION, MARIA CARMEN

6

C

Jardunean

1-400000-18: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-41: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-139: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-195: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-249: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402600-1: MANT. ARDURADUNA, OSAGARRIDUNA

SOLA LEUNDA, JOSE MARIA

4

D

Behin-behineko atxikipena

1-402900-28: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

SUESCUN GARCIA, FERNANDO

3

D

Jardunean

1-402900-30: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-32: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-35: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-36: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-37: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

MUNUCE SALDISE, PURIFICACION

5

D

Jardunean

1-402900-38: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-40: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-44: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-46: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-49: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

GOYA ERRANDONEA, MARIA ARANZAZU

5

D

Jardunean

1-402900-50: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-51: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-52: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-53: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-55: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

YARNOZ YABEN, ALBERTO

3

D

Jardunean

1-402900-57: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

NUÑEZ SOLORZANO, LAURA

3

D

Zerbitzu bereziak

1-402900-58: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-60: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-61: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-63: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

BAILO CALVO, INMACULADA

5

D

Jardunean

1-402900-64: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-66: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

USTARROZ GUEMBE, MARIA LUISA

6

D

Jardunean

1-402900-67: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-68: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ALONSO SADABA, MIRIAN

4

D

Jardunean

1-402900-69: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-70: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-71: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

GARCIA ARAGON, FELIX JOSE

5

D

Jardunean

1-402900-74: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

CATALAN OIZ, MAITE

3

D

Jardunean

1-402900-75: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

BLANCO LOPEZ, MAGDALENA

5

D

Jardunean

1-402900-76: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

COMES LOPEZ, XABIER

2

D

Jardunean

1-402900-77: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ARIZALETA SOTO, CESAR

2

D

Jardunean

1-402900-79: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-80: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-81: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

JIMENEZ MORALES, MIREN ARANTXA

4

D

Jardunean

1-402900-82: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

PEREZ MURILLO, MARIA BEGOÑA

3

D

Behin-behineko atxikipena

1-402900-86: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-87: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

PECOS CALDERON, MARIA ANGELES

5

D

Jardunean

1-402900-88: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

LAMAISON LLANOS, EMILIA MARIA

3

D

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-402900-89: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-90: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-91: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

RODRIGUEZ PALACIOS, JOSE RAUL

3

D

Jardunean

1-402900-92: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

MURO UGALDE, PEDRO JESUS

2

D

Jardunean

1-402900-93: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

KRAFT, JAN ERNEST

2

D

Jardunean

1-402900-94: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

OLLO LARREA, ISABEL

3

D

Jardunean

1-402900-95: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ARBIZU BARRICARTE, MARIA CARMEN

3

D

Jardunean

1-402900-97: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-98: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-99: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ASURMENDI LATORRE, CONSUELO

5

D

Jardunean

1-402900-100: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

SOLA LEUNDA, JOSE MARIA

4

D

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-402900-102: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-105: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-107: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-108: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-109: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

IBARROLA GOÑI, SERGIO MARTIN

4

D

Jardunean

1-402900-110: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ELORZ GAZTELU, IGNACIO

2

D

Jardunean

1-402900-112: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-113: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

UNZU MARTINEZ, FERNANDO

2

D

Jardunean

1-402900-114: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

LARREA RASTRILLA, JAVIER

2

D

Jardunean

1-402900-116: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-117: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-118: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

GURBINDO GIL, RICARDO

2

D

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-402900-119: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

GARCES JIMENEZ, ROLANDO

2

D

Jardunean

1-402900-126: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-127: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-128: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

RUBIO TEJERO, GUILLERMO

3

D

Jardunean

1-402900-129: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-130: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

HERNANDEZ ZORZANO, FERNANDO

2

D

Jardunean

1-402900-131: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

4

D

Hutsik

1-402900-137: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

2

D

Hutsik

1-402900-154: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ARANGUREN LARREA, MARIA TERESA

4

D

Jardunean

1-402900-155: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-158: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

OLLETA LACUNZA, JOSE RAMON

3

D

Jardunean

1-402900-174: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

CALDERON IRURZUN, MARIA ITZIAR

5

D

Jardunean

2-402900-184: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ELIZALDE MONREAL, ANA ISABEL

5

D

Lan-kontratuduna

2-402900-187: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

RAEL REDONDO, MARIA TERESA

5

D

Lan-kontratuduna

1-402900-204: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ARANGUREN URDANIZ, FERNANDO

4

D

Jardunean

1-402900-205: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-206: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

HUALDE USOZ, RUBEN

4

D

Jardunean

1-402900-207: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-213: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-220: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-221: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-222: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

BAZTAN IBAÑEZ, IVAN

2

D

Jardunean

1-402900-223: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-224: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-234: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-235: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-237: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-238: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407700-1: MUS. ESKOLAKO ADM. UNITATEKO ARD.

D&

Hutsik

3-600001-10: ALORREKO ZUZENDARIA

CLIMENT SANCHEZ, SARA

3

Izendapen askea

3-600002-4: IDAZKARI TEKNIKOA

SANTANA TOLEDO, JOSE MANUEL

5

Izendapen askea

2020ko plantilla organikoan administrazio-araubidean kontratatutakoen zerrenda

10 - ALKATETZA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-104400-1: TEKNOL. BERRIETAKO TEK., WEBGUNE ARD.

IRAIZOZ IRURITA, MAIDER

2

A

Administrazio-kontratuduna

1-105300-1: COMMUNITY MANAGER

URBANO ECHAVARRI, JULEN

1

A

Administrazio-kontratuduna

11 - GOBERNU ESTRATEGIKOA, MERKATARITZA ETA TURISMOA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100200-1: INFORMATIKA SISTEMAKO ARDURADUNA

TARRAFETA SAYAS, LUIS ANTONIO

1

A

Administrazio-kontratuduna

1-100301-21: LEGELARIA

SARASA ASTRAIN, VICTOR JAVIER

5

A

Administrazio-kontratuduna

1-100505-11: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

ITOIZ MARRAUREN, LAURA

2

A

Administrazio-kontratuduna

1-100505-18: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

SANZ RIVES, ANGELA

5

A

Administrazio-kontratuduna

1-100513-4: SOZIOLOGOA

ERREA CORVILLO, XABIER

1

A

Administrazio-kontratuduna

1-100514-3: EKONOMIALARIA

IZCUE ISTURIZ, ARANTZA

3

A

Administrazio-kontratuduna

1-105700-1: ESTRATEGIAKO ETA PROIEKTUETAKO GOI-M. TEK.

IRIARTE OYAGA, LEYRE

2

A

Administrazio-kontratuduna

1-105700-2: ESTRATEGIAKO ETA PROIEKTUETAKO GOI-M. TEK.

CARCAR ELIZALDE, MONICA

1

A

Administrazio-kontratuduna

1-200200-13: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

GORRICHO AMEZQUETA, ITZIAR

3

B

Administrazio-kontratuduna

1-208900-1: TURISMOKO ZERBITZUBURUA

BEZUNARTEA BARASOAIN, MARIA

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-300100-187: OFIZIAL ADMINISTRARIA

SEGURA FERNANDEZ, ROSA ISABEL

1

C

Administrazio-kontratuduna

20 - ZERBITZU OROKORRAK-EKONOMIA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100514-1: EKONOMIALARIA

ESLAVA SATRUSTEGUI, MARIA EUGENIA

3

A

Administrazio-kontratuduna

1-100514-4: EKONOMIALARIA

GARCIA LERANOZ, ELISA

4

A

Administrazio-kontratuduna

1-100900-1: UDALEKO KONTU-HARTZAILEA

GROCIN GARJON, BEATRIZ

4

A

Administrazio-kontratuduna

1-103000-3: KONTU-HARTZAILE ORDEZKARIA

IZCUE ISTURIZ, MARI CARMEN

4

A

Administrazio-kontratuduna

1-200200-48: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

CHAVARRI IZU, MARIA JESUS

3

B

Administrazio-kontratuduna

1-200200-49: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

GARCIA RAMOS UNZUE, MARIA ISABEL

3

B

Administrazio-kontratuduna

1-200200-52: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

MENENDEZ PINA, MARICHE

3

B

Administrazio-kontratuduna

1-300100-22: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GARCIA REDIN, IDOIA

2

C

Administrazio-kontratuduna

1-300100-32: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LUSARRETA ARLEGUI, MARIA TERESA

3

C

Administrazio-kontratuduna

1-300100-85: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GUEMBE NOVOA, ITSASO

2

C

Administrazio-kontratuduna

1-400000-251: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

TONI GARCIA, CONSUELO

3

D

Administrazio-kontratuduna

21 - ZERBITZU OROKORRAK-GIZA BALIABIDEA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-105800-1: GGBB ETA ANTOLAMENDUKO GOI-M. TEK.

MARTINEZ LLOBET, MARTA

1

A

Administrazio-kontratuduna

1-105800-2: GGBB ETA ANTOLAMENDUKO GOI-M. TEK.

BURGUI VERGARA, XABIER

1

A

Administrazio-kontratuduna

1-300100-6: OFIZIAL ADMINISTRARIA

FERNANDEZ BARAIBAR, M.ª TERESA

1

C

Administrazio-kontratuduna

1-300100-64: OFIZIAL ADMINISTRARIA

USTARROZ SANZ, ALICIA

1

C

Administrazio-kontratuduna

1-300100-72: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GAMBRA SANZ, LEIRE

1

C

Administrazio-kontratuduna

1-300100-105: OFIZIAL ADMINISTRARIA

VISCARRET DE CARLOS, JOSE JAVIER

2

C

Administrazio-kontratuduna

1-300100-124: OFIZIAL ADMINISTRARIA

MADOZ SANCHEZ, MIREN EUKENE

2

C

Administrazio-kontratuduna

1-307300-3: OFIZIAL ADMINISTRARIA (LANGILERIA)

LOPEZ GONZALEZ, MERCEDES

1

C

Administrazio-kontratuduna

1-300100-186: OFIZIAL ADMINISTRARIA

AZNAREZ JIMENEZ, SARA

1

C

Administrazio-kontratuduna

1-307000-1: LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO OFIZIALA

IRURITA DIEZ DE ULTZURRUN, IÑAKI

1

C

Administrazio-kontratuduna

1-400000-135: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

MARTINEZ BERDALA, ANGELA BEGOÑA

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-400201-4: ERREPROGRAFIAKO MANDATARIA

SOBRINO LARUMBE, XABIER

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-400400-5: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

SAN MARTIN LABAIRU, JON

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-400400-21: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

ASURMENDI AOIZ, MARIA LOURDES

4

D

Administrazio-kontratuduna

1-400400-39: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

ILARREGUI CHOCARRO, MARIA TERESA

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-400400-44: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

JIMENEZ UNANUA, JOSUNE

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-400400-45: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

RUIZ BEUNZA, EVA

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-400400-46: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

OSETE ARDANAZ, JOKIN

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-400400-50: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

URIARTE GALBETE, LUIS ALBERTO

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-400400-51: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

SATOSTEGUI MAEZTU, AGUSTIN

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-400400-52: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

GORGOÑON VITAL, EVA MARIA

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-400400-53: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

ECHEVERRIA GUERENDIAIN, JOSE ANTONIO

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-402900-134: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

SAN MARTIN SANCHEZ, MIGUEL ANGEL

4

D

Administrazio-kontratuduna

30 - HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA OSASUNA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100503-18: ARKITEKTOA

ZAPATA IBAÑEZ, LUIS

1

A

Administrazio-kontratuduna

1-102301-2: FARMAZIALARI KUDEATZAILEA

GUINDEO GARCIA, MARIA JOSEFA

2

A

Administrazio-kontratuduna

1-200204-14: ARKITEKTO TEKNIKOA

JANDA GARCES, JAVIER

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-200204-16: ARKITEKTO TEKNIKOA

URANGA OTAÑO, NATALIA

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-200208-1: KIMIKA-INGENIARI TEKNIKOA

RUIZ URBIOLA, RAQUEL

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-200208-2: KIMIKA-INGENIARI TEKNIKOA

LEZAUN JAUNSARAS, MARIA

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-200800-1: LABORATEGIKO LAGUNTZAILE TEKNIKOA

ITURBE MENDIVIL, YOLANDA

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-300100-36: OFIZIAL ADMINISTRARIA

PASCUAL ARDANAZ, ALEJANDRO

2

C

Administrazio-kontratuduna

1-300100-76: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CUESTA ALCALA, ANA BELEN

1

C

Administrazio-kontratuduna

1-300100-126: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LEDESMA LASFUENTES, MARIA BEGOÑA

2

C

Administrazio-kontratuduna

1-301200-9: LABORATEGIKO LAG. TEKNIKOA

POMES NOAIN, M.ª RONCESVALLES

2

C

Administrazio-kontratuduna

1-302600-2: ELIKAGAI INDUSTRIAKO GOI-M. TEKNIKARIA

AZNAREZ SANZ, JAVIER IGNACIO

2

C

Administrazio-kontratuduna

1-304800-1: DESINFEKZIOKO MANT. ARDURADUNA

GARCIA REDIN, MIGUEL

1

C

Administrazio-kontratuduna

1-400000-64: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

SARASA PAISAN, SUSANA

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-400000-142: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

FERNANDEZ LOPEZ, FCO. JAVIER

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-400000-144: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

OSINAGA OLAVE, MIREN ARANTZAZU

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-400000-244: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

IRIBERRI PASCUAL, MARIA LOURDES

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-401800-2: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

AYUCAR ESCOBAR, CARLOS

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-401800-3: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

GOYA TELLECHEA, MARIA JESUS

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-401800-5: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

VENTURA LABAYEN, FRANCISCO JAVIE

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-401800-6: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

ANDRAIZ LABAIRU, FCO. JAVIER

4

D

Administrazio-kontratuduna

1-401800-7: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

ERASO MORTALENA, JOSE JULIAN

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-401800-9: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

RUIZ BEUNZA, MARIA REYES

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-404600-1: ZOO TXIKIKO LAGUNTZAILEA

OLZA ALZUGARAY, MARTIN

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-405600-4: EHORZLE LAGUNTZAILEA

LAINEZ AGUIRRE, OSCAR

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-405600-6: EHORZLE LAGUNTZAILEA

LAYOS GARCIA, MARIANO

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-405600-12: EHORZLE LAGUNTZAILEA

DEVORA GARCIA, JOSE ANGEL

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-405600-13: EHORZLE LAGUNTZAILEA

CORTES SANCHEZ, FRANCISCA

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-405600-14: EHORZLE LAGUNTZAILEA

ARANA OLORON, ROBERTO

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-406200-3: LAKIOLARI LAGUNTZAILEA

AZQUETA RAMOS, MARIA CRISTINA

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-500500-1: ZERB. ANITZEKO PEOIA, HILERRIKO ATEZAINA

LOPEZ GARCIA, PETRA

4

E

Administrazio-kontratuduna

1-500500-3: ZERB. ANITZEKO PEOIA, HILERRIKO ATEZAINA

TOLEDO MARTIRENA, RAUL

2

E

Administrazio-kontratuduna

1-500600-2: LABORATEGIKO ZERB. ANITZEKO PEOIA

ELCANO ELCANO, MARIA JOSE

5

E

Administrazio-kontratuduna

40 - HIRI-EKOLOGIA ETA MUGIKORTASUNA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100503-9: ARKITEKTOA

IBARROLA LABIANO, JUAN FERMIN

4

A

Administrazio-kontratuduna

1-103600-2: INGURUMENEKO GOI-MAILAKO TIT.

TORRES GONZALEZ MARTA

3

A

Administrazio-kontratuduna

1-105200-1: MUGIKORTASUN KOORD.

MARTINEZ ESPARZA, FERMIN

1

A

Administrazio-kontratuduna

1-200204-21: ARKITEKTO TEKNIKOA

RODRIGUEZ CHAVARRI, MAITE

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-200204-23: ARKITEKTO TEKNIKOA

VICENTE LOPEZ, EDURNE

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-200204-34: ARKITEKTO TEKNIKOA

ALCAINE JIMENEZ, BEATRIZ

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-209200-1: MUGIKORTASUNEKO TEKNIK.

MERINA POMARES, MIKEL

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-209700-1: HEZKUNTZA-PROGRAMETAKO KOORD.

DOMINGUEZ SILVA, ANA MARIA

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-209800-1: INGURUMEN HEZKUNTZAKO ERDI-MAILAKO TIT.

ALFARO VERGARACHEA, IOSU

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-209800-3: INGURUMEN HEZKUNTZAKO ERDI-MAILAKO TIT.

SANTXO GASKUE, GURUTZE

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-209800-2: INGURUMEN HEZKUNTZAKO ERDI-MAILAKO TIT.

SOTO BARRUSO, MARIA

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-300100-44: OFIZIAL ADMINISTRARIA

SANZ MARTINEZ, MARIA JOSEFA

2

C

Administrazio-kontratuduna

1-407100-1: MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

ZAPATA FERNANDEZ DE PINEDO, EDUARDO

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-407100-3: MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

IRUSTA APRAIZ, AINHOA

1

D

Administrazio-kontratuduna

41 - PROIEKTUAK ETA HIRI KONTSERBAZIOA-HIRI KONTSERBAZIOA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-101300-1: LORATEG. ZERBITZUBURUA, GOI-M. TIT.

GARDE VILLAFRANCA, MARIA TERESA

1

A

Administrazio-kontratuduna

1-200202-8: OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARI TEKNIKOA

GUTIERREZ SAENZ DE CAMPORREDON, LAURA

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-200500-8: ERDI-MAILAKO TITULUDUNA

LECUMBERRI LARA, GORKA

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-200500-10: ERDI-MAILAKO TITULUDUNA

QUEREJETA ARRAZOLA, JOSEBA XABIER

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-300100-59: OFIZIAL ADMINISTRARIA

MARQUINA SALINAS, ANA ISABEL

1

C

Administrazio-kontratuduna

1-400000-201: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

ASURMENDI OCHOA, DAVID

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-406600-1: IBILGAILU PARKEKO ARDURADUNA

URIEL MARTINEZ, LUIS

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-406700-18: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

APARICIO LOPEZ, JESUS MANUEL

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-407500-3: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT. LAGUNTZ.

URRICELQUI ALDAYA, VIRGINIA

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-407500-4: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT. LAGUNTZ.

PASCUAL CALVO, ENEKO

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-407500-5: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT. LAGUNTZ.

ZILBETI ELIA, ANDONI

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-407500-15: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT. LAGUNTZ.

GARCIA ALIENDE, MARIA BELEN

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-407500-19: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT. LAGUNTZ.

ESPARZA IZCO, INES

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-407500-20: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT. LAGUNTZ.

GONZALEZ HERNANDEZ, MARIA CARMEN

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-407500-25: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT. LAGUNTZ.

ALONSO IRISARRI, IOSU

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-407500-39: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT. LAGUNTZ.

FELIU MARTINEZ, NURIA

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-407500-40: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT. LAGUNTZ.

LATASA APEZTEGUIA, FCO. JAVIER

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-407500-41: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT. LAGUNTZ.

RUBIO ARMENDARIZ, SAIOA

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-407500-42: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT. LAGUNTZ.

ESAIN LABAYEN, MARIA SAGRARIO

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-407500-44: HIRI-KONTSERBAZIOKO MANT. LAGUNTZ.

IBARROLA MCKEOWN, OIHANE

2

D

Administrazio-kontratuduna

50 - KULTURA ETA BERDINTASUNA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100500-34: GOI-M. TITULUDUN BATERAEZINTASUNEZ

CAMPION GASTON, JOKIN

3

A

Administrazio-kontratuduna

1-100600-5: EUSKARA ITZULTZAILEA

IRIARTE OYAGA, MIREN

2

A

Administrazio-kontratuduna

1-100600-6: EUSKARA ITZULTZAILEA

BALLESTEROS GARCIA DE JALON, AINHOA

1

A

Administrazio-kontratuduna

1-100600-7: EUSKARA ITZULTZAILEA

SAN JOSE COSME, SERGIO

1

A

Administrazio-kontratuduna

1-101900-4: GOI-M. TIT., KULTURA TEKNIKARIA

MOSQUERA SANDE, JOSE LUIS

2

A

Administrazio-kontratuduna

1-209300-1: EUSKARA TEKNIKARIA

CHAMORRO ARMENDARIZ, MARTA

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-209400-1: BERDINTASUN ETA LGTBIko KOORD.

BASABE GUTIERREZ, ZALOA

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-209600-2: BERDINTASUNEKO TEKNIKARIA

LAQUIDAIN AZPIROZ, LAURA

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-300100-176: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CASELLAS TOHANE, GEMMA

2

C

Administrazio-kontratuduna

1-400000-109: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

LIZARRAGA CASTILLEJO, VISITACION

4

D

Administrazio-kontratuduna

1-400000-261: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

ANDONEGI ALDAZ, EDURNE

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-400000-262: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

OSACAR AIZPUN, RAQUEL

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-400400-54: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

DEVESA LOPEZ, FRANCISCO JAVIE

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-402900-14: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

GARCIA REDONDAS, ALVARO

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-402900-15: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

BARBERA BUSTAMANTE, FCO. DE ASIS

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-402900-23: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ANDUEZA IRURZUN, MARIA INES

4

D

Administrazio-kontratuduna

1-402900-149: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ARTOLETA GEMBERO, ENRIQUE

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-402900-236: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

CANTISANO GARAT, MARIA EUGENIA

1

D

Administrazio-kontratuduna

60 - HERRITARREN SEGURTASUNA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-200204-25: ARKITEKTO TEKNIKOA

ASENJO LOZANO, MARGARITA

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-200209-6: INDUSTRIA INGENIARI TEKNIKOA

IBARROLA APEZTEGUIA, GUILLERMO

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-200209-7: INDUSTRIA INGENIARI TEKNIKOA

MENDEZ VILLALPANDO, CRISTINA

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-300100-63: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LOPEZ GOÑI, FERMIN MANUEL

1

C

Administrazio-kontratuduna

1-400000-50: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

GAINZA GAINZA, MARIA PUY

3

D

Administrazio-kontratuduna

1-400000-62: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

GUIJARRO SALVADOR, PABLO

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-400000-89: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

GARCIA BENITEZ, BARBARA

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-400000-90: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

ROMERO URTASUN, JOSE

1

D

Administrazio-kontratuduna

1-400000-198: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

SANCHEZ MARQUEZ, MARTA

2

D

Administrazio-kontratuduna

1-407100-2: MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

CORRAL GONZALEZ, DARIO LUIS

2

D

Administrazio-kontratuduna

70 - GIZARTE ZERBITZUAK, KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA-GIZARTE ZERBITZUAK

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-104600-1: ERAIK. LANTEGI-ESKOLAKO ZUZENDARIA

BARBERENA BIURRARENA, JUAN IGNACIO

4

A

Administrazio-kontratuduna

1-201000-12: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ZABALZA ARJOL, AMAIA

3

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-21: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

BARASOAIN CASTAÑO, MARIA

3

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-30: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

CORDERO GONZALEZ, ALICIA

1

B

Hutsik

1-201000-37: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

REY LOPEZ, ARACELI

3

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-40: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GORRIZ NAGORE, ARANZAZU

3

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-70: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

SEPULVEDA MUÑOZ, MARIA ASCENSION

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-73: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LAJARIN CASTELLOT, MONICA

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-79: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ARTUCH AGUIRRE, ANA JESUS

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-89: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

SARRASQUETA RESANO, JAIME

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-90: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

DE MIGUEL OLALLA, YOLANDA

3

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-91: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

RUIZ GANUZA, ARITZ

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-92: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

MARTINEZ IGLESIAS, VANESA

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-110: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

CIRIZA ERVITI, MARTA

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-111: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ESPARZA OROZ, MARIA MERCEDES

4

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-116: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

VAZQUEZ GOÑI, PAOLA MARIA

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-117: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

IRIGOYEN AZPILICUETA, MARIA CARMEN

3

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-119: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

IZCUE APESTEGUIA, BLANCA ESTHER

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-120: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

REY ARIZCUREN, MARIA LOURDES

3

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-121: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GARCIA ZUDAIRE, IDOIA

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-122: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GUERENDIAIN DIEZ DE ULZURRUN, M.ª CONCEPCION

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-129: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

VILLANUEVA OSES, OLATZ

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-130: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

IRIARTE ERDOZAIN, CAROLINA

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-131: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

TELLECHEA OLMO, MAEVA

2

B

Administrazio-kontratuduna

1-201000-132: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

YURCHENKO MYKHAYLEVSKA, YULIA

1

B

Administrazio-kontratuduna

1-204500-1: ENPLEGU-TEKNIKARIA

COSIN RETA, JONE MIREN

4

B

Administrazio-kontratuduna

1-204500-7: ENPLEGU-TEKNIKARIA

SUBIRAN SANCHEZ, SAGRARIO

4

B

Administrazio-kontratuduna

1-300300-2: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

URUÑUELA GARCIA, BEATRIZ

1

C

Administrazio-kontratuduna

1-300300-9: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

PERIANO IDOATE, LAURA

1

C

Administrazio-kontratuduna

1-300300-10: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

JIMENEZ LANGUIZ, GEMA

1

C

Administrazio-kontratuduna

1-300300-20: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

URRA MASIP, BLANCA

3

C

Administrazio-kontratuduna

1-300300-31: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

ECHARREN ECHARREN, MIGUEL

1

C

Administrazio-kontratuduna

1-302300-7: GIZARTERATZEKO GOI-M. TEKNIKARIA

SANTAMARIA RECARTE, FERNANDO

4

C

Administrazio-kontratuduna

1-302300-18: GIZARTERATZEKO GOI-M. TEKNIKARIA