238. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LARRAGA

Xehetasun-azterketa, U2N unitateko P-8 lurzatian (katastroko 1. poligonoko 1248. lurzatia), Diego Miguel Gómez Azoz kaleko 18an. Behin betiko onespena

Larragako Udalak, 2020ko irailaren 24an egindako osoko bilkuran, behin betiko onetsi du katastroko U2N unitateko P-8 lurzatiaren (katastroko 1. poligonoko 1248. lurzatia) xehetasun-azterketa, Diego Miguel Gómez Azoz kaleko 18ari dagokiona, Cesar Villanueva Suescunek eta Ana Carmen Arguiñano Azconak sustatua. Hasierako onespena Alkatetzaren uztailaren 27ko 51/2020 Ebazpenak eman zion. Hori guztia, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu Bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 74. artikuluan 72. artikuluari dagokionez aurreikusitako tramitazioari jarraikiz, eta iragarkia Foru Komunitatean argitaratzen diren egunkarietan eta 2020ko 179. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abuztuaren 13an, argitaratu ondoko hogei eguneko jendaurreko epea alegaziorik gabe iragan ondotik.

Ondotik, xehetasun-azterketaren eduki arauemailea argitara ematen da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70. artikuluan eta Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 79. artikuluan xedatuari jarraikiz. Halaber, aditzera ematen da erabaki honen kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa paratzen ahal dela zuzenean Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko arlo bereko Salari zuzendua, edo, bestela, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, jurisdikzio hori arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 artikuluan aurreikusitako kasuetan, bi hilabeteko epean, argitalpen honen biharamunetik hasita; edo, aurretik eta hautara, errekurtso hauetariko bat:

A) Berraztertzeko errekurtsoa, eman duen organoari berari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

B) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Larragan, 2020ko irailaren 25ean.–Alkatea, Carlos Suescun Sotés.

ERANSKINA

Xehetasun-azterketa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L2011320