34. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko ekitaldiko aurrekontu arrunta hasiera batean onetsirik, eta jendaurrean egoteko epea inork haren kontrako alegaziorik aurkeztu gabe iraganda, behin betiko onetsirik gelditu da. Haren kapitulukako laburpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatua bete beharrez.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 94.100 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 5.000 euro.

3. kapitulua.–Tasak eta prezio publikoak: 9.020 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 123.700 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 99.935 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 31.775 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 363.530 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 45.100 euro.

2. kapitulua.–Gastu arruntak: 104.870 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 129.925 euro.

5. kapitulua.–Kontingentzietarako eta beste ustekabe batzuetarako funtsa: 1.870 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 81.765 euro.

Gastuak, guztira: 363.530 euro.

Lizoainen, 2020ko urtarrilaren 24an.–Alkatea, Koldo Albira Sola.

Iragarkiaren kodea: L2001173