238. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERRIOBEITI

2020ko 7. eta 8. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2020ko 202. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, irailaren 8an, 2020ko 7. eta 8. aurrekontu-aldaketak hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egin aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

7/2020 AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua

Sortzen den gastuen aurrekontu-aplikazioa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 1510 21200

OBRA SUBSIDIARIOA 8. POL. 233. LURZATIA, LARRAGETA

50.000,00 euro

GUZTIRA

50.000,00 euro

Honako kreditu beheititze hauen bidez finantzatua:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 1533 60903

ARTIKAKO PASABIDEA KONPONTZEKO OBRAK

50.000,00 euro

GUZTIRA

50.000,00 euro

8/2020 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-transferentzia

Gastua goititzea:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 1710 2279902

BERDEGUNEEN MANTENTZE-LANAK

20.000,00 euro

1 2110 16004

FAMILIA LAGUNTZA ETA MONTEPIOKO DEFIZITAREN KUOTA

26.500,00 euro

1 3420 21203

ARTIKAKO IGERILEKUAK-MANT.

3.500,00 euro

1 9120 1000003

TALDE POLITIKOENDAKO ZUZKIDURAK

3.000,00 euro

1 9200 21203

UDALAREN BESTE HIGIEZIN BATZUEN ZAINK.

2.000,00 euro

1 9200 2210001

UDALAREN HIGIEZINEN HORNIDURA ELEKTRIKOA

35.000,00 euro

1 9200 2220001

TELEKOMUNIKAZIO ZERBITZUA

7.200,00 euro

1 9200 47900

KALTE-ORDAINAK ENPRESEI

2.200,00 euro

1 1320 62301

SEGURTASUN KAMERAK INSTALATZEA

14.000,00 euro

1 3370 60901

HAURREN PARKEAK

4.500,00 euro

1 3331 62201

KULTUR ETXEA-ZENBAIT INBERTSIO

12.000,00 euro

GUZTIRA

129.900,00 euro

Gastua beheititzea:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 1533 60903

ARTIKAKO PASABIDEA KONPONTZEKO OBRAK

9.000,00 euro

1 3231 62201

HAUR ESKOLA, AIRE-GIROTZEKO OBRAK

40.000,00 euro

1 3410 22699

TXIRRINDULA ITZULIA

5.000,00 euro

1 3420 2210002

BERRIO. IGERILEK. TABERNA-HORNIDURA ELEKTRIKOA

6.000,00 euro

1 3420 2210102

BERRIO. IGERILEK. TABERNA-UR HORNIDURA

2.500,00 euro

1 3420 2210202

BERRIO. IGERILK. TABERNA-GAS HORNIDURA

500,00 euro

1 3331 2210002

KULTUR ETXEKO TABERNA-HORNIDURA ELEKTRIKOA

500,00 euro

1 3380 2262001

HERRIKO FESTAK BERRIOBEITIKO UDALA

12.000,00 euro

1 3410 2260903

KIROL IKASTARO ETA JARDUERAK

10.000,00 euro

1 3269 2279903

GAZTERIARENDAKO JARDUERAK

4.000,00 euro

1 3410 2260901

KIROLAREN EGUNEKO OSPAKIZUNA

3.500,00 euro

1 3260 2279901

LUDOTEKA ZERBITZUA

8.000,00 euro

1 1533 60905

OBRAK, ARTIKAKO OINEZKOENDAKO PASABIDE GORATUETAN

28.900,00 euro

GUZTIRA

129.900,00 euro

Berriobeitin, 2020ko urriaren 5ean.–Alkatea, Raúl Julio Bator Pérez.

Iragarkiaren kodea: L2011521