67. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 30a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GALAR

Laburpena, nazioarteko lankidetzarako 2020ko dirulaguntzena

Oharra: Testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa): 500556.

1. Xedea:

udal jarduketa, beharra duten herrialde edo komunitateen garapenerako laguntzaren eta nazioarteko lankidetzaren alde.

2. Modalitateak:

a) Lankidetzarako eta garapenerako programak, 2 urtekoak eta gehienez 4 urterako.

b) Lankidetzarako eta garapenerako programak, 12 hilabete baino gutxiagokoak.

3. GGKEek bete beharreko baldintzak: kaudimen eta efikazia baldintzak txertatu (ordenantzaren 7. artikulua).

4. Aurkeztu beharreko dokumentazioa (ordenantzaren 9. artikulua).

5. Ordenantza arautzailea hemen kontsulta daiteke:

a) Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.

b) Galarko Udalaren web-orria, Udalaren arauak.

c) 2017ko 44. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 3koa eta aldaketa, 2018ko 16. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 16koa.

6. Eskaerak aurkezteko epea: 2020ko ekainaren 20a, lankidetza eta garapenerako programentzat, bai 2 urtekoak eta gehienez 4 urterakoak, bai 12 hilabete baino gutxiagokoak.

Getze Galarren, 2020ko martxoaren 18an.–Idazkaria, Mercedes Arnedo Lana.

Iragarkiaren kodea: L2004136