287. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GARINOAIN

2021eko zerga-tasak, tasak, prezio publikoak eta kanonak

Garinoaingo Udalak, 2020ko abenduaren 2an egin osoko bilkura arruntan, erabaki zuen honako zerga-tasa, prezio publiko eta kanon hauek onestea 2021erako:

–Lurraren gaineko kontribuzioa: %0,315.

–TMIZ (Zirkulazioaren gaineko zerga): Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Legearen arabera.

–Ekonomia-jardueren gaineko zerga: %1,34.

–Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga: %4.

–Etxebizitza hutsen gaineko zerga: Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 187. artikuluan zehaztutako zerga-oinarriari honako karga-tasa hauek aplikatuko zaizkio:

  • Lehen urtea: %0,25.
  • Bigarren urtea: %0,50.
  • Hirugarren urtea eta hurrengoak: %1,5.

-Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga (gainbalioa):

SORTZEALDIA (urteak)

KOEFIZIENTEAK

KARGA-TASA

20 edo hortik gora

Toki Ogasunei buruzko Foru Legean ezarritakoak

%15,00

19

18

17

16

15

Toki Ogasunei buruzko Foru Legean ezarritakoak

%20,00

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Toki Ogasunei buruzko Foru Legean ezarritakoak

%15,00

2

1

1 baino gutxiago

Erabaki honetan ezarri gabeko karga-tasetarako, horiek arautzen dituzten ordenantzei eta erabakiei jarraituko zaie.

Bigarrena.–Osoko Bilkuraren erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Garinoaingo Udalaren iragarki-taulan eta egoitza elektronikoan https://garinoain.sedelectronica.es argitaratzeko agintzea, udalerriko bizilagun orok jakin dezan.

Garinoainen, 2020ko abenduaren 2an.–Alkatea, Bertha Sánchez Luna.

Iragarkiaren kodea: L2014888