287. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 14a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

1259E/2020 EBAZPENA , azaroaren 18koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, “2020ko Hondakinen Funtsa. Etxeko hondakinen urteko fluxua” izeneko dirulaguntzaren deialdia ebazten duena. DDBN identifikazioa: 526066.

Ingurumeneko zuzendari nagusiaren irailaren 29ko 925E/2020 Ebazpenaren bidez onetsi zen “2020ko Hondakinen Funtsa. Etxeko hondakinen urteko fluxua” izeneko dirulaguntzaren deialdia. Deialdia 2020ko 235. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urriaren 9koan.

Dirulaguntza horren helburua da Nafarroako Foru Komunitateko zenbait toki-erakunderi finantzatzea ekintza batzuk, hondakinen hierarkiako goiko mailadiak lehenesten eta hondakinen arloan aurreikusitako helburuak betetzen laguntzen dutenak, 2020. urtean zehar, Hondakinei eta haien Fiskalitateari buruzko ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legean ezarritakoarekin bat. Horretarako ondoko jarduketa ildoak ezarri ziren:

–1. jarduketa ildoa: Etxeko hondakinak sortzea galarazten laguntzen duten ekintzak sustatzeko helburua duten jarduketetarako.

–2. jarduketa ildoa: Etxeko eta merkataritzako hondakinak gaika biltzeko sistemak, udalek kudeatu beharrekoak, hobetzeko jarduketetarako.

–3. jarduketa ildoa: Etxeko eta merkataritzako hondakinak kudeatzeko sistemak, udalek kudeatu beharrekoak, hobetzeko jarduketetarako.

Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuaren txostenaren arabera, adierazten da 26 eskaera aurkeztu direla deialdian. Eskaera horiek 14 toki-erakundek egindakoak dira (13 mankomunitate eta Baztango Udala), eta hiru jarduketa ildoetarako proposamenak dauzkate. Aurkeztutako proiektuak balioetsi dira, deialdiaren zortzigarren oinarrian deskribatzen diren irizpideen arabera, eta proposatzen dituzten ekintzak kontuan hartuta. Eskaera egin duten toki-erakunde guztiek aurkeztu dute deialdiaren bosgarren oinarrian eskatzen den dokumentazioa. Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko Hondakinen Ataleko teknikariek aztertu dituzte eskaerak.

Zerbitzuak bere txostenean proposatzen du 272.590,52 euroko dirulaguntzak ematea partida honen kontura: 740001 74100 4609 456205 “Hondakinen Funtsa. Toki-erakundeentzako dirulaguntzak”, eta 219.054,38 euroko dirulaguntzak ematea partida honen kontura: 740001 74100 7609 456204 “Hondakinen Funtsa. Toki-erakundeentzako dirulaguntzak”.

Adierazitakoarekin bat, erabiliz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 31. artikuluak ematen dizkidan eskudantziak eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren egitura organikoa onesten duen urriaren 23ko 258/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidanak,

EBAZTEN DUT:

1. Aurkeztu diren hogeita sei proiektuen dirulaguntza-eskaera onartzea.

2. Deialdien oinarriekin bat, erabaki da 272.590,52 euroko dirulaguntzak ematea partida honen kontura: 740001 74100 4609 456205 “Hondakinen Funtsa. Toki-erakundeentzako dirulaguntzak”, eta 219.054,38 euroko dirulaguntzak ematea partida honen kontura: 740001 74100 7609 456204 “Hondakinen Funtsa. Toki-erakundeentzako dirulaguntzak”, ondoren ezartzen den moduan:

ESKATZAILEA

IFK ARRUNTA

(4609. PARTIDA)

INBERTSIOA

(7609. PARTIDA)

GUZTIRA

BAZTANGO UDALA

P3105000H

7.916,50

3.150,00

11.066,50

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

178.445,53

58.606,87

237.052,40

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

18.546,04

59.062,67

77.608,71

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

P3114802F

15.113,00

3.491,33

18.604,33

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

P3117786H

10.984,46

1.120,16

12.104,62

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

P3118207D

6.463,38

20.255,90

26.719,28

BORTZIRIETAKO MANKOMUNITATEA

P3127185A

11.683,59

14.785,09

26.468,68

ERRIBERAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

P3127638I

17.921,00

0,00

17.921,00

BIDAUSI MANKOMUNITATEA

P3140897D

2.772,02

7.807,16

10.579,18

IRATIKO MANKOMUNITATEA

P3143466E

0,00

11.970,00

11.970,00

ZANGOZAKO MANKOMUNITATEA

P3146280G

0,00

34.188,00

34.188,00

MALERREKAKO MANKOMUNITATEA

P3147827D

2.745,00

2.727,20

5.472,20

MENDIALDEKO MANKOMUNITATEA

P7102551D

0,00

1.890,00

1.890,00

EZKA-SARAITZUKO MANKOMUNITATEA

P7102775I

0,00

0,00

0,00

272.590,52

219.054,38

491.644,90

Era berean, dirulaguntzen sailkapenaren laburpena, gastu motaren (arrunta edo inbertsioa) eta jarduketa ildoaren arabera hau da (sailkapen honen xehetasuna ebazpen honen I. eranskinean dago, eta puntuazioaren xehetasuna, ebazpenaren II. eranskinean):

ARRUNTA

(4609. PARTIDA)

INBERTSIOA

(7609. PARTIDA)

GUZTIRA

1. jarduketa ildoa

100.580,08

56.687,02

157.267,10

2. jarduketa ildoa

149.970,56

162.637,37

312.607,93

3. jarduketa ildoa

22.039,88

0,00

22.039,88

272.590,52

219.054,38

491.644,90

3. Aurkeztu diren eta eman diren eskaera guztietatik, Iruñerriko Mankomunitatearen 0011-3674-2020-000006 zenbakiduna da, deialdi honen baremoen arabera, eskatu duen zenbateko osoa jasoko ez duen bakarra (152.959,8 euro), 740001 74100 4609 456205 Hondakinen Funtsa. Toki-erakundeentzako dirulaguntzak izeneko partidan ez dagoelako aski krediturik. Jasoko duen kopurua 134.597,08 euro izanen da.

4. Ebazpen hau interesdunei eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusira, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzura eta Ekonomia Aferetarako Bulegora igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

5. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dute interesdunek, hilabeteko epean, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua. Administrazio Publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien jurisdikzioan, bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aurretiazko errekerimendua egiteko aukera, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan aurreikusitako moduan eta epean. Epeak ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita zenbatuko dira.

Iruñean, 2020ko azaroaren 18an.–Ingurumeneko zuzendari nagusia, Pablo Muñoz Trigo.

I. ERANSKINA

Eskaeren zerrenda, partidaren eta jarduketa ildoaren arabera

1.–Gastu arrunterako (Partidaren 4609 kapitulua).

ESPEDIENTE ZK.

ESKATZAILEA

IFK

JARDUKETA ILDOA

DESKRIBAPENA

ESKATUTAKO ZENBATEKOA

BESTE DIRULAGUNTZA BATZUK

EMANDAKO DIRULAGUNTZA

PUNTUAZIOA

0011-3674-2020-000028

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

P3117786H

1.a

Elikagaiak alferrik galtzea prebenitzea

2.072,08

0,00

2.072,08

175,00

0011-3674-2020-000001

BAZTANGO UDALA

P3105000H

2.a

Prestakuntza, info. eta sentsibilizazioa

6.191,50

6.191,50

6.191,50

160,00

0011-3674-2020-000001

BAZTANGO UDALA

P3105000H

2.a

Bilketa hobetzeko bitartekoak erostea

1.300,00

1.391,00

1.300,00

160,00

0011-3674-2020-000001

BAZTANGO UDALA

P3105000H

2.a

Baliabideen egokitzea eta birjartzea

865,00

0,00

425,00

160,00

0011-3674-2020-000019

BORTZIRIETAKO MANKOMUNITATEA

P3127185A

2.a

Laguntza materia organikoan

11.983,84

10.888,84

1.095,00

160,00

0011-3674-2020-000019

BORTZIRIETAKO MANKOMUNITATEA

P3127185A

2.a

Prestakuntza, informazioa eta sentsibilizazioa herritarrentzat, edukiontzietan jarritako biniloen bidez

1.894,86

0,00

1.894,86

160,00

0011-3674-2020-000019

BORTZIRIETAKO MANKOMUNITATEA

P3127185A

2.a

Prestakuntza, informazioa eta sentsibilizazioa herritarrentzat, web-orriaren eta sare sozialen bidez

1.573,00

0,00

1.573,00

160,00

0011-3674-2020-000019

BORTZIRIETAKO MANKOMUNITATEA

P3127185A

2.a

Prestakuntza, informazioa eta sentsibilizazioa herritarrentzat, egutegi baten bidez

2.753,11

0,00

2.753,11

160,00

0011-3674-2020-000019

BORTZIRIETAKO MANKOMUNITATEA

P3127185A

3.a

Bolumen handiko hondakinak sortzea murriztea

2.239,88

0,00

2.239,88

160,00

0011-3674-2020-000028

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

P3117786H

1.a

Pintura berriz erabiltzeko programa

2.243,70

0,00

2.243,70

160,00

0011-3674-2020-000028

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

P3117786H

1.a

Konponketa-lantegiak

4.664,60

0,00

4.664,60

160,00

0011-3674-2020-000028

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

P3117786H

1.a

Nahi ez den publizitatearen prebentzioa

543,12

0,00

543,12

160,00

0011-3674-2020-000028

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

P3117786H

1.a

“Arropatruk” arropa trukaketa

1.460,96

0,00

1.460,96

160,00

0011-3674-2020-000005

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

P3118207D

1.a

Komunikazio kanpainako eragilea

2.376,00

0,00

2.376,00

155,00

0011-3674-2020-000019

BORTZIRIETAKO MANKOMUNITATEA

P3127185A

1.a

Plastikozko hondakinak sortzea murriztea

3.557,74

1.430,00

2.127,74

155,00

0011-3674-2020-000005

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

P3118207D

2.a

Uraren zikloa sozializatzeko kanpaina

2.714,88

7.665,00

2.714,88

145,00

0011-3674-2020-000005

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

P3118207D

2.a

120 litroko 25 edukiontzi

675,00

0,00

472,50

145,00

0011-3674-2020-000005

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

P3118207D

3.a

Komunikazio kanpaina 2 aldizkari

900,00

0,00

900,00

145,00

0011-3674-2020-000030

MENDIALDE MANKOMUNITATEA

P7102551D

2.a

Poltsak

5.561,50

0,00

0,00

138,00

0011-3674-2020-000002

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

P3114802F

2.a

Tafallako merkatu txikia

1.018,10

0,00

1.018,10

137,00

0011-3674-2020-000002

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

P3114802F

2.a

Egutegia

6.400,90

0,00

6.400,90

137,00

0011-3674-2020-000002

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

P3114802F

2.a

FORS liburua

1.694,00

0,00

1.694,00

137,00

0011-3674-2020-000002

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

P3114802F

3.a

Ekopuntuak kanpaina

2.303,22

0,00

137,00

0011-3674-2020-000002

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

P3114802F

3.a

Ekopuntuak kanpaina

3.846,12

0,00

6.000,00

137,00

0011-3674-2020-000023

MALERREKAKO MANKOMUNITATEA

P3147827D

2.a

Zabalkunde kanpaina

1.275,00

0,00

1.275,00

137,00

0011-3674-2020-000023

MALERREKAKO MANKOMUNITATEA

P3147827D

2.a

Informazio liburuxkak

1.470,00

0,00

1.470,00

137,00

0011-3674-2020-000009

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

1.a

Elikagaien banaketa, Nafarroako Elikagaien Bankutik Lizarrako Caritas erakundera, hilerokoa

3.000,00

0,00

2.070,00

136,00

0011-3674-2020-000009

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

1.a

Urtean egiten diren bi elikagai bilketa handietan laguntzea

2.235,00

0,00

0,00

136,00

0011-3674-2020-000020

BIDAUSI MANKOMUNITATEA

P3140897D

2.a

Prestakuntza eta sentsibilizazioa eta kanpaina (BEZik gabe)

928,76

0,00

928,76

132,00

0011-3674-2020-000022

BIDAUSI MANKOMUNITATEA

P3140897D

2.a

Bideoak –konpostajea eta zalantzak (BEZik gabe)–

1.843,26

0,00

1.843,26

132,00

0011-3674-2020-000013

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Eranskailuak –organikoa (eranskailu bikoitza)–

891,46

0,00

891,46

126,00

0011-3674-2020-000013

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Eranskailuak –horia–

232,15

0,00

0,00

126,00

0011-3674-2020-000013

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Eranskailuak –horia–

482,87

0,00

0,00

126,00

0011-3674-2020-000013

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Eranskailuak –papera–

250,72

0,00

175,51

126,00

0011-3674-2020-000013

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Birziklatzeko gidaliburua

890,00

0,00

890,00

126,00

0011-3674-2020-000013

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Karakterizazioak

3.000,00

0,00

0,00

126,00

0011-3674-2020-000029

IRATIKO MANKOMUNITATEA

P3143466E

2.a

Prozesuaren koordinazioa, jarraipena eta ebaluazioa

15.000,00

0,00

0,00

125,00

0011-3674-2020-000016

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Bisitak ikastetxeei –garraioa–

1.088,00

0,00

1.088,00

124,00

0011-3674-2020-000016

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Bisitak ikastetxeei –langileak–

720,00

0,00

0,00

124,00

0011-3674-2020-000011

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

3.a

Pilei buruzko azterketa

3.350,00

0,00

0,00

123,00

0011-3674-2020-000011

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

3.a

Sentsibilizazio kanpaina

8.560,00

0,00

6.000,00

123,00

0011-3674-2020-000012

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Karakterizazioak

3.000,00

0,00

0,00

123,00

0011-3674-2020-000012

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

3.a

Pixoihal eta beste batzuen gaikako bilketa

5.175,00

0,00

0,00

123,00

0011-3674-2020-000015

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Arroizko proiektua –kuboak erostea–

7.137,34

0,00

0,00

123,00

0011-3674-2020-000015

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Arroizko proiektua –komunikazio kanpaina–

406,08

0,00

406,08

123,00

0011-3674-2020-000015

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Arroizko proiektua –proiektua gauzatzea–

5.025,00

0,00

5.025,00

123,00

0011-3674-2020-000015

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Arroizko proiektua –karakterizazioak–

1.000,00

0,00

0,00

123,00

0011-3674-2020-000006

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

1.a

Elikagaien bilketa

99.384,60

0,00

81.021,88

121,00

0011-3674-2020-000014

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

1.a

Bideoa

2.000,00

2,00

2.000,00

121,00

0011-3674-2020-000025

ZANGOZAKO MANKOMUNITATEA

P3146280G

2.a

Laguntzeko langileak

23.326,79

11.663,39

0,00

109,00

0011-3674-2020-000007

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

2.a

Hezkuntza programa. 38 hondakin-baliabide digital

33.876,24

0,00

33.876,24

108,00

0011-3674-2020-000007

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

2.a

Hezkuntza programa. 2 jarduera (bisita birtuala eta lantegia)

8.643,28

0,00

8.643,28

108,00

0011-3674-2020-000007

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

2.a

Komunikazio jarduerak. Iragarkiak jartzea eta sare sozialetarako baliabideak

2.520,00

0,00

2.520,00

108,00

0011-3674-2020-000007

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

2.a

Pandemiaren ondoriozko komunikazio jarduketak

32.907,65

0,00

32.907,65

108,00

0011-3674-2020-000007

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

3.a

Arropa biltzeko 95 edukiontzi jarri direla komunikatzea

2.000,00

0,00

2.000,00

108,00

0011-3674-2020-000008

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

2.a

Hasiera lantegiak

933,75

0,00

933,75

108,00

0011-3674-2020-000008

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

2.a

Prestakuntza telefonikoa

2.363,84

0,00

2.363,84

108,00

0011-3674-2020-000008

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

2.a

Bisita teknikoak egiteko prestakuntza presentziala

6.024,14

0,00

6.024,14

108,00

0011-3674-2020-000008

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

2.a

Informazio aldizkariak

1.058,25

0,00

1.058,25

108,00

0011-3674-2020-000008

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

2.a

Boluntarioei aholkuak ematea konpostaje komunitarioaren prozesuan, hileroko bisiten bidez (landa eremuak) edo bi hilabetean behingo bisiten bidez (hiri eremuak)

7.096,50

0,00

7.096,50

108,00

0011-3674-2020-000018

ERRIBERAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

P3127638I

2.a

TBko programazioa

8.712,00

0,00

8.712,00

102,00

0011-3674-2020-000018

ERRIBERAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

P3127638I

2.a

Egutegia

4.309,00

0,00

4.309,00

102,00

0011-3674-2020-000018

ERRIBERAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

P3127638I

3.a

Gabonetako apaingarrien lehiaketa

1.300,00

0,00

300,00

102,00

0011-3674-2020-000018

ERRIBERAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

P3127638I

3.a

Informazio aldizkaria

4.600,00

0,00

4.600,00

102,00

2.–Inbertsio gasturako (Partidaren 7609 kapitulua).

ESPEDIENTE ZK.

ESKATZAILEA

IFK

JARDUKETA ILDOA

DESKRIBAPENA

ESKATUTAKO ZENBATEKOA

BESTE DIRULAGUNTZA BATZUK

EMANDAKO DIRULAGUNTZA

PUNTUAZIOA

0011-3674-2020-000028

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

P3117786H

1.a

Konponketa-lantegiak

1.170,00

0,00

819,00

160

0011-3674-2020-000028

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

P3117786H

1.a

“Arropatruk” arropa trukaketa –eskegitzekoak–

430,23

0,00

301,16

160

0011-3674-2020-000001

BAZTANGO UDALA

P3105000H

2.a

Bilketa hobetzeko materiala

4.500,00

0,00

3.150,00

160

0011-3674-2020-000019

BORTZIRIETAKO MANKOMUNITATEA

P3127185A

2.a

Edukiontziak eta sortzaile handietan gai organikoak bereizteko kuboak erostea

17.996,21

0,00

12.597,35

160

0011-3674-2020-000019

BORTZIRIETAKO MANKOMUNITATEA

P3127185A

2.a

GPS gailuak jartzea bilketa kamioietan

191,10

0,00

133,77

160

0011-3674-2020-000019

BORTZIRIETAKO MANKOMUNITATEA

P3127185A

2.a

Estalkiak erostea, hondakinak masiboki edukiontzian deskargatzea galarazteko

2.934,25

0,00

2.053,98

160

0011-3674-2020-000005

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

P3118207D

2.a

45 litroko 150 edukiontzi

6.300,00

0,00

4.410,00

145

0011-3674-2020-000005

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

P3118207D

2.a

120 litroko 15 edukiontzi –papera eta kartoia–

465,00

0,00

325,50

145

0011-3674-2020-000005

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

P3118207D

2.a

120 litroko 15 edukiontzi –errefusa–

465,00

0,00

0,00

145

0011-3674-2020-000005

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

P3118207D

2.a

800 litroko 76 edukiontzi

14.972,00

0,00

10.480,40

145

0011-3674-2020-000005

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

P3118207D

2.a

800 litroko 76 edukiontzi

2.994,00

14.492,90

0,00

145

0011-3674-2020-000005

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

P3118207D

2.a

1100 litroko 15 edukiontzi –ontziak–

3.600,00

0,00

2.520,00

145

0011-3674-2020-000005

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

P3118207D

2.a

1100 litroko 15 edukiontzi –papera eta kartoia–

3.600,00

0,00

2.520,00

145

0011-3674-2020-000030

MENDIALDEKO MANKOMUNITATEA

P7102551D

2.a

Kuboak

2.700,00

0,00

1.890,00

138

0011-3674-2020-000002

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

P3114802F

2.a

Aplikazio informatikoa eta tablet-a

4.987,62

0,00

3.491,33

137

0011-3674-2020-000023

MALERREKAKO MANKOMUNITATEA

P3147827D

2.a

Edukiontzi sarea

3.896,00

0,00

2.727,20

137

0011-3674-2020-000020

BIDAUSI MANKOMUNITATEA

P3140897D

2.a

Konpostagailuak (BEZik gabe)

4.059,09

0,00

2.841,36

132

0011-3674-2020-000024

BIDAUSI MANKOMUNITATEA

P3140897D

2.a

Hondakinak bereiztea sustatzeko paperontziak

7.094,00

0,00

4.965,80

132

0011-3674-2020-000013

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Estalkigaineko txikiko edukiontziak –organikoa–

46.080,00

0,00

32.256,00

126

0011-3674-2020-000013

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Estalkigaineko txikiko edukiontziak –ontziak–

21.240,00

0,00

0,00

126

0011-3674-2020-000013

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Estalkigaineko txikiko edukiontziak –ontziak–

58.500,00

0,00

0,00

126

0011-3674-2020-000013

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Estalkigaineko txikiko edukiontziak –papera, kartoia–

26.325,00

0,00

18.427,50

126

0011-3674-2020-000029

IRATIKO MANKOMUNITATEA

P3143466E

2.a

Hobaria hainbat zatiki bereizteagatik

17.200,00

0,00

5.600,00

125

0011-3674-2020-000029

IRATIKO MANKOMUNITATEA

P3143466E

2.a

Ontziak ez diren material plastikoak birtziklatzeko prestakuntza-prozesuak

53.000,00

0,00

420,00

125

0011-3674-2020-000029

IRATIKO MANKOMUNITATEA

P3143466E

2.a

Etxeko gai organikoen eta sortzaile handien gai organikoen bilketa hiperselektiboko prozesuak

44.900,00

0,00

5.950,00

125

0011-3674-2020-000016

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Paperontziak erostea

5.954,00

0,00

4.167,80

124

0011-3674-2020-000010

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Hondakinen modulua ezartzea

3.171,01

0,00

2.219,71

123

0011-3674-2020-000012

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

2.a

Edukiontziak (eranskailuak ere barne)

21.160,00

0,00

0,00

123

0011-3674-2020-000006

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

1.a

Furgoneta isotermoak

73.746,00

0,00

51.622,20

121

0011-3674-2020-000006

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

1.a

Kaxak

2.790,00

0,00

1.953,00

121

0011-3674-2020-000014

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

1.a

Jaietarako edalontziak

1.910,50

0,00

1.337,35

121

0011-3674-2020-000014

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

P3113452A

1.a

Ur iturria

934,73

0,00

654,31

121

0011-3674-2020-000017

EZKA-ZARAITZUKO MANKOMUNITATEA

P7102775I

2.a

Konpostagailu komunitarioa

29.625,00

33.525,40

0,00

118

0011-3674-2020-000025

ZANGOZAKO MANKOMUNITATEA

P3146280G

2.a

Edukiontzi marroia

2.940,00

0,00

2.058,00

109

0011-3674-2020-000025

ZANGOZAKO MANKOMUNITATEA

P3146280G

2.a

Edukiontzi horia

5.400,00

0,00

3.780,00

109

0011-3674-2020-000026

ZANGOZAKO MANKOMUNITATEA

P3146280G

2.a

Birziklatze-etxolak - ekarpen eremuak (3 herri)

40.500,00

0,00

28.350,00

109

0011-3674-2020-000008

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

2.a

Konpostatzeko eremu berria ezartzea

635,06

0,00

444,54

108

0011-3674-2020-000008

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

2.a

Konpostatzeko bi eremu berri ezartzea

4.123,04

0,00

2.886,13

108

0011-3674-2020-000008

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

2.a

Sarrigurengo hiri baratzean konpostajea handiagotzea

1.215,00

0,00

850,50

108

0011-3674-2020-000008

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

P3112070B

2.a

Konpostajea Errotxapeako hiri baratzean

1.215,00

0,00

850,50

108

II. ERANSKINA

Eskaeren zerrenda eta bakoitzak lortutako puntuazioa

ESPEDIENTE ZK.

ESKATZAILEA

8. OINARRIAREN ARABERAKO PUNTUAZIOA

0011-3674-2020-000001

BAZTANGO UDALA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

5,00

e)

10,00

f)

15,00

g)

20,00

h).1

10,00

h).2

15,00

i)

10,00

j)

20,00

160,00

0011-3674-2020-000002

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

2. ildoa

137,00

b)

10,00

3. ildoa.

137,00

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

0,00

e)

15,00

f)

15,00

g)

15,00

h).1

10,00

h).2

10,00

i)

10,00

j)

15,00

137,00

0011-3674-2020-000005

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

1. ildoa

155

b)

20,00

2. ildoa

145

c) 2. eta 3. ildoak

5,00

3. ildoa.

145

d) 1. ildoa

15,00

e)

10,00

f)

15,00

g)

20,00

h).1

5,00

h).2

10,00

i)

10,00

j)

15,00

160,00

0011-3674-2020-000006

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

10,00

c) 2. eta 3. ildoak

0,00

d) 1. ildoa

15,00

e)

0,00

f)

10,00

g)

20,00

h).1

5,00

h).2

15,00

i)

10,00

j)

1,00

121,00

0011-3674-2020-000007

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

2. ildoa

108

b)

10,00

3. ildoa

108

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

e)

0,00

f)

10,00

g)

20,00

h).1

5,00

h).2

15,00

i)

10,00

j)

1,00

108,00

0011-3674-2020-000008

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

10,00

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

e)

0,00

f)

10,00

g)

20,00

h).1

5,00

h).2

15,00

i)

10,00

j)

1,00

108,00

0011-3674-2020-000009

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

d) 1. ildoa

15,00

e)

5,00

f)

20,00

g)

1,00

h).1

5,00

h).2

5,00

i)

20,00

j)

10,00

136,00

0011-3674-2020-000010

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

e)

5,00

f)

20,00

g)

1,00

h).1

5,00

h).2

5,00

i)

20,00

j)

10,00

123,00

0011-3674-2020-000011

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

e)

5,00

f)

20,00

g)

1,00

h).1

5,00

h).2

5,00

i)

20,00

j)

10,00

123,00

0011-3674-2020-000012

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

e)

5,00

f)

20,00

g)

1,00

h).1

5,00

h).2

5,00

i)

20,00

j)

10,00

123,00

0011-3674-2020-000013

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

5,00

d) 1. ildoa

e)

5,00

f)

20,00

g)

1,00

h).1

5,00

h).2

5,00

i)

20,00

j)

10,00

126,00

0011-3674-2020-000014

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

d) 1. ildoa

0,00

e)

5,00

f)

20,00

g)

1,00

h).1

5,00

h).2

5,00

i)

20,00

j)

10,00

121,00

0011-3674-2020-000015

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

e)

5,00

f)

20,00

g)

1,00

h).1

5,00

h).2

5,00

i)

20,00

j)

10,00

123,00

0011-3674-2020-000016

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

3,00

d) 1. ildoa

e)

5,00

f)

20,00

g)

1,00

h).1

5,00

h).2

5,00

i)

20,00

j)

10,00

124,00

0011-3674-2020-000017

EZKA-ZARAITZUKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

e)

15,00

f)

1,00

g)

5,00

h).1

20,00

h).2

5,00

i)

5,00

j)

10,00

118,00

0011-3674-2020-000018

ERRIBERAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

2. ildoa

102

b)

10,00

3. ildoa

102

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

e)

0,00

f)

10,00

g)

15,00

h).1

5,00

h).2

10,00

i)

10,00

j)

5,00

102,00

0011-3674-2020-000019

BORTZIRIETAKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

1. ildoa

155,00

b)

20,00

2. ildoa

160,00

c) 2. eta 3. ildoak

5,00

3. ildoa

160,00

d) 1. ildoa

0,00

e)

0,00

f)

20,00

g)

15,00

h).1

15,00

h).2

20,00

i)

10,00

j)

20,00

160,00

0011-3674-2020-000020

BIDAUSI MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

e)

0,00

f)

5,00

g)

5,00

h).1

20,00

h).2

15,00

i)

15,00

j)

15,00

132,00

0011-3674-2020-000022

BIDAUSI MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

e)

0,00

f)

5,00

g)

5,00

h).1

20,00

h).2

15,00

i)

15,00

j)

15,00

132,00

0011-3674-2020-000024

BIDAUSI MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

e)

0,00

f)

5,00

g)

5,00

h).1

20,00

h).2

15,00

i)

15,00

j)

15,00

132,00

0011-3674-2020-000023

MALERREKAKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

15,00

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

e)

5,00

f)

10,00

g)

20,00

h).1

10,00

h).2

15,00

i)

10,00

j)

15,00

137,00

0011-3674-2020-000025

ZANGOZAKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

1. ildoa

122,00

b)

20,00

2. ildoa

109,00

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

15,00

e)

15,00

f)

1,00

g)

1,00

h).1

5,00

h).2

15,00

i)

5,00

j)

10,00

124,00

0011-3674-2020-000026

ZANGOZAKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

2,00

d) 1. ildoa

e)

15,00

f)

1,00

g)

1,00

h).1

5,00

h).2

15,00

i)

5,00

j)

10,00

109,00

0011-3674-2020-000028

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

1. ildoa

175,00

b)

10,00

1. ildoa (d-rik gabe)

160,00

c) 2. eta 3. ildoak

d) 1. ildoa

15,00

e)

20,00

f)

20,00

g)

15,00

h).1

10,00

h).2

15,00

i)

15,00

j)

20,00

175,00

0011-3674-2020-000029

IRATIKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

20,00

c) 2. eta 3. ildoak

5,00

d) 1. ildoa

e)

0,00

f)

10,00

g)

5,00

h).1

5,00

h).2

15,00

i)

15,00

j)

15,00

125,00

0011-3674-2020-000030

MENDIALDEKO MANKOMUNITATEA

a)

35,00

b)

15,00

c) 2. eta 3. ildoak

3,00

d) 1. ildoa

e)

20,00

f)

5,00

g)

5,00

h).1

15,00

h).2

15,00

i)

10,00

j)

15,00

138,00

Iragarkiaren kodea: F2014193