238. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

EBRO KIROL MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatuarekin bat, “Ebro” Kirol Mankomunitatearen 2020ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra argitara ematen da, behin betiko onetsi baita, 2020ko ekainaren 24an hasiera batean onetsitako espedientearen jendaurreko aldian inork ez du-eta erreklamaziorik aurkeztu. Hasierako onespenaren iragarkia 2020ko 201. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, irailaren 7an.

DIRU-SARRERAK:

KAPITULUA

IZENA

HASIERAKO
AURREIKUSPENA

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

13.830,00

4

Transferentzia arruntak

91.000,00

5

Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak

200,00

Guztira: 105.030,00 euro.

GASTUAK:

KAPITULUA

IZENA

HASIERAKO
AURREIKUSPENA

1

Langileria

98.020,00

2

Ondasun arruntak eta zerbitzuak

7.010,00

Guztira: 105.030,00 euro.

Milagron, 2020ko irailaren 29an.–Mankomunitateko burua, Tarané Lebrero Andreu.

Iragarkiaren kodea: L2011402