294. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 21a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BIDAUSI HIRI HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

Bidausi Mankomunitatearen Batzar Orokorrak, 2020ko azaroaren 26an egin bilkuran, hasiera batez onetsi zituen 2021eko aurrekontu orokor bakarra eta plantilla organikoa.

Espedienteak jendaurrean egonen dira Idazkaritzan hamabost egun baliodunean, iragarki hau argitaratu ondoan. Epe horretan, interesdunek aztertu eta alegazioak aurkez ditzakete.

Aplikatzekoa den araudia: uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. eta 235. artikuluak (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea).

Garraldan, 2020ko abenduaren 2an.–Mankomunitateko burua, Ángel M.ª Loperena Rota.

Iragarkiaren kodea: L2014791