294. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 21a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ORISOAIN

2021erako zerga-tasak. Egutegia

Orisoaingo Udalak, 2020ko abenduaren 2an egin osoko bilkura arruntean, honako hau erabaki zuen:

Lehena.–Ondoko zerga-egutegi hau onestea 2021. urterako:

–Ibilgailuen gaineko udal zerga.

  • Borondatez ordaintzeko epea, apirilean.
  • Bankuan helbideraturik daudenak apirilaren azken egunean kobratuko dira.

–Lurraren gaineko kontribuzioa, eta erroten kanona, halakorik bada.

  • Borondatez ordaintzeko epea, ekainean.
  • Bankuan helbideraturik daudenak ekainaren azken egunean kobratuko dira.

–Ekonomia-jardueren gaineko zerga.

  • Borondatez ordaintzeko epea, irailean.
  • Bankuan helbideraturik daudenak irailaren azken egunean kobratuko dira.

–Herri-lurrak eta lurren errentamenduak.

  • Borondatez ordaintzeko epea, urrian.
  • Bankuan helbideraturik daudenak urriaren azken egunean kobratuko dira.

Bigarrena.–Aditzera ematea helbideratu gabeko ordainagiriak ordain daitezkeela haietan aipatzen den finantza-erakundearen edozein banku bulegotan, ordainagiria aurkeztuta.

Helbideratutako ordainagiriak adierazitako egunean pasako dira kontuetara.

Borondatez ordaintzeko epea iraganez gero, Diru-bilketaren gaineko Arautegi Orokorrean finkaturiko errekarguak ezarriko dira eta tramiteak eginen dira premiamendu bidez kobratzeko.

Hirugarrena.–Osoko Bilkuraren erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan argitaratzeko agintzea, eta herritarren eskura jartzea udal honen egoitza elektronikoan, http://orisoain.sedelectronica.es helbidean.

Orisoainen, 2020ko abenduaren 3an.–Alkatea, Alexandre Duró Cazorla.

Iragarkiaren kodea: L2014991