238. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑA

Deialdia, erabilera publikoko segurtasun eta higiene neurriak sustatzeko dirulaguntzena. Laburpena

Oharra: testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (Identif.): 526421.

Administrazio deitzailea: Iruñeko Udala.

Organo emailea: Gizarte Zerbitzuetako, Komunitate Ekintzako eta Kiroleko zinegotzi ordezkaria.

Alor kudeatzailea: Komunitate Ekintza, Garapenaren aldeko Lankidetza eta Kirola.

Instrukzio-organoa: dirulaguntza kudeatzen duen Alorreko Idazkaritza Teknikoa.

Deialdiaren xedea: deialdi honen xedea da irabazi-asmorik gabeko kirol elkarteak, bere kirol instalazioak eduki eta Iruñeko udal-mugartean daudenak, diruz laguntzea, COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren segurtasun eta higiene neurriak har ditzaten.

Deialdiaren helburua: kirol elkarteak diruz laguntzea segurtasun eta higiene neurriak har ditzaten eskaintzen duten kirol- eta aisialdi-zerbitzuetarako, eta horrela baldintza egokiak bermatzea erabiltzaileei, zeinak ia gehienak Iruñeko bizilagunak diren.

Iruñean, 2020ko urriaren 1ean.–Gizarte Zerbitzuetako, Komunitate Ekintzako eta Kiroleko zinegotzi ordezkaria, María Caballero Martínez.

Iragarkiaren kodea: L2011519