34. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARAITZ

2020. urteko karga-tasak

Araizko Udalak, 2019ko azaroaren 18an egindako bilkuran, hasiera batez onetsi zituen 2020ko karga-tasak.

2019ko 243. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, ilbeltzaren 12an, eta Udalaren iragarki-taulan argitaratu ondoren, inork ez du erreklamaziorik aurkeztu jendaurreko epean. Hortaz, behin betikoz onartu direla ulertzen da.

2020. urteko karga tasak:

1. Lurraren gaineko kontribuzioa. Karga tasa: % 0,25.

2. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Karga tasa: % 2,5.

3. Jarduera ekonomikoen gaineko zerga. Udalaren gutxieneko indizea; 1,13.

4. Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga: lurraren balioari aplikatu beharreko koefizienteei dagokienez, erabaki da 2/1995 Foru Legearen 175.2 artikuluan sortzealdi bakoitzerako ezarritako gehieneko koefizienteak izango direla. Karga-tasari dagokionez, balio-gehikuntzaren sortzealdi guztietarako karga-tasa bakarra ezarri da: % 20koa, alegia.

Erabaki honek 2020. urteko urtarrilaren 1ean hartuko du indarra.

Araitzen, 2020ko otsailaren 5ean.–Alkatea, Jose Manuel Zubillaga Muguerza.

Iragarkiaren kodea: L2001726