254. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 30a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1109E/2020 EBAZPENA, urriaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, batetik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko barrutiko fakultatibo espezialista izateko 283 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautaproben bitartez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

Abenduaren 20ko 116/2017 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 2017ko enplegu publikoaren eskaintza onetsi zen, 2016ko ordezte-tasari dagokiona, administrazio errorako, Osasun Departamenturako eta unibertsitatez kanpoko irakasleen esparrurako.

Uztailaren 18ko 52/2018 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun arloko langileen 2018ko lan publikoaren eskaintza partziala, ekainaren 27ko 3/2017 Legean aurreikusitako egonkortze-tasari dagokiona.

Abenduaren 12ko 100/2018 Foru Dekretuaren bidez, 2018ko lan publikoaren eskaintza partzial bat onetsi zen osasun arloko langileentzat, bai Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako, bai Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Instituturako. Lan eskaintza hori Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorren gaineko uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako ordezte-tasari dagokio.

Abenduaren 11ko 333/2019 Foru Dekretuaren bidez, 2019ko lan publikoaren eskaintza partzial bat onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko osasun arloko langileentzat, bai Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako, bai Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Instituturako. Lan eskaintza hori dagokio 2019ra luzatutako 2018ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legean ezarritako ordezte-tasari.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen abenduaren 5eko 1661E/2018 Ebazpenaren bidez (organo beraren urtarrilaren 30eko 67E/2019 Ebazpenak aldatua), deialdi bat onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan barrutiko fakultatibo espezialisten 168 lanpostu huts betetzeko, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen urtarrilaren 22ko 52E/2019 Ebazpenaren bidez, deialdi bat onetsi zen barrutiko fakultatibo espezialista izateko 47 lanpostu huts betetzeko, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen otsailaren 24ko 136E/2020 Ebazpenaren bidez, deialdi bat onetsi zen barrutiko fakultatibo espezialista izateko 68 lanpostu huts betetzeko, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 9ko 870E/2020 Ebazpenaren bidez, deialdi bat onetsi zen Kirurgia Ortopedikoko eta Traumatologiako barrutiko fakultatibo espezialisten 4 lanpostu huts eta Erradiodiagnostikoko barrutiko fakultatibo espezialisten 6 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzeaz betetzeko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako.

Ikusirik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzak proposamen bat egin duela barrutiko fakultatibo espezialisten lanpostu hutsak oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.

Azaldutakoaren arabera, bidezkoa da onestea barrutiko fakultatibo espezialisten 283 lanpostu huts, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzukoak, sarrera prozeduran eta oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia eta dagozkion oinarriak.

Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Onestea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko barrutiko fakultatibo espezialista izateko 283 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzea, espezialitate hauetan:

Alergologia, Analisi Klinikoak, Anatomia Patologikoa, Anestesiologia eta Erreanimazioa, Angiologia eta Odol-hodietako Kirurgia, Digestio Aparatua, Kardiologia, Kirurgia Kardiobaskularra, Kirurgia Orokorra eta Digestio Aparatukoa, Ahoko eta Aurpegi-masailetako Kirurgia, Kirurgia Ortopedikoa eta Traumatologia, Kirurgia Pediatrikoa, Kirurgia Plastikoa, Estetikoa eta Konpontzailea, Toraxeko Kirurgia, Dermatologia Mediko-kirurgikoa eta Benereologia, Endokrinologia eta Nutrizioa, Ospitaleko Farmazia, Genetika Medikoaren Zerbitzua, Geriatria, Hematologia eta Hemoterapia, Medikuntza Fisikoa eta Errehabilitazioa, Medikuntza Intentsiboa, Barne Medikuntza, Medikuntza Nuklearra, Mikrobiologia eta Parasitologia, Nefrologia, Neumologia, Neurokirurgia, Neurofisiologia Klinikoa, Neurologia, Obstetrizia eta Ginekologia, Oftalmologia, Onkologia Medikoa, Onkologia Erradioterapikoa, Otorrinolaringologia, Psikiatria, Ospitaleko Erradiofisika, Erreumatologia eta Urologia.

2. Deialdiaren testua onestea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko barrutiko fakultatibo espezialista izateko 283 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautaproben bidez izangaien zerrendak osatzeko, aipatutako lanpostuetan jarduteko, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez. Ebazpen honen eranskin gisa ageri da deialdia.

3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.

4. Ebazpen honen aurka, ez baitu administrazio bidea amaitzen, gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.1.c) eta 126.3 artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz eta Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariaren abuztuaren 23ko 118/2019 Foru Aginduaren bidez eskuordetzan emandako eskumenak erabiliz.

Iruñean, 2020ko urriaren 13an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, Gregorio Achutegui Basagoiti.

ERANSKINA

Deialdiaren oinarriak

1.–Arau orokorrak.

1.1. Deialdi honek arau hauetan xedatutakoari jarraituko dio:

–11/1992 Foru Legea, urriaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko erregimena arautzen duena.

–347/1993 Foru Dekretua, azaroaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko arauak ematen dituena.

–111/2011 Foru Agindua, irailaren 19koa, Osasuneko kontseilariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan osasun arloko A mailako langileen lanpostuetan (A.1 eta A.2 estamentuak) sartu eta lanpostu horiek betetzeko prozedurak arautu, eta horietan aplikatu beharreko merezimendu baremoak ezartzen dituena.

–103/2017 Foru Dekretua, azaroaren 15ekoa, euskararen erabilera arautzen duena Nafarroako administrazio publikoetan, beren erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan.

Gainerako arau osagarriak.

1.2. Deialdiaren ondoriozko egintzak argitaratuko dira honako hauetako batean edo gehiagotan:

–Nafarroako Aldizkari Ofizialean. Argitalpen hau ofiziala izanen da.

–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko (aurrerantzean, O-NOZ) organo zentralen iragarki-taulan (Tutera kalea 20, 31003 Iruña). Argitalpen hau ofiziala izanen da.

–O-NOZko enplegu publikoaren web-orrian (www.empleosalud.navarra.es/eu), esteka honetan: “Oposizioak”, “Osasun arloko kategoriak”, “Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua”, “Barrutiko Fakultatibo Espezialista”, kasuan kasuko espezialitatea hautatuta (LPEa: 2017-2018E-2018-2019). Argitalpen hau informatiboa izanen da.

1.3. Deialdi honen xedea da barrutiko fakultatibo espezialista izateko 283 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzea, zeinak kasuan kasuko lan publikoaren eskaintzan sartu eta I. eranskinean zerrendatzen baitira.

Espezialitate bakoitzak bere prozedura izanen du, deialdi honetan ezarritakoarekin bat.

Deialdi honen xedea da, halaber, dela aldi baterako kontratazioaren bidez, dela aldi baterako barne igoeraren bidez, barrutiko fakultatibo espezialista lanpostuetan aritzeko izangaien zerrendak osatzea 6. oinarrian aipatzen diren hautaproben bitartez.

1.4. Deialdiaren espezialitate bakoitzeko lanpostu hutsak hurrenkera honi segituz banatuko dira, bat etorriz azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 10. artikuluan ezarritako txanda banaketarekin (foru dekretu haren bidez arautu zen Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartzea eta bertako lanpostuak betetzea), eta kontuan harturik ezen Anestesia eta Erreanimazioko BFE lanpostu bat, Barne Medikuntzako BFE 2 lanpostu eta Psikiatriako BFE 2 lanpostu erreserbaturik daudela desgaitasuna dutenen erreserba txandako izangaiek bete ditzaten:

–Lehenbizikoa, hirugarrena, bosgarrena, zazpigarrena eta bederatzigarrena, igoera txandan.

–Bigarrena, laugarrena, seigarrena, zortzigarrena eta hamargarrena, txanda irekian.

Lanpostu hutsak betetzeko hurrenkera kontatzen hasteko txanda zehazteko eta lanpostuak banatzeko, aurretik egindako deialdiak hartuko dira kontuan, eta espezialitate bakoitzerako daude ezarrita I. eranskinean.

Igoera txandako lanpostuak hutsik geldituz gero, txanda horretako izangaiek ez dutelako atera hautaprobak gainditzeko behar den gutxieneko puntuazioa, txanda irekian beteko dira.

Era berean, desgaitasuna dutenentzako erreserba txandako lanpostuak bete gabe geldituz gero, izangaiek ez dutelako atera hautaprobak gainditzeko behar den gutxieneko puntuazioa, bidezko diren txandetakoei gehituko zaizkie, oinarri honetan ezarritako hurrenkeraren arabera.

Halaber, baldin igoera txandako edota desgaitasuna dutenentzako erreserba txandako lanpostu hutsen kopurua baino izangai gehiagok gainditzen badituzte probak, txanda horretan probak gainditu arren lanposturik eskuratzen ez dutenek aukera izanen dute txanda irekiko lanpostu hutsa eskuratzeko, txanda horretako izangaiekin lehian eta lortutako azken puntuazioaren arabera.

Hori horrela, deialdian eskatutako baldintzak betetzen ez dituzten igoera txandako izangaiak eta desgaitasuna dutenen txandakoak txanda irekian onartuko dira, baldin eta betetzen badituzte azkeneko txanda horretan parte hartzeko eskatzen diren betebeharrak eta baldintzak, eta, betiere, kontrakoa adierazten ez badute.

1.5. Deialdiko lanpostuak A maila edo taldekoak dira, eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko “Fakultatibo espezialista” estamentuan eta I. eranskinean azaltzen diren espezialitatean sailkaturik daude (urriaren 20ko 11/1992 Foru Legea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko araubidea erregulatzen duena. Eranskina).

1.6. Lanpostuaren ordainsariak urriaren 20ko 11/1992 Foru Legean eta aplika daitezkeen gainerako xedapenetan ezarritakoak izanen dira.

1.7. Lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da, eta administrazio organo eskudunek noiznahi aldatzen ahalko dute.

Izendatutako izangaiak arduraldi esklusiboz lan eginen du, hau da, prestasun osoz, erabateko dedikazioz eta irabazizko beste inongo jardueratan aritu gabe ez arlo publikoan ez pribatuan, urriaren 20ko 11/1992 Foru Legearen 10.3 artikuluan adierazitako kasuetan izan ezik.

Horrez gain, guardiak eginen dituzte, lanpostuan bete beharrekoak edo/eta lokalizatuak, zentroko zuzendaritzak edo, hark eskuordeturik, kasuan kasuko burutzak hala agintzen duenean.

1.8. Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legeak aurreikusten duen moduan, osasun arloko profesionalek parte hartuko dute osasun arloko profesionalen graduatu aurreko, graduatu ondoko eta etengabeko irakaskuntzan, eta hein berean lagunduko dute herritarren osasunaren aldeko heziketa ekintzetan.

1.9. Barrutiko fakultatibo espezialistaren lanpostu bat lortzen duena dagokion atxikipen eremura organikoki lotuta geldituko da, azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuaren 1. artikuluan ezarritakoaren arabera (foru dekretu horren bidez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko modua arautu zen).

1.10. Lehiatuz gero euskaraz jakitea nahitaezko baldintza duten lanpostu elebidunetarako, eskatutako euskara maila frogatu beharko da, eta, horretarako, aurkeztu beharko da Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera behar den mailari dagokion titulua edo ziurtagiria, zehazki, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 13ko 210/2010 Ebazpenean aipatutako zerrendan agertzen diren ziurtagirietako bat (ebazpen hori 2010eko 117. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, irailaren 27koan).

1.11. Behar diren hautaprobak gainditu eta Nafarroako Administrazio Publikoetatik edozeinetan euskara edo Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakin beharra duten lanpostuetan sartu direnek 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera, aurrerantzean, hizkuntza hori jakitea nahitaezkoa duten norberaren administrazio publikoko lanpostu hutsak betetzeko deialdietan baizik ez dute parte hartzerik izanen.

Aurreikuspen hori ez da aplikatuko baldin hautapen prozesuaren ondorioz interesdunak aukera izan bazuen, hizkuntza aintzat hartu gabe, betebehar hori ez zuen lanpostu bat eskuratzeko.

2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

2.1. Oposizio-lehiaketa honetan onartuak izateko, izangaiek baldintza hauek bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean:

2.1.1. Txanda irekiko izangaiek:

a) Espainiako herritarra izatea, edo Europar Batasuneko beste estatu batekoa. Orobat, espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatuetako herritarren ezkontideek hartzen ahal dute parte, zuzenbidez bereizita ez badaude; halaber, haien ondorengoek eta ezkontidearenek, betiere zuzenbidez bereizita ez badaude, 21 urtetik beherakoak badira, edo, adin horretatik gorakoak izanik, haien kontura biziz gero. Era berean, Europar Batasunak sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunen arabera, langileen joan-etorri askea aplikatzen duen eremuaren barreneko pertsonei zabalduko zaie parte hartzeko eskubidea.

b) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina gainditua ez izatea.

c) Medikuntza eta Kirurgiako graduatu/lizentzia eta I. eranskinean aipatutako kasuan kasuko espezialitateko titulua edukitzea, edo eskaerak aurkezteko azken egunerako titulu hori eskuratzeko moduan egotea.

Analisi Klinikoetako barrutiko fakultatibo espezialisten kasuan, Analisi Klinikoetako espezialitateko titulua ez ezik, honako titulu hauetako bat ere edukitzea, edo haiek eskuratzeko moduan egotea eskaerak aurkezteko mugaegunean: Biologiako gradua edo lizentzia, Biokimikako gradua edo lizentzia, Farmaziako gradua edo lizentzia, Medikuntzako gradua edo lizentzia edo Kimikako gradua edo lizentzia.

Ospitaleko Farmaziako barrutiko fakultatibo espezialisten kasuan, Farmaziako gradua edo lizentzia eta Ospitaleko Farmaziako espezialitateko titulua edukitzea, edo haiek eskuratzeko moduan egotea eskaerak aurkezteko mugaegunean.

Genetika Medikoaren Zerbitzurako fakultatibo espezialisten kasuan, osasun arloko edozein espezialitatetako titulua ez ezik, honako titulu hauetako bat ere edukitzea, edo haiek eskuratzeko moduan egotea eskaerak aurkezteko mugaegunean: Biologiako gradua edo lizentzia, Biokimikako gradua edo lizentzia, Farmaziako gradua edo lizentzia, Medikuntzako gradua edo lizentzia edo Kimikako gradua edo lizentzia.

Mikrobiologia eta Parasitologiako barrutiko fakultatibo espezialisten kasuan, Mikrobiologia eta Parasitologiako espezialitateko titulua ez ezik, honako titulu hauetako bat ere edukitzea, edo haiek eskuratzeko moduan egotea eskaera aurkezteko mugaegunean : Biologiako gradua edo lizentzia, Biokimikako gradua edo lizentzia, Farmaziako gradua edo lizentzia, Medikuntzako gradua edo lizentzia edo Kimikako gradua edo lizentzia.

Ospitaleko Erradiofisikako barrutiko fakultatibo espezialisten kasuan, Ospitaleko Erradiofisikako espezialitateko titulua ez ezik, Fisikako gradua edo lizentzia edo beste diziplina zientifiko eta teknologikoetakoa edukitzea, edo haiek eskuratzeko moduan egotea eskaerak aurkezteko mugaegunean.

Izangaiek alegatzen badute eskatutako kategorian aritzea ahalbidetzen dieten ikasketa baliokideak dituztela, baliokidetasun hori onartzen duen legezko edo erregelamenduzko xedapena aipatu beharko dute, edo, bestela, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak hori egiaztatzeko emandako ziurtagiria aurkeztu.

Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren frogagiria eduki beharko da.

d) Bete behar dituen eginkizunetan aritzeko behar den gaitasun fisiko eta psikikoa izatea.

e) Desgaitua edo gabetua ez egotea eginkizun publikoetan jarduteko, eta ez egotea administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia.

f) Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legearen arabera, adingabeekin ohiko harremana duten lanpostuetan aritzeko baldintza da epai irmo baten bidez kondenatua ez izatea sexu askatasunaren eta sexu ukigabetasunaren aurkako delitu batengatik, ezta gizakien salerosketarengatik ere.

2.1.2. Igoera txandako izangaiek, txanda irekikoentzat adierazitako betebeharrez gainera, honako hauek ere bete beharko dituzte:

a) Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionario, estatutupeko langile edo lan-kontratudun finko izatea, eta ez egotea jatorrizko lanpostuan borondatezko edo nahitaezko eszedentzian.

b) Deialdiko lanpostu hutsen maila edo talde berekoa edo beheragokoa izatea, eta beste kategoria batekoa.

c) Administrazio publikoetan gutxienez bost urteko antzinatasun aitortua frogatzea.

2.2. Kasu guztietan, izangaiek eskaerak aurkezteko epearen azken egunerako bete behar dituzte baldintza horiek, eta hautapen prozesu osoan haiek betetzen segituko dute, harik eta izendatu arte.

3.–Eskaerak eta dokumentazioa.

3.1. Eskaera aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izanen da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Epe hori luzaezina izanen da.

Inskripzio eskaera eta tasen ordainketa telematika bidez eginen da, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren enplegu publikoaren web-orriaren bidez (www.empleosalud.navarra.es/eu/), esteka honetan: “Oposizioak”, “Osasun arloko kategoriak”, “Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua”, “Barrutiko Fakultatibo Espezialista” eta kasuan kasuko espezialitatea hautatuta (LPEa: 2017-2018E-2018-2019)”, eta “Inskripzioa” sakatuta.

Ordainketa egitetik salbuetsita dagoela frogatzeko, agiri eskaneatuak erantsi beharko zaizkio eskaera telematikoari.

Nafarroako Foru Komunitatekoa edo haren erakunde autonomoetakoa ez den Nafarroako beste administrazio publiko bateko langile finko direnek ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, eta bertan agertu beharko dira honako hauek: funtzionario, estatutupeko langile edo lan-kontratudun finkoak direla, noiztik, Administrazio Publikoetan aitortuta duten antzinatasuna, langilearen maila edo taldea, eta haren administrazio egoera. Azkeneko datu horren bidez frogatuko da ez dagoela borondatezko edo nahitaezko eszedentzian gora egiteko erabili nahi den abiaburuko lanpostuan.

Gainerako izangaiek ez dute paperezko agiririk aurkeztu behar, salbu berariaz eta salbuespenez eskatzen bada.

3.2. Azterketa egiteko tasak eta ordaintzetik salbuetsita daudenak.

3.2.1. Azterketa eskubideengatik eta espedientea formalizatzeko, 41,60 euroko tasa ordaindu behar da.

3.2.2. Honako hauek salbuetsita daude tasa ordaintzetik:

a) %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten izangaiak.

Salbuespen hori agiri hauetako baten bidez frogatu beharko dute:

–Imsersok edo autonomia erkidegoan eskumena duen organoak emandako ziurtagiria.

–Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren ebazpena, prestazio bat jasotzeko eskubidea onartzen diona hauetakoren bat izateagatik: ezintasun iraunkor osoa, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia.

b) Deialdia argitaratzen den egunerako lan-eskatzaile gisa hilabete bat edo gehiago inskribaturik daramaten pertsonak. Salbuespen hori aplikatzeko baldintza izanen da eskatzaile gisa inskribaturik egon diren bitartean eskainitako inolako lan egokiri uko egin ez izana eta lanbide sustapen, prestakuntza edo aldaketarako ekintzetan parte hartzeari uko egin ez izana, salbu justifikaturiko kasuetan, eta, horrez gainera, ez izatea hilero lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako diru-sarrerarik.

Paragrafo honetan xedatutakoa honela frogatu beharko da:

–Lan-eskatzailea dela frogatzeko, behar den enplegu bulegoak emandako agiria aurkeztu beharko da. Bertan, lan-eskatzaile gisa inskribatu zeneko data agertuko da, eta, orobat, adieraziko da inskribaturik egon den bitarte horretan ez diola uko egin inolako lan egokiri, ezta lanbide sustapen, prestakuntza edo moldaketarako ekintzetan parte hartzeari ere, justifikatutako kasuetan izan ezik.

–Interesdunaren adierazpenaren bidez frogatuko da ez duela hilero lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako diru-sarrerarik. Errentarik ez duela adierazteko eredua aurkeztuz eginen da hori (deialdiaren web-orrian dago), edo deialdian parte hartzeko eskabidean horretarako dagoen tokia markatuz.

c) Aldi baterako barne igoerako zerrendetan soilik parte hartzeko eskatzen duten izangaiak.

3.3. Desgaitasuna izateagatik ariketak egiteko egokitzapenen bat eskatzen duten izangaiek eskabide telematikoan adierazi beharko dute inguruabar hori, eta horretarako tokian zehaztu zer egokitzapen behar duten edo denbora eta baliabideak nola doitu behar diren.

3.4. Azterketak gainditu eta lanpostua eskuratzen duten izangaiek frogatu beharko dituzte gainerako betebeharrak, agiri bidez, deialdi honen 9. oinarrian ezarri den epean eta moduan.

3.5. Deialdi honen 11. oinarrian ezarritako moduan eta epean aurkeztu beharko da barrutiko fakultatibo espezialisten aldi baterako kontratazioen zerrendetan egoteko behar den dokumentazioa.

3.6. Euskara jakitearen betebeharra, hala bada, egoki den titulu ofizialaren bidez frogatu beharko da lehiaketaldiaren balorazioa egiteko merezimenduak aurkeztu behar direnean.

4.–Izangai onartu eta baztertuen zerrendak.

4.1. Eskaerak aurkezteko epea bukatutakoan, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak ebazpen bat emanen du onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko, eta aginduko du Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko.

4.2. Izangaiek hamar egun balioduneko epea izanen dute, behin-behineko zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik, telematika bidez erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute, haiek zuzentzeko.

4.3. Erreklamazioak aurkezteko epea bete eta haiek ebatzita, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak ebazpen bat emanen du onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onesteko, eta aginduko du Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko. Ebazpen hori onetsi eta argitaratzearekin, ulertuko da aurkeztutako erreklamazioak ebatzi egin direla.

4.4. Ezarritako epean inskripzio eskaerarik aurkezten ez bada, organo eskudunak ebazpen bat emanen du, adierazteko oposizio-lehiaketa hutsik gelditu dela. Ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

4.5. Izangaiei egotzitako arrazoiengatik baztertzen direnei ez zaizkie azterketa egiteko eskubideak itzuliko.

4.6. Onartuen zerrendan agertzeak ez du berez ekartzen onartzea interesdunek betetzen dituztela ebazpen honen bidez iragartzen den prozeduran eskatutako baldintzak. Hautapen prozedura gainditu eta dokumentazioa aurkeztutakoan, baldintzaren bat betetzen ez dela ohartuz gero, interesdunek prozeduran parte hartzeagatik dituzten eskubide guztiak galduko dituzte.

5.–Kalifikazio epaimahaia.

5.1. I. eranskinean zerrendatzen dira deialdiko espezialitate bakoitzari dagokion prozeduran aritzeko izendatutako epaimahaietako kideak.

Kalifikazio epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta organo eskudunari horren berri eman, baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean abstentziorako aipatzen diren egoeretako batean badaude. Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean.

5.2. Hautaprobak egiten hasi aurretik eratu beharko da epaimahaia.

Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta jardun ere, gutxienez kideen gehiengo osoa bertan ez bada.

Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiko oinarrien interpretazio eta aplikazioaren inguruan sortzen diren arazoak.

5.3. Epaimahaiak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Zerbitzu Zentraletan izanen du egoitza: Tutera kalea 20, 31003 Iruña.

6.–Oposizio-lehiaketaren nondik norakoak.

6.1. Deialdi honetako faseak hurrenkera honetan eginen dira: lehendabizi, oposizioaldia, eta hura bukatuta, lehiaketaldia.

6.2. Oposizioa 2021eko maiatzean hasiko da. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenean zehaztuko da oposizioaldia zer toki, egun eta ordutan izanen den.

6.3. Oposizioaldia eta balorazioa.

6.3.1. Oposizioaldian proba hauek eginen dira:

a.1) Proba teoriko-praktikoa, test motakoa; aukera anitzeko galdera sorta bati erantzun beharko zaio idatziz, lanpostuari lotutako gaiei buruz, eta erantzun zuzena bakarra izanen da. Erantzun okerrek penalizazioa izanen dute. Galdera kopurua, erantzun okerren penalizazioa eta probaren gehieneko iraupena epaimahaiak finkatuko ditu proba hasi baino lehen.

a.2) Epaimahaiak proposatuko dituen zenbait kasu kliniko praktiko egitea idatziz, gero jendaurrean irakurriko direnak. Izangai guztientzat proba bera izanen da, eta kasuek deialdiaren xedeko lanpostuarekin zerikusia izanen dute. Garatu beharreko kasu praktikoen kopurua, proba egiteko denbora eta, hala badagokio, bakoitzari esleitutako puntuazioa proba egin baino lehen jakinaraziko ditu epaimahaiak.

Epaimahaiak zehaztuko du irakurtzeko ordena, zozketaz.

Bi probak egun berean eginen dira, bata bestearen ondotik.

6.3.2. Oposizioaldia honela baloratuko da:

a.1) proba 33 puntuz baloratuko da. Gehieneko puntuazioa (33 puntu) proban puntuazio altuena ateratzen duen izangaiari emanen zaio, eta gainerako izangaiei, berriz, proportzionalki dagokien puntuazioa. Bazterturik geldituko dira 33 puntuetatik gutxienez 16,5 lortzen ez dituztenak.

a.2.) proba 33 puntuz baloratuko da, gehienez ere. Baztertuta geldituko dira gutxienez 16,5 puntu eskuratzen ez duten izangaiak.

6.3.3. Probetarako dei bakarra eginen da. Izangaiek bertara agertu beharko dute aldean dutela Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea edo gidabaimena.

Probetara agertzen ez diren izangaiak oposizioalditik baztertuta geldituko dira.

6.3.4. Hautapen prozesuan, probak egiteko egokitzapenak ezarriko dira desgaitasunen bat izanik hala eskatu duten izangaientzat, prozesuan parte hartzeko eskaeran azaltzen dutenaren arabera, eta Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak zehazten duenari jarraikiz.

6.3.5. Ariketaren kalifikazioa bukatuta, epaimahaiak jendaurrean jarriko du Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren iragarki-taulan azterketa egitera aurkeztu diren izangaien zerrenda, lortutako kalifikazioekin. Zerrenda hori Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko enplegu publikoaren web-orrian ere ikusten ahalko da.

6.4. Lehiaketaldia eta balorazioa.

6.4.1. Epaimahaiak oposizioaldia gainditzen duten izangaiekin ekinen dio lehiaketaldiari.

Oposizioaldia gainditu duten izangaiek telematika bidez aurkeztu beharko dituzte merezimendu guztiak, www.empleosalud.navarra.es/eu/ web orriaren bidez, hemen: “Oposizioak”, “Osasun arloko Kategoriak”, “Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua”, “Barrutiko Fakultatibo Espezialista” eta kasuan kasuko espezialitatea hautatuta. Oposizio-lehiaketa (LPEa: 2017-2018E-2018-2019)”. Deialdiko baremoan agertzen diren atalei jarraikiz aurkeztuko dira. Horretarako, hamar egun balioduneko epea izanen da, oposizioaldiaren behin betiko emaitza argitaratzen denetik.

Aski izanen da dokumentazioaren kopia soilak aurkeztea, baina aurkeztutako datuak edo agiriak ez-zuzenak edo faltsuak badira, behar diren erantzukizun penal, zibil edo administratiboak eskatuko dira.

Honako merezimendu hauek ez dira aurkeztu beharko, izangai bakoitzaren espedientean zuzenean sartuko baitira, eta epaimahaiaren eskura jarri, baremazioa egin dezan:

–Nafarroako Gobernuaren esparru osoan egindako zerbitzuak.

–Web-orriaren bidez erakusten direnak, aurreko deialdiren batean baloratuak izateagatik, osorik baldin badaude.

6.4.2. Lehiaketaldian, izangaiek alegatu eta frogatutako merezimenduak kalifikatuko dira, deialdi honi erantsitako baremoaren arabera (II. eranskina).

Lehiaketaldia ez da baztergarria izanen. Fase honetan 40 puntu lortzen ahalko dira gehienez.

6.4.3. Merezimenduak baloratzean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunera arte egindakoak baizik ez dira kontuan hartuko. Geroagoko merezimenduak ez dira aintzat hartuko.

6.4.4. Merezimenduen baremoaren 1. atala baloratzean kontuan hartuko da deialdiko lanpostua “Fakultatibo espezialistak” estamentuan eta kasuan kasuko espezialitatean sailkaturik dagoela, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko estamentu eta espezialitateetako izendapenen indarreko sailkapenaren arabera (urriaren 20ko 11/1992 Foru Legea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko araubideari buruzkoa. Eranskina).

Egindako zerbitzuak frogatzeko, aurkeztu beharko dira zentroko zuzendariak edo langileriaren buruak egindako ziurtagiriak, eta bertan nahitaez datu hauek jarri:

–Lantokia.

–Estamentua eta/edo espezialitatea.

–Zerbitzualdiaren iraupena, egunetik egunera, zehaztuta guztira zenbat egun diren.

Enpresa pribatuetan egindako zerbitzuen kasuan, emandako zerbitzuen gaineko ziurtagiri horretaz gain, Gizarte Segurantzako Diruzaintzak emandako lan bizitzaren txostena ere aurkeztu beharko da.

6.4.5. Epaimahaiak baremoaren atal bakoitzean izangaiei aintzat hartutako merezimenduak baloratuko ditu. Ez du inoiz aintzat hartuko izangaiak aurretik alegatu gabeko eta agiri bidez frogatu gabeko merezimendurik, eta ezin izanen du atal bakoitzerako ezarritako puntuazioa baino handiagorik eman.

Baldin eta merezimenduak alegatzeko aurkeztu diren frogagiriak aztertuta ondorioztatzen bada izangairen batek ez dituela merezimendu horiek, merezimendu horiei emandako puntuazioa kenduko zaio, deusetan galarazi gabe faltsukeria dela-eta legozkiokeen erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak.

6.4.6. Lehiaketaldia bukatutakoan, epaimahaiak balorazioaren emaitza argitara emanen du Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko iragarki-taulan, izangai bakoitzak lortutako puntuazioa adierazita.

Izangaiak deialdiaren web-orriaren bidez ikusten ahalko ditu bai lehiaketaren emaitza, bai merezimenduen balorazio banakakoa.

7.–Azken puntuazioa.

Azken puntuazioa izanen da lehiaketaldiko eta oposizioaldiko puntuazioen batura.

Azkeneko puntuazioetan berdinketarik badago, lehentasuna izanen du oposizioaldian puntuaziorik handiena duen izangaiak. Berdinketak badirau, lehenetsiko da deialdi honen eranskineko baremoaren atal bakoitzean guztirako puntuazio handiena lortzen duen izangaia, baremoko hurrenkera berari jarraituz.

Lehiaketaldia eta oposizioaldia bukatu ondoren, epaimahaiak jendaurrean jarriko du probak gainditu dituztenen zerrenda, guztira lortu dituzten puntuazioen araberako hurrenkeran, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko iragarki-taulan. Gero, probak gainditu eta puntuazio handiena lortu eta lanpostuen kopuruan sartzen diren izangaiak izendatzeko proposamena eginen dio administrazio organo eskudunari.

8.–Lanpostu hutsak aukeratzea.

8.1. Destinoko lantokia Administrazioko organo eskudunak esleituko du, izendapen proposamena argitaratu baino lehen, probak gainditu eta deitutako lanpostuak adina izangaik egindako eskaeren arabera, hautaprobetan lorturiko hurrenkerari jarraikiz, betiere lanpostu horietan aritzeko oinarri hauetan eskatzen diren eskakizunak betetzen badituzte.

%33ko desgaitasuna edo handiagoa izan eta, edozein txandatan, administrazioan sartzeko deialdi bateko lanpostua lortzen duten pertsonak, lanpostu hutsak aukeratzeko orduan, gainerako izangaien aurretik egonen dira. Gero, igoera txandakoek hautatuko dute eta, azkenik, lanpostua txanda irekian lortzen dutenek.

Desgaitasuna duen izangairen bat baldin badago, eta horrek eragina badu lanpostu batean edo bestean jarduteko, lanpostuak hautatzen hasi aurretik, desgaitasunarekin hobekien egokitzen dena esleituko zaio, horren gaineko txostena aztertu eta gero.

Euskara maila jakin bat frogatzea ezinbestekoa den lanpostuen kasuan, ezin izanen da horietara sartu ez bada ezagutza hori frogatzen. Lanpostuak hutsik geldituko dira bai baldintza hori betetzen duen izangairik ez badago, bai, izan arren, lanpostu horiek hautatzen ez badituzte aurreko paragrafoan onartutako eskubidea erabiltzen dutenean.

8.2. Destinoko lantokia hautatzeko prozedura:

–Aukeratu baino lehen, hautatu behar duten izangaien eta zentroen (edo, zein den kasua, lanpostuen) zerrendak argitaratuko dira. Informazio hori argitaratuko da Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Zerbitzu Zentraletako iragarki-taulan eta erakunde horren enplegu publikoaren web-orrian.

–Parte-hartzaileek 10 egun balioduneko epean eginen dituzte eskaerak, oposizio-lehiaketaren azkeneko emaitza argitaratu eta biharamunetik aurrera. Horretarako, jo beharko dute deialdiaren fitxan adierazitako estekara, www.empleosalud.navarra.es/eu web-orrian: “Oposizioak”, “Osasun arloko kategoriak”, “Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua”, “Barrutiko Fakultatibo Espezialista. Oposizio-lehiaketa (LPEa: 2017-2018E-2018-2019)”. Bertan, lanpostuak zerrendatuko dira, lehentasun-ordenan.

–Organo deitzaileak puntuazio ordenari eta ezarri diren gainerako irizpideei jarraikiz eginen du lanpostuak hautatu eta esleitzeko egintza.

–Emaitza horiek Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko enplegu publikoaren web-orrian erakutsiko zaizkie interesdunei.

9.–Izendapen proposamena eta agirien aurkezpena.

9.1. Administrazio organo eskudunak izendapen proposamena eginen du, lanpostuen hautaketa egin ondoren lanpostua eskuratu duten izangaien aldekoa. Proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

9.2. Izendapen proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo hilabetean, proposatutako izangaiek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte O-NOZeko Sarrerarako, Lanpostuak Betetzeko eta Barne Igoerarako Atalean:

9.2.1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako langile finko ez diren izangaien kasuan:

a) Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia, edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna frogatzen dituen beste agiri baliokideren batena.

b) Tituluaren gaineko dokumentazioa, edo titulua lortzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekinarena.

c) Zinpeko deklarazioa, erakusten duena ez dagoela eginkizun publikoetan aritzeko desgaitua edo gabetua eta ez dela baztertua izan inongo administrazio publikoren zerbitzutik.

d) Zin egin edo hitzematea errespetatuko duela Nafarroako Foru Araubidea, men eginen diela Konstituzioari eta legeei eta zintzo beteko dituela karguaren eginkizunak.

e) Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak emandako txostena, frogatzen duena interesdunak ez duela karguan aritzea eragotziko liokeen gaixotasun edo akats fisiko edo psikikorik.

f) Europar Batasunetik kanpokoa bada, bertan bizi eta lan egiteko baimena, legeek ezarritako kasuetan.

g) Abenduaren 11ko 1110/2015 Errege Dekretuan arautzen den Sexu Delituen Egileen Erregistro Nagusiak emandako ziurtagiri negatiboa, edo Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari baimena ematea ziurtagiri hori eska diezaion Sexu Delituen Egileen Erregistro Nagusiari.

9.2.2. Nafarroako Foru Komunitatekoa edo haren erakunde autonomoetakoa ez den Nafarroako beste administrazio publiko bateko langile finkoek ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, aurreko ataleko dokumentazioaz gain, eta bertan agertu beharko da funtzionario, estatutupeko langile edo lan-kontratudun finkoak direla, noiztik, Administrazio Publikoetan aitortuta duten antzinatasuna, langilearen maila edo taldea, eta haren administrazio egoera. Azkeneko datu horren bidez frogatuko da prozesuak iraun bitartean ez dela borondatezko edo nahitaezko eszedentzian egon gora egiteko erabili nahi den abiaburuko lanpostuan.

9.2.3. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako langile finko diren izangaien kasuan:

a) Eskatzen den tituluaren gaineko dokumentazioa, edo titulua lortzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekinarena.

b) Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak emandako txostena, 9.2.1.e) atalean ezarritako ildo beretik.

c) Abenduaren 11ko 1110/2015 Errege Dekretuan arautzen den Sexu Delituen Egileen Erregistro Nagusiak emandako ziurtagiri negatiboa, edo Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari baimena ematea ziurtagiri hori eska diezaion Sexu Delituen Egileen Erregistro Nagusiari.

9.3. Desgaitasunak dituztenen txandan parte hartzen duten izangaien kasuan, gainera, desgaitasun gradua eta desgaitasuna deialdiko lanpostuko zereginekin bateragarria dela dioen frogagiria aurkeztu beharko dute, balorazio eta orientazio talde eskudunek emana.

10.–Izendapena eta jabetza hartzea.

10.1. Administrazio organo eskudunak, egoki bada, aurreko oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen dituzten izangaiak izendatuko ditu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionario, ebazpen bidez, barrutiko fakultatibo espezialista lanpostuetan jardun dezaten.

Izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Argitalpen horrek interesdunei egin beharreko jakinarazpena ordeztuko du urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan aipatzen diren ondorioetarako.

10.2. Izendatutako izangaiek hilabeteko epean hartu beharko dute lanpostuen jabetza, izendapena jakinarazten zaienetik hasita.

10.3. Izendapena dela bide, izendatua Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren nomina eta plantillako funtzionario bihurtuko da, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioei buruz indarra duten xedapenetan ezarritako eskubideak eta betebeharrak izanen ditu.

Hautaprobak gainditu ondoren izendatzen diren izangaiak funtzionario bihurtuko dira, eta Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean afiliatuko dira, eta bertan alta emanen zaie, araubide horretan aurreikusitako babesean.

Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzen diren funtzionarioek, baldin lehendik haren montepioetakoren baten eskubide pasiboen araubidean afiliaturik badaude, bi aukera izanen dituzte: sartuta dauden Administrazioaren Montepioan jarraitzea ala Gizarte Segurantzan afiliatzea.

10.4. Funtzionario gisa lanpostuaz jabetzea geroratu eginen da baldin izangaia amatasun edo adopzio lizentziarako ezarritako aldian badago.

Lanpostuaz jabetzeko epea zenbatzen hasiko da amatasun edo adopzio lizentziari dagokion aldia bukatzen denetik hasita, edo lehenago, baldin eta interesdunak hala eskatzen badu. Nolanahi ere, amarentzat erditu ondoren ezarritako derrigorrezko atsedenaldia errespetatuko da.

Kasu horietan, dagokion administrazioan emandako zerbitzu gisa aitortuko da lanpostuaz jabetzeko gerorapen epe hori. Aitorpen hori egiteko nahitaezkoa izanen da lanpostuaz jabetzea, eta hori gertatzen denetik hasita izanen ditu ondorioak.

10.5. Deitutako lanpostuak betetzen direla bermatzeko, baldin izangairen batek hautapen prozesuaren ondoriozko eskubideei uko egiten badie, lanpostuan aritzeko deialdian ezarritako baldintzak betetzen ez baditu, lanpostua aukeratzen ez badu ezarritako prozeduran finkatu bezala eta dagokion epean, izendapen proposamenaren ondotik eskatzen den dokumentazioa aurkezten ez badu (salbu behar bezala justifikatutako ezinbesteko kasuetan), esleitutako lanpostuaren jabetza hartzen ez badu (salbu ezinbesteko kasuetan) edo, izangaiak berak eskatuta, indarreko araudian adierazitako kasuetan borondatezko eszedentzia aitortzen bazaio jabetza hartzen duen egunetik aurrerako ondorioekin, administrazio organo eskudunak baja hori beteko du prozesua gainditu duten izangaien zerrendan haren ondotik dagoen izangaiarekin.

Aurreko atalean aipatutako kasuetan, ez da aldatuko izendapenaren aurretik egindako lanpostu hutsen hautua. Beraz, funtzionario berriei egoera horien ondoriozko lanpostuak esleituko zaizkie.

10.6. Izangaietatik inork ez badu gainditzen oposizio-lehiaketa, organo eskudunak ebazpen bat emanen du adierazteko oposizio-lehiaketa hutsik gelditu dela. Ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

10.7. Izendapenean eragina izan dezakeen errekurtsoren bat aurkezten bada deialdiaren aurka, oposizio-lehiaketaren nondik norakoen aurka edo horren ebazpenaren aurka, izendapena ez da irmoa izanen, eta zain geldituko da, administrazio bidean nahiz Administrazioarekiko auzien jurisdikzioan errekurtsoari buruz eman beharreko ebazpena noiz emanen den, eta haren mende egonen da.

11.–Aldi baterako kontratazioak egiteko zerrendak osatzea.

11.1. Barrutiko fakultatibo espezialisten aldi baterako kontratazioetarako zerrendak prestatzeko eta ondoko funtzionamendurako, jarraituko zaio Osasuneko kontseilariaren martxoaren 23ko 347E/2017 Foru Aginduan xedatutakoari, edo zerrendak indarrean daudenean indarreko foru aginduan xedatutakoari; 347E/2017 Foru Agindu horren bidez, arauak onetsi ziren Osasun Departamentuari atxikitako erakunde autonomoetako zentro eta establezimenduetan aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrendak kudeatzeko (2017ko 72. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, apirilaren 12koa).

11.2. Deialdi honen emaitzan oinarrituta prestatzen den kontratazio zerrendako izangaiek 2.1.1 oinarrian eskatutako baldintzak bete beharko dituzte eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, eta aurrerantzean ere haiek betetzen jarraitu beharko dute.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa betetzen ez duten izangai onartuak berehalakoan baztertuko dira kontratazio zerrendatik.

11.3. Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

a) Kontrataziorako zerrendetan egoteko, bai lanposturik gabeko izangai gaindituek bai oposizioaldia gainditu ez dutenek hamar egun balioduneko epean aurkeztu beharko dute, deialdiko azken emaitzak argitaratu eta biharamunetik, 2.1.1.c) atalean aipatutako titulazioaren agiria, salbu aldez aurretik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan eta/edo Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan aurkeztu badute. Agiri hori aurkezten ez dutenak zerrendetatik kanpo geldituko dira, salbu Administrazioak horren berri baldin badu Datuak Egiaztatu eta Kontsultatzeko Zerbitzuaren bidez.

b) Oposizioaldia gainditu ez dutenek epe horretan aurkeztu beharko dute, orobat, edozein Administrazio Publikotan emandako zerbitzuen ziurtagiria, hain zuzen ere kasuan kasuko espezialitateko barrutiko fakultatibo espezialistaren lanpostu batean deialdi hau argitaratu arte emandako zerbitzuena, salbu Nafarroako Gobernuan emandako zerbitzuak badira.

11.4. Esparruak aukeratzea.

Deialdian parte hartzeko eskabidean berean adierazi beharko dira iraupen laburreko nahiz luzeko kontratazioetarako zerrendak prestatzeari begira aukeratzen diren esparruak. Deialdiko azken emaitzak argitaratu eta biharamunetik hamar egun balioduneko epean, interesdunek hasieran aukeratutako esparruak aldatu, murriztu edo zabaldu ditzakete.

Hori hala izanik ere, hautapen prozesua gainditu baina lanposturik lortzen ez duten izangaiak lan eremu guztietako zerrendetan egonen dira, kontratazio luzeetarako, salbu eta eskatzen badute zentro edo unitate baterako edo gehiagotarako kontratazio zerrendetatik ateratzea. Horretarako, hamar eguneko epea izanen dute dagokion deialdiaren behin betiko emaitzak argitaratu eta biharamunetik hasita. Iraupen laburreko zerrendak aukeratzeko, nahi dituzten eremu/aukera guztiak hauta ditzakete izangai horiek, inolako mugarik gabe.

11.5. Kontratu motak.

Esparru bakoitzean bi zerrenda eginen dira aldi baterako kontrataziorako: bata, iraupen laburreko kontratuetarako, eta bestea, iraupen luzeko kontratuetarako.

11.6. Izangaiek bere burua baztertzen ahalko dute deialditik eskaintzen den kontratuaren lanaldia heren batekoa edo hortik beherakoa denean.

11.7. Aldi baterako kontrataziorako deituz gero, frogatu beharko da izangaiaren desgaitasuna bateragarria dela kontratazioaren xede den lanpostuarekin. Agiri hori ofizioz eginen dute balorazio eta orientazio talde eskudunek.

11.8. Hautapen-prozesu honen ondorioz sortuko diren aldi baterako kontratazioetarako izangaien zerrendek indarra hartuko dute lanpostua eskuratu dutenen pertsonen izendapen proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean.

12.–Aldi baterako barne igoeretarako zerrendak osatzea.

12.1. Barrutiko fakultatibo espezialista izateko aldi baterako barne igoerako zerrendak prestatzeko eta erabiltzeko orduan, bete beharko da azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretua, zeinaren bidez arautzen baita Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzea, baita zerrenda horiek indarra hartzean foru dekretua garatzeko indarra duen araudia ere.

12.2. Aldi baterako barne igoerako zerrendetan parte hartu nahi duten izangaiek baldintza hauek bete behar dituzte eskaerak aurkezteko epea bukatzen denean: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langile finkoa izatea –eta horri eustea–, barrutiko fakultatibo espezialistaren lanpostuarena baino maila-talde edo kategoria beheragoko batean sailkatua, eta lanpostu hori lortzeko 2.1.1 oinarrian eskatzen diren titulazioa eta baldintzak betetzea.

Zerrenda horretan sartzeko, oposizioaldiaren hautaprobak gainditu behar dira.

Oposizio-lehiaketaren azken emaitzak argitaratu ondoren, aldi baterako barne igoerako izangaien zerrendak prestatuko dira mailaz igotzeko moduan dauden izangaiekin, hautaprobetan lortutako puntuazioaren arabera ordenatuta. Berdinketarik izanez gero, berdinketa hausteko, kontuan hartuko da deialdian eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean aitortutako antzinatasuna.

Hautapen-prozesu honen ondorioz sortuko diren aldi baterako barne igoerako izangaien zerrendek indarra hartuko dute lanpostua eskuratu dutenen pertsonen izendapen proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean.

13.–Errekurtsoak.

Deialdi honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta deialdiaren, oinarrien eta egintzen kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko da, Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, errekurtsoaren xedeko egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita, hori guztia bat etorriz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.1.c) eta 126.3 artikuluan xedatutakoarekin, eta erabiliz Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariaren abuztuaren 23ko 118/2019 Foru Aginduaren bidez eskuordetutako eskumenak.

Kalifikazio epaimahaiaren behin betiko egintzen kontra (zeinek ez baitute administrazio bidea amaitzen) gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, O-NOZeko zuzendari kudeatzaileari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita, bat etorriz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.2 artikuluarekin.

I. ERANSKINA

Deialdian espezialitate bakoitzerako dauden barrutiko fakultatibo espezialisten lanpostu hutsak

ALERGOLOGIA.

Ezaugarriak.

Lanpostu kopurua: 2

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

71248

–Tuterako Osasun Barrutia:

70739

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 1

–Txanda irekia: 1

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Ana Beamonte Aréjula, Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea

Titularra:

Marta Anda Apiñaniz

Titularra:

Eduardo Fernández Ibáñez

Titularra:

Ana Tabar Purroy

Titularra:

Nieves Roda Movilla, O-NOZeko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua

Ordezkoa:

María Zandio Zorrilla, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala

Ordezkoa:

Sara Garrido Fernández

Ordezkoa:

Ignacio Jáuregui Presa

Ordezkoa:

M.ª José Álvarez Puebla

Ordezkoa:

María José Cárcamo Casimiro, Nafarroako Ospitaleguneko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua

ANALISI KLINIKOAK.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 5

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

60682, 65664 eta 70947

–Tuterako Osasun Barrutia:

65696 eta 71726

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 3

–Igoera txanda: 2

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Ana Beamonte Aréjula, Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea

Titularra:

Ana María Grijalba Uche

Titularra:

Concepción Alonso Cerezo

Titularra:

Delia Quílez Ágreda

Titularra:

Jorge Pascual del Río, O-NOZeko Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko burua

Ordezkoa:

Isabel Rodrigo Rincón, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Anbulatorioen eta Diagnostikoaren zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Adriana Rivero Marcotegui

Ordezkoa:

María Pacheco Delgado

Ordezkoa:

Luis Miguel Muruzábal Irigoyen

Ordezkoa:

María José Cárcamo Casimiro, Nafarroako Ospitaleguneko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua

ANATOMIA PATOLOGIKOA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 5

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

62400, 62455 eta 65151

–Tuterako Osasun Barrutia:

65627 eta 70736

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 3

–Txanda irekia: 2

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Ana Beamonte Aréjula, Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea

Titularra:

Alicia Córdoba Iturriagogoitia

Titularra:

Ramiro Álvarez Alegret

Titularra:

María Luisa Gómez Dorronsoro

Titularra:

María Isabel Frances Mellado, O-NOZeko Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko BFEa

Ordezkoa:

María Zandio Zorrilla, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala

Ordezkoa:

Rosa María Guarch Troyas

Ordezkoa:

Isabel Guerra Merino

Ordezkoa:

Francisco José Monzón Muñoz

Ordezkoa:

María Olga Gordillo Gutiérrez, Osasun kudeaketako teknikaria

ANESTESIOLOGIA ETA ERREANIMAZIOA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 27

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

60465, 62449, 63009, 63039, 63082, 63135, 63243, 63517, 63643, 63838, 65502, 65721, 65614, 68050, 68466, 70559, 70627, 70631, 70632, 70633 eta 70634

–Tuterako Osasun Barrutia:

64345, 68757, 69926, 70738, 70940 eta 71512

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Desgaitasuna dutenentzako txanda 1

–Igoera txanda: 13

–Txanda irekia: 13

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Ion Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Miguel Salvador Bravo

Titularra:

Julián Álvarez Escudero

Titularra:

Javier Arrondo Nicolás

Titularra:

María José Cárcamo Casimiro, Nafarroako Ospitaleguneko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua

Ordezkoa:

Daniel Sánchez Zalabardo, Tuterako Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala

Ordezkoa:

José Manuel Vicente de Vera Floristán

Ordezkoa:

José Manuel Rabanal Llevot

Ordezkoa:

Marta Pereperez Candel

Ordezkoa:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

ANGIOLOGIA ETA ODOL-HODIETAKO KIRURGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 2

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

61272 eta 71791

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 1

–Txanda irekia: 1

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Roberto Centeno Vallepuga

Titularra:

Manuel Javier Vallina-Victorero Vázquez

Titularra:

Esther Martínez Aguilar

Titularra:

M.ª José Cárcamo Casimiro, Nafarroako Ospitaleguneko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua

Ordezkoa:

María Zandio Zorrilla, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala

Ordezkoa:

Margarita Atienza Pascual

Ordezkoa:

Elena González Cañas

Ordezkoa:

Jorge Alegret Solé

Ordezkoa:

Javier Alecha Hernández, O-NOZeko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa

DIGESTIO APARATUA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 10

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

67492, 71250, 71252 eta 71792

–Lizarrako Osasun Barrutia:

63839, 68064 eta 69859

–Tuterako Osasun Barrutia:

64600, 69939 eta 69940

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 5

–Txanda irekia: 5

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Zandio Zorrilla, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala

Titularra:

Federico Bolado Concejo

Titularra:

Miguel Ángel Simón Marco

Titularra:

María Ángeles Casi Villarroya

Titularra:

María Olga Gordillo Gutiérrez, O-NOZeko Osasun kudeaketako teknikaria

Ordezkoa:

Isabel Rodrigo Rincón, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Anbulatorioen eta Diagnostikoaren zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Matilde Laiglesia Izquierdo

Ordezkoa:

Fernando Gomollón García

Ordezkoa:

Óscar Nantes Castillejo

Ordezkoa:

Nieves Roda Movilla, O-NOZeko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua

KARDIOLOGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 7

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

71794

–Lizarrako Osasun Barrutia:

69849

–Tuterako Osasun Barrutia:

61557, 65082, 65356, 67783 eta 69929

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 4

–Txanda irekia: 3

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Ana Beamonte Aréjula, Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea

Titularra:

María Nuria Basterra Sola

Titularra:

José Ramón Ruiz Arroyo

Titularra:

Baltasar Lainez Plumed

Titularra:

Nieves Roda Movilla, O-NOZeko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua

Ordezkoa:

Fernando Olaz Preciado, Bihotzaren arloko barrutiko zuzendaria

Ordezkoa:

Raul Ramallal Martínez

Ordezkoa:

Luis Alonso Pérez

Ordezkoa:

Valeriano Ruiz Quevedo

Ordezkoa:

Javier Alecha Hernández, O-NOZeko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa

KIRURGIA KARDIOBASKULARRA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 2

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

61491 eta 61517

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 1

–Igoera txanda: 1

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Fernando Olaz Preciado, Bihotzaren arloko barrutiko zuzendaria

Titularra:

José Luis Fernández Rodríguez

Titularra:

Álvaro Ortiz de Salazar

Titularra:

Luis Jiménez Alfaro

Ordezkoa:

María José Cárcamo Casimiro, Nafarroako Ospitaleguneko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua

Ordezkoa:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Virginia Álvarez Asiain

Ordezkoa:

José Miguel Barquero Aroca

Ordezkoa:

José Ramón Sánchez Quintana

Ordezkoa:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

KIRURGIA OROKORRA ETA DIGESTIO APARATUKOA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 14

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

62941, 64627, 65131, 65670, 67208, 67458 eta 71253

–Lizarrako Osasun Barrutia:

62998, 63228, 68960, 69850 eta 70780

–Tuterako Osasun Barrutia:

64550 eta 64840

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 7

–Igoera txanda: 7

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Miguel Ángel Ciga Lozano, Kirurgiako Arlo Klinikoaren zuzendaria

Titularra:

Iñaki Alberdi Ibáñez

Titularra:

José María Enríquez Navascués

Titularra:

Lucas Bláquez Lautre

Titularra:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

Ordezkoa:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Soledad Montón Condón

Ordezkoa:

Daniel Casanova Rituerto

Ordezkoa:

Francisco Javier Herrera Cabezón

Ordezkoa:

María José Cárcamo Casimiro, Nafarroako Ospitaleguneko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua

AHOKO ETA AURPEGI-MASAILETAKO KIRURGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 2

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

62605 eta 64447

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 1

–Txanda irekia: 1

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Miguel Gorriarán Terreros

Titularra:

Juan Alonso Fernández-Pacheco

Titularra:

Miguel Ángel Bada García

Titularra:

María Olga Gordillo Gutiérrez, O-NOZeko Osasun kudeaketako teknikaria

Ordezkoa:

María Estrella Petrina Jauregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

María Isabel Quílez Sarda

Ordezkoa:

Francisco Javier Martín Rodríguez

Ordezkoa:

Amaya Etayo Pérez

Ordezkoa:

Javier Alecha Hernández, O-NOZeko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa

KIRURGIA ORTOPEDIKOA ETA TRAUMATOLOGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 24

Destinoa eta plaza zenbakia(*):

–Nafarroako Ospitalegunea:

60595, 60737, 63001, 63113, 63420, 64252, 64365, 64877, 65750 eta 69553

–Lizarrako Osasun Barrutia:

63010, 63043, 63090 eta 71334

–Tuterako Osasun Barrutia:

64353, 64574, 64923, 67093, 67784, 68756 eta 69934

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 12

–Txanda irekia: 12

(*) Lanpostu hauei gehituko zaizkie Kirurgia Ortopedikoko eta Traumatologiako fakultatibo espezialista izateko 3 lanpostuen destinoak eta zenbakiak, 2019ko enplegu publikoaren eskaintzan sartu eta lekualdatze lehiaketaren ondorioz hutsik gelditzen direnak. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 9ko 870E/2020 Ebazpenaren bidez onetsi zen lekualdatze lehiaketa horren deialdia, eta 2020ko 229. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu, urriaren 5ekoan.

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Daniel Sánchez Zalabardo, Tuterako Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala

Titularra:

Ángel Hidalgo Ovejero

Titularra:

José Antonio Valverde García

Titularra:

Miguel Menéndez García

Titularra:

Nieves Roda Movilla, O-NOZeko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua

Ordezkoa:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

María Rosa González Panisello

Ordezkoa:

José Luis Martínez de los Mozos

Ordezkoa:

Javier González Arteaga

Ordezkoa:

María Olga Gordillo Gutiérrez, O-NOZeko Osasun kudeaketako teknikaria

KIRURGIA PEDIATRIKOA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 3

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

63294, 69721 eta 71796

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 2

–Igoera txanda: 1

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Carlos Bardaji Pascual

Titularra:

Carmen Soto Bauregard

Titularra:

Javier Pisón Chacón

Titularra:

María Olga Gordillo Gutiérrez, O-NOZeko Osasun kudeaketako teknikaria

Ordezkoa:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Alberto Pérez Martínez

Ordezkoa:

Leopoldo Martínez Martínez

Ordezkoa:

Concepción Goñi Orayen

Ordezkoa:

Javier Alecha Hernández, O-NOZeko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa

KIRURGIA PLASTIKOA ETA KONPONTZAILEA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 3

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

64111, 65277 eta 71797

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 2

–Igoera txanda: 1

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

José Ángel Lozano Orella

Titularra:

Carlos Laredo Ortiz

Titularra:

Francisco Leyva Rodríguez

Titularra:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

Ordezkoa:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Antonio Bazán Álvarez

Ordezkoa:

Daniel Camporro Fernández

Ordezkoa:

César Casado Pérez

Ordezkoa:

M.ª José Cárcamo Casimiro, Nafarroako Ospitaleguneko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua

TORAXEKO KIRURGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 2

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

63904 eta 68912

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 1

–Txanda irekia: 1

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Juan José Guelbenzu Zazpe

Titularra:

Primitivo Martínez Vallina

Titularra:

Roberto Mons Lera

Titularra:

Javier Alecha Hernández, O-NOZeko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa

Ordezkoa:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Miguel Ciga Lozano

Ordezkoa:

Francisco Javier García Tirado

Ordezkoa:

Manuel Mariñán Gorospe

Ordezkoa:

María Olga Gordillo Gutiérrez, O-NOZeko Osasun kudeaketako teknikaria

DERMATOLOGIA MEDIKO KIRURGIKOA ETA BENEREOLOGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 4

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

60950

–Lizarrako Osasun Barrutia:

68209 eta 68959

–Tuterako Osasun Barrutia:

69931

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 2

–Igoera txanda: 2

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Fátima Lafuente Urrez

Titularra:

Javier García Latasa de Aranibar

Titularra:

José Ignacio Yanguas Bayona

Titularra:

María Isabel Francés Mellado, O-NOZeko Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko BFEa

Ordezkoa:

María Zandio Zorrilla, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala

Ordezkoa:

Julio Pérez Pelegay

Ordezkoa:

Juan Paricio Rubio

Ordezkoa:

Concepción Ros Martín

Ordezkoa:

Jorge Pascual del Río, O-NOZeko Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko burua

ENDOKRINOLOGIA ETA NUTRIZIOA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 4

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

71799

–Lizarrako Osasun Barrutia:

68208 eta 69857

–Tuterako Osasun Barrutia:

65622

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 2

–Txanda irekia: 2

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Zandio Zorrilla, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala

Titularra:

Francisco Javier Basterra Gortari

Titularra:

Marta Monreal Villanueva

Titularra:

Luis Forga Llenas

Titularra:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

Ordezkoa:

Isabel Rodrigo Rincón, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Anbulatorioen eta Diagnostikoaren zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

María José Goñi Iriarte

Ordezkoa:

Fernando Goñi Goicoechea

Ordezkoa:

Enma Anda Apiñániz

Ordezkoa:

M.ª José Cárcamo Casimiro, Nafarroako Ospitaleguneko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua

OSPITALEKO FARMAZIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 11

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Zerbitzu zentralak:

71245 eta 71752

–Nafarroako Ospitalegunea:

63382, 70639 eta 71254

–Lizarrako Osasun Barrutia:

71331

–Tuterako Osasun Barrutia:

69097, 70740 eta 71207

–Osasun Mentala:

68528 eta 71117

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 6

–Igoera txanda: 5

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Antonio López Andrés, O-NOZeko Farmaziako zuzendariordea

Titularra:

María Teresa Sarobe Carricas

Titularra:

Juan Carlos Valenzuela Gámez

Titularra:

Javier Elizondo Armendáriz

Titularra:

Esther Eraso Goñi, O-NOZeko Langileria eta Lan Harremanetako zuzendariordea

Ordezkoa:

Cristina Agudo Pascual, O-NOZeko Farmazia Prestazioaren Zerbitzuko burua

Ordezkoa:

Ana Isabel Iruin Sanz

Ordezkoa:

Reyes Abad Sazatornil

Ordezkoa:

Ramón San Miguel Elcano

Ordezkoa:

Javier Alecha Hernández, O-NOZeko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa

Fakultatibo espezialista, GENETIKA MEDIKOAren Zerbitzurako.

Espezialitatea: Ofizialki aitortuetako edozein.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 1

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

70158

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 1

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

Giza Genetikako Espainiako Elkarteko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Zandio Zorrilla, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala

Titularra:

M.ª Antonia Ramos Arroyo

Titularra:

Juan José Tellería Orriols

Titularra:

Alberto Valiente Martín

Titularra:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

Ordezkoa:

Isabel Rodrigo Rincón, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Anbulatorioen eta Diagnostikoaren zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Mercedes Artigas López

Ordezkoa:

Raluca Oancea Ionescu

Ordezkoa:

Amaya Bengoa Alonso

Ordezkoa:

M.ª José Cárcamo Casimiro, Nafarroako Ospitaleguneko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua.

GERIATRIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 2

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

62299

–Tuterako Osasun Barrutia:

70741

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 1

–Txanda irekia: 1

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Álvaro Casas Herrero

Titularra:

Paloma González García

Titularra:

Nicolás Martínez Velilla

Titularra:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

Ordezkoa:

Daniel Sánchez Zalabardo, Tuterako Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala

Ordezkoa:

María Gonzalo Lázaro

Ordezkoa:

Mercedes Clerencia Sierra

Ordezkoa:

Belén González Glaría

Ordezkoa:

M.ª José Cárcamo Casimiro, Nafarroako Ospitaleguneko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua

HEMATOLOGIA ETA HEMOTERAPIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 10

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

61715, 62257, 62465, 63186, 63400, 70102, 70950, 71255 eta 71256

–Tuterako Osasun Barrutia:

67557

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 5

–Txanda irekia: 5

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Zandio Zorrilla, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala

Titularra:

Margarita Redondo Izal

Titularra:

Pilar Rabasa Baraibar

Titularra:

María Cruz Viguria Alegría

Titularra:

Javier Alecha Hernández, O-NOZeko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa

Ordezkoa:

José Antonio García Erce, Nafarroako Odol eta Ehun Bankuko zuzendaria

Ordezkoa:

María Carmen Mateos Rodríguez

Ordezkoa:

Luis Palomera Bernal

Ordezkoa:

María Ángeles Ardáiz Labairu

Ordezkoa:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

MEDIKUNTZA FISIKOA ETA ERREHABILITAZIOA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 10

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

61454, 63032, 63506, 68226, 70560, 70641 eta 71160

–Lizarrako Osasun Barrutia:

70159 eta 71132

–Tuterako Osasun Barrutia:

70742

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 5

–Igoera txanda: 5

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Ana Beamonte Aréjula, Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea

Titularra:

María Teresa Cisneros Lanuza

Titularra:

Paula Eraso Presser

Titularra:

Enrique Sainz de Murieta García de Galdeano

Titularra:

Nieves Roda Movilla, O-NOZeko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua

Ordezkoa:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Ignacio Gómez Ochoa

Ordezkoa:

Antonia Soriano Guillén

Ordezkoa:

Ana Martínez-Zubiri Irisarri

Ordezkoa:

María Olga Gordillo Gutiérrez, O-NOZeko Osasun kudeaketako teknikaria

MEDIKUNTZA INTENTSIBOA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 6

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

62100

–Lizarrako Osasun Barrutia:

66599, 68598, 68600, 68601 eta 69852

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 3

–Igoera txanda: 3

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

José Roldán Ramírez

Titularra:

Fermín Labayen Beraza

Titularra:

Juan Pedro Tirapu León

Titularra:

María Olga Gordillo Gutiérrez, O-NOZeko Osasun kudeaketako teknikaria

Ordezkoa:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Joaquín Lobo Palanco

Ordezkoa:

Marta López Sánchez

Ordezkoa:

Juan José Sáenz Bañuelos

Ordezkoa:

Javier Alecha Hernández, O-NOZeko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa

BARNE MEDIKUNTZA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 19

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

61461, 70952, 70953, 71071, 71258, 71260 eta 71261

–Lizarrako Osasun Barrutia:

63201, 63602, 68647, 70782, 70783, 71332 eta 71850

–Tuterako Osasun Barrutia:

69927, 69928, 70743, 70744 eta 70745

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Desgaitasuna dutenentzako txanda: 2

–Igoera txanda: 9

–Txanda irekia: 8

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Julio Sánchez Álvarez

Titularra:

María Soledad Azkona Losada

Titularra:

Gregorio Tiberio López

Titularra:

M.ª José Cárcamo Casimiro, Nafarroako Ospitaleguneko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua

Ordezkoa:

Ana Beamonte Aréjula, Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea

Ordezkoa:

María Luisa Abínzano Guillén

Ordezkoa:

Agustín Martínez Berriotxoa

Ordezkoa:

Aitziber Echeverría Echeverría

Ordezkoa:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

MEDIKUNTZA NUKLEARRA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 3

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

62094, 71802 eta 71803

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 2

–Txanda irekia: 1

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Zandio Zorrilla, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala

Titularra:

María Dolores Abos Olivares

Titularra:

María Elena Goñi Gironés

Titularra:

Javier Alecha Hernández, O-NOZeko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa

Ordezkoa:

Isabel Rodrigo Rincón, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Anbulatorioen eta Diagnostikoaren zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Enrique Prats Rivera

Ordezkoa:

Alicia Camarero Salazar

Ordezkoa:

Nieves Roda Movilla, O-NOZeko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua

MIKROBIOLOGIA ETA PARASITOLOGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 6

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

61924, 71240, 71262 eta 71805

–Lizarrako Osasun Barrutia:

71333

–Tuterako Osasun Barrutia:

65626

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 3

–Txanda irekia: 3

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Zandio Zorrilla, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala

Titularra:

María Carmen Ezpeleta Baquedano

Titularra:

Andrés Canut Blasco

Titularra:

Luis Torroba Álvarez

Titularra:

Jorge Pascual del Río, O-NOZeko Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko burua

Ordezkoa:

Isabel Rodrigo Rincón, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Anbulatorioen eta Diagnostikoaren zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Isabel Polo Vigas

Ordezkoa:

Carlos Gustavo Cilla Eguíluz

Ordezkoa:

José Javier García Irure

Ordezkoa:

Nieves Roda Movilla, O-NOZeko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua

NEFROLOGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 8

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

61324, 62443, 62794, 69745 eta 71263

–Tuterako Osasun Barrutia:

63840, 68760 eta 70972

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 4

–Igoera txanda: 4

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Daniel Sánchez Zalabardo, Tuterako Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala

Titularra:

Jesús Arteaga Coloma

Titularra:

José Emilio Sánchez Álvarez

Titularra:

Joaquín Manrique Escola

Titularra:

Nieves Roda Movilla, O-NOZeko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua

Ordezkoa:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Carolina Eugenia Purroy Irurzun

Ordezkoa:

Mario Prieto Velasco

Ordezkoa:

Ramón González Saavedra

Ordezkoa:

María Olga Gordillo Gutiérrez, O-NOZeko Osasun kudeaketako teknikaria

PNEUMOLOGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 7

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

62023, 64202, 67119, 67625, 70643

eta 71264

–Lizarrako Osasun Barrutia:

63844

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 4

–Igoera txanda: 3

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Pilar Cebollero Rivas

Titularra:

Elena Bollo De Miguel

Titularra:

Tomás Rubio Vela

Titularra:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

Ordezkoa:

Ana Beamonte Aréjula, Tuterako Osasun Barrutiko kudeatzailea

Ordezkoa:

Begoña Fernández Infante

Ordezkoa:

Félix del Campo Matías

Ordezkoa:

Alberto Pérez Martínez

Ordezkoa:

M.ª José Cárcamo Casimiro, Nafarroako Ospitaleguneko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua

NEUROKIRURGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 3

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

61662, 62531 eta 71072

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 2

–Txanda irekia: 1

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Idoya Zazpe Cenoz

Titularra:

Enrique Urculo Bareño

Titularra:

Alfonso Váquez Mínguez

Titularra:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

Ordezkoa:

María Zandio Zorrilla, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala

Ordezkoa:

Iñigo Pomposo Gaztelu

Ordezkoa:

Juan Bosco Calatayud Pérez

Ordezkoa:

M.ª José Cárcamo Casimiro, Nafarroako Ospitaleguneko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua

NEUROFISIOLOGIA KLINIKOA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 4

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

63150, 63540, 71124 eta 71807

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 2

–Igoera txanda: 2

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Zandio Zorrilla, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala

Titularra:

Iñaki García de Gurtubay Gallico

Titularra:

Juan Moliner Ibáñez

Titularra:

María Asunción Ibiricu Yanguas

Titularra:

Javier Alecha Hernández, O-NOZeko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa

Ordezkoa:

Isabel Rodrigo Rincón, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Anbulatorioen eta Diagnostikoaren zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Luis Gila Useros

Ordezkoa:

José Luis Seoane Reboredo

Ordezkoa:

María Teresa Alonso Barrasa

Ordezkoa:

María Olga Gordillo Gutiérrez, O-NOZeko Osasun kudeaketako teknikaria

NEUROLOGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 6

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

61525, 63282, 70644, 70645 eta 71265

–Tuterako Osasun Barrutia:

69930

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 3

–Igoera txanda: 3

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Elena Erro Aguirre

Titularra:

Carlos Tejero Yuste

Titularra:

María Martín Bujanda

Titularra:

María Olga Gordillo Gutiérrez, O-NOZeko Osasun kudeaketako teknikaria

Ordezkoa:

Isabel Rodrigo Rincón, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Anbulatorioen eta Diagnostikoaren zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Fernando Jarauta Salvador

Ordezkoa:

José María Pérez Trullen

Ordezkoa:

María Itziar Gastón Zubimendi

Ordezkoa:

Javier Alecha Hernández, O-NOZeko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa

OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 10

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

60269, 60475, 60915, 65211 eta 71266

–Lizarrako Osasun Barrutia:

62926, 63230, 67316, 68052 eta 69853

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 5

–Txanda irekia: 5

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Juan Carlos Muruzábal Torquemada

Titularra:

Arantza Lekuona Artola

Titularra:

María Pilar Martínez Rubio

Titularra:

Esther Eraso Goñi, O-NOZeko Langileria eta Lan Harremanetako zuzendariordea

Ordezkoa:

María Zandio Zorrilla, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala

Ordezkoa:

Manuel García Manero

Ordezkoa:

Francisco Javier Martínez-Guisasola Campa

Ordezkoa:

Beatriz Azcona Ruíz

Ordezkoa:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

OFTALMOLOGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 7

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

61699, 65319, 67209 eta 69742

–Lizarrako Osasun Barrutia:

62647, 67949 eta 69855

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 4

–Igoera txanda: 3

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Justo Ignacio Milagro Sebastián

Titularra:

José Luis Del Río Mayor

Titularra:

José Andonegui Navarro

Titularra:

Javier Alecha Hernández, O-NOZeko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa

Ordezkoa:

Isabel Rodrigo Rincón, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Anbulatorioen eta Diagnostikoaren zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

María Teresa García Estarriaga

Ordezkoa:

Francisco Javier Ascaso Puyuelo

Ordezkoa:

Daniel Aliseda Pérez

Ordezkoa:

Nieves Roda Movilla, O-NOZeko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua

ONKOLOGIA MEDIKOA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 7

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

61436, 68915, 70101, 70245, 71808 eta 71809

–Tuterako Osasun Barrutia:

68289

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 4

–Txanda irekia: 3

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Rosana Grández Ladrón de Guevara

Titularra:

Isabel Álvarez López

Titularra:

José Juan Illarramendi Mañas

Titularra:

M.ª José Cárcamo Casimiro, Nafarroako Ospitaleguneko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua

Ordezkoa:

Isabel Rodrigo Rincón, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Anbulatorioen eta Diagnostikoaren zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Nuria Lainez Milagro

Ordezkoa:

Cristina Churruca Galaz

Ordezkoa:

Esteban Salgado Pascual

Ordezkoa:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

ONKOLOGIA ERRADIOTERAPIKOA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 2

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

61660 eta 70647

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 1

–Igoera txanda: 1

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Enrique Martínez López

Titularra:

Javier Maldonado Pijoan

Titularra:

Elena Villafranca Iturre

Titularra:

Esther Eraso Goñi, O-NOZeko Langileria eta Lan Harremanetako zuzendariordea

Ordezkoa:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Fernando Arias de la Vega

Ordezkoa:

María Escarlata López Ramírez

Ordezkoa:

Amaya Sola Galarza

Ordezkoa:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

OTORRINOLARINGOLOGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 9

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

62864, 62877, 63596, 63603, 63905 eta 71268

–Lizarrako Osasun Barrutia:

69858

–Tuterako Osasun Barrutia:

64325 eta 71208

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 5

–Txanda irekia: 4

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Lourdes Munilla Moneo

Titularra:

Pedro Luis Sarria Echegaray

Titularra:

Paloma Rodríguez García

Titularra:

Javier Alecha Hernández, O-NOZeko Langileriaren eta Lan Harremanen Zuzendariordetzako APTa

Ordezkoa:

Isabel Rodrigo Rincón, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Anbulatorioen eta Diagnostikoaren zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

María Itziar Uzcanga Lacabe

Ordezkoa:

Carlos Escobar Sánchez

Ordezkoa:

Miren Óndiz Arechaga Orue

Ordezkoa:

Nieves Roda Movilla, O-NOZeko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua

PSIKIATRIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 21

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

61166 eta 61458

–OM Sektorea IA Alde Zaharra:

62286

–OM Sektorea IB - Burlata:

71574 eta 71575

–OM Sektorea IIA - Milagrosa:

61459 eta 62144

–OM Sektorea III - Lizarra:

62584, 63515 eta 69862

–OM Sektorea IV - Tafalla:

62041 eta 70083

–Osasun Mentalaren Sarea:

67293, 67528, 70084, 70129, 70834 eta 71736

–Tuterako Osasun Barrutia:

64009, 69922, 69923

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Desgaitasuna dutenentzako txanda: 2

–Txanda irekia: 10

–Igoera txanda: 9

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Begoña Flamarique Chocarro, Osasun Mentaleko kudeatzailea

Titularra:

Manuel Cuesta Zorita

Titularra:

Jesús Ángel Artal Simón

Titularra:

Javier Royo Moya

Titularra:

Enrique Amóztegui Hermoso de Mendoza, Osasun Mentaleko Ekonomiaren eta Profesionalen Kudeaketarako Zerbitzuko burua

Ordezkoa:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Ignacio Iráizoz Alonso

Ordezkoa:

Julio Bobes García

Ordezkoa:

Rebeca Hidalgo Borrajo

Ordezkoa:

Gabriel Izpura Liberal, Nafarroako Ospitaleguneko Profesionalen zuzendaria

OSPITALEKO ERRADIOFISIKA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 3

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

66132, 69604 eta 70652

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 2

–Igoera txanda: 1

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

María Zandio Zorrilla, Nafarroako Ospitaleguneko zuzendari asistentziala

Titularra:

Santiago Pellejero Pellejero

Titularra:

Miguel Ángel Peinado Montes

Titularra:

Santiago Miquélez Alonso

Titularra:

María Olga Gordillo Gutiérrez, O-NOZeko Osasun kudeaketako teknikaria

Ordezkoa:

Isabel Rodrigo Rincón, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Anbulatorioen eta Diagnostikoaren zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

Anastasio Rubio Arróniz

Ordezkoa:

Alejandro Seone Ramallo

Ordezkoa:

Fernando Mañeru Cámara

Ordezkoa:

Nieves Roda Movilla, O-NOZeko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua

ERREUMATOLOGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 4

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

64257 eta 71271

–Tuterako Osasun Barrutia:

64916 eta 71210

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Igoera txanda

Lanpostuen banaketa:

–Igoera txanda: 2

–Txanda irekia: 2

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Daniel Sánchez Zalabardo, Tuterako Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala

Titularra:

Concepción Fito Manteca

Titularra:

Ricardo Blanco Alonso

Titularra:

Ricardo Gutiérrez Polo

Titularra:

Nieves Roda Movilla, O-NOZeko Langileen Antolamendu eta Araubidearen Ataleko burua

Ordezkoa:

María Estrella Petrina Jáuregui, Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko Urgentziazko Prozesuen zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

María Loreto Horcada Rubio

Ordezkoa:

Miquel Sala Gómez

Ordezkoa:

Natividad del Val del Amo

Ordezkoa:

María Olga Gordillo Gutiérrez, O-NOZeko Osasun kudeaketako teknikaria

UROLOGIA.

Ezaugarriak:

Lanpostu kopurua: 8

Destinoa eta plaza zenbakia:

–Nafarroako Ospitalegunea:

62847, 63501, 63636, 63639 eta 64907

–Lizarrako Osasun Barrutia:

63859

–Tuterako Osasun Barrutia:

69937 eta 71211

Lanpostuak txanda honetan banatuko dira lehenik: Txanda irekia

Lanpostuen banaketa:

–Txanda irekia: 4

–Igoera txanda: 4

Epaimahaia:

LEHENDAKARIA

O-NOZeko EPAIMAHAIKIDEA

EPAIMAHAIKIDEA

Espezialitateko Batzorde Nazionala

EPAIMAHAIKIDEA

Langileria Batzordea

IDAZKARIA

Titularra:

Jon Ariceta Iraola, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala

Titularra:

Manuel Montesino Semper

Titularra:

Benjamín Blasco Beltrán

Titularra:

José Luis Cebrián Lostal

Titularra:

Jorge Pascual del Río, O-NOZeko Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko burua

Ordezkoa:

Isabel Rodrigo Rincón, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Anbulatorioen eta Diagnostikoaren zuzendariorde asistentziala

Ordezkoa:

José Luis Cebrián Lostal

Ordezkoa:

Araceli Bono Ariño

Ordezkoa:

Rocío Sierra Labarta

Ordezkoa:

Esther Eraso Goñi, O-NOZeko Langileria eta Lan Harremanetako zuzendariordea

II. ERANSKINA

Merezimenduen baremoa

1. atala.–Egindako zerbitzuak.

Honako hauek baloratuko dira:

1.1. Lehiaketaren xedeko estamentu eta espezialitatean edozein administrazio publikotako zentroetan egindako zerbitzuak. Urte bakoitzeko, 1,5 puntu.

1.2. Edozein administrazio publikotan fakultatibo gisa egindako zerbitzuak. Urte bakoitzeko, 0,75 puntu.

1.3. Lehiaketaren xedeko kategoria berean osasun zentro pribatuetan egindako zerbitzuak, Gizarte Segurantzan afiliatuta eta besteren kontura kotizatuta. Urte bakoitzeko, 0,75 puntu.

Egindako zerbitzu gisa hartuko dira funtzionario, estatutupeko edo lan-kontratudun finko gisa egindako zerbitzuak, baita aldi baterako egindakoak ere.

Ondorio horietarako, egindako zerbitzuak kalkulatzean, jarraikiko zaie Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan egindako zerbitzuen aitorpenari buruz ezarrita dauden irizpideei.

Egindako zerbitzuek urte natural oso bat hartzen ez badute, kontratuaren hasiera-egunaren eta bukaera-egunaren arabera dagokion puntuazio proportzionala esleituko da, egindako lanaldi mota edozein dela ere.

Aurreko azpiataletan emandako puntuazioak bateraezinak izanen dira epe berari dagozkionean. Kasu bakoitzean, haietarik handiena emanen da.

Zerbitzu eginkizunetan edo goragoko kategoria batean egindako lanak benetan egin direneko lanpostuan eginak bezala kontatuko dira.

Zerbitzu berezietan egindako zerbitzuak jatorrizko lanpostuan eginak balira bezala kontatuko dira.

Lortu nahi den espezialitatean, egoiliar gisa, egindako zerbitzuak prestakuntza espezializatuaren atalean baloratuko dira. Beste espezialitate batean, egoiliar gisa, egindako zerbitzuak 1.2 atalean baloratuko dira.

Atal honetan, guztira, 17 puntu emanen dira gehienez.

2. atala.–Prestakuntza, irakaskuntza, ikerkuntza eta hizkuntzak.

Atal honetako merezimenduak baloratuko dira baldin aukeratu nahi den lanpostuarekin zerikusia badute, eta kontuan harturik azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuan xedatutakoa.

2.4, 2.6 eta 2.8 azpiatalei dagokienez, komunikazioak, txostenak eta argitalpenak baloratuko dira ikerketa-lan beraren gainekoak badira ere, eta puntuazio horiek bateragarriak izanen dira.

Akta-liburuetan edo “abstract” direlakoetan egiten diren txostenak, posterrak eta komunikazioak ez dira argitalpentzat hartuko.

2.1. Hirugarren zikloko ikasketak:

a) Ikerkuntzako masterra edo ikertzeko nahikotasuna/Ikasketa aurreratuen diploma: 1 puntu.

b) Doktore gradua: 2,5 puntu.

c) Cum laude: 0,5 puntu gehituko dira.

Atal honetako a) eta b) letretan jasotako puntuazioak bateraezinak dira.

2.2. Prestakuntza espezializatua:

Egonaldia osorik egina izatea deialdiaren xedeko espezialitatean, programa nazionalaren bidez edo graduatu-ondokoentzako irakaskuntza programa onartua duen zentro batean: 6 puntu.

2.3. Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatutako edo egiaztatutako prestakuntza jardueretan ikasle gisa parte hartzea. Ikasketa kreditu bakoitzeko, 0,025 puntu.

Ikastaroaren egiaztapena ordutan egiten bada, kreditu bat kontatuko da hamar orduko. Egiaztagirian orduak eta kredituak agertzen badira, ikastaroa baloratzeko, kredituak hartuko dira aintzat.

Ziurtagirian jardueraren iraupena ageri ez bada, ez da baloratuko; ikaslea ikasturte osoan aritu dela agertzen bada, 12 kreditu kontatuko dira.

Zatikiak proportzionalki puntuatuko dira.

Laneko arriskuen prebentzioaren arloko eta informatikako prestakuntza baloratuko da.

Atal honetan, erakunde antolatzailearen gaineko betekizunak betetzen ez dituzten prestakuntza ekintzak ere baloratuko dira, baldin eta Administrazioak aginduta egin badira edo hark homologatu baditu. Horien artean espresuki sartzen dira sindikatuek “Administrazio Publikoetako Etengabeko Prestakuntzarako Akordioen” barrenean antolatuak.

Titulu ofizialak ez dira merezimendu gisa baloratuko.

Osasun zientzietako espezialistek ikasle egoiliar gisa egindako prestakuntzaldiko orduak ez dira atal honetan kontatuko.

Gehienez ere 2,5 puntu emanen dira.

2.4. Biltzarretan, jardunaldietan edo bilkura zientifikoetan idatzizko txostenak, posterrak edo komunikazioak aurkeztea:

–Nazioartean: Lehen hiru sinatzaileak: 0,2 puntu. Hurrengo hirurak: 0,1 puntu.

–Estatuan: Lehen hiru sinatzaileak: 0,1 puntu. Hurrengo hirurak: 0,05 puntu.

–Autonomia erkidegoan: Lehen hiru sinatzaileak: 0,05 puntu. Hurrengo hirurak: 0,025 puntu.

Baloratu ahal izateko, sinatzailearen ordena agertu beharko da.

Ahozko komunikazioak ez dira baloratuko haien idatzizko onarpena ere aurkezten ez bada, ez eta mahai-inguruetan parte hartu izana ere.

Gehienez ere 3 puntu emanen dira.

2.5. Administrazioen edo erakunde publikoen beka edo saria jaso duten zientzia edo ikerketa lanak egitea:

–Nazioartean: 1 puntu.

–Estatuan: 0,5 puntu.

–Autonomia erkidegoan: 0,25 puntu.

Lan zientifikoagatik edo ikerketa lanagatik emandako bekaren edo sariaren jasotzailea baizik ez da baloratuko.

Gehienez ere 3 puntu emanen dira.

2.6. ISSNa duten aldizkari espezializatuetan argitaratutako lanak, Inpaktu Faktorearen (IF) arabera, Journal Citation Reports-ek jasotakoari jarraikiz:

–IFa 3tik gorakoa bada, lehenengo hiru sinatzaileak: 0,5 puntu. Hurrengo hirurak: 0,25 puntu.

–IFa 3 bada, edo hortik beherakoa, lehenengo hiru sinatzaileak: 0,3 puntu. Hurrengo hirurak: 0,15 puntu.

–Inpaktu Faktorerik ez badu, lehenengo hiru sinatzaileak: 0,1 puntu. Hurrengo hirurak: 0,05 puntu.

Inpaktu Faktorea izangaiak berak frogatu beharko du, eta lanaren argitalpen urtearen gainekoa izanen da.

Gehienez ere 4 puntu emanen dira.

2.7. Irakasle lana:

a) Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatu edo egiaztatutako prestakuntza jardueretan: 0,2 puntu 10 orduko.

Iraupena agertzen ez duten ziurtagiriak ez dira baloratuko.

Baremoko b) atalean adierazitako irakasle lana ez da atal honetan baloratuko.

Gehienez ere 2 puntu emanen dira.

b) Irakasle lana honelako eremu hauetan: osasun laguntzako praktiken tutore edo koordinatzaile gisa, osasun laguntzako praktiken irakasle koordinatzaile gisa, irakasle kliniko elkartu gisa, irakasle elkartu gisa, unibertsitateko ikastaroetako, masterretako edo adituen tutore gisa, osasun laguntzako praktiketako kolaboratzaile gisa eta langile egoiliarren tutore eta irakasle kolaboratzaile gisa. Ikasturte oso bakoitzeko: 0,25 puntu.

Frogagiriaren arabera, ikasturte osoa frogatua ez badago, egindako denborari dagokion puntuazio proportzionala emanen da.

Gehienez ere 1 puntu emanen da.

2.8. ISBNa duten liburu zientifikoetan laguntzaile gisa agertzea: 0,3 puntu argitaratutako liburu bakoitzeko.

Gehienez ere 3 puntu emanen dira.

2.9. Frantsesez, ingelesez edo alemanez jakitea, ofizialki egiaztaturik, Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak diren aldetik: hizkuntza bakoitzeko, 2 puntu gehienez.

Gaitasun agiririk edo balio bereko titulurik izan ezean, dagokion puntuazio proportzionala emanen da.

Tituluak eta ziurtagiriak Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuan ezarritako mailen arabera baloratuko dira. Maila horiek jasotzen dira Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 13ko 210/2010 Ebazpenean, horren bidez ezarri baitziren euskararen eta Europar Batasuneko hizkuntzen jakite maila egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliozkotzeak, jarraikiz Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuari (2010eko 117. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, irailaren 27koa).

Atal honetan, guztira, 22 puntu emanen dira gehienez.

3. atala.–Euskaraz jakitearen balorazioa.

Euskaraz jakitearen balorazioa eginen da jarraikiz azaroaren 15eko 103/2017 Foru Dekretuan xedatutakoari. Foru dekretu horren bidez arautu zen euskararen erabilera Nafarroako Administrazio Publikoetan, haien erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan.

Iragarkiaren kodea: F2012000