267. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 16a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

72/2020 FORU AGINDUA, urriaren 29koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, zeinaren bidez ebazten baita jarraian aipatzen den proiektua, ukitutako ondasun eta eskubideen ondorioetarako, jendaurrean egoteko fasea eta hura behin betiko onesten baita: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 10+550 KParen (Olabeko zeharbidea) eta 22+500 KParen artean”.

Lurralde Kohesiorako kontseilariaren ekainaren 8ko 27/2020 Foru Aginduaren bidez behin-behinekoz onetsi zen proiektu hau: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 10+550 KParen (Olabeko zeharbidea) eta 22+500 KParen artean”; horrekin batera, jendaurrean jarri zen, bai proiektuaren eduki teknikoari dagokionez, bai lurrak okupatu beharrari dagokionez desjabetzearen ondorioetarako.

Jendaurreko aldia bukaturik, alegazio batzuk jaso dira. Hona hemen haien edukia eta emandako erantzuna:

2020/568495 alegazioa, Gorka Etxeberria Murillo jaunak aurkeztua.

1.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko funtzio anitzeko pasabide bat, Oianondo errekaren parean, N-121-A errepideko 11+930 KPan.

2.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko pasabide bat, berariazkoa faunarentzat, N-121-A errepideko 16+800 KPan.

3.–Eskatzen da hesi perimetrala eta bideko parrilak jar daitezela Olabetik Beraizko errekaraino, eta proposatutako hesi perimetralari jarraipena ematea erreka horretatik Ostitz-Burutaingo zubibideraino, eta, handik, Etulaingo bidegurutzeraino.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Gaur egun, Olabeko saihesbidearen proiektua egiten ari dira. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan aurreikusita dago aldaketarik ez egitea saihesbidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean dagoen N-121-A errepidearen tartean. Horrela, bada, 11+930 KPa tarte horretan dagoenez, ez da bidezkoa azpiko pasabide bat planteatzea puntu horretan.

2.–Eskaera ezesten da. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 2019ko abenduaren 20an egindako ingurumen ukipenen aldeko txostenean, berariaz adierazten da honakoa: “faunarentzat berariazko pasabideak eraikitzeko beharraz, gai hori zenbait alegaziotan eta txosten batzuetan ere jasota dagoenez, aditzera ematen da garrantzitsua izanen zela horiek egitea, mantendu izan balira hasierako proiektuan aurreikusten ziren hesi perimetralak eta diseinua, erdibitzailean oztopo altu eta bikoitzak zituena. Bide honek egun duen iragazkortasunari eusten dioten soluzioak hartu direnez, ordea, ez da ezinbestekotzat jotzen bestelako soluzioak hartzea, proposatutakoak baino xede handiagoak hartzen dituztenak. Edonola ere, Ingurumena Zaintzeko Planaren emaitzak ezagutu ondoren egiaztatuko da ingurumen ukipenen azterlanean eta txosten honetan jasotako neurriak eraginkorrak ote diren, eta orduan neurri zuzentzaile gehiago ezartzen ahalko dira bidea faunarentzat iragazkorra dela bermatzeko”.

Horrez gain, honela dio: “Trazaduraren proiektu berriak ez du egungo egoera hobetzen, fauna eta biztanleriarentzako hesi-efektuari dagokionez. Era berean, ez du nabarmen murrizten basafauna harrapatzeko egungo arriskua. Nolanahi ere, 2019ko azaroan, aldaketa batzuk egin zitzaizkion proiektuari, aintzat hartzeko faunari buruzko azterlanen ondorioak eta jendaurreko informazio aldian jasotako ekarpenak, bai eta ukitutako administrazio publikoei egindako kontsultak ere. Bada, aldaketa horiek hasierako proiektua hobetzen dute ingurune naturalari dagokionez; izan ere, horien bidez hartutako neurriei esker –besteak beste itxiturak jartzea–, fauna azpiko pasabide seguruagoetara eramanen da, hobetu eginen da ertzetako kudeaketa, fauna errepideetan harrapatzeko arriskua murrizteko, eta bideko parrilak gehituko dira faunari errepidera sartzea galarazteko”.

3.–Eskaera ezesten da. 2. tarteari buruzko ingurumen ukipenen aldeko txostenean ez da adierazten beharrezkoa denik tarte osoaren perimetroa ixtea, proiektuaren dokumentuetan agertzen diren zatiak baizik.

2020/572345 alegazioa, César Galarraga Moreno jaunak aurkeztua.

1.–Eskatzen da azter dadila modu bat N-121-A aldatzeko proiektuan beharrezkoak diren neurriak sartzeko Olaibarko 7. poligonoko 34. lurzatirako sarbideak segurtasun handienarekin erabili ahal izan ditzaten hala finkara doazen langile eta ibilgailuek, nola trafikoak oro har.

Erantzuna:

1.–Eskaera baiesten da. Proiektatutako irtenbidea berriz aztertu ondoren, berretsi da alegazio honen xede den Olaibarko 7. poligonoko 34. lurzatian desjabetuko den zatia dela, antza, sarbide zahar bat, gaur egun erabiltzen ez dena; ez du inolako erabilgarritasunik, eta ez dago hura berreskuratzeko aukerarik, egungo errepidearen eta lurzati horren arteko kota-diferentziak direla-eta; gainera, lurzatiaren irtengune bat bidea da gaur egun. Beraz, proiektuan aurreikusitako diseinuari eta desjabetzeari eutsiko zaie; izan ere, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren jabetzako lursailean dagoen tarte horretako plataforma handitzea eta planteatutako desjabetzeak ez dira behar bezain garrantzitsuak Monteverde finkaren egungo sarrera- eta irteera-mugimenduetan eragiteko.

2020/572898 alegazioa, Martín Elizalde Arbilla jaunak aurkeztua.

1.–Eskatzen da sarbide bat jar dadila N-121-A errepidetik Olaibarko 4. poligonoko 10 A eta 6 A lurzatietara, ez baitute beste toki batetik sartzeko aukerarik, eremuaren topografia dela eta.

Erantzuna:

1.–Olabeko saihesbidea, gaur egun proiektu fasean dagoena, N-121-A errepidearekin lotzen denez ukitutako lurzatietako sarbidetik iparralderago, ez da aldatuko N-121-A errepidean lotune horren aurretik dagoen tartea eta, beraz, ez da aldatuko lurzati horietarako egungo sarbidea N-121-A errepidea 2+1 motako bide bihurtzeko proiektu honetan.

2020/574754 alegazioa, Ultzamako Udalak aurkeztua.

1.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko funtzio anitzeko pasabide bat, Oianondo errekaren parean, N-121-A errepideko 11+930 KPan.

2.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko pasabide bat, berariazkoa faunarentzat, N-121-A errepideko 16+800 KPan.

3.–Eskatzen da hesi perimetrala eta bideko parrilak jar daitezela Olabetik Beraizko errekaraino, eta proposatutako hesi perimetralari jarraipena ematea erreka horretatik Ostitz-Burutaingo zubibideraino, eta, handik, Etulaingo bidegurutzeraino.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Gaur egun, Olabeko saihesbidearen proiektua egiten ari dira. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan aurreikusita dago aldaketarik ez egitea saihesbidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean dagoen N-121-A errepidearen tartean. Horrela, bada, 11+930 KPa tarte horretan dagoenez, ez da bidezkoa azpiko pasabide bat planteatzea puntu horretan.

2.–Eskaera ezesten da. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 2019ko abenduaren 20an egindako ingurumen ukipenen aldeko txostenean, berariaz adierazten da honakoa: “faunarentzat berariazko pasabideak eraikitzeko beharraz, gai hori zenbait alegaziotan eta txosten batzuetan ere jasota dagoenez, aditzera ematen da garrantzitsua izanen zela horiek egitea, mantendu izan balira hasierako proiektuan aurreikusten ziren hesi perimetralak eta diseinua, erdibitzailean oztopo altu eta bikoitzak zituena. Bide honek egun duen iragazkortasunari eusten dioten soluzioak hartu direnez, ordea, ez da ezinbestekotzat jotzen bestelako soluzioak hartzea, proposatutakoak baino xede handiagoak hartzen dituztenak. Edonola ere, Ingurumena Zaintzeko Planaren emaitzak ezagutu ondoren egiaztatuko da ingurumen ukipenen azterlanean eta txosten honetan jasotako neurriak eraginkorrak ote diren, eta orduan neurri zuzentzaile gehiago ezartzen ahalko dira bidea faunarentzat iragazkorra dela bermatzeko”.

Horrez gain, honela dio: “Trazaduraren proiektu berriak ez du egungo egoera hobetzen, fauna eta biztanleriarentzako hesi-efektuari dagokionez. Era berean, ez du nabarmen murrizten basafauna harrapatzeko egungo arriskua. Nolanahi ere, 2019ko azaroan, aldaketa batzuk egin zitzaizkion proiektuari, aintzat hartzeko faunari buruzko azterlanen ondorioak eta jendaurreko informazio aldian jasotako ekarpenak, bai eta ukitutako administrazio publikoei egindako kontsultak ere. Bada, aldaketa horiek hasierako proiektua hobetzen dute ingurune naturalari dagokionez; izan ere, horien bidez hartutako neurriei esker –besteak beste itxiturak jartzea–, fauna azpiko pasabide seguruagoetara eramanen da, hobetu eginen da ertzetako kudeaketa, fauna errepideetan harrapatzeko arriskua murrizteko, eta bideko parrilak gehituko dira faunari errepidera sartzea galarazteko”.

3.–Eskaera ezesten da. 2. tarteari buruzko ingurumen ukipenen aldeko txostenean ez da adierazten beharrezkoa denik tarte osoaren perimetroa ixtea, proiektuaren dokumentuetan agertzen diren zatiak baizik.

2020/577621 alegazioa, Susana Asiain Vierge andreak aurkeztua.

1.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko funtzio anitzeko pasabide bat, Oianondo errekaren parean, N-121-A errepideko 11+930 KPan.

2.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko pasabide bat, berariazkoa faunarentzat, N-121-A errepideko 16+800 KPan.

3.–Eskatzen da hesi perimetrala eta bideko parrilak jar daitezela Olabetik Beraizko errekaraino, eta proposatutako hesi perimetralari jarraipena ematea erreka horretatik Ostitz-Burutaingo zubibideraino, eta, handik, Etulaingo bidegurutzeraino.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Gaur egun, Olabeko saihesbidearen proiektua egiten ari dira. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan aurreikusita dago aldaketarik ez egitea saihesbidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean dagoen N-121-A errepidearen tartean. Horrela, bada, 11+930 KPa tarte horretan dagoenez, ez da bidezkoa azpiko pasabide bat planteatzea puntu horretan.

2.–Eskaera ezesten da. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 2019ko abenduaren 20an egindako ingurumen ukipenen aldeko txostenean, berariaz adierazten da honakoa: “faunarentzat berariazko pasabideak eraikitzeko beharraz, gai hori zenbait alegaziotan eta txosten batzuetan ere jasota dagoenez, aditzera ematen da garrantzitsua izanen zela horiek egitea, mantendu izan balira hasierako proiektuan aurreikusten ziren hesi perimetralak eta diseinua, erdibitzailean oztopo altu eta bikoitzak zituena. Bide honek egun duen iragazkortasunari eusten dioten soluzioak hartu direnez, ordea, ez da ezinbestekotzat jotzen bestelako soluzioak hartzea, proposatutakoak baino xede handiagoak hartzen dituztenak. Edonola ere, Ingurumena Zaintzeko Planaren emaitzak ezagutu ondoren egiaztatuko da ingurumen ukipenen azterlanean eta txosten honetan jasotako neurriak eraginkorrak ote diren, eta orduan neurri zuzentzaile gehiago ezartzen ahalko dira bidea faunarentzat iragazkorra dela bermatzeko”.

Horrez gain, honela dio: “Trazaduraren proiektu berriak ez du egungo egoera hobetzen, fauna eta biztanleriarentzako hesi-efektuari dagokionez. Era berean, ez du nabarmen murrizten basafauna harrapatzeko egungo arriskua. Nolanahi ere, 2019ko azaroan, aldaketa batzuk egin zitzaizkion proiektuari, aintzat hartzeko faunari buruzko azterlanen ondorioak eta jendaurreko informazio aldian jasotako ekarpenak, bai eta ukitutako administrazio publikoei egindako kontsultak ere. Bada, aldaketa horiek hasierako proiektua hobetzen dute ingurune naturalari dagokionez; izan ere, horien bidez hartutako neurriei esker –besteak beste itxiturak jartzea–, fauna azpiko pasabide seguruagoetara eramanen da, hobetu eginen da ertzetako kudeaketa, fauna errepideetan harrapatzeko arriskua murrizteko, eta bideko parrilak gehituko dira faunari errepidera sartzea galarazteko”.

3.–Eskaera ezesten da. 2. tarteari buruzko ingurumen ukipenen aldeko txostenean ez da adierazten beharrezkoa denik tarte osoaren perimetroa ixtea, proiektuaren dokumentuetan agertzen diren zatiak baizik.

2020/581224 alegazioa, Olaibarko Udalak aurkeztutakoa, Olabeko Kontzejua ordezkatuz.

1.–Eskatzen da egin dadila Olabeko saihesbidea.

2.–Markesinak jartzea Olabeko herriguneko autobus geralekuan, zebra-bidearen ondoan.

3.–Eskatzen da ken daitezela Olabeko zeharbidearen bi aldeetan dauden soinu-bandak.

4.–Eskatzen da alda dadila N-121-A errepidetik hilerrirako bidera dagoen sarbidea.

5.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko funtzio anitzeko pasabide bat, Oianondo errekaren parean, N-121-A errepideko 11+930 KPan.

6.–Eskatzen da jar daitezela hesi perimetrala eta dagozkion bideko parrilak Olabetik Enderizko bidegurutzeraino, non jada aurreikusia baitago hesi perimetrala jartzea Beraizko errekatik.

Erantzuna:

1.–Eskaera baiesten da.

2.–Eskaera ezesten da. Markesinak jartzeko proposatzen den tartea duela gutxi aldatu zen, zeharbidearen hiri izaera hobetzeko. Orain ez da bidezkoa berriro aldatzea, eremua egokitzeko.

3.–Eskaera baiesten da.

4.–Eskaera ezesten da. Gaur egun, Olabeko saihesbidearen proiektua egiten ari dira. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan aurreikusita dago aldaketarik ez egitea saihesbidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean dagoen N-121-A errepidearen tartean. Beraz, hilerrirako sarbidea tarte horren barruan dagoenez, ez da bidezkoa puntu horretan azpiko pasabide bat planteatzea.

5.–Eskaera ezesten da aurreko puntuko arrazoi berberengatik; izan ere, 11+930 KPa tarte horren barnean dago.

6.–Eskaera ezesten da. 2. tarteari buruzko ingurumen ukipenen aldeko txostenean ez da adierazten beharrezkoa denik tarte osoaren perimetroa ixtea, proiektuaren dokumentuetan agertzen diren zatiak baizik.

2020/590445 alegazioa, Olaibarko Udalak aurkeztua.

1.–Eskatzen da egin dadila Olabeko saihesbidea.

2.–Hau eskatzen da kutsadura akustikoari dagokionez:

a) Zarataren azterlana egin dadila Olabeko zeharbidean.

b) Azterlan hori koordina dadila 1. tarteari dagokionarekin.

c) Ebalua daitezela Olabeko herrigunearen gaineko ukipen akustikoak eta ezar daitezela kasuan kasuko neurri zuzentzaileak.

d) Alternatiba hau iker dadila: Olaberako sarbidea eramatea Olabe eta jarduera ekonomikoetarako eremuaren arteko puntu batera; halako moduz non lubetak eta/edo pantaila akustikoak jartzen ahalko diren zeharbide osoan zehar.

e) 2019ko martxoaren 28ko proiektuan aurreikusitako pantaila akustikoa gauza dadila, 11+146 KParen eta 11+224 KParen artean, non etxebizitza bat baitago.

f) Pantaila jartzea Otsabideko etxebizitzan.

g) Errepidetik hurbil dauden etxebizitzetako arotzeria akustikoki isolatzea, han ez baitago zaratarendako pantailarik jartzerik administrazioak onartutako araudia betetzeko.

3.–Eskatzen da eraman dadila Olaberako sarbidea Olabe eta jarduera ekonomikoetarako eremuaren arteko puntu batera.

4.–Eskatzen da sarbidea eraman dadila Gasolindegi-Hostalera.

5.–Biribilgune bidezko sarbide berria eskatzen da 10+800 KPan.

6.–Eskatzen da alda daitezela PERFINASArako eta zahar-egoitzarako aurreikusitako sarrerak eta irteerak.

7.–Eskatzen da Nafarroako Gobernuak bere gain har dezala Olabeko zeharbideko argiteria, urtean 3.000.000 ibilgailutik gora dauzkan ardatza baita.

8.–Eskatzen da galtzada 1,5 metro handitzea bizikleten zirkulazioa errazteko 10+500 KParen eta 11+100 KParen artean, edo bestela, zerbitzu-erreiak sor daitezela, Sorauren, Enderitz edo Olagueko saihesbideetakoak bezalakoak.

9.–Eskatzen da maila desberdineko oinezkoentzako pasabidea egitea Enderizko sarbidea eta Beraizko sarbidea lotzeko.

10.–Desjabetze eremua aldatzea eskatzen da, honako ohar hauen arabera:

a) Pantaila akustikoak jartzeko eta alegatutako trazadura-aldaketetara egokitzeko behar diren lurzoruak sartu behar dira.

b) Olaberako egungo sarbideen zati bat titulartasun pribatuko lurretan daude, eta egoera irregular hori konpondu beharko litzateke.

c) 372. lurzatiaren mugapena eguneratu gabe dago. Egoitzaren garapenak aurreikusi zuen lurzorua lagatzea bidea handitzeko.

d) 59. lurzatiaren gaineko desjabetzeak ez du aurreikusten bidea osorik desjabetzea noranzkoa aldatzeko, eta maniobra hori lurzoru pribatuan eginen da.

11.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko funtzio anitzeko pasabide bat, Oianondo errekaren parean, N-121-A errepideko 11+930 KPan.

12.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko pasabide bat, berariazkoa faunarentzat, N-121-A errepideko 16+800 KPan.

13.–Eskatzen da hesi perimetrala eta bideko parrilak jar daitezela Olabetik Beraizko errekaraino, eta proposatutako hesi perimetralari jarraipena ematea erreka horretatik Ostitz-Burutaingo zubibideraino, eta, handik, Etulaingo bidegurutzeraino.

Erantzuna:

1.–Eskaera baiesten da.

2.–Eskaera ezesten da. Gaur egun, Olabeko saihesbidearen proiektua egiten ari dira. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan aurreikusita dago aldaketarik ez egitea saihesbidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean dagoen N-121-A errepidearen tartean. Hortaz, ez da bidezkoa jarduketa akustikorik egitea adierazitako puntuetan eta tarteetan, gorago aipatutako tartean sartuta baitaude.

3.–Eskaera ezesten da 2. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

4.–Eskaera ezesten da 2. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

5.–Eskaera ezesten da 2. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

6.–Eskaera ezesten da 2. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

7.–Eskaera ezesten da oinarrituz Nafarroako Gobernuak eta Olaibarko Udalak sinatutako hitzarmenean. Hitzarmen hori Olabeko zeharbidea hobetzeko obrak egiteko sinatu zen, eta udaleko osoko bilkuran berretsi zen 2014ko ekainaren 17an.

8.–Eskaera ezesten da 2. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

9.–Eskaera ezesten da. Oinezko gutxik gurutzatzen dute bi bazterren artean puntu horretan, are gehiago N-121-A errepidearen aldaketarekin, kendu egin baitira eskuinaldeko autobus geralekuak. Nolanahi ere, sestra desberdineko pasabidea egitearen kostua ezin eramateko modukoa izanen litzateke proiektu honetarako.

10.–Eskaera ezesten da 2. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

11.–Eskaera ezesten da 2. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik; izan ere, 11+930 KPa dago Olabeko saihesbide berriko N-121-A errepidearen egungo trazadurarekin lotzeko puntuen arteko tartean.

12.–Eskaera ezesten da. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 2019ko abenduaren 20an egindako ingurumen ukipenen aldeko txostenean, berariaz adierazten da honakoa: “faunarentzat berariazko pasabideak eraikitzeko beharraz, gai hori zenbait alegaziotan eta txosten batzuetan ere jasota dagoenez, aditzera ematen da garrantzitsua izanen zela horiek egitea, mantendu izan balira hasierako proiektuan aurreikusten ziren hesi perimetralak eta diseinua, erdibitzailean oztopo altu eta bikoitzak zituena. Bide honek egun duen iragazkortasunari eusten dioten soluzioak hartu direnez, ordea, ez da ezinbestekotzat jotzen bestelako soluzioak hartzea, proposatutakoak baino xede handiagoak hartzen dituztenak. Edonola ere, Ingurumena Zaintzeko Planaren emaitzak ezagutu ondoren egiaztatuko da ingurumen ukipenen azterlanean eta txosten honetan jasotako neurriak eraginkorrak ote diren, eta orduan neurri zuzentzaile gehiago ezartzen ahalko dira bidea faunarentzat iragazkorra dela bermatzeko”.

Horrez gain, honela dio: “Trazaduraren proiektu berriak ez du egungo egoera hobetzen, fauna eta biztanleriarentzako hesi-efektuari dagokionez. Era berean, ez du nabarmen murrizten basafauna harrapatzeko egungo arriskua. Nolanahi ere, 2019ko azaroan, aldaketa batzuk egin zitzaizkion proiektuari, aintzat hartzeko faunari buruzko azterlanen ondorioak eta jendaurreko informazio aldian jasotako ekarpenak, bai eta ukitutako administrazio publikoei egindako kontsultak ere. Bada, aldaketa horiek hasierako proiektua hobetzen dute ingurune naturalari dagokionez; izan ere, horien bidez hartutako neurriei esker –besteak beste itxiturak jartzea–, fauna azpiko pasabide seguruagoetara eramanen da, hobetu eginen da ertzetako kudeaketa, fauna errepideetan harrapatzeko arriskua murrizteko, eta bideko parrilak gehituko dira faunari errepidera sartzea galarazteko”.

13.–Eskaera ezesten da. 2. tarteari buruzko ingurumen ukipenen aldeko txostenean ez da adierazten beharrezkoa denik tarte osoaren perimetroa ixtea, proiektuaren dokumentuetan agertzen diren zatiak baizik.

2020/596240 alegazioa, Silvia Rípodas Baraibar andreak aurkeztua.

1.–Eskatzen da berritu dadila Anueko 8. poligonoko 416. lurzatirako egungo sarbidea, N-121-A errepidearen diseinu berriak ukitzen baitu, Burutaingo herrigunearekiko bidegurutzean.

2.–Eskatzen da zehaztea 8. poligonoko 490. lurzatiaren berariazko erabilera, argitaratu den dokumentazioan lur lagungarri gisa definituta baitago.

3.–Jakinarazten da 8. poligonoko 443. lurzatian NILSAren jabetzako saneamendu sare bat eta biltegi bat daudela. Eskatzaileak uste du hori ez dagoela planoetan jasota, eta zuzenean eragin diezaiekeela lurzati horretatik igaro nahi diren zerbitzuei, planteatutako aldaketaren ondorioz.

4.–Bilera bat eskatu da proiektuaren ardura duten teknikariekin.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Gaur egun, Burutaingo saihesbidearen proiektua egiten ari dira. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan aurreikusita dago aldaketarik ez egitea saihesbidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean dagoen N-121-A errepidearen tartean. Hortaz, 8. poligonoko 416. lurzatirako sarbidea aipatu tartean dagoenez, ez da aldatuko.

2.–8. poligonoko 490. lurzatia zabortegi gisa erabiliko da, II. tartearen proiektua gauzatzean sobratzen den materiala uzteko, eta ondoren, Burutaingo herrigunea akustikoki babesteko horma berde bihurtuko da.

3.–Aipatutako zerbitzuen antolamendua kontuan hartu da ukitutako zerbitzuen planoetan.

4.–Bilera joan den irailaren 15ean egin zen.

2020/597313 alegazioa, Lanzko Udalak aurkeztua.

1.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko funtzio anitzeko pasabide bat, Oianondo errekaren parean, N-121-A errepideko 11+930 KPan.

2.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko pasabide bat, berariazkoa faunarentzat, N-121-A errepideko 16+800 KPan.

3.–Eskatzen da hesi perimetrala eta bideko parrilak jar daitezela Olabetik Beraizko errekaraino, eta proposatutako hesi perimetralari jarraipena ematea erreka horretatik Ostitz-Burutaingo zubibideraino, eta, handik, Etulaingo bidegurutzeraino.

4.–Lantzerako sarbidea berriro diseinatzea.

5.–Egungo diseinuari eutsiz gero, landarez hornitutako erdibitzaile bat egitea, ezkerretara biratzeko dezelerazio-erreia aldez aurretik babesteko.

6.–Azelerazio- eta dezelerazio-erreien distantzia handitzea, 70 km/h-tik gorako abiadurarako.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Gaur egun, Olabeko saihesbidearen proiektua egiten ari dira. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan aurreikusita dago aldaketarik ez egitea saihesbidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean dagoen N-121-A errepidearen tartean. Horrela, bada, 11+930 KPa tarte horretan dagoenez, ez da bidezkoa azpiko pasabide bat planteatzea puntu horretan.

2.–Eskaera ezesten da. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 2019ko abenduaren 20an egindako ingurumen ukipenen aldeko txostenean, berariaz adierazten da honakoa: “faunarentzat berariazko pasabideak eraikitzeko beharraz, gai hori zenbait alegaziotan eta txosten batzuetan ere jasota dagoenez, aditzera ematen da garrantzitsua izanen zela horiek egitea, mantendu izan balira hasierako proiektuan aurreikusten ziren hesi perimetralak eta diseinua, erdibitzailean oztopo altu eta bikoitzak zituena. Bide honek egun duen iragazkortasunari eusten dioten soluzioak hartu direnez, ordea, ez da ezinbestekotzat jotzen bestelako soluzioak hartzea, proposatutakoak baino xede handiagoak hartzen dituztenak. Edonola ere, Ingurumena Zaintzeko Planaren emaitzak ezagutu ondoren egiaztatuko da ingurumen ukipenen azterlanean eta txosten honetan jasotako neurriak eraginkorrak ote diren, eta orduan neurri zuzentzaile gehiago ezartzen ahalko dira bidea faunarentzat iragazkorra dela bermatzeko”.

Horrez gain, honela dio: “Trazaduraren proiektu berriak ez du egungo egoera hobetzen, fauna eta biztanleriarentzako hesi-efektuari dagokionez. Era berean, ez du nabarmen murrizten basafauna harrapatzeko egungo arriskua. Nolanahi ere, 2019ko azaroan, aldaketa batzuk egin zitzaizkion proiektuari, aintzat hartzeko faunari buruzko azterlanen ondorioak eta jendaurreko informazio aldian jasotako ekarpenak, bai eta ukitutako administrazio publikoei egindako kontsultak ere. Bada, aldaketa horiek hasierako proiektua hobetzen dute ingurune naturalari dagokionez; izan ere, horien bidez hartutako neurriei esker –besteak beste itxiturak jartzea–, fauna azpiko pasabide seguruagoetara eramanen da, hobetu eginen da ertzetako kudeaketa, fauna errepideetan harrapatzeko arriskua murrizteko, eta bideko parrilak gehituko dira faunari errepidera sartzea galarazteko”.

3.–Eskaera ezesten da. 2. tarteari buruzko ingurumen ukipenen aldeko txostenean ez da adierazten beharrezkoa denik tarte osoaren perimetroa ixtea, proiektuaren dokumentuetan agertzen diren zatiak baizik.

4.–Alegazioa ezesten da. Proiektatutako bidegurutze berrian, erdiko erreiak baititu, seguruagoa izanen da ezkerretara biratzea; izan ere, errei horiei esker, biratu behar duten ibilgailuetako gidariek ez dute aldi berean ibilgailu bati baino gehiagori adi egon beharko, eta, gainera, maniobra egiteko baztertzen ahalko dira, iragaten den trafikoa oztopatu gabe.

a) Erdiko erreiaren eta eskuineko erreiaren arteko tartea (Iruña-Irun noranzkoan) 0,75 m-koa izanen da. Erdiko erreiak zoladura gorria izanen du, N-121-A errepidean doazen ibilgailuek hobeto ikus dezaten.

b) Gainera, bidegurutzeak honako elementu hauek izanen ditu, segurtasuna handitzeko: Muturretan (hau da, jendaurreko informazioan jarritako trazadura-proiektuko planoetako gune koloreztatuetan), irlatxo goratuak eraikiko dira; horiek balioko dute biratzeko maniobrak egiten dituzten ibilgailuak babesteko, eta iragaten diren ibilgailuek abiadura moteltzeko, igarobidea estutzen baitute. Argi-islagailuak jarriko dira, aldizkako argi-keinuekin, erdiko erreiaren arteko tartea indartzeko, eta argiak ere jarriko dira.

5.–Alegazioa ezesten da. 4. puntuko arrazoi berberengatik.

6.–Alegazioa ezesten da. Proiektatutako bidegurutzeak segurtasun- eta funtzionamendu-estandar guztiak betetzen ditu. 3.1 IC trazadura arau bat da, eta definitzen ditu Estatuko Errepide Sareko errepideen azterlan eta proiektuetan aplikatu beharreko irizpideak. Hala ere, erreferentzia gisa erabili arren, ez da nahitaezkoa hori betetzea Nafarroako Foru Komunitateko errepideei eragiten dieten azterlan eta proiektuetan.

Gainera, hala jasotzen baitu bere 1.2 artikuluan 3.1. IC arauak berak, aukera badago arauan eskatzen diren baldintzak murrizteko lehendik dauden errepideetan egin beharreko jarduketen kasuan.

2020/598080 alegazioa, Carlos Irujo Beruete jaunak aurkeztua.

1.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko funtzio anitzeko pasabide bat, Oianondo errekaren parean, N-121-A errepideko 11+930 KPan.

2.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko pasabide bat, berariazkoa faunarentzat, N-121-A errepideko 16+800 KPan.

3.–Eskatzen da hesi perimetrala eta bideko parrilak jar daitezela Olabetik Beraizko errekaraino, eta proposatutako hesi perimetralari jarraipena ematea erreka horretatik Ostitz-Burutaingo zubibideraino, eta, handik, Etulaingo bidegurutzeraino.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Gaur egun, Olabeko saihesbidearen proiektua egiten ari dira. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan aurreikusita dago aldaketarik ez egitea saihesbidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean dagoen N-121-A errepidearen tartean. Horrela, bada, 11+930 KPa tarte horretan dagoenez, ez da bidezkoa azpiko pasabide bat planteatzea puntu horretan.

2.–Eskaera ezesten da. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 2019ko abenduaren 20an egindako ingurumen ukipenen aldeko txostenean berariaz adierazten da honakoa: “faunarentzat berariazko pasabideak eraikitzeko beharraz, gai hori zenbait alegaziotan eta txosten batzuetan ere jasota dagoenez, aditzera ematen da garrantzitsua izanen zela horiek egitea, mantendu izan balira hasierako proiektuan aurreikusten ziren hesi perimetralak eta diseinua, erdibitzailean oztopo altu eta bikoitzak zituena. Bide honek egun duen iragazkortasunari eusten dioten soluzioak hartu direnez, ordea, ez da ezinbestekotzat jotzen bestelako soluzioak hartzea, proposatutakoak baino xede handiagoak hartzen dituztenak. Edonola ere, Ingurumena Zaintzeko Planaren emaitzak ezagutu ondoren egiaztatuko da ingurumen ukipenen azterlanean eta txosten honetan jasotako neurriak eraginkorrak ote diren, eta orduan neurri zuzentzaile gehiago ezartzen ahalko dira bidea faunarentzat iragazkorra dela bermatzeko”.

Horrez gain, honela dio: “Trazaduraren proiektu berriak ez du egungo egoera hobetzen, fauna eta biztanleriarentzako hesi-efektuari dagokionez. Era berean, ez du nabarmen murrizten basafauna harrapatzeko egungo arriskua. Nolanahi ere, 2019ko azaroan, aldaketa batzuk egin zitzaizkion proiektuari, aintzat hartzeko faunari buruzko azterlanen ondorioak eta jendaurreko informazio aldian jasotako ekarpenak, bai eta ukitutako administrazio publikoei egindako kontsultak ere. Bada, aldaketa horiek hasierako proiektua hobetzen dute ingurune naturalari dagokionez; izan ere, horien bidez hartutako neurriei esker –besteak beste itxiturak jartzea–, fauna azpiko pasabide seguruagoetara eramanen da, hobetu eginen da ertzetako kudeaketa, fauna errepideetan harrapatzeko arriskua murrizteko, eta bideko parrilak gehituko dira faunari errepidera sartzea galarazteko”.

3.–Eskaera ezesten da. 2. tarteari buruzko ingurumen ukipenen aldeko txostenean ez da adierazten beharrezkoa denik tarte osoaren perimetroa ixtea, proiektuaren dokumentuetan agertzen diren zatiak baizik.

2020/598637 alegazioa, OIKE-BIO SLk aurkeztua, Eduardo Iraola Loperena jauna ordezkatuz.

1.–Eskatzen du 8. poligonoko 1. lurzatian egiten diren jarduketen berri zuzen eman dadila eta soluzio zehatz bat aurkez dadila lurzati horretan dagoen etxebizitzaren aurrealderako N-121-A errepideari dagokionez.

2.–Eskatzen da kontuan har daitezela zoruaren azken altuera eta hezetasunen nahiz etxebizitzarako sarbideen ukipena, eta irtenbide bat aurkez dadila, kotekin eta uren hustuketarekin, sortuko den ingurune berriarekin bat.

3.–Eskatzen da arotzeriaren isolamendu akustikoa egitea, barruko zarata-maila hobetzeko eta administrazioak onartutako araudia bete ahal izateko.

4.–Eskatzen da planteatutako kanalizazio itxia aldatzea, ezker aldean, 15+900 KPan, dagoen errekari jarraipena emateko.

5.–Eskatzen da autobus geralekuaren kokapena aldatzea, Iruñerako noranzkoan.

6.–Informazioa eskatzen da jakiteko desjabetuko diren ala ez 8. poligonoko 418. lurzatiko biribilguneak eraginen dituen ukipenen ondoriozko azpilurzatiak, eta haren parean, ezkerraldean, dagoen landabidea.

7.–Eskatzen da berrikustea 15+100 eta 15+800 KPen arteko aurreratzeko erreiaren luzera eta kokapena.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Gaur egun, Olabeko saihesbidearen proiektua egiten ari dira. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan aurreikusita dago aldaketarik ez egitea saihesbidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean dagoen N-121-A errepidearen tartean. Hortaz, 8. poligonoko 1. lurzatia tarte horretan dagoenez, ez da bidezkoa azpiko pasabide bat planteatzea puntu horretan.

2.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

3.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

4.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

5.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

6.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

7.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

2020/601262 alegazioa, Anueko Udalak aurkeztua.

1.–Eskatzen da neurri zuzentzaile osagarriak planteatzea, legez ezarritako baldintza akustikoak betetzea ahalbidetuko dutenak N-121-A errepidetik hurbil dauden etxebizitza eta hiri lurzoruei dagokienez.

2.–Eskatzen da pantaila akustikoak jar daitezela puntu hauetan:

a) Burutaingo herrigunea mugatzen duen errepidearen ertza.

b) Etulaingo lurzoru urbanizaezinean dauden etxebizitzen parean, zehazki lurzati hauetan:

I.–9. poligonoko 138. lurzatia.

II.–9. poligonoko 31. eta 32. lurzatiak.

c) Olagueko herrigunearen parean.

d) Lurzoru urbanizaezinean dauden etxebizitzen parean, zehazki lurzati hauetan:

I.–11. poligonoko 262. lurzatia.

II.–11. poligonoko 432. lurzatia

e) Olagueko lurzoru urbanizaezinean dauden etxebizitzen parean:

I.–11. poligonoko 189. lurzatia.

II.–11. poligonoko 125. lurzatia.

3.–Eskatzen da leihoak akustikoki isola daitezela pantailak jartzerik ez dagoen tokietan.

4.–Eskatzen da berrikus dadila ezker aldeko arekaren desbideratzea biribilgune berriaren parean.

5.–Eskatzen da ezkerraldeko autobus geralekuarekin bat egiten duen espaloia hurrengo landabideraino luzatzea.

6.–Sarbidea eskatzen da 8. poligonoko 64., 66. eta 67. lurzatietarako.

7.–Eskatzen da argiztapen-sistema eraginkorra planteatzea jarduketa-eremu osorako.

8.–Eskatzen da irtenbide bat aurkitzea Olagueko 11. poligonoko 528. lurzatiaren sarbiderako, nekazaritzako makineriarekin sartzen baita hara.

9.–Eskatzen da berreskura dadila 9. poligonoko 121. eta 120. lurzatien sarbidea, Nafarroako Gobernuak 2015ean egindako jarduketaren ondorioz kendu zena.

10.–Eskatzen da zuzenean sartu ahal izatea NA-2522 errepidera, Olagueko herrigunea zeharkatu beharrik gabe.

11.–Eskatzen da N-121-A errepidera sartzeko erreia luzatzea 18+950 KPraino, halako moduz non aukera emanen duen 13. poligonoko 16. lurzatira, Etxaideko Jaurerrira, sartzeko finkaren sarbide zaharretik.

12.–Eskatzen da pantaila akustikoak jar daitezela 13. poligonoko 13. lurzatian, legez ezarritako baldintza akustikoak bete ahal izateko. Ezin bada zarata kentzeko pantailarik jarri, akustikoki isola dadila etxebizitzetako kanpoko arotzeria.

13.–Eskatzen da alda daitezela azaleren desjabetzeak, horien artean sartzeko aurreko puntuetan eskatutako pantaila akustikoak jartzeko erabiltzen direnak.

14.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko funtzio anitzeko pasabide bat, Oianondo errekaren parean, N-121-A errepideko 11+930 KPan.

15.–Eskatzen da hesi perimetrala jartzea 16+300 KPtik 17+600 KPra bitarte, animaliak errepidean sar ez daitezen, eta bideko parrila bat jartzea 16+700 KPan, helgoalderako noranzkoan, eta beste bat 16+650 KPan, iparralderako noranzkoan.

16.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko pasabide bat, berariazkoa faunarentzat, N-121-A errepideko 16+800 KPan.

17.–Eskatzen da hesi perimetrala eta bideko parrilak jar daitezela Olabetik Beraizko errekaraino, eta proposatutako hesi perimetralari jarraipena ematea erreka horretatik Ostitz-Burutaingo zubibideraino, eta, handik, Etulaingo bidegurutzeraino.

18.–1. alegazioaren eduki bera.

19.–3. alegazioaren eduki bera.

20.–11. alegazioaren eduki bera.

21.–12. alegazioaren eduki bera.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Jada aplikatu dira beharrezkoak diren neurriak. Eskatzaileak adierazi bezala, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak ingurumen ukipenen txostena eman zuen 2019ko abenduaren 20an. Hona zer zehazten den ukipen akustikoei dagokienez: “Behar adina leku baldin badago Kalitate Akustikoko Helburuak gainditzen dituzten etxebizitzen ondoan, bat etorriz urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin (horren bidez garatzen da Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea), eraikuntza-proiektuaren barnean sartuko da pantaila akustiko gardenak instalatzea Olaben, Burutainen eta Lanzko errepidea gurutzatzen den tokitik hurbil; pantaila horiei zerrenda opaku bertikal batzuk jarriko zaizkie, hegaztiek talka egin ez dezaten. Lur zerrenda handiagoa bada, gomendatzen da pantailak instalatzea zuhaitzak eta zuhaixkak landatuz.

a) Pantaila akustikoak jartzeko toki nahikorik ez badago, soinua xurgatzen duen zoladura jarriko da, eta horren gainean aldizkako mantentze-lanak egin beharko dira, eraginkortasuna kontrolatzeko.” Beraz, proiektua proposatutako aldaketekin aztertu ondoren, ondorioztatu da ezen, Burutaingo herrigunetik igarotzen den tartearen diseinu berriarekin, nabarmen aldatu dela tartea, eta agerikoa dela aurreko diseinuarekiko hobekuntza: aurreikusi da pantaila eta horma berdeak jartzea NA-2510 errepidearen hegoaldean; abiadura modu eraginkorrean murriztu da zeharbide osoan, biribilgune bat sartuta; errepidearen ardatza mugitu da, hain zuzen ere, eragin handiena duen etxebizitzatik 20 metro baino gehiago urrunduz; eta soinua xurgatzen duen zoladura jarriko da.

2.–Pantaila akustikoen eskaeraren balorazioa:

a) Eskaera ezesten da. Burutaingo saihesbidea egitea aurreikusi da. Horrek esan nahi du N-121-A errepidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen kilometro-puntuen arteko tartea ez dela aldatuko N-121-A errepidea 2+1 motako bide bihurtzeko proiektu honetan.

b) Ezetsi egin dira bi eskaerak. Egindako zarata azterlanetan egiaztatu da ez direla gainditzen legez ezarritako zarata mugak. Nolanahi ere, aurreikusita dago soinua xurgatzen duen zoladura jartzea 15+800 KParen eta 17+500 KParen artean, eta horrek zuzenean ukituko ditu hiru lurzatiak. Gainera, 9. poligonoko 31. eta 32. lurzatiak oso gertu daude Etulaingo bidegurutzetik, zeina proiektatu baita ibilgailuen abiadura murrizteko, eta horrenbestez, zarata.

c) Eskaera ezesten da. Zarataren azterlana egin ondoren, ez da araudiaren ez-betetzerik identifikatu Olaguen.

d) Eskaera ezesten da. Zarataren azterlana egin ondoren, ez da araudiaren ez-betetzerik identifikatu Olaguen.

e) Eskaera ezesten da. Zarataren azterlana egin ondoren, ez da araudiaren ez-betetzerik identifikatu Olaguen.

3.–Eskaera ezesten da. Oinarrituz 1. puntuan ingurumen ukipenen txostenari buruz adierazitako zehaztapenetan, eskatzaileak proposatutako neurria ez dago ukipen akustikoei dagokienez aurreikusitako zuzentze jarduketen artean.

4.–Eskaera ezesten da 2 a) puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

5.–Eskaera ezesten da 2 a) puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

6.–Eskaera ezesten da 2 a) puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

7.–Eskaera ezesten da 2 a) puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

8.–Eskaera baiesten da. N-121-A errepidea aldatzeko proiektuak mantendu eginen du errepidetik bertatik 11. poligonoko 528. lurzatira dagoen sarbidea.

9.–Alegatutakoa ez da onartzen. Ulertzen da aipatutako lurzatietara sartzen ahal dela errepidearen ezker aldean, 16+820 KPan eta 17+480 KPan, dauden sarbideetatik (120 C eta 121 D lurzatietako muturrak).

10.–Eskaera ezesten da. Sarbide berria erabiliko duen trafikoaren bolumenak ez du justifikatzen jarduketa hori.

11.–Eskaera hein batean baiesten da. Ez da egokitzat jotzen sarbide bat egitea azelerazio-erreian; aitzitik, komenigarria da hortik urruntzea. Finkarako sarbidea izanen da landabide batetik, ezker aldeko 19+000 KPtik 19+160 KPra bitartean eginen den lubetaren oinean dagoena. Hortaz, gaur egun errepidetik dagoen sarbidea, 18+960 KPkoa, deuseztatuko da.

12.–Eskaera ezesten da. Zarataren azterlana egin ondoren, baztertu egin da neurri zuzentzaileak aplikatzea Anueko 13. poligonoko 13. lurzatian, ez delako bizitegi-eremutzat hartzen.

13.–Eskaera ezesten da. Desjabetzeak ukitutako eremuak ez dira aldatzen, aurreikusi baitira tarte horretarako onetsitako pantaila akustikoei dagozkienak.

14.–Eskaera ezesten da. Gaur egun, Olabeko saihesbidearen proiektua egiten ari dira. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan aurreikusita dago aldaketarik ez egitea saihesbidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean dagoen N-121-A errepidearen tartean. Horrela, bada, 11+930 KPa tarte horretan dagoenez, ez da bidezkoa azpiko pasabide bat planteatzea puntu horretan.

15.–Eskaera ezesten da. 2. tarteko ingurumen ukipenen aldeko txostenak ez du adierazten beharrezkoa denik 16+300 KParen 17+600 KParen arteko tartea hesitzea.

16.–Eskaera ezesten da 14. proposamena ezesteko arrazoi berdinengatik.

17.–Eskaera ezesten da. 2. tarteari buruzko ingurumen ukipenen aldeko txostenean ez da adierazten beharrezkoa denik tarte osoaren perimetroa ixtea, proiektuaren dokumentuetan agertzen diren zatiak baizik.

18.–1. alegazioari emandako erantzun bera.

19.–3. alegazioari emandako erantzun bera.

20.–11. alegazioari emandako erantzun bera.

21.–12. alegazioari emandako erantzun bera.

2020/601511 alegazioa, Anueko Udalak aurkeztua.

1.–Eskatzen da neurri zuzentzaile osagarriak planteatzea, legez ezarritako baldintza akustikoak betetzea ahalbidetuko dutenak N-121-A errepidetik hurbil dauden etxebizitza eta hiri lurzoruei dagokienez.

2.–Eskatzen da leihoak akustikoki isola daitezela pantailak jartzerik ez dagoen tokietan.

3.–Eskatzen da N-121-A errepidera sartzeko erreia luzatzea 18+950 KPraino, halako moduz non aukera emanen duen 13. poligonoko 16. lurzatira, Etxaideko Jaurerrira, sartzeko finkaren sarbide zaharretik.

4.–Eskatzen da pantaila akustikoak jar daitezela 13. poligonoko 13. lurzatian, legez ezarritako baldintza akustikoak bete ahal izateko. Ezin bada zarata kentzeko pantailarik jarri, akustikoki isola dadila etxebizitzetako kanpoko arotzeria.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Eskatzaileak adierazi bezala, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak aldeko ingurumen ukipenen txostena eman zuen 2019ko abenduaren 20an. Hona zer zehazten den ukipen akustikoei dagokienez: “Behar adina leku baldin badago Kalitate Akustikoko Helburuak gainditzen dituzten etxebizitzen ondoan, bat etorriz urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin (horren bidez garatzen da Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea), eraikuntza-proiektuaren barnean sartuko da pantaila akustiko gardenak instalatzea Olaben, Burutainen eta Lanzko errepidea gurutzatzen den tokitik hurbil; pantaila horiei zerrenda opaku bertikal batzuk jarriko zaizkie, hegaztiek talka egin ez dezaten. Lur zerrenda handiagoa bada, gomendatzen da pantailak instalatzea zuhaitzak eta zuhaixkak landatuz.

a) Pantaila akustikoak jartzeko toki nahikorik ez badago, soinua xurgatzen duen zoladura jarriko da, eta horren gainean aldizkako mantentze-lanak egin beharko dira, eraginkortasuna kontrolatzeko.”

Hortaz, berariazko azterketak egin dira identifikatzeko zer toki zehatzetan gainditzen diren immisiorako legezko mugak, eta proiektuetan jaso dira kasu bakoitzean teknikoki bideragarriak diren neurri zuzentzaileak. Pantaila akustikoak paratuko dira Orikainen, Olaben, Soraurenen, Burutainen (non, horrez gain, 800 metro luze izanen den horma berdea eraikiko baita herrigunearen hegoaldean), Sunbillan eta Beran, eta soinua xurgatzen duen zoladura jarriko da (ibilgailuen errodatze zarata murrizten du) pantaila jartzerik ez dagoen tokietan, bai eta pantaila hutsarekin soinuaren murrizketa behar bezainbestekoa izatea lortzen ez den tokietan ere.

2.–Eskaera ezesten da. Oinarrituz 1. puntuan ingurumen ukipenen txostenari buruz adierazitako zehaztapenetan, eskatzaileak proposatutako neurria ez dago ukipen akustikoei dagokienez aurreikusitako zuzentze jarduketetan.

3.–Eskaera hein batean baiesten da. Ez da egokitzat jotzen sarbide bat egitea azelerazio-erreian; aitzitik, komenigarria da hortik urruntzea. Finkarako sarbidea izanen da landabide batetik, ezker aldeko 19+000 KPtik 19+160 KPra bitartean eginen den lubetaren oinean dagoena. Hortaz, gaur egun errepidetik dagoen sarbidea, 18+960 KPkoa, deuseztatuko da.

4.–Eskaera ezesten da. Alegazioari 1. eta 2. puntuetan erantzun zaio.

2020/601644 alegazioa, Anueko Udalak aurkeztua, Antonio Los Arcos Galbete jauna ordezkatuz.

2020/601511 alegazioa eta hau berdin-berdinak dira, eta erantzuna ere bera da.

2020/602092 alegazioa, Burutaingo Kontzejuak aurkeztutakoa.

1.–Eskatzen da neurri zuzentzaile osagarriak planteatzea, legez ezarritako baldintza akustikoak betetzea ahalbidetuko dutenak N-121-A errepidetik hurbil dauden etxebizitza eta hiri lurzoruei dagokienez.

2.–Eskatzen da pantaila akustikoak jar daitezela Burutaingo herrigunea mugatzen duen errepidearen ertzean.

3.–Eskatzen da Burutaingo herrigunean, N-121-A errepidetik gertu, dauden etxebizitzen kasuan leihoak akustikoki isola daitezela pantailak jartzerik ez dagoen tokietan.

4.–Eskatzen da berrikus dadila ezker aldeko arekaren desbideratzea biribilgune berriaren parean.

5.–Sarbidea eskatzen da 8. poligonoko 64., 66. eta 67. lurzatietarako.

6.–Eskatzen da ezkerraldeko autobus geralekuarekin bat egiten duen espaloia luzatzea inguruko landabideraino.

7.–Eskatzen da argiztapen-sistema eraginkorra planteatzea jarduketa-eremu osorako.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Gaur egun, Olabeko saihesbidearen proiektua egiten ari dira. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan aurreikusita dago aldaketarik ez egitea saihesbidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean dagoen N-121-A errepidearen tartean. Hortaz, 8. poligonoko 1. lurzatia tarte horren barnean dagoenez, ez da aldatuko haren sarbidea.

2.–Eskaera ezesten da 1. proposamena ezesteko arrazoi berdinengatik.

3.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

4.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

5.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

6.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

7.–Eskaera ezesten da 1. proposamena ezesteko arrazoi berberengatik.

2020/602125 alegazioa, Aritzuko Kontzejuak aurkeztutakoa.

1.–Eskatzen da sarbide zuzena egin dadila N-121-A errepidetik NA-2522 errepidera, Olague zeharkatzea saihesteko.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Sarbide berria erabiliko duen trafikoaren bolumenak ez du justifikatzen jarduketa hori.

2020/602324 alegazioa, Etulaingo Kontzejuak aurkeztutakoa.

1.–Eskatzen da neurri zuzentzaile osagarriak planteatzea, legez ezarritako baldintza akustikoak betetzea ahalbidetuko dutenak N-121-A errepidetik hurbil dauden etxebizitza eta hiri lurzoruei dagokienez.

2.–Eskatzen da pantaila akustiko bana jartzea Etulaingo lurzoru urbanizaezinean dauden etxebizitzen parean, lurzati hauetan:

I.–9. poligonoko 138. lurzatia.

II.–9. poligonoko 31. eta 32. lurzatiak.

3.–Eskatzen da berreskura dadila 9. poligonoko 121. eta 120. lurzatien sarbidea, Nafarroako Gobernuaren 2015eko jarduketa baten ondorioz kendu zena.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Jada aplikatu dira beharrezkoak diren neurriak. Eskatzaileak adierazi bezala, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak ingurumen ukipenen txostena eman zuen 2019ko abenduaren 20an. Hona zer zehazten den ukipen akustikoei dagokienez: “Behar adina leku baldin badago Kalitate Akustikoko Helburuak gainditzen dituzten etxebizitzen ondoan, bat etorriz urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin (horren bidez garatzen da Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea), eraikuntza-proiektuaren barnean sartuko da pantaila akustiko gardenak instalatzea Olaben, Burutainen eta Lanzko errepidea gurutzatzen den tokitik hurbil; pantaila horiei zerrenda opaku bertikal batzuk jarriko zaizkie, hegaztiek talka egin ez dezaten. Lur zerrenda handiagoa bada, gomendatzen da pantailak instalatzea zuhaitzak eta zuhaixkak landatuz.

a) Pantaila akustikoak jartzeko toki nahikorik ez badago, soinua xurgatzen duen zoladura jarriko da, eta horren gainean aldizkako mantentze-lanak egin beharko dira, eraginkortasuna kontrolatzeko.” Beraz, proiektua proposatutako aldaketekin aztertu ondoren, ondorioztatu da ezen, Burutaingo herrigunetik igarotzen den tartearen diseinu berriarekin, nabarmen aldatu dela tartea, eta agerikoa dela aurreko diseinuarekiko hobekuntza: aurreikusi da pantaila eta horma berdeak jartzea NA-2510 errepidearen hegoaldean; abiadura modu eraginkorrean murriztu da zeharbide osoan, biribilgune bat sartuta; errepidearen ardatza mugitu da, hain zuzen ere, eragin handiena duen etxebizitzatik 20 metro baino gehiago urrunduz; eta soinua xurgatzen duen zoladura jarriko da.

2.–Ezetsi egin dira bi eskaerak. Nolanahi ere, aurreikusita dago soinua xurgatzen duen zoladura jartzea 15+800 KParen eta 17+500 KParen artean, eta horrek zuzenean ukituko ditu hiru lurzatiak. Gainera, 9. poligonoko 31. eta 32. lurzatiak oso gertu daude Etulaingo bidegurutzetik, zeina proiektatu baita ibilgailuen abiadura murrizteko, eta horrenbestez, zarata.

3.–Alegatutakoa ez da onartzen. Ulertzen da aipatutako lurzatietara sartzen ahal dela errepidearen ezker aldean, 16+820 KPan eta 17+480 KPan, dauden sarbideetatik (120 C eta 121 D lurzatietako muturrak).

2020/603115 alegazioa, Burutaingo Kontzejuak aurkeztua, Ana Zaro Iraola andrea ordezkatuz.

1.–Eskatzen da ez eraistea Anueko 8. poligonoko 15. lurzatian dagoen harrizko itxiturako horma.

2.–Eskatzen da pantaila akustikoak jar daitezela Burutaingo herrigunea mugatzen duen errepidearen ertzean.

3.–Eskatzen da berrikus dadila ezker aldeko arekaren desbideratzea biribilgune berriaren parean.

4.–Eskatzen da autobus geralekuaren kokapena aldatzea, Iruñerako noranzkoan.

5.–Eskatzen da argiztapen-sistema eraginkorra planteatzea jarduketa-eremu osorako.

Erantzuna:

1.–Eskaera baiesten da. Gaur egun, Burutaingo saihesbidearen proiektua egiten ari dira. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan aurreikusita dago aldaketarik ez egitea saihesbidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean dagoen N-121-A errepidearen tartean. Hortaz, 8. poligonoko 15. lurzatia tarte horren barnean dagoenez, ez da aldatuko haren ingurua.

2.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

3.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

4.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

5.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

2020/603127 alegazioa, Burutaingo Kontzejuak aurkeztua, José Javier Zaro Iraola jauna ordezkatuz.

1.–Eskatzen da neurri zuzentzaile osagarriak planteatzea, legez ezarritako baldintza akustikoak betetzea ahalbidetuko dutenak N-121-A errepidetik hurbil dauden etxebizitza eta hiri lurzoruei dagokienez, pantaila akustikoak barne.

2.–Eskatzen da autobus geralekuaren kokapena aldatzea, Iruñerako noranzkoan.

3.–Eskatzen da argiztapen-sistema eraginkorra planteatzea jarduketa-eremu osorako.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Gaur egun, Burutaingo saihesbidearen proiektua egiten ari dira. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan aurreikusita dago aldaketarik ez egitea saihesbidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean dagoen N-121-A errepidearen tartean. Horrela, bada, tarte horren barnean dauden hiri eremuak ez dira aldatuko jarduketa honetan.

Bestalde, N-121-A errepidearen zati honetako ukipen eremuaren barruan etxebizitzak dauden gainerako eremuetan, neurri egokiak aplikatu dira. Eskatzaileak adierazi bezala, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak ingurumen ukipenen txostena eman zuen 2019ko abenduaren 20an. Hona zer zehazten den ukipen akustikoei dagokienez: “Behar adina leku baldin badago Kalitate Akustikoko Helburuak gainditzen dituzten etxebizitzen ondoan, bat etorriz urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin (horren bidez garatzen da Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea), eraikuntza-proiektuaren barnean sartuko da pantaila akustiko gardenak instalatzea Olaben, Burutainen eta Lanzko errepidea gurutzatzen den tokitik hurbil; pantaila horiei zerrenda opaku bertikal batzuk jarriko zaizkie, hegaztiek talka egin ez dezaten. Lur zerrenda handiagoa bada, gomendatzen da pantailak instalatzea zuhaitzak eta zuhaixkak landatuz.

Pantaila akustikoak jartzeko toki nahikorik ez badago, soinua xurgatzen duen zoladura jarriko da, eta horren gainean aldizkako mantentze-lanak egin beharko dira, eraginkortasuna kontrolatzeko.” Beraz, proiektua proposatutako aldaketekin aztertu ondoren, ondorioztatu da ezen, Burutaingo herrigunetik igarotzen den tartearen diseinu berriarekin, nabarmen aldatu dela tartea, eta agerikoa dela aurreko diseinuarekiko hobekuntza: aurreikusi da pantaila eta horma berdeak jartzea NA-2510 errepidearen hegoaldean; abiadura modu eraginkorrean murriztu da zeharbide osoan, biribilgune bat sartuta; errepidearen ardatza mugitu da, hain zuzen ere, eragin handiena duen etxebizitzatik 20 metro baino gehiago urrunduz; eta soinua xurgatzen duen zoladura jarriko da.

2.–Eskaera ezesten da 1. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik, proiektu berrian ez baita aldatuko N-121-A errepidearen tartea, saihesbidea egungo trazadurarekin lotzen dituen puntuen artekoa.

3.–Eskaera ezesten da 3. puntuan adierazitako arrazoi berberengatik.

2020/603683 alegazioa, Olagueko Kontzejuak aurkeztutakoa.

1.–Eskatzen da neurri zuzentzaile osagarriak planteatzea, legez ezarritako baldintza akustikoak betetzea ahalbidetuko dutenak N-121-A errepidetik hurbil dauden etxebizitza eta hiri lurzoruei dagokienez.

2.–Eskatzen da pantaila akustikoak jar daitezela puntu hauetan:

a) Olagueko herrigunearen parean.

b) Lurzoru urbanizaezinean dauden etxebizitzen parean, zehazki lurzati hauetan:

I.–11. poligonoko 262. lurzatia.

II.–11. poligonoko 432. lurzatia

c) Olagueko lurzoru urbanizaezinean dauden etxebizitzen parean:

I.–11. poligonoko 189. lurzatia.

II.–11. poligonoko 125. lurzatia.

3.–Eskatzen da irtenbide bat aurkitzea Olagueko 11. poligonoko 528. lurzatiaren sarbiderako, nekazaritzako makineriarekin sartzen baita hara.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Jada aplikatu dira beharrezkoak diren neurriak. Eskatzaileak adierazi bezala, Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak ingurumen ukipenen txostena eman zuen 2019ko abenduaren 20an. Hona zer zehazten den ukipen akustikoei dagokienez: “Behar adina leku baldin badago Kalitate Akustikoko Helburuak gainditzen dituzten etxebizitzen ondoan, bat etorriz urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin (horren bidez garatzen da Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea), eraikuntza-proiektuaren barnean sartuko da pantaila akustiko gardenak instalatzea Olaben, Burutainen eta Lanzko errepidea gurutzatzen den tokitik hurbil; pantaila horiei zerrenda opaku bertikal batzuk jarriko zaizkie, hegaztiek talka egin ez dezaten. Lur zerrenda handiagoa bada, gomendatzen da pantailak instalatzea zuhaitzak eta zuhaixkak landatuz.

a) Pantaila akustikoak jartzeko toki nahikorik ez badago, soinua xurgatzen duen zoladura jarriko da, eta horren gainean aldizkako mantentze-lanak egin beharko dira, eraginkortasuna kontrolatzeko.”

2.–Alegazioak zatika baloratu dira:

a) Eskaera ezesten da. Zarataren azterlana egin ondoren, ez da araudiaren ez-betetzerik identifikatu Olaguen.

b) Eskaera ezesten da. Zarataren azterlana egin ondoren, ez da araudiaren ez-betetzerik identifikatu Olaguen.

c) Eskaera ezesten da. Zarataren azterlana egin ondoren, ez da araudiaren ez-betetzerik identifikatu Olaguen.

3.–Eskaera baiesten da. N-121-A errepidea aldatzeko proiektuak mantendu eginen du errepidetik bertatik 11. poligonoko 528. lurzatira dagoen sarbidea.

2020/606112 alegazioa, Odietako Udalak aurkeztua.

1.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko funtzio anitzeko pasabide bat, Oianondo errekaren parean, N-121-A errepideko 11+930 KPan.

2.–Eskatzen da proiektuan sar dadila errepide azpiko pasabide bat, berariazkoa faunarentzat, N-121-A errepideko 16+800 KPan.

3.–Eskatzen da hesi perimetrala eta bideko parrilak jar daitezela Olabetik Beraizko errekaraino, eta proposatutako hesi perimetralari jarraipena ematea erreka horretatik Ostitz-Burutaingo zubibideraino, eta, handik, Etulaingo bidegurutzeraino.

Erantzuna:

1.–Eskaera ezesten da. Gaur egun, Olabeko saihesbidearen proiektua egiten ari dira. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan aurreikusita dago aldaketarik ez egitea saihesbidearen hegoaldeko eta iparraldeko lotuneen artean dagoen N-121-A errepidearen tartean. Horrela, bada, 11+930 KPa tarte horretan dagoenez, ez da bidezkoa azpiko pasabide bat planteatzea puntu horretan.

2.–Eskaera ezesten da. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 2019ko abenduaren 20an egindako ingurumen ukipenen aldeko txostenean, berariaz adierazten da honakoa: “faunarentzat berariazko pasabideak eraikitzeko beharraz, gai hori zenbait alegaziotan eta txosten batzuetan ere jasota dagoenez, aditzera ematen da garrantzitsua izanen zela horiek egitea, mantendu izan balira hasierako proiektuan aurreikusten ziren hesi perimetralak eta diseinua, erdibitzailean oztopo altu eta bikoitzak zituena. Bide honek egun duen iragazkortasunari eusten dioten soluzioak hartu direnez, ordea, ez da ezinbestekotzat jotzen bestelako soluzioak hartzea, proposatutakoak baino xede handiagoak hartzen dituztenak. Edonola ere, Ingurumena Zaintzeko Planaren emaitzak ezagutu ondoren egiaztatuko da ingurumen ukipenen azterlanean eta txosten honetan jasotako neurriak eraginkorrak ote diren, eta orduan neurri zuzentzaile gehiago ezartzen ahalko dira bidea faunarentzat iragazkorra dela bermatzeko”.

Horrez gain, honela dio: “Trazaduraren proiektu berriak ez du egungo egoera hobetzen, fauna eta biztanleriarentzako hesi-efektuari dagokionez. Era berean, ez du nabarmen murrizten basafauna harrapatzeko egungo arriskua. Nolanahi ere, 2019ko azaroan, aldaketa batzuk egin zitzaizkion proiektuari, aintzat hartzeko faunari buruzko azterlanen ondorioak eta jendaurreko informazio aldian jasotako ekarpenak, bai eta ukitutako administrazio publikoei egindako kontsultak ere. Bada, aldaketa horiek hasierako proiektua hobetzen dute ingurune naturalari dagokionez; izan ere, horien bidez hartutako neurriei esker –besteak beste itxiturak jartzea–, fauna azpiko pasabide seguruagoetara eramanen da, hobetu eginen da ertzetako kudeaketa, fauna errepideetan harrapatzeko arriskua murrizteko, eta bideko parrilak gehituko dira faunari errepidera sartzea galarazteko”.

3.–Eskaera ezesten da. 2. tarteari buruzko ingurumen ukipenen aldeko txostenean ez da adierazten beharrezkoa denik tarte osoaren perimetroa ixtea, proiektuaren dokumentuetan agertzen diren zatiak baizik.

Nafarroako Gobernuak, 2020ko abuztuaren 1ean hartutako Erabakiaren bidez, deklaratu du presakoa dela honako proiektu honetako lanek ukitutako ondasun eta eskubideak okupatzea: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 10+500 KParen (Olabeko zeharbidea) eta 22+500 KParen artean”.

Bat etorriz Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20.4 eta 6 artikuluetan ezarritakoarekin, bidezkoa da proiektuari behin betiko onespena ematea, zeinak berarekin ekarriko baititu onura publikoaren deklarazioa eta ondasunak okupatu eta eskubideak erosi beharra.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak egindako txostenarekin eta hark proposatu duenarekin bat, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak xedatzen duenarekin bat,

AGINTZEN DUT:

1. Azalpen zatian adierazi bezala ebaztea ondotik aipatzen den proiektuaren jendaurreko epea, ukitutako ondasun eta eskubideen ondorioetarako: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 10+500 KParen (Olabeko zeharbidea) eta 22+500 KParen artean”.

2. Behin betiko onespena ematea proiektu honi: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 10+500 KParen (Olabeko zeharbidea) eta 22+500 KParen artean”. Proiektuak 11.203.057,04 euroko aurrekontua du, BEZa gabe.

3. Behin betiko onestea ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda. Eranskinean ageri da.

4. “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 10+500 KParen (Olabeko zeharbidea) eta 22+500 KParen artean” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea, 2020ko abenduaren 15, 16, 17, 18, 21 eta 22an ager daitezen Olaibarko, Odietako, Anueko, Lanzko eta Ultzamako udaletxeetan, okupatu aurreko aktak eta, beharko balitz, okupaziokoak egiteko.

5. Ebazpen hau ukitutako titularrei jakinaraztea, banakako zitazio zedularen bidez.

6. Ekitaldi horretara titularrek beraiek joan beharko dute, edo haien izenean aritzeko behar bezala baimendutako pertsona bat bidali, titulartasuna frogatzen duten agiriak aldean dituztela (eskritura publikoa, jabetza erregistroko ziurtagiria, etab.); egoki baderitzote, perituak eta/edo notarioa eraman ditzakete, baina, betiere, norberak ordainduta.

7. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web-orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

8. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Olaibarko, Odietako, Anueko, Lanzko eta Ultzamako udalei, eta horiek premiatzea bakoitzak bere iragarki-taulan argitara dezan.

9. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen, eta honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dela, Nafarroako Gobernuari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ezertan galarazi gabe, foru agindu honek amaitzen du administrazio publikoentzako administrazio bidea. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, hura jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2020ko urriaren 29an.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

ERANSKINA

“N-121-A ERREPIDEA 2+1 MOTAKO BIDE BIHURTZEKO TRAZADURA PROIEKTUA, 10+500 KP-AREN (OLABEKO ZEHARBIDEA) ETA 22+500 KP-AREN ARTEAN”

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

AZALERA

DESJ.

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

OLAIBARKO UDAL-MUGARTEA

OLA-36

Olaibarko Udalaren herri-lurra

57

6

40

B

Larreak

OLA-37

Nuin Eugui, Juan

410

6

23

A

Belardia

OLA-38

Nuin Eugui, Juan

73

6

42

A

Zuhaixkak

OLA-39

Nuin Eugui, Juan

403

6

43

A

Larreak

93

6

43

B

Zuhaixkak

OLA-40

Úriz Villanueva, José Antonio

102

6

46

A

Belardia

OLA-41

Úriz Villanueva, José Antonio

57

7

14

A

Belardia

OLA-42

Úriz Villanueva, José Antonio

3

7

13

A

Belardia

OLA-43

Galarraga Moreno, César

21

7

34

A

Belardia

Galarraga Moreno, Pablo

68

7

34

C

Lurzorua

Moreno Purroy, Fernando

OLA-44

López Fernández, Anselmo

496

7

23

B

Belardia

López Fernández, José Luis

859

7

23

F

Larreak

Vergara Goñi, María Josefa

65

7

23

I

Bidea

OLA-45

Galarraga Moreno, César

8

7

33

C

Larreak

Galarraga Moreno, Pablo

Moreno Purroy, Fernando

OLA-46

Igargueta SL

59

7

29

B

Hariztia

OLA-47

Olagüe Zubiri, Alberto

90

7

24

A

Larreak

Olagüe Zubiri, María Yolanda

OLA-48

Olagüe Zubiri, Alberto

455

7

25

A

Belardia

Olagüe Zubiri, María Yolanda

OLA-49

Igargueta SL

964

7

28

J

Larreak

OLA-50

Enderizko Kontzejuaren herri-lurra

572

7

26

A

Elkorra

109

7

26

B

Askot. zuhaitzak

OLA-51

Enderizko Kontzejuaren herri-lurra

13

1

143

A

Ibarbasoa

ODIETAKO UDAL-MUGARTEA

ODI-01

Eslava Igoa, Jesús

8

9

223

A

Askot. zuhaitzak

ODI-02

Baráibar Elizaga, María Isabel

6

9

317

A

Larreak

Juvera Irurita, Antonio

Juvera Irurita, Juan

Juvera Irurita, Miguel María

ODI-03

Baráibar Elizaga, María Isabel

20

9

196

A

Larreak

Juvera Irurita, Antonio

Juvera Irurita, Juan

Juvera Irurita, Miguel María

ODI-04

Segura Muñoz, Jesús

26

9

316

A

Belardia

Vergara García, Antonio

ANUEKO UDAL-MUGARTEA

ANU-01

Burutaingo Kontzejuaren herri-lurra

16

8

519

A

Larreak eta zuhaitzak

ANU-38

Ibarra Zandio, Alejandro eta Berraondo Egaña, Blanca

48

8

206

A

Belardia

ANU-39

Martín López Carburantes SLU

358

8

415

A

Larreak

ANU-40

Sanmartín Erviti, Antonio

2442

8

413

A

Belardia

593

8

413

B

Larreak

ANU-41

Ciga Unzu, Ana María

1028

8

414

A

Larreak eta zuhaitzak

ANU-42

Burutaingo Kontzejuaren herri-lurra

82

8

496

A

Hariztia

ANU-43

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

220

9

166

A

Pagadia

ANU-44

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

263

9

119

A

Askot. zuhaitzak

ANU-45

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

44

9

118

A

Askot. zuhaitzak

ANU-46

Nafarroako Foru Komunitatea (Donejakue bidea)

90

9

165

A

Donejakue bidea

ANU-47

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

1879

9

56

A

Askot. zuhaitzak

ANU-48

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

5601

9

120

C

Pagadia

320

9

120

D

Harrobia

ANU-49

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

4639

9

121

D

Askot. zuhaitzak

ANU-50

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

1182

9

48

A

Askot. zuhaitzak

ANU-51

Nunes-Souza, Bernardette

390

9

32

A

Larreak

Ormaechea Bello, Oscar Jesús

ANU-53

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

220

9

124

A

Askot. zuhaitzak

ANU-54

Ciga Unzu, Ana María

116

9

132

C

Lehorreko alorra

ANU-55

Nafarroako Foru Komunitatea (Donejakue bidea)

37

9

160

A

Donejakue bidea

ANU-56

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

102

9

168

A

Pagadia

ANU-57

Aguirre Baines, Beatriz

431

9

131

A

Larreak

Aguirre Baines, José Miguel

Aguirre Salaburu, Miguel

ANU-58

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

62

9

169

A

Hariztia

ANU-59

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

40

9

167

A

Larreak

ANU-60

Los Arcos Galbete, Antonio

201

13

27

A

Larreak

Los Arcos Galbete, Francisco Javier

Los Arcos Nagore, Alvaro José

Los Arcos Nagore, José Luis

Los Arcos Nagore, Carola María Cristina

ANU-61

Losarcos Elío, José Luis

188

13

18

A

Hariztia

ANU-62

Losarcos Elío, José Luis

16

13

9

A

Askot. zuhaitzak

ANU-63

Losarcos Elío, José Luis

931

13

13

A

Belardia

29

13

13

F

Pinudia

29

13

13

K

Lehorreko alorra

34

13

13

L

Askot. zuhaitzak

ANU-64

Losarcos Elío, José Luis

132

13

14

A

Askot. zuhaitzak

ANU-65

Losarcos Elío, José Luis

438

13

25

A

Belardia

53

13

25

B

Askot. zuhaitzak

ANU-66

Los Arcos Galbete, Antonio

63

11

634

A

Belardia

Los Arcos Galbete, Francisco Javier

162

11

634

C

Hariztia

Los Arcos Nagore, Alvaro José

Los Arcos Nagore, José Luis

Los Arcos Nagore, Carola María Cristina

ANU-67

García Zozaya, José Joaquín

60

11

614

A

Belardia

García Zozaya, María Ángeles

Zabalza Zozaya, José Félix

Zabalza Zozaya, Pedro

Zabalza Zozaya, Juan María

ANU-68

Manuel Altuna SL

7

11

535

A

Belardia

ANU-69

Larralde Zandio, Jesús Manuel

182

11

527

B

Larreak

ANU-70

Olagueko Kontzejuaren herri-lurra

2937

11

528

A

Belardia

873

11

528

B

Belardia

466

11

528

C

Larreak

ANU-71

Olagueko Kontzejuaren herri-lurra

195

11

530

A

Belardia

49

11

530

D

Belardia

ANU-72

Olagueko Kontzejuaren herri-lurra

19

11

125

D

Larreak

ANU-73

Erviti Urroz, Martín Miguel

723

11

525

A

Belardia

ANU-74

Olagueko Kontzejuaren herri-lurra

1032

11

521

A

Belardia

370

11

521

Q

Larreak

577

11

521

R

Askot. zuhaitzak

LANZKO UDAL-MUGARTEA

LAN-01

Lanzko Udalaren herri-lurra

611

6

155

A

Hariztia

LAN-02

Nafarroako Odol-emaileen Elkartea

148

6

154

A

Larreak

LAN-03

Lanzko Udalaren herri-lurra

571

6

153

C

Belardia

LAN-04

Goñi Leoz, Francisco

747

5

47

A

Belardia

Goñi Leoz, Jesús Miguel

Goñi Leoz, José María

Goñi Leoz, María Lourdes

Goñi Leoz, Juan Antonio

LAN-05

Lanzko Udalaren herri-lurra

638

5

46

C

Lehorreko alorra

176

5

46

F

Belardia

1

5

46

I

Larreak

LAN-06

CEPSA Estaciones de Servicios SA

152

5

256

A

Zoladura

LAN-07

Galarregui Echenique, Máximo

3714

5

266

A

Lehorreko alorra

ULTZAMAKO UDAL-MUGARTEA

ULT-01

Iparrea Iturralde, Sinforiana

2666

8

1

B

Belardia

Instalazio osagarriek ukitutako lurzatiak

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO
OKUPAZIOA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

OLAIBARKO UDAL-MUGARTEA

OLA-14

Equiza Gurbindo, Petra Josefa

2016

3

85

A

Elkorra

Equiza Gurbindo, María Luisa

Equiza Gurbindo, María Concepción

Equiza Gurbindo, Maravillas

Equiza Gurbindo, Juan Esteban

Equiza Gurbindo, Agustín

Equiza Gurbindo, Elisa Paz

OLA-15

Estacion de Servicio Baztan SL

1121

3

59

A

Elkorra

ANUEKO UDAL-MUGARTEA

ANU-54

Ciga Unzu, Ana María

3871

9

132

C

Lehorreko alorra

Hondakindegiek ukitutako lurzatiak

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO

OKUPAZIOA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

ANUEKO UDAL-MUGARTEA

ANU-54

Ciga Unzu, Ana María

1

9

132

B

Larreak

27327

9

132

C

Lehorreko alorra

ANU-58

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

43

9

169

A

Hariztia

Ukitutako zerbitzuak berrezartzea

Zuntz optikoa, telefono lineak, hornidura eta argiteria

FINKA

Zk.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

EUSKARRIA

KUTX.

ALDI BATERAKO OKUP.

ZERB.
MOTA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

OLAIBARKO UDAL-MUGARTEA

OLA-36

Olaibarko Udalaren herri-lurra

1

ZO

6

40

B

Larreak

OLA-43

Galarraga Moreno, César

3

ZO

7

34

A

Belardia

Galarraga Moreno, Pablo

48

32

-

291

ZO

7

34

C

Lurzorua

Moreno Purroy, Fernando

7

10

6

90

TL

7

34

C

Lurzorua

OLA-45

Galarraga Moreno, César

4

3

-

15

TL

7

33

C

Larreak

Galarraga Moreno, Pablo

Moreno Purroy, Fernando

OLA-46

Igargueta SL

3

1

-

125

TL

7

29

B

Hariztia

OLA-47

Olagüe Zubiri, Alberto

-

-

-

45

HH

7

24

A

Larreak

Olagüe Zubiri, María Yolanda

OLA-48

Olagüe Zubiri, Alberto

-

-

-

70

HH

7

25

A

Belardia

Olagüe Zubiri, María Yolanda

OLA-49

Igargueta SL

128

344

2

1015

TL

7

28

J

Larreak

ANUEKO UDAL-MUGARTEA

ANU-38

Ibarra Zandio, Alejandro eta Berraondo Egaña, Blanca

6

19

-

58

TL

8

206

A

Belardia

ANU-40

Sanmartín Erviti, Antonio

-

-

-

107

TL

8

413

A

Belardia

20

50

12

229

TL

8

413

B

Larreak

ANU-44

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

-

-

-

21

TL

9

119

A

Askot. zuhaitzak

ANU-48

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

305

886

36

3290

HH

9

120

C

Pagadia

ANU-49

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

129

375

12

1496

HH

9

121

D

Askot. zuhaitzak

ANU-51

Nunes-Souza, Bernardette

38

115

-

406

HH

9

32

A

Larreak

Ormaechea Bello, Oscar Jesús

ANU-51.1

Nunes-Souza, Bernardette

-

-

-

146

HH

9

31

A

Larreak

Ormaechea Bello, Oscar Jesús

ANU-52

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

-

-

-

42

HH

9

123

A

Larreak

ANU-53

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

140

307

-

1303

HH

9

124

A

Askot. zuhaitzak

ANU-55

Nafarroako Foru Komunitatea (Donejakue bidea)

5

9

-

40

HH

9

160

A

Donejakue bidea

ANU-56

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

3

2

-

68

HH

9

168

A

Pagadia

ANU-57

Aguirre Baines, Beatriz

182

511

-

1661

HH

9

131

A

Larreak

Aguirre Baines, José Miguel

Aguirre Salaburu, Miguel

ANU-58

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

-

-

-

3

ZO

9

169

A

Hariztia

ANU-59

Etulaingo Kontzejuaren herri-lurra

-

-

3

78

ZO

9

167

A

Larreak

ANU-63

Losarcos Elío, José Luis

-

-

-

100

TL

13

13

A

Belardia

ANU-64

Losarcos Elío, José Luis

-

-

-

1

HH

13

14

A

Askot. zuhaitzak

ANU-65

Losarcos Elío, José Luis

-

-

-

89

HH

13

25

A

Belardia

ANU-70

Olagueko Kontzejuaren herri-lurra

74

220

2

220

TL

11

528

B

Belardia

16

44

-

44

TL

11

528

C

Larreak

ANU-73

Erviti Urroz, Martín Miguel

107

318

3

318

TL

11

525

A

Belardia

ANU-74

Olagueko Kontzejuaren herri-lurra

177

516

4

516

TL

11

521

A

Belardia

13

39

-

39

TL

11

521

Q

Larreak

5

3

-

3

TL

11

521

R

Askot. zuhaitzak

Iragarkiaren kodea: F2012875