294. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 21a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ZIZUR

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Zizur zendeako Udalak, 2019ko azaroaren 13an egindako bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020ko plantilla organikoa; erabakia argitaratu zen 2019ko 232. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 25ekoan.

Jendaurreko epean aurkeztutako alegazioak ebatzi ziren; hortaz, behin betiko onesten da 2020. urteko plantilla organikoa.

Aplikatu beharreko araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikulua.

Gazolatzen, 2020ko abenduaren 4an.–Alkate udalburua, Rafael Ansó Ansó.

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuen zerrenda

KODEA

IZENA

LANPOSTU KOPURUA

EGOERA

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA

SARBIDEA

ESKLUSIBOTASUNA

LANPOSTUA

LANALDIAREN LUZAPENA

ARRISKU OSAG.

OSAG. BERARIAZKOA

MAIL. OSAG.

1.–ADMINISTRAZIOA

1-01

Idazkari nagusia

1

H

F

A

4/2011 FL

55

33 + 3,72 + 1,16 + 20

1-02

Kontu-hartzailea

1

H

F

B

4/2011 FL

55

20 + 3,57 + 1,16

1-03

Kontabilitateko aholkularia

1

A

LKF

B

OL

55

20 + 3,57 + 1,16

1-04

Kontzejuetako idazkaria

1

A

LKF

A

OL

55

25 + 3,72 + 1,16

1-05

Administrari-ofiziala

1

A

LKF

C

OL

8,82 + 3,36 + 1,16

12

1-06

Administrari-ofiziala

1

A

LKF

C

OL

8,82 + 3,36 + 1,16 + 6,66

10

12

2.–KULTURA

2-01

Koord. soziokulturala

1

H

LKM

B

OL

55

3,57 + 1,16

3.–TOKIKO POLIZIA ZERBITZUAK

3-01

3-02

Udaltzaingoa

2

A

F

C

23/2018 FL

16 + 3,36 + 1,16

45

4.–ZERBITZUEN MANTENTZEA

4-01

Arduradun orokorra

1

A

LKF

C

OL

28 + 3,36 + 1,16

12

4-02

Peoia

1

H

LKM

D

OL

5 + 7,35

12

–Laburdurak:

Egoera (J = Jardunean. H = Hutsik). Araubide juridikoa (F = Funtzionarioa. LKF = Lan-kontratudun finkoa. LKM = Lan-kontratudun mugagabea). Sarbidea (OL = Oposizio-lehiaketa).

Izenen zerrenda

KODEA

IZEN-ABIZENAK

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA

ANTZINATASUNA

LANPOSTUA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

1.–ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK

1-03

Olga Martínez Celaya (1)

LKF

B

1999-11-02

Kontabilitateko aholkularia (1)

Jardunean

1-04

Helena Esquisabel Asirón (2)

LKF

A

1996-07-24

Kontzejuetako idazkaria (2)

Jardunean

1-05

M.ª Carmen Oroz Astráin

LKF

C

1988-12-01

Administrari-ofiziala / Administrazio orokorra

Jardunean

1-06

Edurne Equísoain Iraizoz

LKF

C

2004-03-31

Administrari-ofiziala / Administrazio orokorra

Jardunean

2.–KULTURA

2-01

Rosa Novoa Ibarra

LKM

B

2004-01-01

Koordinatzaile soziokulturala

Hutsik

3.–TOKIKO POLIZIA ZERBITZUAK

3-01

Juan Ignacio Laquidáin Armendáriz

F

C

2006-10-27

Udaltzaingoa

Jardunean

3-02

Jesús Donázar Alberro

F

C

2006-10-27

Udaltzaingoa

Jardunean

4.–ZERBITZUEN MANTENTZEA

4-01

Félix Ciriza Ederra

LKF

C

2002-02-18

Arduradun orokorra

Jardunean

4-02

José Luis Echegoyen

LKM

C

2014-12-09

Peoia

Hutsik

(1) Kontu-hartzailetza lanetarako gaitua, 2014ko ekainaren 26az geroztik.

(2) Idazkaritza lanetan 2019ko urriaren 28az geroztik.

L2015130

Iragarkiaren kodea: L2015130