238. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LEGARDA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2/2020 aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko Osoko Bilkuraren erabakia, abuztuaren 26koa, argitaratu zen 2020ko 202. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu, irailaren 8an. Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, aurrekontu-aldaketa horren espedientea behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Aparteko kreditua:

Gastuak:

1.1601.60900

Euri-uretarako azpiegiturak eta sare elektrikoa

20.000,00

1.1522.62200

Udal eraikina egokitzea

23.000,00

1.4910.62600

Interneteko konektagarritasuna. Wifi puntuak

15.000,00

Diru-sarrerak:

1.87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

7.482.00

1.75050

Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzak

35.518.00

1.79700

Europar Batasunaren dirulaguntza

15.000.00

Legardan, 2020ko irailaren 30ean.–Alkatea, Silvestre Belzunegui Otano.

Iragarkiaren kodea: L2011400