238. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UHARTE

Deialdia, bertako saltokietako kontsumo-bonuak diruz laguntzeko. Laburpena

Dirulaguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (Identif.): 526552.

Deialdi honi buruzko dokumentazio guztia eta hura izapidetzeko jarraibideak Udalaren webgunean (www.huarte.es) eta Udalaren beraren egoitza elektronikoan (https://huarte.sedelectronica.es/info.0) eskuratu ahal izango dira.

Uharten, 2020ko urriaren 2an.–Alkatea, Alfredo Arruiz Sotés.

Iragarkiaren kodea: L2011506