27. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 10a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MURILLO EL FRUTO

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da 2020ko udal aurrekontua, bat etorriz martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluarekin (2/1995 Foru Legea, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa). Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2019ko 252. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 26an.

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua

Zuzeneko zergak

218.400,00

2. kapitulua

Zeharkako zergak

7.000,00

3. kapitulua

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

37.760,00

4. kapitulua

Transferentzia arruntak

365.607,54

5. kapitulua

Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak

309.330,94

6. kapitulua

Inbertsio errealak besterentzea

1.000,00

7. kapitulua

Kapital-transferentziak

67.103,00

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA

1.006.201,48

GASTUAK:

1. kapitulua

Langileria gastuak

342.950,00

2. kapitulua

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

366.858,72

3. kapitulua

Finantza-gastuak

6.964,13

4. kapitulua

Transferentzia arruntak

44.350,00

6. kapitulua

Inbertsio errealak

123.500,00

9. kapitulua

Finantza-pasiboak

121.578,68

GASTUAK, GUZTIRA

1.006.201,48

Murillo el Fruton, 2020ko urtarrilaren 20an.–Alkatea, Arancha Murillo Tanco.

Iragarkiaren kodea: L2000986