66. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ATARRABIA

Udal Plan Orokorra

Atarrabiako Udal Plan Orokorra behin betiko onetsi zen Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren abenduaren 26ko 164E/2018 Aginduaren bidez.

Dagokion hirigintza araudia argitara ematen da, bat etorriz Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluarekin eta Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 79. artikuluarekin.

Atarrabian, 2020ko otsailaren 8an.–Alkatea, Mikel Oteiza Iza.

ERANSKINA

Udal Plan Orokorra (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L2002554