58. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 19a - BEREZIA

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

51/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 18koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, funtsezko zerbitzu publikoak zehazten dituena, koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko premiazko neurriak onesten dituen martxoaren 18ko Foru Lege-dekretuan langileriaren arloan xedatzen diren neurriak aplikatzeari dagokionez.

ATARIKOA

Martxoaren 18ko 1/2020 Foru Lege-dekretuaren bidez, premiazko neurriak onesten dira koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko.

Foru lege-dekretu horren 2. artikuluan, aplikazio eremua arautzen baita, xedatzen da langileen arloan xedatutakoa honako hauei aplikatuko zaiela: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan diharduten langileei, baldin eta xedatutakoa aplikatzea ezinbestekoa bada funtsezko zerbitzu publikoak eskaini ahal izateko. Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emandako foru agindu baten bidez onetsiko da funtsezko zerbitzu publikoen definizioa.

Horiek horrela, bidezkoa da foru agindu honen bidez onestea funtsezko zerbitzu publikoak zein diren zehaztea, martxoaren 18ko Foru Lege-dekretuan langileriaren arloan xedatzen diren neurriak aplikatzeari dagokionez.

Horrenbestez, indarreko araudiak eman dizkidan ahalmenak erabiliz,

AGINTZEN DUT:

1. Funtsezko zerbitzu publikotzat joko dira, martxoaren 18ko 1/2020 Foru Lege-dekretuan langileriaren arloan xedatzen diren neurriak aplikatzeari dagokionez, langile talde hauek ematen dituztenak:

a) Nafarroako Foruzaingoa.

b) Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuko langileak.

c) Babes Zibilerako Zerbitzuko langileak.

d) Zerbitzu informatikoetako langileak.

e) Osasun eta laguntza arloko langileak.

f) Gizarte zerbitzuetako langileak.

g) Aurreko ataletan aipatzen ez diren langileak, ezinbestekoak badira aurreko langile-talde horiek ematen dituzten funtsezko zerbitzu publikoak mantentzen eta ematen direla bermatzeko.

h) Edozein kasutan eman beharrekoa den eta erabat ezinbestekoa den Administrazioaren jarduera bermatzeko, kasua bada, ezartzen diren gutxieneko zerbitzuak mantentzen direla bermatzeko beharrezkoak diren langileak.

2. Foru agindu honek sinatzen den unetik hasita izanen ditu ondorioak.

3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2020ko martxoaren 18an.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.

Iragarkiaren kodea: F2004105