238. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ZANGOZA

2020ko 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

Indarreko legerian ezarrita dagoen jendaurreko epea iragan denez inork erreklamaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsirik gelditu dira aurrekontu-aldaketa hauek:

2/2020 ESPEDIENTEA

–Kreditu-gehigarria:

6. kapitulua. Zenbatekoa: 23.791,36 euro.

–Finantzaketa.

Beheititzeak, deuseztatzeagatik.

2. kapitulua. Zenbatekoa: 23.791,36 euro.

3/2020 ESPEDIENTEA

–Aparteko kreditua.

6. kapitulua. Zenbatekoa: 5.916,90 euro.

2. kapitulua. Zenbatekoa: 479,16 euro.

–Finantzaketa.

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako. Zenbatekoa 6.396,06 euro.

Zangozan, 2020ko urriaren 5ean.–Alkatea, Lucía Echegoyen Ojer.

Iragarkiaren kodea: L2011523