294. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 21a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UHARTE ARAKIL

2021erako lan-egutegia

Udalbatzaren 2020ko azaroaren 30eko erabakiaren bidez, Uharte Arakilgo Udalaren zerbitzura dauden langileentzako 2021eko lan-egutegia onartu da. Hona hemen xedapenak:

Lehenbizikoa.–Onestea Uharte Arakilgo Udalaren zerbitzuko langileek 2021ean izanen duten jaiegunen egutegia, honen ondotik ematen den bezala:

–Urtarrilaren 1a, osteguna: Urteberri eguna.

–Urtarrilaren 6a, asteartea: Jaunaren Agerkundearen festa (Errege Eguna).

–Martxoaren 19a, ostirala: San Jose.

–Apirilaren 1a: Ostegun Santua.

–Apirilaren 2a: Ostiral Santua.

–Apirilaren 5a: Pazko astelehena.

–Ekainaren 24 eta 25a: osteguna eta ostirala, herriko jaiak San Juan.

–Irailaren 29a: asteazkena, herriko jaia San Migel.

–Urriaren 12a, asteartea: Pilareko Andre Maria.

–Azaroaren 1a, astelehena: Omiasaindu.

–Abenduaren 3a, ostirala: San Frantzisko Xabierkoa, Nafarroaren Eguna.

–Abenduaren 6a, astelehena: Konstituzioaren eguna.

–Abenduaren 8a, asteazkena: Ama Birjina Sortzez Garbia.

Bigarrena.–Uharte Arakilgo Udaleko langileen lanaldiaren egiazko lanordu kopurua urtean 1.592 da. Hortaz, kontuan izanik zenbat lanordu egiten diren egiatan eta zenbat jaiegunetan egonen den itxita udaletxea, 27 lan egun izanen dira opor egunak eta 3 egun, berriz, norberaren aferetarako.

Hirugarrena.–Uharte Arakilgo Udalaren bulegoetan, astelehenetik ostiralera bitarteko eguneroko lanaldia 7 ordu eta 20 minutu izanen da. Ordutegiari dagokionez, 8:00etatik 15:00ak arte lan egin beharko da; gainerako 20 minutuak egiteko langileek malgutasuna izanen dute, 07:40tik 08:00ak arte eta 15:00etatik 15:20ra arte. Jendea hartzeko ordutegia izanen da 10:00etatik 14:00ak arte.

Garbiketako langileek beren egutegia izanen dute, betiere urterako ezarritako gehienekoaren barnean.

Artikulu honetako aitzineko ataletan ezarritako lanaldiaren banaketa ez zaie aplikatuko, zerbitzuaren beharrak direla eta, lanaldi berezia dutenei, ezta ordu konpentsazioren bat dutenei ere, horiek lan-egutegi berariazkoa izanen baitute.

Laugarrena.–Otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretuaren 30. artikuluan xedatzen den norberaren aferetarako baimen ordaindua (hiru lanegun, gehienez) orduka hartzen ahalko da.

Bosgarrena.–Orobat, baliogabeak izanen dira, 2021. urtean epeak kontatzeari dagokionez, larunbat eta igande guztiak eta Udalaren zerbitzuko langileendako jaiegunak.

Seigarrena.–Langileek hurrengo urteko urtarrilaren 31 arte hartu ahal izanen dituzte aurreko urteari dagozkion oporrak, horietarako eskubidea sortu badute.

Zazpigarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Uharte Arakilgo Udalaren iragarki-oholean argitaratzea.

Uharte Arakilen, 2020ko abenduaren 2an.–Alkatea, Jose Domingo Huarte Baleztena.

Iragarkiaren kodea: L2014904